Znaleziono: 448 obwodów wyborczych

Miejscowość Numer komisji Pełna nazwa siedziby
Bargłówka Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Bojszów Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Bojszów
Boruszowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Boruszowicach
Brynek Numer komisji: 6 Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego
Bycina Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Bycina
Bytom Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 33
Bytom Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 33
Bytom Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 33
Bytom Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 54
Bytom Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 54
Bytom Numer komisji: 6 Dom Pomocy Społecznej Kombatant
Bytom Numer komisji: 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Bytom Numer komisji: 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Bytom Numer komisji: 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Bytom Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 21
Bytom Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 21
Bytom Numer komisji: 12 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Bytom Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 16
Bytom Numer komisji: 14 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Bytom Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 44
Bytom Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa Nr 44
Bytom Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 44
Bytom Numer komisji: 18 Zespół Szkół Technicznych
Bytom Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa Nr 45
Bytom Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa Nr 45
Bytom Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa Nr 45
Bytom Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 45
Bytom Numer komisji: 23 Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych
Bytom Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa Nr 27
Bytom Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 28
Bytom Numer komisji: 26 Szkoła Podstawowa Nr 28
Bytom Numer komisji: 27 Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach
Bytom Numer komisji: 28 Szkoła Podstawowa Nr 43
Bytom Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa Nr 47
Bytom Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa Nr 38
Bytom Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa Nr 38
Bytom Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa Nr 37
Bytom Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa Nr 37
Bytom Numer komisji: 34 Szkoła Podstawowa Nr 37
Bytom Numer komisji: 35 Szkoła Podstawowa Nr 23
Bytom Numer komisji: 36 Szkoła Podstawowa Nr 23
Bytom Numer komisji: 37 Szkoła Podstawowa Nr 32
Bytom Numer komisji: 38 Szkoła Podstawowa Nr 32
Bytom Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa Nr 32
Bytom Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa Nr 32
Bytom Numer komisji: 41 Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół
Bytom Numer komisji: 42 V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Bytom Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40
Bytom Numer komisji: 44 Szkoła Podstawowa Nr 46
Bytom Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa Nr 46
Bytom Numer komisji: 46 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Bytom Numer komisji: 47 Szkoła Podstawowa Nr 9
Bytom Numer komisji: 48 Szkoła Podstawowa Nr 9
Bytom Numer komisji: 49 Szkoła Podstawowa Nr 6
Bytom Numer komisji: 50 Szkoła Podstawowa Nr 6
Bytom Numer komisji: 51 Technikum Nr 4
Bytom Numer komisji: 52 Technikum Nr 4
Bytom Numer komisji: 53 Przedszkole Miejskie Nr 14
Bytom Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa Nr 42
Bytom Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
Bytom Numer komisji: 56 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
Bytom Numer komisji: 57 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
Bytom Numer komisji: 58 Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych
Bytom Numer komisji: 59 Szkoła Podstawowa Nr 36
Bytom Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa Nr 36
Bytom Numer komisji: 61 Szkoła Podstawowa Nr 36
Bytom Numer komisji: 62 Szkoła Podstawowa Nr 5
Bytom Numer komisji: 63 Szkoła Podstawowa Nr 5
Bytom Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
Bytom Numer komisji: 65 I Liceum Ogólnokształcące
Bytom Numer komisji: 66 Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o.
Bytom Numer komisji: 67 IV Liceum Ogólnokształcące
Bytom Numer komisji: 68 IV Liceum Ogólnokształcące
Bytom Numer komisji: 69 Szkoła Podstawowa Nr 3
Bytom Numer komisji: 70 Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Pokoju
Bytom Numer komisji: 71 Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu Pomocna Dłoń Dom Seniora Dolomity
Bytom Numer komisji: 72 Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego
Bytom Numer komisji: 73 Szpital Specjalistyczny Nr 1
Bytom Numer komisji: 74 Szpital Specjalistyczny Nr 1
Bytom Numer komisji: 75 Szpital Specjalistyczny Nr 2
Bytom Numer komisji: 76 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Bytom Numer komisji: 77 Areszt Śledczy
Bytom Numer komisji: 78 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Bytom Numer komisji: 79 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N. S. J.
