Antoni Macierewicz - Kandydat na posła w: Okręg nr 10 - poseł w: Okręg nr 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

UZYSKAŁ/A MANDATLiczba głosów: 31 280 / Procent poparcia: 9,03 %

Antoni Macierewicz

Chcesz zmienić ten profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres anna.trojanowska@ptwp.pl

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.

 • Miejsce zamieszkania: Warszawa
 • Wiek: 71 lat
 • Zawód: historyk
 • Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony w 1948 r. w Warszawie. Absolwent studiów historycznych w instytucie historycznym na wydziale historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Bez powodzenia ubiegał się o pracę w PAN, w 1974 r. zgodził się na pracę bibliotekarza, której nie podjął. Wykładał historię Ameryki Łacińskiej w katedrze iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, w którym pełnił funkcję wiceprezesa. Był w składzie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. został wybrany na posła z listy Wyborczej Akcji Katolickiej. W rządzie Jana Olszewskiego pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych.

Wraz z Mariuszem Maraskiem i Piotrem Walerychem powołał do życia małą partię pod nazwą Akcja Polska, która weszła w czerwcu 1993 r. w skład Ruchu dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z listy Koalicji dla Rzeczypospolitej.

W wyborach parlamentarnych w 1997 r. z listy ROP wszedł do Sejmu III kadencji.

W wyborach samorządowych w 2002 r. kandydował na stanowisko prezydenta Warszawy. Kampanię zakończył w pierwszej turze. Współtworzył wtedy koalicję Razem Polsce - zrzeszającą konserwatywno-narodowe ugrupowania prawicy. Koalicja rozpadła się po porażce.

W 2004 r. reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim.

Wraz z Janem Olszewskim i Gabrielem Janowskim przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. stworzył federacyjną partię Ruch Patriotyczny, która w wyborach do Sejmu nie przekroczyła progu wyborczego.

W rządzie Jarosława Kaczyńskiego był mianowany wiceministrem obrony narodowej w 2006 r.

W wyborach do Sejmu VI kadencji uzyskał mandat, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 r. został przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wyjaśniania zdarzenia w Smoleńsku.

W wyborach parlamentarnych w 2011 r. uzyskał reelekcję. W 2015 r. został ponownie wybrany do Sejmu, tego samego roku prezydent Duda powołał go w skład rządu Beaty Szydło na urząd ministra obrony narodowej.

W 2017 r. Macierewicz objął ponownie urząd ministra obrony narodowej w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego.

W 2018 r. został powołany przez Mariusza Błaszczaka na przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.

KOMENTARZE (17)

