PARTNERZY PORTALU

Znaleziono: 346 obwodów wyborczych

Miejscowość Numer komisji Pełna nazwa siedziby
Aleksandrowice Numer komisji: 1 świetlica w Aleksandrowicach
Antolka Numer komisji: 5 Świetlica Wiejska w Antolce
Balice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Balicach
Batowice Numer komisji: 1 Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach
Batowice Numer komisji: 14 Dom Pomocy Społecznej w Batowicach
Bębło Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Bęble
Będkowice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Będkowicach
Biały Kościół Numer komisji: 3 budynek dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
Biały Kościół Numer komisji: 4 budynek dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
Bibice Numer komisji: 2 Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Bibice Numer komisji: 3 Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
Bibice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
Bibice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
Bogucin Duży Numer komisji: 13 Budynek po byłym przedszkolu w Bogucinie Dużym
Bogucin Mały Numer komisji: 18 Świetlica Wiejska MOK w Bogucinie Małym
Bolechowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Bolesław Numer komisji: 1 Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
Borek Szlachecki Numer komisji: 21 Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim
Braciejówka Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa w Braciejówce
Bryzdzyn Numer komisji: 7 Budynek gminny w Bryzdzyniu
Brzezie Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Brzezinka Numer komisji: 4 Świetlica Wiejska w Brzezince
Brzoskwinia Numer komisji: 7 Remiza OSP w Brzoskwini
Brzuchania Numer komisji: 11 Świetlica Wiejska w Brzuchani
Bukowno Numer komisji: 3 Basen Rekreacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 4 Przedszkole Sióstr Prezentek w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 6 Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 7 Miejskie Przedszkole w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 8 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
Bukowno Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bukownie
Bukowno, Bór Biskupi Numer komisji: 2 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
Bukowno, Podlesie Numer komisji: 1 Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
Bukowska Wola Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Obrońców Tobruku
Buków Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
Burów Numer komisji: 10 Świetlica Wiejska w Burowie
Bydlin Numer komisji: 11 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie
Celiny Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Celinach
Chechło Numer komisji: 3 Dom Ludowy w Chechle
Chełm Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Chełmie
Chobędza Numer komisji: 2 Remiza OSP w Chobędzy
Cholerzyn Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa w Cholerzynie
Chorowice Numer komisji: 2 Budynek starej Szkoły Podstawowej w Chorowicach
Chrosna Numer komisji: 8 Dom Ludowy w Chrosnej
Chrząstowice Numer komisji: 2 Gminny Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu
Cianowice Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa w Cianowicach
Cieślin Numer komisji: 7 Dom Ludowy w Cieślinie
Cisie Numer komisji: 10 Świetlica Wiejska w Cisiu
Czaple Wielkie Numer komisji: 7 Świetlica wiejska w Czaplach Wielkich
Czerna Numer komisji: 9 Remiza OSP w Czernej
Czerna Numer komisji: 25 Dom Pomocy Społecznej w Czernej
Czernichów Numer komisji: 1 Urząd Gminy Czernichów
Czubrowice Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa w Czubrowicach
Czułów Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Czułowie
Czułówek Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa w Czułówku
Dąbrowa Szlachecka Numer komisji: 11 Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej
Dłużec Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Dłużcu
Dobranowice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Dojazdów Numer komisji: 6 Przedszkole Samorządowe Wesoła Gromadka w Dojazdowie
Dziaduszyce Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach
Falniów Numer komisji: 18 Wiejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie
Filipowice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa w Filipowicach
Gaj Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Gaju
Giebułtów Numer komisji: 7 Świetlica Wiejska w Giebułtowie
Giebułtów Numer komisji: 7 Budynek Komunalny w Giebułtowie
Golczowice Numer komisji: 12 Świetlica Wiejska w Golczowicach
Gołaczewy Numer komisji: 5 Zespół Szkół w Gołaczewach
Gołcza Numer komisji: 1 Urząd Gminy w Gołczy
Gorenice Numer komisji: 28 Szkoła Podstawowa w Gorenicach
Goszcza Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
Goszyce Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
Gotkowice Numer komisji: 1 Remiza OSP w Gotkowicach
Hutki Numer komisji: 5 Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Hutkach
Igołomia Numer komisji: 1 Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi)
Igołomia Numer komisji: 2 Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (przedszkole samorządowe w Igołomi)
Imbramowice Numer komisji: 3 Biały Domek w Imbramowicach
Iwanowice Włościańskie Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
Iwanowice Włościańskie Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Iwanowicach
Jaksice Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa w Jaksicach im. Adama Mickiewicza
Jangrot Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Jangrocie
