PARTNERZY PORTALU
Jarosław Kaczyński - Kandydat na posła w: Okręg nr 19 - poseł w: Okręg nr 19

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

UZYSKAŁ/A MANDATLiczba głosów: 248 935 / Procent poparcia: 18,01 %

Jarosław Kaczyński

Chcesz zmienić ten profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres anna.trojanowska@ptwp.pl

Dziękujemy za oddanie głosu!

Potwierdź, że nie jesteś robotem klikając w przycisk poniżej.

 • Miejsce zamieszkania: Warszawa
 • Wiek: 70 lat
 • Zawód: prawnik
 • Przynależność do partii: członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony w 1949 r. w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 na wydziale prawa i administracji UW uzyskał tytuł magistra. Na WPiA UW obronił pracę doktorską.

Uzyskał miejsce na aplikacji prokuratorskiej w Warszawie, której nie rozpoczął. W latach 1971–1976 zatrudniony był jako pracownik naukowy w instytucie polityki naukowej i szkolnictwa wyższego. Później, do 1981 r., pracował jako adiunkt w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1982–1983 był zatrudniony w bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie na etacie starszego bibliotekarza.

Był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”. W latach 1989–1991 zasiadał w Senacie I kadencji. Kandydował z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

W Senacie był członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Ponownie zasiadł w Sejmie III kadencji w 1997, jako kandydat Ruchu Odbudowy Polski.

W 2001 r. wraz z Lechem Kaczyńskim współtworzył partię Prawo i Sprawiedliwość, która w wyborach parlamentarnych w 2001 zdobyła 44 mandaty poselskie. W 2005 Prawo i Sprawiedliwość pod jego przewodnictwem wygrało wybory parlamentarne, a on sam uzyskał mandat poselski. W tym samym roku otrzymał od Lecha Kaczyńskiego nominację na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Po podaniu się do dymisji przez Kazimierza Marcinkiewicza, w 2006 r. uzyskał formalną rekomendację kierowanej przez siebie partii na objęcie stanowiska prezesa Rady Ministrów.

Był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach do Sejmu VI kadencji w okręgu warszawskim.

Pozostał prezesem PiS na kongresie partii na początku 2008 r. W Sejmie VI kadencji zasiadł w komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, komisji do spraw kontroli państwowej i komisji łączności z Polakami za granicą. W marcu 2010 r. większością głosów delegatów na kongres tej partii ponownie wybrany na prezesa PiS.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2010 r. zajął 2. miejsce spośród 10 pretendentów. W drugiej turze przegrał z Bronisławem Komorowskim.

W wyborach parlamentarnych w 2011 Jarosław Kaczyński ponownie startował do Sejmu jako lider listy PiS w okręgu stołecznym. Uzyskał mandat posła VII kadencji.

Kierowane przez niego ugrupowanie utworzyło gabinet z Polską Razem i Solidarną Polska z premier Beatą Szydło. Kaczyński nie objął żadnej funkcji w strukturach administracji rządowej, Sejmu ani klubu parlamentarnego PiS, a mimo to uznawany jest przez wielu komentatorów za "kluczową postać w państwie". W 2016 r. został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

W 2019 r. opublikowane zostały nagrania, na których Kaczyński omawia z biznesmenem planowaną budowę komercyjnych budynków. Głosy krytyczne podnosiły, że polityk w ogóle nie powinien takich rozmów przeprowadzać, gdyż stoją w sprzeczności z duchem ustawy omawiającej finansowanie partii politycznych.

KOMENTARZE (60)