Bytom Numer komisji: 80 Bytomskie Centrum Wsparcia
Chechło Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Chechło
Chudów Numer komisji: 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Czekanów Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa w Czekanowie
Gierałtowice Numer komisji: 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gierałtowice Numer komisji: 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Gliwice Numer komisji: 1 Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic
Gliwice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 29
Gliwice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9
Gliwice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9
Gliwice Numer komisji: 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Gliwice Numer komisji: 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Gliwice Numer komisji: 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Gliwice Numer komisji: 8 Przedszkole Miejskie Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Gliwice Numer komisji: 9 Przedszkole Miejskie Nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Gliwice Numer komisji: 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
Gliwice Numer komisji: 11 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
Gliwice Numer komisji: 12 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
Gliwice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
Gliwice Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
Gliwice Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
Gliwice Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6
Gliwice Numer komisji: 17 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Gliwice Numer komisji: 18 IV Liceum Ogólnokształcące
Gliwice Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
Gliwice Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
Gliwice Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
Gliwice Numer komisji: 22 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
Gliwice Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
Gliwice Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
Gliwice Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 13
Gliwice Numer komisji: 26 Szkoła Podstawowa Nr 13
Gliwice Numer komisji: 27 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Gliwice Numer komisji: 28 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Gliwice Numer komisji: 29 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11
Gliwice Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10
Gliwice Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10
Gliwice Numer komisji: 32 Filia Nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Gliwice Numer komisji: 33 Zespół Szkół Łączności
Gliwice Numer komisji: 34 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7
Gliwice Numer komisji: 35 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11
Gliwice Numer komisji: 36 Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11
Gliwice Numer komisji: 37 Górnośląskie Centrum Edukacyjne
Gliwice Numer komisji: 38 Przedszkole Miejskie Nr 18
Gliwice Numer komisji: 39 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Gliwice Numer komisji: 40 II Liceum Ogólnokształcące
Gliwice Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12
Gliwice Numer komisji: 42 Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12
Gliwice Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12
Gliwice Numer komisji: 44 Przedszkole Miejskie Nr 4 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 4
Gliwice Numer komisji: 45 Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych
Gliwice Numer komisji: 46 Szkoła Podstawowa Nr 28
Gliwice Numer komisji: 47 Szkoła Podstawowa Nr 28
Gliwice Numer komisji: 48 Szkoła Podstawowa Nr 28
Gliwice Numer komisji: 49 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Gliwice Numer komisji: 50 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Gliwice Numer komisji: 51 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
Gliwice Numer komisji: 52 Szkoła Podstawowa Nr 9
Gliwice Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa Nr 9
Gliwice Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
Gliwice Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
Gliwice Numer komisji: 56 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
Gliwice Numer komisji: 57 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21
Gliwice Numer komisji: 58 Przedszkole Miejskie Nr 22
Gliwice Numer komisji: 59 Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Gliwice Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Gliwice Numer komisji: 61 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Gliwice Numer komisji: 62 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Gliwice Numer komisji: 63 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1
Gliwice Numer komisji: 64 Przedszkole Miejskie Nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1
Gliwice Numer komisji: 65 Szkoła Podstawowa Nr 11
Gliwice Numer komisji: 66 Przedszkole Miejskie Nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6
Gliwice Numer komisji: 67 Szkoła Podstawowa Nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6
Gliwice Numer komisji: 68 Politechnika Śląska Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Gliwice Numer komisji: 69 Politechnika Śląska Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Gliwice Numer komisji: 70 Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice Numer komisji: 71 I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
Gliwice Numer komisji: 72 I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
Gliwice Numer komisji: 73 Szkoła Podstawowa Nr 8
Gliwice Numer komisji: 74 Szkoła Podstawowa Nr 8
Gliwice Numer komisji: 75 Szkoła Podstawowa Nr 2
Gliwice Numer komisji: 76 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Gliwice Numer komisji: 77 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
Gliwice Numer komisji: 78 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Gliwice Numer komisji: 79 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Gliwice Numer komisji: 80 Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13
Gliwice Numer komisji: 81 Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13
Gliwice Numer komisji: 82 Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 13
Gliwice Numer komisji: 83 Zespół Szkół Specjalnych
Gliwice Numer komisji: 84 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
Gliwice Numer komisji: 85 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
Gliwice Numer komisji: 86 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7
Gliwice Numer komisji: 87 Przedszkole Miejskie Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
Gliwice Numer komisji: 88 Przedszkole Miejskie Nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
Gliwice Numer komisji: 89 Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
Gliwice Numer komisji: 90 Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
Gliwice Numer komisji: 91 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
Gliwice Numer komisji: 92 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3
Gliwice Numer komisji: 93 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Gliwice Numer komisji: 94 Zespół Szkół Samochodowych
Gliwice Numer komisji: 95 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
Gliwice Numer komisji: 96 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
Gliwice Numer komisji: 97 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 2
Gliwice Numer komisji: 98 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 2
Gliwice Numer komisji: 99 Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 100 Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 101 Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 102 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 103 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 104 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Gliwice Numer komisji: 105 Szkoła Podstawowa Nr 41
Gliwice Numer komisji: 106 Szkoła Podstawowa Nr 41
Gliwice Numer komisji: 107 Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Gliwice Numer komisji: 108 Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Gliwice Numer komisji: 109 Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Sp. z o. o.
