Znaleziono: 258 obwodów wyborczych

Miejscowość Numer komisji Pełna nazwa siedziby
Poznań Numer komisji: 1 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego
Poznań Numer komisji: 2 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Poznań Numer komisji: 3 Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki
Poznań Numer komisji: 4 Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego
Poznań Numer komisji: 5 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 6 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta
Poznań Numer komisji: 8 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Poznań Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Poznań Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Poznań Numer komisji: 11 V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej
Poznań Numer komisji: 12 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta
Poznań Numer komisji: 13 H. Cegielski-Poznań Spółka Akcyjna
Poznań Numer komisji: 14 Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Poznań Numer komisji: 15 Zespół Szkół nr 8
Poznań Numer komisji: 16 Zespół Szkół nr 8
Poznań Numer komisji: 17 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II
Poznań Numer komisji: 18 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II
Poznań Numer komisji: 19 XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II
Poznań Numer komisji: 20 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych
Poznań Numer komisji: 21 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
Poznań Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka
Poznań Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka
Poznań Numer komisji: 24 Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka
Poznań Numer komisji: 25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca `56
Poznań Numer komisji: 26 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
Poznań Numer komisji: 27 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
Poznań Numer komisji: 28 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
Poznań Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
Poznań Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego
Poznań Numer komisji: 31 Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”
Poznań Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Poznań Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego
Poznań Numer komisji: 34 Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
Poznań Numer komisji: 35 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce
Poznań Numer komisji: 36 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106
Poznań Numer komisji: 37 Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Poznań Numer komisji: 38 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema
Poznań Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema
Poznań Numer komisji: 40 Zespół Szkół nr 2
Poznań Numer komisji: 41 Zespół Szkół nr 2
Poznań Numer komisji: 42 Zespół Szkół nr 2
Poznań Numer komisji: 43 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Poznań Numer komisji: 44 XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Poznań Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poznań Numer komisji: 46 Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Poznań Numer komisji: 47 XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
Poznań Numer komisji: 48 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
Poznań Numer komisji: 49 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Poznań Numer komisji: 50 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
Poznań Numer komisji: 51 Zespół Szkół nr 7
Poznań Numer komisji: 52 Zespół Szkół nr 7
Poznań Numer komisji: 53 Zespół Szkół nr 7
Poznań Numer komisji: 54 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Poznań Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Poznań Numer komisji: 56 Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Poznań Numer komisji: 57 XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Poznań Numer komisji: 58 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Poznań Numer komisji: 59 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Poznań Numer komisji: 60 Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat”
Poznań Numer komisji: 61 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego
Poznań Numer komisji: 62 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego
Poznań Numer komisji: 63 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Poznań Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „EUREKA”
Poznań Numer komisji: 65 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Poznań Numer komisji: 66 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „EUREKA”
Poznań Numer komisji: 67 Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół
Poznań Numer komisji: 68 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka
Poznań Numer komisji: 69 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 70 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 71 Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 72 Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I
Poznań Numer komisji: 73 III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Poznań Numer komisji: 74 Zespół Szkół Budownictwa nr 1
Poznań Numer komisji: 75 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Poznań Numer komisji: 76 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Poznań Numer komisji: 77 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela
Poznań Numer komisji: 78 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Poznań Numer komisji: 79 Muzeum Archeologiczne
Poznań Numer komisji: 80 Poznańskie Centrum Świadczeń
Poznań Numer komisji: 81 Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 „Klub Starówka”
Poznań Numer komisji: 82 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
Poznań Numer komisji: 83 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Poznań Numer komisji: 84 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Poznań Numer komisji: 85 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Poznań Numer komisji: 86 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Poznań Numer komisji: 87 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań
Poznań Numer komisji: 88 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań
Poznań Numer komisji: 89 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Poznań Numer komisji: 90 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
Poznań Numer komisji: 91 Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz
Poznań Numer komisji: 92 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina
Poznań Numer komisji: 93 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Poznań Numer komisji: 94 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Poznań Numer komisji: 95 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina
Poznań Numer komisji: 96 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Poznań Numer komisji: 97 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Poznań Numer komisji: 98 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
Poznań Numer komisji: 99 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Poznań Numer komisji: 100 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Poznań Numer komisji: 101 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca
Poznań Numer komisji: 102 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca
Poznań Numer komisji: 103 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Poznań Numer komisji: 104 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera
Poznań Numer komisji: 105 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
Poznań Numer komisji: 106 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
Poznań Numer komisji: 107 Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
Poznań Numer komisji: 108 Centrum Sportowe
Poznań Numer komisji: 109 Politechnika Poznańska
Poznań Numer komisji: 110 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Poznań Numer komisji: 111 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
Poznań Numer komisji: 112 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Poznań Numer komisji: 113 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica
Poznań Numer komisji: 114 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów
Poznań Numer komisji: 115 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego
Poznań Numer komisji: 116 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Poznań Numer komisji: 117 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
Poznań Numer komisji: 118 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego
Poznań Numer komisji: 119 Zespół Szkół Salezjańskich
Poznań Numer komisji: 120 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej
Poznań Numer komisji: 121 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej
Poznań Numer komisji: 122 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Poznań Numer komisji: 123 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 124 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Poznań Numer komisji: 125 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 126 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 127 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 128 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 129 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a
Poznań Numer komisji: 130 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5
Poznań Numer komisji: 131 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5
