Znaleziono: 554 obwodów wyborczych

Miejscowość Numer komisji Pełna nazwa siedziby
Bieruń Numer komisji: 1 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 2 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 7 Przedszkole Nr 1 w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 8 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 9 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bieruń Stary Numer komisji: 4 Dom Kultury Gama w Bieruniu
Bojszowy Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza
Bojszowy Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza
Bojszowy Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza
Bojszowy Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza
Chełm Śląski Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 2
Chełm Śląski Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 2
Chełm Śląski Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 1
Chorzów Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 25
Chorzów Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 24
Chorzów Numer komisji: 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Chorzów Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 29
Chorzów Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 39
Chorzów Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 39
Chorzów Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 39
Chorzów Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 17
Chorzów Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 17
Chorzów Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 17
Chorzów Numer komisji: 11 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
Chorzów Numer komisji: 12 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Chorzów Numer komisji: 13 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3
Chorzów Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 15
Chorzów Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 38
Chorzów Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa Nr 38
Chorzów Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 38
Chorzów Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa Nr 13
Chorzów Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa Nr 13
Chorzów Numer komisji: 20 Zespół Szkół Budowlanych
Chorzów Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa Nr 1
Chorzów Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 1
Chorzów Numer komisji: 23 Zespól Szkół Technicznych Nr 2
Chorzów Numer komisji: 24 Zespół Szkół Technicznych Nr 2
Chorzów Numer komisji: 25 Zespół Szkół Technicznych Nr 2
Chorzów Numer komisji: 26 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Chorzów Numer komisji: 27 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Chorzów Numer komisji: 28 Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
Chorzów Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa Nr 29
Chorzów Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa Nr 5
Chorzów Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa Nr 5
Chorzów Numer komisji: 32 Klub Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chorzów Numer komisji: 33 Klub Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chorzów Numer komisji: 34 Zespół Szkół Technicznych Nr 1
Chorzów Numer komisji: 35 Szkoła Podstawowa Nr 21
Chorzów Numer komisji: 36 Szkoła Podstawowa Nr 21
Chorzów Numer komisji: 37 Centrum Aktywizacji Społecznej
Chorzów Numer komisji: 38 Centrum Aktywizacji Społecznej
Chorzów Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa Nr 37
Chorzów Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa Nr 37
Chorzów Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa Nr 37
Chorzów Numer komisji: 42 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33
Chorzów Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa Nr 34
Chorzów Numer komisji: 44 Szkoła Podstawowa Nr 34
Chorzów Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa Nr 32
Chorzów Numer komisji: 46 Akademicki Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Chorzów Numer komisji: 47 Akademicki Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Chorzów Numer komisji: 48 Szkoła Podstawowa Nr 18
Chorzów Numer komisji: 49 Szkoła Podstawowa Nr 18
Chorzów Numer komisji: 50 Przedszkole Nr 16 Integracyjne
Chorzów Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Chorzów Numer komisji: 52 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Chorzów Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Chorzów Numer komisji: 54 Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka
Chorzów Numer komisji: 55 Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
Chorzów Numer komisji: 56 Dom Pomocy Społecznej „Nadzieja”
Chorzów Numer komisji: 57 BETAMED Medical Active Care
Chorzów Numer komisji: 58 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich
Chorzów Numer komisji: 59 Szpital Specjalistyczny
Chorzów Numer komisji: 60 „AMICUS” sp. z o. o. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy NZOZ
Chorzów Numer komisji: 61 Ośrodek św. Florian Caritas Archidiecezji Katowickiej
Chorzów Numer komisji: 62 Dom Polskiego Czerwonego Krzyża
Chorzów Numer komisji: 63 Dom Opieki HONORATA. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Imielin Numer komisji: 1 Biblioteka Miejska