 • Kqma 2020-07-13 09:25:13
  Tego co tu wypisują ci nienawistną komentatorzy pokazuje z ja "uksztaltowanymi" osobnika mi mamy do czynienia : widać, że to ludzie z tzw awansu społecznego - z oborowego na politruka.
  • GŁUPOWATE PiSowskie ŚCIERWA PSYCHOTYKI SZYDŁO I KACZORA POWINNI PRZESTAWIĆ NA WODĘ SKAŻONĄ ZGODNIE Z TYM JAKIE PIEKŁO LUDIOM ZGOTOWALIŚCIE 2020-07-26 19:35:35
   parlamentarny-Zbigniew Ziobro- Zabiłeś stopniowo Andrzeja Leppera , masz krew na rekach i nie boisz się bandyto Polaków czy odpowiedzialności za zniszczenie trójpodziału władzy konstytucyjnej , niezawisłość Sądowniczej, DALIŚCIE Z KACZOREM LUDZIOM MOŻLIWOŚĆ LEGALIZACJI PRZESTĘPSTW KTÓRYCH W ŻADEN SPOSÓB NIE MOŻNA SKLEIĆ, OBRACANIE GRUNTAMI ROLNYMI BEZ INFRASTRUKTURY PRZERODZIŁO SIĘ W MASOWE ZABÓJSTWA,GDYŻ ZROBILIŚCIE Z LUDZI DZIADÓW , NABYWCY TYCH GRUNTÓW UWAŻALI SIĘ ZA BONZÓW W OBSZARACH CHRONIONYCH W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYKONALI NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH ZE ŚRODKÓW UE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW EKOLOGICZNE , PRZED USYTUOWANIEM ZBIORNIKÓW ROZCIEŃCZAJĄCYCH WE WYKOPY OCZYWIŚCIE WSYPYWANO WAPNO , DZIADY ZGINĘLI ZE WŁASNEJ BRONI, PONIEWAŻ KUPUJĄCY ZANIECZYŚCILI ŹRÓDŁA WÓD PITNYCH STUDNIE GŁĘBINOWE, ZABIJAJĄC ZWIERZĘTA DANEGO ROLNIKA I JEGO RODZINĘ , SAMI BONZY NIE WYKONALI STUDNI GŁĘBINOWYCH PONIEWAŻ BYŁ ZAKAZ W KRAJU PODŁĄCZAJĄC SIĘ DO WODOCIĄGÓW, DLA PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI ZABILIŚCIE TYSIĄCE BIEDNYCH POLAKÓW. 2020-07-26 07:53:43 Panie Ziobro obrażasz Polaków, twierdzisz iż wypowiadasz się w imieniu Rządu, z Kaczyńskiego i Morawieckiego zrobiłeś błaznów nie wspominając o Gowinie, wbrew zapisom umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy zarządzasz trzema resortami(Ministerstwo Sprawiedliwości z funkcja Prokuratora Generalnego w jeden resort połączyłeś, dzięki przestępcy Premierowi Beacie Szydło która powinna być postawiona przed Trybunałem Stanu).
  • Przy skierowaniu takiej sprawy do ONZ można uzyskać honorowego ambasadora praw obywatelskich , Nobla i milion dolarów. 2020-07-28 06:45:56
   Parlamentarny -Adam Andruszkiewicz-Jest to naruszenie również norm Unijnych. 2020-07-27 10:47:33 Możesz podać podstawę prawną nadania kolejnym 10 gminom statusu Miasta? Takie działania powinny być poprzedzone Referendami w danych gminach. Chyba wiem, chodzi za pewne o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013roku poz. 503 nad której przegłosowaniem nakłaniała obóz prawicowy w Sejmie Beata Mazurek( uchwalili te szmaciarze łamanie praw człowieka), lecz jest druga strona medalu tego szamba,przestępstw patologicznych nie powinniśmy sklejać , poprzez wliczanie przez Resort Finansów środków finansowych do dochodu pochodzących z oszustw, z każdym rokiem podatkowym podwyższanych o wskaźnik inflacji Obwieszczeniem Ministra Finansów .
  • Ocena ONZ ma wpływ na wizerunek kraju na arenie międzynarodowej. Ma też znaczenie dla decyzji, czy Polska zostanie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nowela ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Druk nr 688 z 27,lutego 2012roku (Dz.U 2013,poz.503) łamiąca praw człowieka niszcząc zaufanie publiczne do wymiaru sprawiedliwości w Polsce i Sądownictwo, stroną o zmanię klasyfikacji gruntów był Wójt, Burmistrz czy Prezydent Miasta. Dz.U. z 2016roku poz 585, Sejm znowelizował ustawę PiS o obrocie ziemią rolną Dz.U. 2019 poz.1080,ograniczyliście prawa obywatelskie społeczeństwu celem obrotu gruntami(niczym) jako nieruchomości pod podatki o charakterze życia na kosz biedoty które z każdym rokiem przez obwieszenie Ministra Finansów będą podwyższane o wskaźnik inflacji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze", Prezydent Duda miał przedstawić ten postulat podczas wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. 2020-08-05 08:35:42
   W jaki sposób należy przekazać skargę?Podpisaną skargę należy przesłać do Genewy na adres:Petitions Team Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, SwitzerlandNie ma potrzeby osobistego przekazywania skargi. W razie wątpliwości i pytań dotyczących procedury skargowej można pomocą faksu lub poczty elektronicznej kontaktować się z Sekretariatem wspomagającym Komitet Praw Człowieka -Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Dane kontaktowe :fax: (41 22) 917-9022email: tb-petitions.hchr@unog.ch
 • PL.😀 2020-05-27 16:43:18
  Psy nadal szczekają. Karawana nadal idzie dalej. Pozdrawiam i życzę dużo wytrwałości w walce z totalną obstrukcją