Gliwice Numer komisji: 110 VITO-MED Sp. z o. o.
Gliwice Numer komisji: 111 VITO-MED Sp. z o. o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Gliwice Numer komisji: 112 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Gliwice Numer komisji: 113 Dom Pomocy Społecznej OPOKA
Gliwice Numer komisji: 114 Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM
Gliwice Numer komisji: 115 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach
Gliwice Numer komisji: 116 Areszt Śledczy w Gliwicach
Kalety Numer komisji: 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach
Kalety Numer komisji: 2 Miejski Dom Kultury w Kaletach
Kalety, Drutarnia Numer komisji: 4 Klub w Kaletach-Drutarni
Kalety, Jędrysek Numer komisji: 3 były Zespół Szkół w Kaletach
Kalety, Miotek Numer komisji: 5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaletach-Miotku
Kamieniec Numer komisji: 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu
Karchowice Numer komisji: 6 Świetlica Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Karchowicach
Kleszczów Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Kleszczów
Knurów Numer komisji: 1 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
Knurów Numer komisji: 2 Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy
Knurów Numer komisji: 3 Miejska Biblioteka Publiczna
Knurów Numer komisji: 4 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej
Knurów Numer komisji: 5 Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka
Knurów Numer komisji: 6 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
Knurów Numer komisji: 7 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
Knurów Numer komisji: 8 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi
Knurów Numer komisji: 9 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi
Knurów Numer komisji: 10 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Królowej Jadwigi
Knurów Numer komisji: 11 Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego LO
Knurów Numer komisji: 12 Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki
Knurów Numer komisji: 13 Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego LO
Knurów Numer komisji: 14 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich
Knurów Numer komisji: 15 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich
Knurów Numer komisji: 16 Fundacja Rozwoju Lokalnego w Knurowie
Knurów Numer komisji: 17 Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki
Knurów Numer komisji: 18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego
Knurów Numer komisji: 19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Knurów Numer komisji: 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Knurów Numer komisji: 21 Dom Kultury
Knurów Numer komisji: 22 Szpital w Knurowie Sp. z o. o. w budynku głównym Szpitala w Knurowie
Kopienica Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Kopienicy
Kotulin Numer komisji: 5 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie
Koty Numer komisji: 3 Gminne Przedszkole w Kotach
Kozłów Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Krupski Młyn Numer komisji: 1 Sala posiedzeń Rady Gminy
Krupski Młyn Numer komisji: 2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Kuźnia Nieborowska Numer komisji: 7 DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej
Leboszowice Numer komisji: 2 Młynówka w Leboszowicach
Łany Wielkie Numer komisji: 5 Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach, Oddział Zamiejscowy w Łanach Wielkich
Łubie Numer komisji: 13 Dom Pomocy Społecznej w Łubiu
Miasteczko Śląskie Numer komisji: 1 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1
Miasteczko Śląskie Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 1
Miasteczko Śląskie Numer komisji: 3 Miejski Ośrodek Kultury
Miasteczko Śląskie Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 2
Miasteczko Śląskie Numer komisji: 5 Strażnica OSP Brynica
Miedary Numer komisji: 3 Zespół Szkolno Przedszkolny w Miedarach
Miedary Numer komisji: 12 Dom Pomocy Społecznej w Miedarach
Nakło Śląskie Numer komisji: 1 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Nakło Śląskie Numer komisji: 2 Gminny Ośrodek Kultury
Nieborowice Numer komisji: 1 Świetlica Wiejska w Nieborowicach
Nowa Wieś Tworoska Numer komisji: 4 Budynek Wielofunkcyjny
Nowe Chechło Numer komisji: 3 Dom Sportowca w Nowym Chechle
Orzech Numer komisji: 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu
Ożarowice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Ożarowicach
Paczyna Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Paczynie
Paniówki Numer komisji: 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pilchowice Numer komisji: 3 Sala w budynku przy ul. Damrota 5 w Pilchowicach
Pilchowice Numer komisji: 8 Szpital Chorób Płuc
Pławniowice Numer komisji: 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pniów Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
Połomia Numer komisji: 7 Budynek Wielofunkcyjny
Poniszowice Numer komisji: 9 Gminny Ośrodek Kultury
Potępa Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa
Przyszowice Numer komisji: 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przyszowice Numer komisji: 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pyrzowice Numer komisji: 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach
Pyskowice Numer komisji: 1 Przedszkole Miejskie Nr 1
Pyskowice Numer komisji: 2 Miejska Biblioteka Publiczna-Filia Nr 1
Pyskowice Numer komisji: 3 Ratusz
Pyskowice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 4
Pyskowice Numer komisji: 5 Miejska Biblioteka Publiczna
Pyskowice Numer komisji: 6 Hala Widowiskowo-Sportowa im. H. Wagnera
Pyskowice Numer komisji: 7 Świetlica Osiedlowa
Pyskowice Numer komisji: 8 Przedszkole Miejskie Nr 5
Pyskowice Numer komisji: 9 Szpital w Pyskowicach Spółka z o. o.