Imielin Numer komisji: 2 Biblioteka Miejska
Imielin Numer komisji: 3 Urząd Miasta Imielin
Imielin Numer komisji: 4 Urząd Miasta Imielin
Imielin Numer komisji: 5 Dom opieki dla osób starszych Pensjonat MARIE
Katowice Numer komisji: 1 Sala Miejskiego Przedszkola nr 80
Katowice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa nr 9
Katowice Numer komisji: 3 Miejskie Przedszkole nr 99
Katowice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa nr 67
Katowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa nr 67
Katowice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa nr 64
Katowice Numer komisji: 7 VII Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 8 VII Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa nr 34
Katowice Numer komisji: 10 Miejskie Przedszkole nr 15
Katowice Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna
Katowice Numer komisji: 12 Miejskie Przedszkole nr 76
Katowice Numer komisji: 13 Miejskie Przedszkole nr 89
Katowice Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa nr 11
Katowice Numer komisji: 15 Dom Pomocy Społecznej Zacisze
Katowice Numer komisji: 16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Katowice Numer komisji: 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Katowice Numer komisji: 18 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
Katowice Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa nr 28
Katowice Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa nr 28
Katowice Numer komisji: 21 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Katowice Numer komisji: 22 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Katowice Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa nr 27
Katowice Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa nr 27
Katowice Numer komisji: 25 Miejskie Przedszkole nr 93
Katowice Numer komisji: 26 Miejski Dom Kultury Południe Filia nr 3 w Zarzeczu
Katowice Numer komisji: 27 Dom Katechetyczny
Katowice Numer komisji: 28 Dom Katechetyczny
Katowice Numer komisji: 29 Dom Katechetyczny
Katowice Numer komisji: 30 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
Katowice Numer komisji: 31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
Katowice Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa nr 21
Katowice Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa nr 21
Katowice Numer komisji: 34 Szkoła Podstawowa nr 21
Katowice Numer komisji: 35 Zespół Szkół nr 2
Katowice Numer komisji: 36 Zespół Szkół nr 2
Katowice Numer komisji: 37 Miejski Dom Kultury Południe Filia nr 2 w Murckach
Katowice Numer komisji: 38 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
Katowice Numer komisji: 39 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Katowice Numer komisji: 40 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Katowice Numer komisji: 41 Zespół Szkół Handlowych
Katowice Numer komisji: 42 Szkoła Podstawowa dla Chłopców KUŹNICA
Katowice Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa nr 45
Katowice Numer komisji: 44 Szkoła Podstawowa nr 44
Katowice Numer komisji: 45 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Katowice Numer komisji: 46 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Katowice Numer komisji: 47 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Katowice Numer komisji: 48 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Katowice Numer komisji: 49 Szkoła Podstawowa nr 53
Katowice Numer komisji: 50 Miejskie Przedszkole nr 63
Katowice Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa nr 53
Katowice Numer komisji: 52 Szkoła Podstawowa nr 53
Katowice Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa nr 53
Katowice Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ
Katowice Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt PŁOMIEŃ
Katowice Numer komisji: 56 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
Katowice Numer komisji: 57 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
Katowice Numer komisji: 58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
Katowice Numer komisji: 59 Szkoła Podstawowa nr 54
Katowice Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa nr 54
Katowice Numer komisji: 61 Szkoła Podstawowa nr 54
Katowice Numer komisji: 62 Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Zgrzebnioka
Katowice Numer komisji: 63 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
Katowice Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa nr 65
Katowice Numer komisji: 65 Dom Dziecka Zakątek
Katowice Numer komisji: 66 III Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 67 Szkoła Podstawowa nr 10
Katowice Numer komisji: 68 III Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 69 Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna
Katowice Numer komisji: 70 VIII Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 71 II Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 72 II Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 73 Pałac Młodzieży w Katowicach
Katowice Numer komisji: 74 Zarząd Transportu Metropolitalnego
Katowice Numer komisji: 75 Dom Pomocy Społecznej Przystań
Katowice Numer komisji: 76 Zespół Szkół Ekonomicznych
Katowice Numer komisji: 77 Biurowiec