 • Skd 2022-09-26 17:57:44
  (...) agentura
  • Pomordowani na przestępstwach wodno prawnych zostali obdarci z resztek godności osobistej 2022-11-23 16:24:46
   Każdy pełnoletni obywatel RP powinien mieć równe prawa do prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej , dotychczasowe przepisy sięgają czasów komuny,debilizm w tym zakresie ograniczania praw obywatelskich należy wyeliminować z strefy publicznej. Czekają nas olbrzymie kary, środki na KPO raczej nie zostaną odblokowane, kolejna marionetka na stanowisku Ministra wynika jest darmozjadem.Stopień ubóstwa przed wybuchem wojny na Ukrainie był już przerażający 1,5miliona ludzi, w obrębach miast po modernizacjach ewidencji gruntów gdzie właściciele, czy wieczyści użytkownicy nawet nie byli stronami postępowań, usunięto klasyfikacje gruntów z map zasadniczych w tych obrębach, zaś ludzi potraktowano jak bydło na żeż , nie są rolnikami w związku z powyższym nie mogą przywrócić gruntów do stanu pierwotnego, przestępstwa wodno prawne w Urzędach stały się chlebem powszednim. Na przełomie ostatnich 6lat po wykonaniu przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków w obrębach gmin doszło do tragedii Narodowej , pozabijali ludzi i zwierzęta ,bowiem przed osadzeniem rozcieńczaczy w ziemi sypali jeszcze wapno suchej masy, ziemia to nie jest tylko warstwa wierzchnia na której rosną rośliny i krzewy,istniało tam wielkie życie, nikt nie dał prawa tym rolnikom decydowania o ludzkim życiu bowiem po 5latach gminy po uzyskaniu funduszy UE oddały powyższe ekologiczne oczyszczalnie ścieków na własność właścicieli gruntów , w świetle prawa z przestępcami nikt nie negocjuje tym charakteryzuje się ustrój demokratyczny państwa prawa. Jesteście odpowiedzialni za udział w zorganizowanej grupie przestępczej,zbrodnie przeciwko ludzkości. Art 61 ust.1pkt 4 upzp, Żyjemy w fikcji, nierzeczywistości ekonomicznej na której dotychczas prowadzili brudną politykę,na zachodzie wydaje się dziesiątki jeśli nie setki milionów na powrót do Natury.
 • Błyskawicznie zaskarżamy Postanowienia zbrodniarzy nie Wyroki Sądów.Rej.W formie Skarg do ETPC 2022-09-04 12:17:08
  Morawiecki Bankster,Kaczyński,największymi gnidami,bandytami,Polska zajęła w ubiegłym roku drugie miejsce(pół miliona zgonów)po Rumuni względem przestępstw wodno prawnych,zbrodni przeciwko własnemu Narodowi.Ten oszołom ze Zbigniewem Ziobro wkręca pozostałych Ministrów w związku z nielegalnymi inwigilacjami społeczeństwa wykorzystał Straż Graniczną do działań operacyjnych,manipulacji ludźmi,fałszowania badań przeciwciał anty HBs które dzięki lojalności Ministra Zdrowia zniknęły w systemach.Mieszkańcy nie są winni za dalsze usiłowanie zabójstw, ponieważ oddane na ich własność bomby ekologiczne nie były wybudowane z ich inicjatywy(przydomowe ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków z pozyskanych funduszy unijnych). Ludziska,nie pokrywajcie skutków katastrof ekologicznych z własnej kieszeni,nie podejmowanie czynności przez lokalne Prokuratury daje możliwość złożenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka(formularz w języku PL był dostępny do pobrania na stronie)do pól roku od Postanowienia Sądu na utrzymanie zaskarżonych umorzeń śledztw,25tys Euro po przyjęciu skargi otrzymacie.Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U.2013poz.1248 z późniejszymi zmianami 21.03.2019r.Dz.U.2019poz.736;Lekarz POZ odmówi badania przeciwciał anty HBs,w majestacie prawa pozabijali Naszych rodaków,najbliższych,celem wyłudzania w sposób niedozwolony funduszy pod Krajowym Planem Odbudowy,nie doczekacie się słowa przepraszam nawet od Prezydenta Andrzeja Dudy każą wam zaciskać pasa przy już chorych potrzebujących pomocy głowach.Mapy w zasobach miejskiej dokumentacji geodezyjno kartograficznej zostały całkowicie sfałszowane i ewidencja gruntów,usunięto klasyfikacji gruntów,jesteście kalekami(gorszym sortem)niewolnikami bez żadnych praw?Kupicie ziemie rolną,odbudujecie dobrostan zwierząt?Największe środki UE
