PARTNERZY PORTALU
Bogdan Rzońca - Kandydat na europosła w: Okręg nr 9 - województwo podkarpackie

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

UZYSKAŁ/A MANDAT POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bogdan Rzońca

Chcesz zmienić ten profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres anna.trojanowska@ptwp.pl

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.

Urodzony 1 lutego 1961 r. w Zarzeczu. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Nauczyciel i samorządowiec, wojewoda krośnieński (1997-1998), marszałek województwa podkarpackiego I kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2001 r. bez powodzenia kandydował do Senatu. W wyborach samorządowych w 2006 r. został wybrany do sejmiku z listy Prawa i Sprawiedliwości, a w 2010 r. uzyskał reelekcję.

W wyborach do Sejmu RP VII kadencji w 2011 r. kandydował z listy PiS, zdobywając mandat poselski. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.

KOMENTARZE (7)

 • Kto będzie pracował na Nasze emerytury , system wyłożycie barany . 2021-08-22 02:24:37
  Dlaczego niszczycie wartości Polskości , obracacie gruntami dla podatków od nieruchomości bez sieci sanitarno kanalizacyjnej , w związku z wykonaniem ekologicznych oczyszczalni ścieków z wyłudzonych funduszy Unijnych skażacie źródła wód pitnych , pomordowaliście ludzi, zaś dzieci które przyszły na świat nie rozwijają się prawidłowo, są upośledzone umysłowo .
  • Wykonane ekologiczne oczyszczalnie ścieków z wyłudzonych funduszy Unijnych skażają wody 2021-08-27 13:54:48
   W chrześcijańskich korzeniach Europy jest przykazanie nie zabijaj, zaś pseudo prawicowcy dla podatków od nieruchomości Naszych bliźnich pozabijaliście. Opiekę zdrowotną mamy w Polsce Państwową, w związku z powyższym dlaczego ograniczaliście środki finansowe na leczenia pacjentów w Szpitalach , Polskie zbrodnie doskonałe, sypania przed osadzeniem zbiorników wapna od jesieni 2015roku (ekologicznych oczyszczalni ścieków ) w późniejszym czasie stosowania bakterii oby nie wywozić, ponad milion uczciwych obywateli którzy żyli zgodnie z harmonią przyrody odesłaliście w zaświaty, ludzie wciąż giną w związku z katastrofami jakie do dochodu wliczacie , obniżone przeciwciała HBs(ICD-9:V42) do stanu zagrożenia życia poniżej 10.0 mlU/ml iż nie można w danych przypadkach wykonać żadnych zbiegów-ludzie umierali dosłownie na rękach,trzy miesiące do pół roku organizm ludzki potrzebuje czasu przyjmując szczepionki oby tylko uzyskać przeciwciała, Państwowa zbrodnicza opieka zdrowotna powoływała się iż NFZ nie wymaga takich badań przed zabiegami(Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24września 2013roku w sprawie świadczeń gwarantowanych ze zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz.U. 2013 poz 1248-Dz.U.2019 poz 736 lekarze rodzinni odmawiają skierowań na badanie krwi pod zasadniczym kontem. Zrobili z Was Samorządy i Parlamentarzyści dziadów, nie stać ludzi na prywatną opiekę zdrowotną, taką jesteście klasą średnią. W związku z przyjęciem 28 stycznia 2020roku przez zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy rezolucji w sprawie praworządności w Polsce,należy wszelkie Skargi,Executive Vice-President European Frans Timmermans Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België tel.: +32 2 281 61 11 faks: +32 2 281 69 34.Skargi według właściwości na adres- Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen.
  • MOŻE CHCECIE JESZCZE DOSTĘPU DO BRONI PALNEJ ZŁODZIEJE BANDYCI, MORDERCY 2022-04-04 19:13:22
   POLSKI RZĄD NIE DZIAŁA W SPOSÓB PRZEJRZYSTY , TYM PSOM TVP KTÓRZY OGRANICZAJĄ WOLNOŚĆ MEDII , NIE BĘDZIEMY JUŻ KARMIĆ Z FUNDUSZY UNIJNYCH.
 • Petycja do Komisarz Rady Europy będzie dla Was jak grom z jasnego nieba! Zbieram podpisy obywateli. 2021-07-28 20:02:03
  Wasz kolega partyjny Przemysław Czarnek mający zaplecze w KUL będąc Wojewodą Lubelskim wraz ze Starostami zabił tysiące niewinnych mieszkańców Lubelszczyzny , zniszczył na dziesiątki lat żyły źródlane wód życia, od jesieni 2015roku w całym Województwie wykonali ekologiczne tylko z nazwy oczyszczalnie ścieków z Funduszy Unijnych które widnieją na mapach geodezyjnego kartograficznych , lecz przed osadzeniem zbiorników w ziemi sypaliscie wapno wywrotkami , doprowadziliscie do katastrof w hodowli zwierzęcej i produkcji zdrowej żywności.Ekologia polega od dobrostanu środowiska, poprzez obniżanie przeciwciał do stanu zagrożenia życia wystarczyło przeziębienie teraz ludzie gryzą od dołu ziemię. Wiedzieliście ludzie padali jak muchy w Państwowych Szpitalach oby uciec od odpowiedzialności przyjęliscie Ustawę Dz. U. Poz 1152. Najuboższych skremowali jedynie jako ten podmiot godnie pochowali . Skóra cirpnie, lecz należy przytoczyć słowa pogardy dla Polskiego Kościoła gdyż też musieli zarobić na Polskich zbrodniach przeciwko ludzkości. W bliźniaczy sposób zbrodniczy sposób , w układzie Samorządowym dla oszust podatkowych od nieruchomości zabito ponad milion mieszkańców Polski. Przynależność do związku państw suwerennych Unini Eropejskiej daje mandat obywatelom na wskazanie zagrożenia finansowania zorganizowanej przestępczości , zagrożenie stricte.