Katowice Numer komisji: 78 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Katowice Numer komisji: 79 Szkoła Podstawowa nr 1
Katowice Numer komisji: 80 Szkoła Podstawowa nr 1
Katowice Numer komisji: 81 Dom Technika
Katowice Numer komisji: 82 Oddział Żłobka Miejskiego
Katowice Numer komisji: 83 Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 MOPS Katowice
Katowice Numer komisji: 84 Zespół Szkół i Placówek nr 1
Katowice Numer komisji: 85 Zespół Szkół i Placówek nr 1
Katowice Numer komisji: 86 Zespół Szkół i Placówek nr 1
Katowice Numer komisji: 87 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Katowice Numer komisji: 88 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Katowice Numer komisji: 89 Miejskie Przedszkole nr 57
Katowice Numer komisji: 90 Szkoła Podstawowa nr 66
Katowice Numer komisji: 91 Zespół Szkół i Placówek nr 2
Katowice Numer komisji: 92 Zespół Szkół i Placówek nr 2
Katowice Numer komisji: 93 Szkoła Podstawowa nr 58
Katowice Numer komisji: 94 Spółdzielczy Ośrodek Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Piast
Katowice Numer komisji: 95 Zespół Szkół nr 3
Katowice Numer komisji: 96 Zespół Szkół nr 3
Katowice Numer komisji: 97 Miejskie Przedszkole nr 34
Katowice Numer komisji: 98 Szkoła Podstawowa nr 59
Katowice Numer komisji: 99 Szkoła Podstawowa nr 59
Katowice Numer komisji: 100 Szkoła Podstawowa nr 22
Katowice Numer komisji: 101 Ośrodek Sportowy Gliwicka
Katowice Numer komisji: 102 Zespół Szkół i Placówek nr 2
Katowice Numer komisji: 103 Zespół Szkół i Placówek nr 2
Katowice Numer komisji: 104 Zespół Szkół i Placówek nr 2
Katowice Numer komisji: 105 Społeczna Szkoła Podstawowa Nasza Dobra Szkoła
Katowice Numer komisji: 106 Miejskie Przedszkole nr 27
Katowice Numer komisji: 107 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Katowice Numer komisji: 108 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Katowice Numer komisji: 109 Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Katowice Numer komisji: 110 XV Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 111 Miejskie Przedszkole nr 13
Katowice Numer komisji: 112 Szkoła Podstawowa nr 33
Katowice Numer komisji: 113 Szkoła Podstawowa nr 33
Katowice Numer komisji: 114 Szkoła Podstawowa nr 33
Katowice Numer komisji: 115 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Katowice Numer komisji: 116 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32
Katowice Numer komisji: 117 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6
Katowice Numer komisji: 118 Szkoła Podstawowa nr 11
Katowice Numer komisji: 119 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Katowice Numer komisji: 120 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Katowice Numer komisji: 121 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
Katowice Numer komisji: 122 Szkoła Podstawowa nr 17
Katowice Numer komisji: 123 Szkoła Podstawowa nr 17
Katowice Numer komisji: 124 Miejski Dom Kultury Koszutka Filia Dąb
Katowice Numer komisji: 125 Miejski Dom Kultury Koszutka Filia Dąb
Katowice Numer komisji: 126 XIV Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 127 Miejski Dom Kultury Koszutka Filia Dąb
Katowice Numer komisji: 128 Miejskie Przedszkole nr 47
Katowice Numer komisji: 129 Szkoła Podstawowa nr 36
Katowice Numer komisji: 130 Szkoła Podstawowa nr 36
Katowice Numer komisji: 131 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Świetlica
Katowice Numer komisji: 132 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11
Katowice Numer komisji: 133 Główny Instytut Górnictwa
Katowice Numer komisji: 134 IV Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 135 IV Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 136 IV Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 137 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16
Katowice Numer komisji: 138 Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna
Katowice Numer komisji: 139 Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie
Katowice Numer komisji: 140 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Katowice Numer komisji: 141 Szkoła Podstawowa nr 40
Katowice Numer komisji: 142 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Katowice Numer komisji: 143 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Katowice Numer komisji: 144 X Liceum Ogólnokształcące
Katowice Numer komisji: 145 Zespół Szkół nr 1
Katowice Numer komisji: 146 Zespół Szkół nr 1
Katowice Numer komisji: 147 Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie
Katowice Numer komisji: 148 Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie
Katowice Numer komisji: 149 Dom Pomocy Społecznej Przystań
Katowice Numer komisji: 150 Dom Pomocy Społecznej Zacisze
Katowice Numer komisji: 151 Senior Residence Dom Pomocy Społecznej
Katowice Numer komisji: 152 Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis
Katowice Numer komisji: 153 Zakład Opieki Zdrowotnej
Katowice Numer komisji: 154 Szpital
Katowice Numer komisji: 155 Szpital
Katowice Numer komisji: 156 Szpital
Katowice Numer komisji: 157 Szpital
Katowice Numer komisji: 158 Szpital
Katowice Numer komisji: 159 Szpital
Katowice Numer komisji: 160 Szpital
Katowice Numer komisji: 161 Szpital
Katowice Numer komisji: 162 Szpital
