PARTNERZY PORTALU
Ewa Kopacz - Kandydat na europosła w: Okręg nr 7 - województwo wielkopolskie

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI

UZYSKAŁ/A MANDAT POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Ewa Kopacz

Chcesz zmienić ten profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres anna.trojanowska@ptwp.pl

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.

Absolwentka studiów lekarskich na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskała specjalizację drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej i pierwszego stopnia w zakresie pediatrii.

8 listopada 2014 r., po rezygnacji złożonej przez Donalda Tuska, została przewodniczącą Platformy Obywatelskiej. W 2015 r. była jednym z założycieli komitetu wyborczego Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich.

W 2015 uplasowała się na 40. miejscu rankingu 100 najbardziej wpływowych kobiet świata, opublikowanym przez magazyn „Forbes”.

W tym samym roku wystartowała w wyborach parlamentarnych jako lider listy wyborczej PO w okręgu warszawskim, uzyskała najwyższy wynik w kraju, w efekcie otrzymując mandat posłanki na Sejm VIII kadencji.

12 listopada 2015, na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji, złożyła dymisję Rady Ministrów, która tego samego dnia została przyjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tego samego dnia bezskutecznie kandydowała na stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (przegrywając ze Sławomirem Neumannem). Dzień później zadeklarowała rezygnację z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego PO. Zakończyła urzędowanie na stanowisku premiera 16 listopada 2015, gdy powołany został rząd Beaty Szydło.

KOMENTARZE (6)