 • Przepisy umożliwiają w błyskawiczny sposób zaskarżenia Wyroku Sądów Rej. jako Skarg do TSUE 2022-02-08 16:31:57
  Wzór pisma- Panowie Wójtowie, uczyniliście sobie stałe źródło dochodów z przestępstw środowiskowych, wykonane ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków z pozyskanych funduszy zewnętrznych (UE ), przed osadzeniem których zbiorników w ziemi sypano jeszcze wapno suchej masy wywrotkami samochodowymi zamieniły inwestycje gminne w bomby ekologiczne, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i życia zwierząt, wynikających z ich budowy w gruntach, skażają źródła wód pitnych, w okresie roztopowym nadmiernie nasączenia ziemia odzwierciedla dobitnie ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków które skażają masowo wody gruntowe,od nasączenia chemia zostały dawno wytrute wszystkie mikroorganizmy w ziemi. Tragedia Narodowa, proceder był standardem w Województwie Łódzkim ,podobnie na obszarze całego kraju, poświadczają też pozwolenia środowiskowe, stosunek prawny posiadam dla obrębu .......... i Gminy .........., z uwagi na powyższe przestępstwa najcięższe w których również jestem poszkodowanym zostaną ujawnione i wyeliminowane, używając wszystkich możliwych instrumentów prawnych, zdefraudowane fundusze zostaną zwrócone. Wójt ........ i jego zastępca ............ powinni mieć zakaz wykonywania jakichkolwiek funkcji publicznych na okres nie krótszy niż 10lat.Panowie nie ogarniają nawet podstaw, gleba to nie jest tylko wierzchnia warstwowa ziemi na której bez odpowiedzialności można stawiać budynki mieszkalne przekształcając grunty rolne na inne cele, nawet z papierkiem rolnika udziału w zorganizowanej grupie przestępczej który dał glejt na wyłudzanie jednej grupie nad obywateli gigantycznych dopłat z Funduszy Unijnych, nie mają o tym co zachodzi pod warstwą wierzchnią w ziemi żadnego pojęcia, o zachodzących tam procesach, w ziemi jest wielkie życie biologiczne nie tylko są korzenie i rośliny, nie można też ślepo wypełniać zadań ze zakresu administracji rządowej Premiera RP Mateusza Morawieckiego , bez jakiejkolwiek odpowiedzialności dla bezpieczeństwa życia, ekologi, nikt o zdrowych zmysłach przeciwko temu nie będzie walczył. W bieżącym roku nadano kolejnym 10gminom status Miast, bez sieci sanitarno kanalizacyjnej. Każdy pełnoletni obywatel RP powinien mieć równe prawa do prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej . Przesłanie skargi na adres: Petitions Team Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland może skutkować również wpisaniem Polski na listę krajów terrorystycznych, zakazanych. Do wiadomości : Prokuratura Krajowa ul. Postępu 3, Warszawa 02-676 Podstawa prawna:Art. 63 Konstytucji oraz art. 221K.p.a.
  • Materiał będzie w raporcie Macierewicza, może podesłać mapkę z chorągiewkami czerwonymi 2022-04-11 07:49:14
   Jeżeli ptaki wpadają w silnik odrzutowy powinien wybuchnąć(zaś gdy twardsze przedmioty takie jak gałęzie ze szczytów drzew wpadają jaki efekt będzie), grupa archeologów z Polski kilka lat po katastrofie smoleńskiej razem z byłym posłem z ugrupowania Twój Ruch Poznańskim na torze lotu TU-154M kilka kilometrów przed płytą lotniska znaleźli lamkę pobitą sygnalizacyjną samolotu i kilka tysięcy odłamków samolotu który nie doleciał po uszkodzeniu urządzeń pomiarowych wysokości lotu samolotu Prezydenckiego .
  • Eskalowaliście konflikt z Federacją Rosyjską,mamy wojnę, Bóg nie rychliwy lecz sprawiedliwy! 2022-04-22 22:21:03