Katowice Numer komisji: 163 Szpital
Katowice Numer komisji: 164 Szpital
Katowice Numer komisji: 165 Szpital
Katowice Numer komisji: 166 Szpital
Katowice Numer komisji: 167 Areszt Śledczy
Lędziny Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Hołdunowska 72, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Hołdunowska 72, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hołdunowska 13, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 6 Plac Farski, ul. Lędzińska 88, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 7 Plac Farski, ul. Lędzińska 88, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, ul. Paderewskiego 5, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 9 Powiatowy Zespół Szkół, ul. Pokoju 4, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 10 Lędziny, ul. Lipowa 61, Lędziny
Lędziny Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Goławiecka 36, Lędziny
Międzyrzecze Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika
Mysłowice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Sportowa
Mysłowice Numer komisji: 2 Przedszkole Nr 8
Mysłowice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 2
Mysłowice Numer komisji: 4 Mysłowicki Ośrodek Kultury
Mysłowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 9
Mysłowice Numer komisji: 6 II Liceum Ogólnokształcące
Mysłowice Numer komisji: 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Mysłowice Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 10 Przedszkole Nr 9
Mysłowice Numer komisji: 11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Mysłowice Numer komisji: 12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Mysłowice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 3
Mysłowice Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 16 Przedszkole Nr 20
Mysłowice Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 1
Mysłowice Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa Nr 1
Mysłowice Numer komisji: 19 Przedszkole Nr 13
Mysłowice Numer komisji: 20 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Mysłowice Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 23 Zespół Szkół Specjalnych
Mysłowice Numer komisji: 24 Przedszkole Nr 16
Mysłowice Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 26 Mysłowicki Ośrodek Kultury
Mysłowice Numer komisji: 27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Mysłowice Numer komisji: 28 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Mysłowice Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Mysłowice Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi budynek przy ul. Jerzego Chromika 3
Mysłowice Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa Nr 5
Mysłowice Numer komisji: 32 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
Mysłowice Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi budynek przy ul. Jana Dzierżonia 26
Mysłowice Numer komisji: 34 Dom Katechetyczny
Mysłowice Numer komisji: 35 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego budynek przy ul. Pocztowej 20
Mysłowice Numer komisji: 36 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego budynek przy ul. Pocztowej 20
Mysłowice Numer komisji: 37 Szkoła Podstawowa Nr 14
Mysłowice Numer komisji: 38 Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
Mysłowice Numer komisji: 39 SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. T. Boczonia
Mysłowice Numer komisji: 40 Areszt Śledczy
Piekary Śląskie Numer komisji: 1 Filia Miejskiego Domu Kultury
Piekary Śląskie Numer komisji: 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Piekary Śląskie Numer komisji: 3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Piekary Śląskie Numer komisji: 4 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
Piekary Śląskie Numer komisji: 5 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
Piekary Śląskie Numer komisji: 6 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11
Piekary Śląskie Numer komisji: 7 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11
Piekary Śląskie Numer komisji: 8 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11
Piekary Śląskie Numer komisji: 9 Zespół Szkól Specjalnych
Piekary Śląskie Numer komisji: 10 Zespół Szkól Specjalnych
Piekary Śląskie Numer komisji: 11 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
Piekary Śląskie Numer komisji: 12 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
Piekary Śląskie Numer komisji: 13 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli
Piekary Śląskie Numer komisji: 14 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
Piekary Śląskie Numer komisji: 15 Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych
Piekary Śląskie Numer komisji: 16 Akademicki Zespół Szkół
Piekary Śląskie Numer komisji: 17 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1
Piekary Śląskie Numer komisji: 18 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1
Piekary Śląskie Numer komisji: 19 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Demarczyka
Piekary Śląskie Numer komisji: 20 Ośrodek Kultury Andaluzja
Piekary Śląskie Numer komisji: 21 Zespół Szkół Nr 1
Piekary Śląskie Numer komisji: 22 Zespół Szkół Nr 1
Piekary Śląskie Numer komisji: 23 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich
Piekary Śląskie Numer komisji: 24 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Powstańców Śląskich
Piekary Śląskie Numer komisji: 25 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14
Piekary Śląskie Numer komisji: 26 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Powstańców Śląskich
Piekary Śląskie Numer komisji: 27 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Piekary Śląskie Numer komisji: 28 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Piekary Śląskie Numer komisji: 29 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Piekary Śląskie Numer komisji: 30 Dom Pomocy Społecznej
Piekary Śląskie Numer komisji: 31 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra J. Daaba
Piekary Śląskie Numer komisji: 32 Szpital Miejski pw. Św. Łukasza
Ruda Śląska Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 41
Ruda Śląska Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 41
Ruda Śląska Numer komisji: 5 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Ruda Śląska Numer komisji: 6 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Ruda Śląska Numer komisji: 7 Zespół Szkół Nr 7
Ruda Śląska Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ruda Śląska Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 3
Ruda Śląska Numer komisji: 10 Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ruda Śląska Numer komisji: 11 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska s. c
Ruda Śląska Numer komisji: 12 Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1
Ruda Śląska Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 30
Ruda Śląska Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 30
Ruda Śląska Numer komisji: 15 Dom Pomocy Społecznej Senior
Ruda Śląska Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa Nr 6
Ruda Śląska Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa Nr 6
Ruda Śląska Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa nr 40 (Budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa nr 40 (Budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 20 Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ruda Śląska Numer komisji: 21 Osiedlowy Dom Kultury RSM Jowisz
Ruda Śląska Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)
Ruda Śląska Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)
Ruda Śląska Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek A)
Ruda Śląska Numer komisji: 25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Ruda Śląska Numer komisji: 26 Zespół Szkół Nr 1
Ruda Śląska Numer komisji: 27 Urząd Miasta (budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 28 Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia
Ruda Śląska Numer komisji: 29 Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ruda Śląska Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa nr 22
Ruda Śląska Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa nr 22
Ruda Śląska Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa nr 4
Ruda Śląska Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa Nr 8
Ruda Śląska Numer komisji: 34 Szkoła Podstawowa Nr 8
Ruda Śląska Numer komisji: 35 Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska Numer komisji: 36 Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska Numer komisji: 37 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka
Ruda Śląska Numer komisji: 38 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka
Ruda Śląska Numer komisji: 39 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka
Ruda Śląska Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa nr 16 (Budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa nr 16 (Budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 42 Zespół Szkół Nr 6 im. M. Kopernika
Ruda Śląska Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa Nr 7
Ruda Śląska Numer komisji: 44 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Ruda Śląska Numer komisji: 45 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska Numer komisji: 46 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska Numer komisji: 47 Szkoła Podstawowa Nr 13
Ruda Śląska Numer komisji: 48 Szkoła Podstawowa nr 17
Ruda Śląska Numer komisji: 49 Miejskie Przedszkole Nr 43
Ruda Śląska Numer komisji: 50 Miejskie Przedszkole Nr 43
Ruda Śląska Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa Nr 23
Ruda Śląska Numer komisji: 52 Miejskie Przedszkole Nr 45
Ruda Śląska Numer komisji: 53 Miejskie Przedszkole Nr 45
Ruda Śląska Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa Nr 2
Ruda Śląska Numer komisji: 55 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1
Ruda Śląska Numer komisji: 56 Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska Numer komisji: 57 Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska Numer komisji: 58 Szkoła Podstawowa Nr 21
Ruda Śląska Numer komisji: 59 BUM-MED Sp. z o. o
Ruda Śląska Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa Nr 20
Ruda Śląska Numer komisji: 61 Szkoła Podstawowa Nr 18
Ruda Śląska Numer komisji: 62 Szkoła Podstawowa Nr 18
Ruda Śląska Numer komisji: 63 III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Ruda Śląska Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa Nr 24 (Budynek A)