 • Marek 2019-08-02 10:16:11
  Tak głupiej osoby jak ona trudno znaleźć. A wybrali ją chyba równie mądrzy wyborcy.
  • Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym czy powiadomiono strony postępowań właścicieli gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art.28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł" zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty,więc spełnia wymogi z art.104 Kpa”Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na nieruchomość do celów nie rolniczych. Art.61 ust.1pkt 4 upzp,dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych ) uznana za nieruchomość rolną lub leśną, procedura odrolnienia i odlesienia jest to poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym . . W związku z, otrzymanie w bieżącym roku podatkowym nakazów płatniczych bez tytułu(od nieruchomości) w odróżnieniu do symbolicznych rolnych, wiecie już że nic nie macie, jak długo będziecie się sami oszukiwali, w terminie 14dini należy złożyć odwołanie do SKO lokalnego za pośrednictwem danego Urzędu Gminy w tylu egzemplarzach ile stron postępowania , po czym , możecie prowadzić postępowanie wobec ewidencji gruntów przed właściwym Starostwem Powiatowym . Po zakończeniu postępowania, według właściwości również można dochodzić roszczeń stricte Cywilne przed Sądem Rejonowym . Na Decyzje Ordynacji podatkowej po terminie odwoławczym możecie stwierdzić jej nieważność na podstawie art. 156kpa paragraf 1 punkt 1,2 i inne. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa) . 2020-02-21 20:02:23
   Parlamentarny pl-"Andrzej Duda jest gotów do debaty przed ewentualną drugą turą" Powieje nowe powietrze w polityce, suweren wie co robić, mądrzejsi jeszcze otrzymają odszkodowania za straty moralne. 2020-02-21 16:41:05 Downów z miasta zapędzili w kozi róg, wspieraniem rodzin 500+ przełożonym na samorządy wyszedł (...) opodatkowania gruntów poniżej 1ha, zaś downom którzy mają powyżej 1ha niższe składki ubezpieczeniowe KRUS, szeroki strumień środków UE na zakupy ciągników, dopłaty do hektara itd., zaś podatki płacą roczne od gruntów 52 złotych, za większy areał 100złotych rocznie. W związku z tym, że nic nie macie musicie utrzymywać dzieci tych złodziei, oszustów, pseudo rolników, gdyż z podatków od gruntów które powinny być rozłożenie równomiernie do ilości posiadania gruntów ,zaś obecnie rolnicy nie łożą na własne dzieci.
  • W związku z przestępczymi modernizacjami gruntów w powiecie chełmskim kierowałem Skargę do Pani Wojewody Jolanty Szołno-Koguc, zaś poseł Beata Mazurek nakłoniła mnie obym sprostował skargę i skierował do CBA w Lublinie bez nabiadania dalszego biegu , po czym Panią Dr hab Jolancie Szołno-Koguc odwołaliście,w jej miejsce został powołany Wojewoda Wojciech Wilk.,bliźniaczych przestępstw w Opolskim natłukliście,. Dalszy ciąg zdarzeń wszyscy znamy ,Dz.U. z 2016roku poz 585 ustawa PiS o obrocie ziemią rolną,którą Sejm dla podatników niekorzystnie znowelizował Dz.U. 2019 poz.1080. Ustawa przekształceń prawa wieczystego w prawo własności jest z lipca 2018roku, chodziło w tej całej aferze gruntowej PiS durnowatym ludzikom dać fałszywą wizie bogactwa , Nowelizacja ustawy proponowana przez PSL zapewniała możliwość odrolnienia gruntów klasy I-III o powierzchni od 0,5 ha bez zgody ministra rolnictwa. Prezydent tę nowelizację zawetował. W piątek Sejm miał rozpatrzyć weto, ale w przeddzień obrad punkt ten wykreślono z porządku. Henryk Kowalczyk uważa, że weto prezydenta było słuszne, ponieważ projekt początkowo dobrej nowelizacji został w niekorzystny sposób zmieniony. Jak przypomniał w 2013 roku koalicja wprowadziła bardzo restrykcyjną ustawę o odrolnieniu gruntów wysokiej klasy. Każda taka sprawa wymaga obecnie decyzji ministra rolnictwa. - Ten błąd próbowano naprawić przez inicjatywę poselską PSL - powiedział poseł. Dodał, że na początku ustalono, że nowelizacja dotyczyć będzie gruntów o charakterze istniejącej zabudowy, które mają dostęp do drogi publicznej i są w pobliżu zabudowań. - W ostatniej chwili pojawiła się poprawka, która likwidowała te uwarunkowania - zaznaczył. 2020-05-04 07:50:52
   Rząd- Jan Ardanowski- Minister rolnictwa i rozwoju wsi-Największa pod względem obszaru w woj Lubelskiem Gmina Chełm nie posiada nigdzie uregulowanych pasów drogowych w swym obrębie, pozyskane środki Unijne na ścieżki itp., posłużyły do legalizowania wcześniejszych przestępstw, oglądacie i nie walcie głupa jak dotąd , słynne lotnisko w Deułtyczach Królewskich (ostatnia inwestycja, płyta lotniska i zbiorniki na ścieki przy ujęciu wody ze studni głębinowej obsługiwanej przez MPGK Chełm) , pierwsza przed lotniskiem ulica poprzeczna Wiosenna -działki zaczynają się przy krawędzi jezdni , fuszerstwami geodezyjnymi i pomiarami Inspektor Urszuli Bas cofnięto działki o 5 metrów od krzywdzi jezdni, w związku z powyższym kończą się 5 metrów dalej. Ministrze Rolnictwa , kula ziemska jest okrągła nie kwadratowa-nic nie ogarniasz. Podobna sytuacja jest z ulicą Włodawską graniczącą z Gminą Chełm w Horodyszczu, cofniecie równoległe w kierunku Miasta , po czym kolejne cofniecie działek od krawędzi jezdni przy ulicy w Kol Horodyszcze-zderzenie z granicą Miasta Chełma i ulica Budowlana 12 metrowa(szerokość)granicząca równolegle Miasta Chełm znika, w jej miejsce wylano Schetynówke z progiem ograniczającym prędkość i słupkami bariera oby ktoś przypadkiem nie wyjechał na trawnik (ulica nowo projektowana, zaś po stronie Miasta tylko zostały meldunki po pozwoleniach na budowę i numeracje domów Budowlana itd). Takim Ministrom polecam, koło którym mocno pierdolniecie sobie w czoło. 