  • Executive Vice-President European Frans Timmermans Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles 2021-08-08 20:40:19
   Do artykułu: Morawiecki: Będę podejmował działania, aby chronić instytucję rodziny i chrześcijańskie korzenie Europy -Nie respektujecie wartości Unijnych , W związku z przyjęciem 28stycznia2020roku przez zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy rezolucji w sprawie praworządności w Polsce, należy wszelkie Skargi, oszustw w obszarach gruntów ze załączonymi kopiami wcześniejszych map potwierdzonymi przez Notariusza za zgodne z oryginałami jednak tam kierować, szansą dla Polski po mordach od jesieni 2015roku2021-08-08 13:57:24 W chrześcijańskich korzeniach Europy jest nie zabijaj, zaś głupku z resztą pseudo prawicowców dla podatków od nieruchomości naszych bliźnich pozabijaliście. Opiekę zdrowotną mamy w Polsce państwową w związku z powyższym dlaczego ograniczaliście środki finansowe na leczenia pacjentów w Szpitalach , obniżone przeciwciała do stanu zagrożenia życia iż nie można w danych przypadkach wykonać żadnych zbiegów,ludzie umierali dosłownie na rękach.nie można było ich dłużej trzymać gdyż zadłużą Szpitale. Polskie zbrodnie doskonałe, sypania przed osadzeniem zbiorników wapna (ekologicznych oczyszczalni ścieków ) w próżniejszym czasie stosowania bakterii oby nie wywozić, ponad milion uczciwych obywateli odesłaliście w zaświaty, ludzie wciąż giną w związku z katastrofami jakie do dochodu wliczacie .
 • PL.😀 2021-03-10 23:54:44
  Psy szczekają, karawana idzie dalej. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości.
 • Pełzający polexit ! 2019-05-14 07:35:45
  SzUbrawcy, łachudry, przez Was i pierdolniętą Mazurek PiS sługusa nowoczesnego Bolszewika Kaczyńskiego(wypowiedz w Białymstoku 2015 promując na posła osła Dariusza P) uczciwi obywatele z Miast dawna klasa robotnicza zostali dzidami, nie liczą się, nic nie mają, w obszarach wiejskich mają więcej kasy z obrotu gruntami jak z ich uprawy, PiS daliśmy władze absolutną, miejskie suczki mogą teraz marzyć oby zrobić loda za 5 stówek któremuś ze szlachciców korzystających z dofinansowań Unijnych. Nic nie zrobicie, łamiecie prawa człowieka w przedmiotowej aferze modernizacji gruntów rolnych i leśnych w obszarach wiejskich na mieszkalne, oddzielone linią inferencyjną na mapach geodezyjno-kartograficznych do przestępstw posłużyliście się środkami UE jak w gminie Augustów, Suwałki itd. Jakie przepisy obowiązywały gdy przeprowadzaliście modernizacje w 2014roku,.Rozporządzenie Wykonawcze KE Nr zostały opisane i określone w księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.ww.gov.pl.documents/912055/913531/Ks%C4%99ga+wizualizacja+znaku+PROW+2014-2020-zmiana+31+08+2017.pdf/11680680-1fa8-f501-84f0-f8e5805f2b3d Każda wioska to oddzielna zorganizowana grupa przestępcza, nie ogarniecie tego, stworzono potężną Mafie w samorządach które są władzą najważniejszą chronioną przez postkomunistyczną konstytucje , nie tylko ograbiliście kraj z majątku Państwowego,w obszarach gruntów wywołaliście wojnę domową Polską. W przedmiocie przestępstw również tych najcięższych nie ma żadnych praw autorskich, zniszczyli Polską demokracje ograniczając społeczeństwu prawa , zniszczyli Polskie Sądownictwo, trójpodział władzy konstytucyjnej.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze".W bieżącym roku podatkowym obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości,wzrosły o wskaźnik inflacji, Obwieszczenie Ministra Finansów,w związku z otrzymaniem Decyzji Ordynacji podatkowych, każdy właściciel posiadający mieszkalne grunty w obrębie miasta czy gminy, lokale użytkowe wyodrębnione prawnie jest płatnikiem wyższych stawek podatków, w przeciwieństwie do gruntów będących gruntami rolnymi, leśnymi, budynków usytuowanych na takich gruntach podatki płacimy symboliczne, zobaczymy czy teraz w powstępowaniach indywidualnych wobec ewidencji gruntów uzyskacie rekompensaty za oszusta włodarzy(. Sejm znowelizował ustawę PiS o obrocie ziemią rolną).

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.207.136.189

POZOSTALI KANDYDACI

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!