Ruda Śląska Numer komisji: 65 Szkoła Podstawowa nr 24 (Budynek B)
Ruda Śląska Numer komisji: 66 Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska Numer komisji: 67 Hala Widowiskowo-Sportowa
Ruda Śląska Numer komisji: 68 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Ruda Śląska Numer komisji: 69 Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15
Ruda Śląska Numer komisji: 70 Szkoła Podstawowa Sportowa z Klasami Integracyjnymi nr 15
Ruda Śląska Numer komisji: 71 Miejskie Przedszkole nr 35
Ruda Śląska Numer komisji: 72 Szkoła Podstawowa nr 27
Ruda Śląska Numer komisji: 73 Szkoła Podstawowa nr 27
Ruda Śląska Numer komisji: 74 Szkoła Podstawowa nr 27
Ruda Śląska Numer komisji: 75 Ośrodek św. Elżbieta, Dom Pomocy Społecznej
Ruda Śląska Numer komisji: 76 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
Ruda Śląska Numer komisji: 77 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
Ruda Śląska Numer komisji: 78 Pensjonat Senior
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 1 Zespół Szkół Cogito
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 3 Świetlica Rosomak Spółka Akcyjna
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 4 Zespół Szkół Specjalnych
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 5 SCK Willa Fitznera
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 6 Zespół Szkół Nr 2
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 7 Młodzieżowy Dom Kultury
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 6
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 9 Zespół Szkół Nr 2
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 5
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 11 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa Nr 3
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 14 Przedszkole Nr 9
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 15 Zespół Szkół Nr 3
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 16 Przedszkole Nr 20 Zielona Kraina
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 17 Przedszkole Nr 20 Zielona Kraina
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 19 Dom Kultury Chemik
Siemianowice Śląskie Numer komisji: 40 Szpital Miejski Sp. z o. o.
Siemianowice Śląskie, Bańgów Numer komisji: 28 Prywatne Szkoła ARKONA
Siemianowice Śląskie, Bańgów Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa Nr 16
Siemianowice Śląskie, Bańgów Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa Nr 16
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa Nr 1
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 20 Zespół Przedszkolny Nr 1
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 21 Siemianowice Centrum Kultury
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 22 Zespół Przedszkolny Nr 1
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 23 Przedszkole Nr 2 Tęczowa Dwójeczka
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 24 Zespół Szkół Sportowych
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 25 Szkoła Podstawowa Nr 8
Siemianowice Śląskie, Bytków Numer komisji: 26 Dom Harcerza
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 27 Szkoła Podstawowa Nr 4
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa Nr 4
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 33 Przedszkole Nr 12
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 34 Szkoła Podstawowa Nr 13
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 35 Przedszkole Nr 16
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 36 Przedszkole Nr 6
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 37 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 38 Siedziba Firmy Euro Pol
Siemianowice Śląskie, Michałkowice Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa Nr 13
Siemianowice Śląskie, Przełajka Numer komisji: 31 Ośrodek Rehabilitacyjny Wichrowe Wzgórza
Siemianowice Śląskie, Sadzawki Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 11
Świerczyniec Numer komisji: 6 Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks Jerzego Popiełuszki
Świerczyniec Numer komisji: 7 Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks Jerzego Popiełuszki
Świerczyniec Numer komisji: 8 Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks Jerzego Popiełuszki
Świętochłowice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
Świętochłowice Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
Świętochłowice Numer komisji: 15 Budynek byłego Zespołu Szkół Specjalnych
Świętochłowice Numer komisji: 16 I liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach
Świętochłowice Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa nr 2
Świętochłowice Numer komisji: 18 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
Świętochłowice Numer komisji: 19 Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra
Świętochłowice Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
Świętochłowice Numer komisji: 21 Centrum Kultury Śląskiej-Zgoda
Świętochłowice Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana III Sobieskiego
Świętochłowice Numer komisji: 26 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 1 Przedszkole Miejskie Nr 9
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o. o.