Janowice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Janowicach
Jaroszowiec Numer komisji: 8 Dom Kultury Hutnik w Jaroszowcu
Jaroszowiec Numer komisji: 14 Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu
Jaśkowice Numer komisji: 16 Dom Ludowy w Jaśkowicach
Jerzmanowice Numer komisji: 2 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Jerzmanowicach
Jeziorzany Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach
Jeżówka Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Jeżówce
Kacice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Kacicach
Kalina Wielka Numer komisji: 3 Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinie Wielkiej
Kamień Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Kamionka Numer komisji: 2 Centrum Kształcenia na Odległość w Kamionce
Karniowice Numer komisji: 8 Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach
Karniów Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie
Kaszów Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Kaszowie
Kąpiele Wielkie Numer komisji: 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich
Kępie Numer komisji: 3 Remiza OSP w Kępiu
Kleszczów Numer komisji: 9 Świetlica Wiejska w Kleszczowie
Klonów Numer komisji: 2 Placówka Wsparcia Dziennego
Klucze Numer komisji: 1 Dom Kultury Papiernik w Kluczach
Klucze Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Kluczach
Kłokoczyn Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie
Kobylany Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Kocmyrzów Numer komisji: 9 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie
Kolbark Numer komisji: 9 Budynek wielofunkcyjny w Kolbarku
Konary Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach
Konary Numer komisji: 9 Dom Pomocy Społecznej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach
Konaszówka Numer komisji: 9 Świetlica Wiejska w Konaszówce
Kopanka Numer komisji: 22 Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance
Korzkiew Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi
Kosmolów Numer komisji: 26 Szkoła Podstawowa w Kosmolowie
Kościejów Numer komisji: 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie
Kozłów Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie
Kryspinów Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
Krzeszowice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach
Krzeszowice Numer komisji: 26 Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach
Krzęcin Numer komisji: 15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
Krzykawa Numer komisji: 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie
Krzywopłoty Numer komisji: 10 Budynek wielofunkcyjny w Krzywopłotach
Książ Mały Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym
Książ Wielki Numer komisji: 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim
Książ Wielki Numer komisji: 3 Remiza OSP w Książu Wielkim
Kwaśniów Dolny Numer komisji: 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym
Laski Numer komisji: 4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach
Libertów Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Libertowie
Liszki Numer komisji: 1 GOPS w Liszkach
Łazy Numer komisji: 4 Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach
Łobzów Numer komisji: 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
Łuczyce Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
Maciejowice Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
Marcinowice Numer komisji: 4 Remiza OSP w Marcinowicach
Mianocice Numer komisji: 11 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach
Michałowice Numer komisji: 1 Urząd Gminy Michałowice
Michałowice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Michałowicach
Michałowice Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Michałowicach
Miechów Numer komisji: 1 Bursa Szkolna w Miechowie
Miechów Numer komisji: 2 Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Miechowie
Miechów Numer komisji: 3 Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Dom Kultury
Miechów Numer komisji: 4 Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. J. Porazińskiej w Miechowie
Miechów Numer komisji: 5 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. M. K. Ogińskiego w Miechowie
Miechów Numer komisji: 6 Świetlica Socjoterapeutyczna w Miechowie
Miechów Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie
Miechów Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Miechów Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie
Miechów Numer komisji: 21 Szpital Św. Anny w Miechowie
Miechów Numer komisji: 22 Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
Miechów Numer komisji: 23 Dom Pomocy Społecznej BETANIA w Miechowie
Miechów Numer komisji: 24 Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Miechowie
Miechów-Charsznica Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy
Miechów-Charsznica Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy
Miechów-Charsznica Numer komisji: 8 Dom Opieki CARITAS Kielecka w Miechowie-Charsznicy
Miękinia Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa w Miękini
Minoga Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Minodze
Mników Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa w Mnikowie
Moczydło Numer komisji: 6 Remiza OSP w Moczydle
Modlnica Numer komisji: 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy
Modlnica Numer komisji: 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy
Modlniczka Numer komisji: 8 Szkoła Filialna w Modlniczce
Modlniczka Numer komisji: 9 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pasternik MALUTY Sp. J.