   Otrzymuję wynagrodzenie miesięczne z tytułu emerytury w kwocie 1.420. 00zł (tysiąca czterystu dwudziestu złotych) . Mieszkam w domku o powierzchni 72metrów kwadratowych po rodzicach w obrębie gminy na działce o powierzchni 0.38ha(38arów) , w tylnej części działki stoi stodoła i mała chlewnia , nie mogę prowadzi gospodarstwa rolnego, czy zakupu ziemi rolnej ponieważ nie mam panierka rolnika, w związku z powyższym płace podatek nieadekwatny do stanu faktycznego w kwocie 1780.00zł (tysiąca siedmiuset osiemdziesięciu złotych rocznie), węgiel z kopalni Jankowice za tonę należało w dniu dzisiejszym uiścić w kwocie 2250.00zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), oby ogrzać domek w jednym sezonie potrzebuje trzy tony węgla nie wspominając o drzewie , za prąd kwartalnie 250.00zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), na leki miesięcznie w granicach 350.00zł (trzystu pięćdziesięciu złotych). Jak żyć , chodzić w dziurawych butach, jeść przeterminowaną żywność , lub truć organizm chemią przemysłową kurczakami z Biedronek itp. Debiluskończony co zrobiliście z Polską ziemią , jedynie tych których zabiliście i ich rodziny ekologicznymi tylko z nazwy oczyszczalniami ścieków odeszli w zapomnienie, banderowcy , złodzieje, jesteście sztanami nie Polakami.
 • Instytucje państwowe zniszczyły całkowicie praworządność w naszym kraju i samorządy ! 2022-01-06 17:16:55
  Policja w Polsce za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wykonująca zadania ze zakresu administracji rządowej bez wyższego zaszeregowania otrzymują wynagrodzenia kwotowo 12800tys złotych, zaś Polscy żołnierze jak są uposażeni, nawet połowy tej kwoty nie widzieli, cały świat się śmieje widząc jak patrioci nie bandyci, złodzieje, są obrzucani na granicy Białoruskiej kamieniami.Moloch Policyjny Polski nie podejmując działań w związku z przestępczością środowiskową która jest dziś bardzo atrakcyjna i przychodowa wpisał resort MSWiA w Polskie zbrodnie przeciwko ludzkości,świat nie zwariował,system prawny w Polsce przestał dawno funkcjonować, jeżeli raz zostanie złamane prawo system przestaje działać.
 • Czy świętej pamięci Lech Kaczyński proroczo przewidział skutki katastrofalne zostanie Świętym 2021-09-21 07:23:15
  Dz.U.z 2010r.Nr182 Poz.1228(Dalej Ust Pgik)wyszedł chaos tak jak Ustawę wetował pod którą wykonano modernizacje gruntów wszystkich klas (linia inferencyjna na mapach)lecz w związku z wykonaniem prac geodezyjnych na gruntach nie wykonano operatów pod którymi powinni podpisać się wszyscy właściciele gruntów , czy wieczyści użytkownicy, wprowadzono zmiany w ewidencjach gruntów i księgach wieczystych, w obrocie gruntów wszystkich klas od dróg dojazdowych dla podatków od nieruchomości bez sieci sanitarno kanalizacyjnej pozyskano kolejne fundusze Unijne na ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków gminne, i przydomowe , PWSZ uczelnie lotnicze, Laboratoria CSI w Depułtyczach Królewskich z odprowadzeniem toksyn do ziemi itd. FEDERAL CHANCELERY BUNDESKANZELIN ANGELA MERKEL Petycja- przesyłka RR 484866800PL
  • Ile ludzie będą mieli neuronów w mózgach na Polskich zbrodniach przeciwko ludzkości ! 2021-10-14 04:52:28
   Premier Mateusz Morawiecki wraz ze Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim stracili prawo moralne i etyczne do pełnienia jakichkolwiek funkcji w państwie, za zbrodnie przeciwko własnemu Narodowi, ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków, budowy dróg z odprowadzeniem substancji toksycznych z nich na prywatne grunty, rowy melioracyjne, ścieków ropopochodnych, celem skażania kolejnych wód gruntowych i źródlanych. Nie przestrzegacie własnej Konstytucji, jak i prawa Unijnego.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.232.62.64

POZOSTALI POSŁOWIE W OKRĘGU

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!