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach
Świętochłowice, Chropaczów Numer komisji: 6 Punkt Przedszkolny Kolorado z Oddziałami Integracyjnymi
Świętochłowice, Lipiny Numer komisji: 7 Budynek byłego Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
Świętochłowice, Lipiny Numer komisji: 8 Budynek byłego Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej
Świętochłowice, Lipiny Numer komisji: 9 Centrum Kultury Śląskiej-Lipiny
Świętochłowice, Lipiny Numer komisji: 24 Miejski Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień
Świętochłowice, Piaśniki Numer komisji: 10 Miejska Biblioteka Publiczna
Świętochłowice, Piaśniki Numer komisji: 11 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej
Świętochłowice, Piaśniki Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej
Świętochłowice, Piaśniki Numer komisji: 25 Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. z wyłączeniem Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Świętochłowice, Zgoda Numer komisji: 23 Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Tychy Numer komisji: 1 II Liceum Ogólnokształcące
Tychy Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 1
Tychy Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 1
Tychy Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 6
Tychy Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 6
Tychy Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 3
Tychy Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 3
Tychy Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 14
Tychy Numer komisji: 9 Miejskie Centrum Kultury
Tychy Numer komisji: 10 Przedszkole Nr 11
Tychy Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 17
Tychy Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa Nr 17
Tychy Numer komisji: 13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Tychy Numer komisji: 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Tychy Numer komisji: 15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Tychy Numer komisji: 16 Zespół Szkół Nr 5
Tychy Numer komisji: 17 I Liceum Ogólnokształcące
Tychy Numer komisji: 18 Zespół Szkół Nr 1
Tychy Numer komisji: 19 Zespół Szkół Nr 2
Tychy Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa Nr 13
Tychy Numer komisji: 21 Szkoła Podstawowa Nr 13
Tychy Numer komisji: 22 Przedszkole Nr 22
Tychy Numer komisji: 23 Przedszkole Nr 19
Tychy Numer komisji: 24 Zespół Szkół Specjalnych Nr 8
Tychy Numer komisji: 25 Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 19
Tychy Numer komisji: 26 Szkoła Podstawowa Nr 36
Tychy Numer komisji: 27 Przedszkole Nr 5
Tychy Numer komisji: 28 Przedszkole Nr 3
Tychy Numer komisji: 29 Przedszkole Nr 3
Tychy Numer komisji: 30 Przedszkole Nr 3
Tychy Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa Nr 7
Tychy Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa Nr 7
Tychy Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa Nr 7
Tychy Numer komisji: 34 Przedszkole Nr 17
Tychy Numer komisji: 35 Przedszkole Nr 17
Tychy Numer komisji: 36 Szkoła Podstawowa Nr 40
Tychy Numer komisji: 37 Szkoła Podstawowa Nr 40
Tychy Numer komisji: 38 Szkoła Podstawowa Nr 40
Tychy Numer komisji: 39 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
Tychy Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa Nr 5
Tychy Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa Nr 11
Tychy Numer komisji: 42 Szkoła Podstawowa Nr 11
Tychy Numer komisji: 43 Przedszkole Nr 29
Tychy Numer komisji: 44 Przedszkole Nr 26
Tychy Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa Nr 35
Tychy Numer komisji: 46 Szkoła Podstawowa Nr 35
Tychy Numer komisji: 47 Przedszkole Niepubliczne
Tychy Numer komisji: 48 Zespół Szkół Nr 6
Tychy Numer komisji: 49 Zespół Szkół Nr 6
Tychy Numer komisji: 50 Szkoła Podstawowa Nr 37
Tychy Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa Nr 37
Tychy Numer komisji: 52 Przedszkole Nr 1
Tychy Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tychy Numer komisji: 54 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tychy Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tychy Numer komisji: 56 Szkoła Podstawowa Nr 10
Tychy Numer komisji: 57 Szkoła Podstawowa Nr 22
Tychy Numer komisji: 58 Szkoła Podstawowa Nr 22
Tychy Numer komisji: 59 Szkoła Podstawowa Nr 22
Tychy Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa Nr 22
Tychy Numer komisji: 61 Zespół Szkół Nr 4
Tychy Numer komisji: 62 Zespół Szkół Nr 4
Tychy Numer komisji: 63 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Tychy Numer komisji: 64 Obwód odrębny w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o. W Tychach
Tychy Numer komisji: 65 Obwód odrębny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach Megrez Sp. z o. o.
Tychy Numer komisji: 66 Obwód odrębny w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!