Rachowice Numer komisji: 7 Świetlica Rady Sołeckiej w Rachowicach
Radzionków Numer komisji: 1 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
Radzionków Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Lompy
Radzionków Numer komisji: 3 Przedszkole Nr 4
Radzionków Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
Radzionków Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza
Radzionków Numer komisji: 6 Centrum Kultury Karolinka
Radzionków Numer komisji: 7 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hala sportowa
Radzionków Numer komisji: 8 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
Rudno Numer komisji: 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Rudno
Rudziniec Numer komisji: 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Rudziniec
Rzeczyce Numer komisji: 5 Budynek świetlicy wiejskiej Rzeczyce
Sierakowice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Sieroty Numer komisji: 3 Świetlica wiejska
Smolnica Numer komisji: 6 Gminne Przedszkole w Smolnicy
Sośnicowice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
Sośnicowice Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
Stanica Numer komisji: 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy
Świbie Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa
Świerklaniec Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu
Świerklaniec Numer komisji: 6 Ochotnicza Straż Pożarna w Świerklańcu
Świętoszowice Numer komisji: 10 OSP Świętoszowice
Świniowice Numer komisji: 9 Dom Wielofunkcyjny
Taciszów Numer komisji: 7 budynek byłej szkoły podstawowej Taciszów
Tarnowskie Góry Numer komisji: 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Tarnowskie Góry Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 13
Tarnowskie Góry Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 13
Tarnowskie Góry Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 13
Tarnowskie Góry Numer komisji: 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Tarnowskie Góry Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 5
Tarnowskie Góry Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 5
Tarnowskie Góry Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tarnowskie Góry Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tarnowskie Góry Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 11
Tarnowskie Góry Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 11
Tarnowskie Góry Numer komisji: 12 Świetlica Miejska Nr 1
Tarnowskie Góry Numer komisji: 13 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Tarnowskie Góry Numer komisji: 14 Świetlica Miejska Nr 3
Tarnowskie Góry Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 8
Tarnowskie Góry Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa Nr 8
Tarnowskie Góry Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 8
Tarnowskie Góry Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa Nr 15
Tarnowskie Góry Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa Nr 15
Tarnowskie Góry Numer komisji: 20 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
Tarnowskie Góry Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa Nr 3
Tarnowskie Góry Numer komisji: 22 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana
Tarnowskie Góry Numer komisji: 23 Tarnogórskie Centrum Kultury
Tarnowskie Góry Numer komisji: 24 Tarnogórskie Centrum Kultury
Tarnowskie Góry Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 9
Tarnowskie Góry Numer komisji: 26 Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
Tarnowskie Góry Numer komisji: 27 Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych prowadzony przez ZG. SS. Boromeuszek
Tarnowskie Góry Numer komisji: 28 Szpital Św. Kamila Zakonu Ojców Kamilianów
Tarnowskie Góry Numer komisji: 29 Areszt Śledczy Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry Numer komisji: 30 Dom Pomocy Społecznej Przyjażń
Tarnowskie Góry Numer komisji: 31 Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. NZOZ Szpital im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry Numer komisji: 32 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka
Tąpkowice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach
Toszek Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
Toszek Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
Toszek Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku
Toszek Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
Toszek Numer komisji: 8 Szpital Psychiatryczny w Toszku ul. Gliwicka 5, 44 - 180 Toszek
Trachy Numer komisji: 2 Świetlica Rady Sołeckiej w Trachach
Tworóg Numer komisji: 1 Gminny Ośrodek Kultury
Tworóg Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
Wielowieś Numer komisji: 1 Gminny Ośrodek Kultury
Wieszowa Numer komisji: 9 Świetlica Gminna w Wieszowie
Wilcza Numer komisji: 5 Świetlica Wiejska w Wilczy
Wiśnicze Numer komisji: 4 Dom Pomocy Społecznej
Wojska Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa w Wojsce
Zabrze Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 30
Zabrze Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 30
Zabrze Numer komisji: 3 Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. Św. Dominika Savio
Zabrze Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana
Zabrze Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana
Zabrze Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 31
Zabrze Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
Zabrze Numer komisji: 8 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
Zabrze Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 29
Zabrze Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 29
Zabrze Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
Zabrze Numer komisji: 12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
Zabrze Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka
Zabrze Numer komisji: 14 Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego
Zabrze Numer komisji: 15 Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego
Zabrze Numer komisji: 16 Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego
Zabrze Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła
Zabrze Numer komisji: 18 Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego
Zabrze Numer komisji: 19 Rada Dzielnicy os. Młodego Górnika
Zabrze Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika
Zabrze Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika
Zabrze Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki
Zabrze Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki
Zabrze Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego
Zabrze Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego
Zabrze Numer komisji: 26 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego
Zabrze Numer komisji: 27 Przedszkole Nr 7
Zabrze Numer komisji: 28 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II
Zabrze Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II
Zabrze Numer komisji: 30 Zespół Szkół Spożywczych im. Dr. Bronisława Hagera
Zabrze Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza
Zabrze Numer komisji: 32 Przedszkole Nr 25
Zabrze Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza
Zabrze Numer komisji: 34 Przedszkole Nr 25
Zabrze Numer komisji: 35 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Zabrze Numer komisji: 36 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Zabrze Numer komisji: 37 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka
Zabrze Numer komisji: 38 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów
Zabrze Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina
Zabrze Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina
Zabrze Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40
Zabrze Numer komisji: 42 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40
Zabrze Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich
Zabrze Numer komisji: 44 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich
Zabrze Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich
Zabrze Numer komisji: 46 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich
Zabrze Numer komisji: 47 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Zabrze Numer komisji: 48 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Zabrze Numer komisji: 49 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
Zabrze Numer komisji: 50 Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego
Zabrze Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa Nr 16
Zabrze Numer komisji: 52 Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego
Zabrze Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa Nr 1
Zabrze Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa Nr 1
Zabrze Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa Nr 1
Zabrze Numer komisji: 56 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Zabrze Numer komisji: 57 Przedszkole Nr 29
Zabrze Numer komisji: 58 Zespół Szkół Nr 18
Zabrze Numer komisji: 59 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7
Zabrze Numer komisji: 60 Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Zabrze Numer komisji: 61 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38
Zabrze Numer komisji: 62 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38
Zabrze Numer komisji: 63 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zabrze Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego
Zabrze Numer komisji: 65 Centrum Edukacji
Zabrze Numer komisji: 66 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima
Zabrze Numer komisji: 67 Szkoła Podstawowa Nr 43
Zabrze Numer komisji: 68 I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
Zabrze Numer komisji: 69 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino
Zabrze Numer komisji: 70 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino
Zabrze Numer komisji: 71 Dom Harcerza
Zabrze Numer komisji: 72 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
Zabrze Numer komisji: 73 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej
Zabrze Numer komisji: 74 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej
Zabrze Numer komisji: 75 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona
Zabrze Numer komisji: 76 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona
Zabrze Numer komisji: 77 Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 16
Zabrze Numer komisji: 78 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Zabrze Numer komisji: 79 Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Zabrze Numer komisji: 80 Dom Pomocy Społecznej Nr 3
Zabrze Numer komisji: 81 Dom Pomocy Społecznej Słoneczny Dom
Zabrze Numer komisji: 82 Dom Pomocy Społecznej Prowadzony Przez Zakon Ojców Kamilianów
Zabrze Numer komisji: 83 Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo-Lecznicze
Zabrze Numer komisji: 84 Zakład Karny
Zabrze Numer komisji: 85 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.
Zabrze Numer komisji: 86 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze Numer komisji: 87 Śląskie Centrum Chorób Serca
Zabrze Numer komisji: 88 Szpital Specjalistyczny
Zabrze Numer komisji: 89 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze Numer komisji: 90 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. , Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Pomocna Dłoń
Zbrosławice Numer komisji: 1 Gminna Biblioteka Publiczna/Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach
Zbrosławice Numer komisji: 2 Gminna Biblioteka Publiczna/Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach
Zbrosławice Numer komisji: 11 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Ojców Kamilianów w Zbrosławicach
Zendek Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Zendku
Ziemięcice Numer komisji: 7 Gminna Biblioteka Publiczna-Filia w Ziemięcicach
Ziętek Numer komisji: 3 Świetlica Osiedlowa
Żernica Numer komisji: 6 Dom Kultury w Żernicy
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!