2020-04-28 17:42:14 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Adam Andruszkiewicz-Czym się zasłużyłeś dla Beaty Mazurek,oszustki, złodzieja , mordercy który wykorzystywali Policje do usiłowania zabójstwa w związku z przestępstwami na których szmata robiła karierę, zapytaj się tego śmiecia jaki stopień pokrewieństwa miał dla Jej Dyrektorki Biura Poselskiego Szef KGB w Chełmie Oliwiak na Wysokiej. Głupku naucz się mówić i liczyć, Polexit żyją na koszt biedoty, oszustwami podatkowymi poniżej 1ha , równy podział zysków tak określił Jarosław Kaczyński aferę w obszarach gruntów rolnych nie wyłączonych na inne cele ,zyski powinniście przeznaczyć na uregulowanie pasów drogowych nie pogłębianie patologi , działki zaczynają się przy krawędziach jezdni , cofnięcie tych działek za-skutkowało zniszczeniem Państwowej melioracji i dołączenie inwestycji melioracyjnych Państwowych do prywatnych gruntów i nieruchomości. Pojebie wystartowałeś ze ściany wschodniej , muz zlasowali, nie myślisz po Polsku tylko jak szumowina złodziejska za wschodu.
 • PL.😁 2019-07-16 23:38:09
  Bez Markeli będzie się błąkać w tym Europarlamencie, a budynek spory. Kto ją będzie prowadzić za rączkę??? Może przejmie rolę "lokaja". W tym totalni są najlepsi 😁
  • ww.Kosiniak-Kamysz: grozi nam wojna domowa-(Kosiniak-Kamysz powiedział, że "ludzie do świątecznych stołów już nie siadają razem"). Lider ludowców apelował, aby skończyć wreszcie z "mową nienawiści, obłudą, bezpodstawnymi kłamstwami i manipulacjami"- -Żyje tylko dlatego że mieszkam w rejonie Domu Weselnego Pod Borkiem, wielu wybitnych uczciwych ludzi zabili Zenon Cichosz, Hieronim Wawerski ,znany lokalny przedsiębiorca który miał marnie w Kumowie"Gaj",można tak wymieniać bez końca, na miłość boską czy odejdę z tego świata z czystym sumieniem, moją działkę w przedmiotowym rejonie z 1,65 kazali podzielić , nic nie można zrobić , pomóżcie chorym dzieciom jakie są płodzone w obrębie Gminy Chełm, ich rodzice są pogrzebani żywcem. Sawa. 2020-01-22 18:40:42
   Parlament, kadencja 2019-2023- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Jarosław Kaczyński- Bez przyczyny Jaruś antychryst 10 2010 nie przekroczył progu TU-154M, teraz z związku z wypadkiem każe Nam się kłaniać diabeł opętany, Kaczyński podjudzał do zabójstwa Andrzeja Leppera, teraz wiemy, ludzie zaczynają przez powyższe przestępstwa nakładać klątwy pokoleniowe na samorządowców, Bolszewiku mordowaliście szlachtę Polską, przestępstwami nie udało się wam wszystkim rodowitym Polakom odebrać ziem szlachetnie nadanych. Bez przyczyny Jaruś antychryst 10 2010 nie przekroczył progu TU-154M, teraz z związku z wypadkiem każe Nam się kłaniać diabeł opętany, Kaczyński podjudzał do zabójstwa Andrzeja Leppera, teraz wiemy, ludzie zaczynają przez powyższe przestępstwa nakładać klątwy pokoleniowe na samorządowców, Bolszewiku mordowaliście szlachtę Polską, przestępstwami nie udało się wam wszystkim rodowitym Polakom odebrać ziem szlachetnie nadanych. 2020-01-22 18:33:55
  • W związku z palowaną budową obwodnicy północnej Chełma i wykonaniem rowu melioracyjnego przez spółkę Miasta Chełm MPGK w 2013roku w Okszowie koło firmy Concept po stronie Gminny Chełm ze środków publicznych (podatników miasta) Rząd i Dyrektor Wojewódzkich Dróg i Autostrad w Lublinie Mirosław Czech którego dzięki Pani odwołaliśmy w 2014roku ze Starostwa Powiatowego w Chełmie podjął kolejną przestępczą decyzje, są zaplanowane pododwierty ponieważ zorganizowana grupa przestępcza pseudo prawicowa nie chce rozmawiać z właścicielem firmy w związku z odwiertem wykonanym na jego nieruchomości jeszcze za komuny do jądra ropy naftowej stał tam do upadku komuny przez długi okres potężny maszt wiertniczy. Środki unijne do budowy obwodnicy mają posłużyć do celów przestępczych. 2020-01-27 22:40:53
   Parlamentarny. Pl .KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI -Krzysztof Grabczuk-Polacy gorszy sort przejrzeli zorganizowana grupo przestępcza jakich przestępstw nawywijaliście udając szlachtę 2020-01-27 20:40:40 Przyznałeś się łachudro w lokalnym radiu BON TON bieżącego roku w ostatnim wywiadzie że co do twojej Polskości jak dobrze się pogrzebie są zastrzeżenia, najciemniejsza strono księżyca za mordowanie przez twych przodków rodowitych Polków którzy posiadali ziemie z nadania twoje miejsce będzie raczej na kasie w markecie.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.172.213

POZOSTALI KANDYDACI

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!