Mogilany Numer komisji: 6 Sala narad w UG Mogilany
Mogilany Numer komisji: 8 budynek strażnicy OSP w Mogilanach
Morawica Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa w Morawicy
Mostek Numer komisji: 4 Budynek po byłej szkole podstawowej w Mostku
Muniakowice Numer komisji: 9 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach
Narama Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Naramie
Nasiechowice Numer komisji: 14 Centrum Kultury Wsi Miechowskiej w Nasiechowicach
Nawojowa Góra Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze
Niedźwiedź Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Niegoszowice Numer komisji: 12 Świetlica Wiejska w Niegoszowicach
Nielepice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa w Nielepicach
Niesułowice Numer komisji: 29 Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach
Nowa Góra Numer komisji: 21 Dom Gromadzki w Nowej Górze
Nowa Wieś Szlachecka Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
Ochodza Numer komisji: 24 Dom Ludowy w Ochodzy
Ochojno Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Ochojnie
Ojców Numer komisji: 5 Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie
Olkusz Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 2 Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 3 Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 6 Przedszkole Nr 4 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 7 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 8 Przedszkole Nr 13 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 9 IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 11 Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 12 Przedszkole Nr 8 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 13 Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rejon 3 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 15 Przedszkole Nr 10 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 32 Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 33 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu
Olkusz Numer komisji: 34 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy POMORZANY w Olkuszu
Olszowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Olszowicach
Osiek Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa w Osieku
Ostrężnica Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy
Owczary Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach
Owczary Numer komisji: 13 Dom Pomocy Społecznej w Owczarach
Paczółtowice Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach
Parkoszowice Numer komisji: 16 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Piekary Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa w Piekarach
Pietrzejowice Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
Pisary Numer komisji: 16 Świetlica wiejska w Pisarach
Pobiednik Mały Numer komisji: 3 Budynek byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (WTZ)
Podlesice Numer komisji: 7 Budynek gminny w Podlesicach
Podlesie Numer komisji: 20 Świetlica Wiejska w Podlesiu
Podlipie Numer komisji: 2 Zespół Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu
Pogwizdów Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
Pojałowice Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa w Pojałowicach im. Gen. Stanisława Maczka
Polanka Hallera Numer komisji: 25 Zespół Szkolno-Przedszkolny. Przedszkole Samorządowe im. gen. Stanisława Hallera w Polance Hallera
Polanowice Numer komisji: 10 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach
Poręba Dzierżna Numer komisji: 9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej
Poręba Górna Numer komisji: 10 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Górnej
Pozowice Numer komisji: 19 Dom Ludowy w Pozowicach
Prandocin Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa w Prandocinie
Przeginia Numer komisji: 6 Dom Ludowy w Przegini
Przeginia Duchowna Numer komisji: 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
Przeginia Narodowa Numer komisji: 3 Dworek Matejkówka w Przegini Narodowej
Przybysławice Numer komisji: 1 Społeczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach
Przysieka Numer komisji: 6 Świetlica wiejska w Przysiece
Pstroszyce Pierwsze Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa w Pstroszycach
Raciborowice Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Raciborowicach
Racławice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Racławicach
Racławice Numer komisji: 8 Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach
Radwanowice Numer komisji: 14 Świetlica OSP w Radwanowicach
Radziszów Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa im. św Jana Pawła II w Radziszowie
Radziszów Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie
Rączna Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Rącznej
Rodaki Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Rodakach
Rudawa Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa w Rudawie
Rudno Numer komisji: 16 Szkoła Podstawowa w Rudnie
Rusocice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Rusocicach
Rybna Numer komisji: 7 Remiza OSP w Rybnej
Ryczówek Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Ryczówku
Rząska Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa w Rząsce
Rzeszotary Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach
Rzędowice Numer komisji: 4 Świetlica Wiejska w Rzędowicach
Rzozów Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie
Sanka Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa w Sance
Sąspów Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa w Sąspowie
Sieciechowice Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach
Siedlec Numer komisji: 11 Budynek Komunalny w Siedlcu
Sieniczno Numer komisji: 27 Szkoła Podstawowa w Sienicznie
Skała Numer komisji: 1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale
Skała Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale
Skawina Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie
Skawina Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie
Skawina Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
Skawina Numer komisji: 4 Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie
Skawina Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Skawina Numer komisji: 6 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
Skawina Numer komisji: 7 Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
Skawina Numer komisji: 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie
Skawina Numer komisji: 9 Centrum Wspierania Rodziny, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Skawina Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im Noblistów Polskich w Skawinie
Skawina Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im Noblistów Polskich w Skawinie
Skawina Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie
Słaboszów Numer komisji: 1 Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów
Sławice Szlacheckie Numer komisji: 15 Remiza Strażacka w Sławicach Szlacheckich
Słomniki Numer komisji: 1 Hala Sportowa w Słomnikach
Słomniki Numer komisji: 2 Zespół Szkoł Ogólnokształcących w Słomnikach
Słomniki Numer komisji: 3 Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach
Smardzowice Numer komisji: 4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach
Smroków Numer komisji: 12 Zespół Szkół w Smrokowie
Stręgoborzyce Numer komisji: 7 Budynek remizy OSP w Stręgoborzycach
Strzegowa Numer komisji: 11 Budynek byłej Szkoły Podstawowej
Strzeżów Drugi Numer komisji: 10 Remiza Strażacka w Strzeżowie Drugim
Sucha Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa w Suchej
Sułoszowa Numer komisji: 1 Urząd Gminy w Sułoszowej
Sułoszowa Numer komisji: 2 Centrum Kultury w Sułoszowej
Sułoszowa Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej
Swojczany Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Swojczanach
Szczepanowice Numer komisji: 5 Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach
Szczodrkowice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach
Szczyglice Numer komisji: 18 Świetlica Wiejska w Szczyglicach
Szklary Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Szklarach
Szreniawa Numer komisji: 3 Szkoła Podstawowa w Szreniawie
Ściejowice Numer komisji: 4 Remiza OSP w Ściejowicach
Świątniki Górne Numer komisji: 1 Szkoła Podstawowa w Świątnikach Górnych
Tczyca Numer komisji: 6 Remiza OSP w Tczycy
Tenczynek Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa w Tenczynku
Tenczynek Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa w Tenczynku
Troks Numer komisji: 21 Wiejski Dom Kultury w Troksie
Ulina Wielka Numer komisji: 5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Ulinie Wielkiej
Uniejów-Kolonia Numer komisji: 5 Remiza OSP w Uniejowie-Kolonii
Waganowice Numer komisji: 11 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Wawrzeńczyce Numer komisji: 4 Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła)
Wawrzeńczyce Numer komisji: 5 Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (szkoła)
Wężerów Numer komisji: 8 Budynek OSP w Wężerowie
Widoma Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Widomej
Wielkie Drogi Numer komisji: 17 Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach
Wielmoża Numer komisji: 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży
Wierzbica Numer komisji: 9 Remiza OSP w Wierzbicy
Wierzchowisko Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku
Więckowice Numer komisji: 19 Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach
Więcławice Stare Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych
Witeradów Numer komisji: 22 Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie
Włosań Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa we Włosani
Wola Filipowska Numer komisji: 14 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
Wola Filipowska Numer komisji: 15 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
Wola Kalinowska Numer komisji: 4 Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej
Wola Radziszowska Numer komisji: 14 Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej
Wola Zachariaszowska Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej
Wolbrom Numer komisji: 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 15 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 16 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 17 Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 18 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 19 Zespół Szkół w Wolbromiu
Wolbrom Numer komisji: 20 Zespół Szkół w Wolbromiu
Wolica Numer komisji: 8 Budynek gminny w Wolicy
Wołowice Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa w Wołowicach
Wrząsowice Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa we Wrząsowicach
Wysiołek Luborzycki Numer komisji: 2 Szkoła Podstawowa im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z/s Wysiołku Luborzyckim
Wysocice Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Wysocicach
Zabierzów Numer komisji: 20 SCKiP w Zabierzowie
Zabierzów Numer komisji: 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie
Zabierzów Numer komisji: 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie
Zadroże Numer komisji: 4 Szkoła Podstawowa w Zadrożu
Zagacie Numer komisji: 4 Remiza OSP w Zagaciu
Zagorzyce Numer komisji: 20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach
Zalas Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa w Zalasiu
Zalas Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa w Zalasiu
Załęże Numer komisji: 4 Remiza OSP w Załężu
Zaryszyn Numer komisji: 8 Świetlica Wiejska w Zaryszynie
Zarzecze Numer komisji: 13 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Zastów Numer komisji: 5 Świetlica wiejska w Zastowie
Zawada Numer komisji: 31 Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Zederman Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa w Zedermanie
Zelczyna Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Zelków Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa w Zelkowie
Zielonki Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
Zielonki Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
Zielonki Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
Zielonki Numer komisji: 9 Urząd Gminy Zielonki-Sala Konferencyjna
Zimnodół Numer komisji: 25 Remiza OSP w Zimnodole
Żurada Numer komisji: 23 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żuradzie
WNP - Portal gospodarczy

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!