Poznań Numer komisji: 132 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego
Poznań Numer komisji: 133 Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Poznań Numer komisji: 134 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
Poznań Numer komisji: 135 Przedszkole nr 15 „Calineczka”
Poznań Numer komisji: 136 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poznań Numer komisji: 137 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Poznań Numer komisji: 138 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Poznań Numer komisji: 139 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
Poznań Numer komisji: 140 Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poznań Numer komisji: 141 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań Numer komisji: 142 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań Numer komisji: 143 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Poznań Numer komisji: 144 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Poznań Numer komisji: 145 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań Numer komisji: 146 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań Numer komisji: 147 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Poznań Numer komisji: 148 Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
Poznań Numer komisji: 149 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza
Poznań Numer komisji: 150 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 151 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego
Poznań Numer komisji: 152 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Poznań Numer komisji: 153 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka
Poznań Numer komisji: 154 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka
Poznań Numer komisji: 155 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Poznań Numer komisji: 156 Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
Poznań Numer komisji: 157 Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
Poznań Numer komisji: 158 Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Poznań Numer komisji: 159 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta
Poznań Numer komisji: 160 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta
Poznań Numer komisji: 161 Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego
Poznań Numer komisji: 162 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Poznań Numer komisji: 163 XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
Poznań Numer komisji: 164 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Poznań Numer komisji: 165 International School of Poznań
Poznań Numer komisji: 166 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Poznań Numer komisji: 167 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Poznań Numer komisji: 168 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 169 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego
Poznań Numer komisji: 170 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera
Poznań Numer komisji: 171 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera
Poznań Numer komisji: 172 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera
Poznań Numer komisji: 173 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera
Poznań Numer komisji: 174 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań
Poznań Numer komisji: 175 Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej
Poznań Numer komisji: 176 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 Fundacji Familijny Poznań
Poznań Numer komisji: 177 Dom Kultury „Stokrotka”
Poznań Numer komisji: 178 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Poznań Numer komisji: 179 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza
Poznań Numer komisji: 180 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 181 Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 182 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Poznań Numer komisji: 183 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza
Poznań Numer komisji: 184 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki
Poznań Numer komisji: 185 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki
Poznań Numer komisji: 186 Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Poznań Numer komisji: 187 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki
Poznań Numer komisji: 188 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego
Poznań Numer komisji: 189 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Poznań Numer komisji: 190 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Poznań Numer komisji: 191 Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Poznań Numer komisji: 192 Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Hanka”
Poznań Numer komisji: 193 Szkoła Podstawowa nr 1
Poznań Numer komisji: 194 Szkoła Podstawowa nr 1
Poznań Numer komisji: 195 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Poznań Numer komisji: 196 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Poznań Numer komisji: 197 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Poznań Numer komisji: 198 Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka
Poznań Numer komisji: 199 Piątkowska Szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej
Poznań Numer komisji: 200 Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”
Poznań Numer komisji: 201 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Poznań Numer komisji: 202 Przedszkole nr 189
Poznań Numer komisji: 203 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Poznań Numer komisji: 204 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi
Poznań Numer komisji: 205 Przedszkole nr 163 „Baśniowy Zamek”
Poznań Numer komisji: 206 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Poznań Numer komisji: 207 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Poznań Numer komisji: 208 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
Poznań Numer komisji: 209 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Poznań Numer komisji: 210 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
Poznań Numer komisji: 211 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
Poznań Numer komisji: 212 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
Poznań Numer komisji: 213 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza
Poznań Numer komisji: 214 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Poznań Numer komisji: 215 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Poznań Numer komisji: 216 Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza
Poznań Numer komisji: 217 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Poznań Numer komisji: 218 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Poznań Numer komisji: 219 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Poznań Numer komisji: 220 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Poznań Numer komisji: 221 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Poznań Numer komisji: 222 Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka
Poznań Numer komisji: 223 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Poznań Numer komisji: 224 Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Poznań Numer komisji: 225 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Poznań Numer komisji: 226 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
Poznań Numer komisji: 227 Siedziba Rady Osiedla Morasko-Radojewo
Poznań Numer komisji: 228 Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o.
Poznań Numer komisji: 229 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 230 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 231 Szpital Św. Rodziny Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 232 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 233 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 234 Dom Studencki „Eskulap” Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 235 Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 236 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 237 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 238 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 239 Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 240 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Poznań Numer komisji: 241 Dom Studencki „Zbyszko” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 242 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 243 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Poznań Numer komisji: 244 Areszt Śledczy w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 245 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 246 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poznań Numer komisji: 247 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poznań Numer komisji: 248 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 249 Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 250 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 251 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 252 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 253 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 254 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 255 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 256 Dom Pomocy Społecznej
Poznań Numer komisji: 257 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Poznaniu
Poznań Numer komisji: 258 Szpital Rehabilitacyjny w Poznaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!