  • Beata Szydło-Kusińska gdy wchodziła na stojąco pod szafę i mówiła mama , mojej babci siostra rodzona z mężem emerytem Wojska Polskiego opuściła Nasz kraj na zawsze oby żyć godnie, posiadam rodzinę w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w związku z powyższym jest niemożliwe obym zeszedł na drogę przestawczą jak większość z Was oszustów, złodziei. 2020-06-21 07:30:49
   Kaczyński,Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Joachim Brudziński , Mariusz Błaszczak, Beata Mazurek, Patryk Jaki, Beata Kempa itd., zaprzedali dusze diabłu . Boże chroń Amerykę . Polscy śmiertelnicy , nie każdy może otrzymać zaproszenie od Prezydenta Donalda Trumpa, mocarstwo Stany Zjednoczone budują kraj jako praworządni demokraci,patrioci, wiąże się z tym dobrobyt dla obywateli danego kraju , równe prawa, bez ingerencji rządzących w życie osobiste obywateli co praktykowane jest od ponad 4lat w Polsce , ingerencje Państwa w prawa obywatelskie w obszarach gruntów przyczyniły się do cichej wojny domowej w kraju, przestępcze samorządy namnożyły przestępstw celem zniszczenia demokracji.
  • 500+ finansują z niszczenia Polskiej gospodarki, niszczenia gruntów chronionych,rolnych w obrębach Miast i Gmin poniżej 1ha, ludziki nic nie mają , Polexit zmierzacie w kierunku wyprowadzenia Polski z UE. 2020-06-24 17:06:12
   Ten chory mały człowieczek odbity od rzeczywistości próbuje znów zaistnieć , miesięcznice heretyka po 10latach oszukiwania Polaków odeszły w zapomnienie , nikt za tym oszustem nie będzie wiwatował, niech zapłaci ze bratanicą Austriakowi wykonawcy dwóch wierz w Warszawie.
  • Podatku katastralnego nie wprowadzicie jeżeli się nie rozliczycie! 2020-07-10 07:21:32
   ww.parlamentarny. ZbigniewZiobro- Ziobro,łachudro, oszuście, gdzie Mój nowy samochód SUV który dawno obiecałeś, celująco określał Ciebie Leszek Miller przed komisją ,"jesteś zerem" . 2020-07-09 19:08:43 Niedopełniłeś swych obowiązków w latach 2005-2007, przestępstw w obszarach gruntów namnożyłeś,system prawny w Polsce zniszczyłeś, nic się nie zimni dopóty stołek przestępca Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości piastuje , weszłaś z niczym. Ludzie najubożsi wnoszą do Urzędów o umorzenie podatków od nieruchomości za grunty poniżej 1ha które po ograniczaniu ich praw są ponad 1000 krotnie wyższe niż przed modernizacjami i ustawami jakie o obrocie gruntów przyjęliście.
  • Kaczyński niech z tej okazji wyprowadzi swych histeryków na ulice na kolejną miesięcznice. 2020-07-10 22:25:24
   Przez tego głupka Andrzeja Dodę Polska będzie miała pozamiatane, KE otrzyma oficjancie materiały na które czekają .
  • Kaczyński niech z tej okazji wyprowadzi swych histeryków na ulice na kolejną miesięcznice. 2020-07-10 22:28:37
   Przez tego głupka Andrzeja Dodę Polska będzie miała pozamiatane, KE otrzyma oficjalnie materiały na które czekają .
 • Zorro 2020-05-17 12:16:38
  Osobowości socjopatyczne na płaszczyźnie patologicznego i charakteropatycznego postrzegania świata i ludzie nie maja prawa zaistnieć w zarządzaniu czymkolwiek, tacy osobnicy winni byc bezwzględnie izolowani i separowania od innych ludzi, oni nie sa w stanie rozumiec otaczajacego ich świat , brak im ludzki odruchów i zachowac, to zwierzęc mózgi w ludzkiej powłoce
 • Jesteś zakałą Narodu Polskiego 2020-05-10 22:58:24
  Chory człowieczku , słuchałeś reportażu "Kamraci" nagranego 4lata temu dla Radia Lublin.
  • Dz.U. z 2016roku poz 585 ustawa PiS o obrocie ziemią rolną,którą Sejm niekorzystnie dla podatników znowelizowali Dz.U. 2019 poz.1080 obracacie gruntami które nie stanowią własność osób które nie wpisywały się w proceder przestępczy obrotu nimi, przesunięcia i zajęcia w sposób nieuprawniony gruntów przez osoby nieuprawnione są faktem, jak teraz unieważnić akty prawne. Dlaczego nie są ścigane powyższe przestępstwa na równi ze zabójstwami, pomijając fakt iż, nigdy nie powinny ulec przedawnieniu takie przestępstwa. 2020-05-16 19:01:26
   Jaruś wiemy, system się sypie, nie owijacie w bawełnę , Straż Graniczna zabiła twego brata, szwagierkę, nie wspominając o elicie którzy byli oddani krajowi nie przestępcom. Nierejestrowane wejście na płytę lotniska z resortu MSWiA w celu wprowadzenia błędnych danych ze skrzydła TU 154M, efekt znamy- 10 kwietnia 2010, po czym, afera przekształceń gruntów wszystkich klas nabrała rozpędu, lecz głupki zapomnieli uregulować pasów drogowych .
 • Tomek 2020-02-20 14:16:36
  Tego gówna nie da się nawet czytać ,jaki wypisują płatni klakierzy ZŁODZIEI z KO-PO itd.
  • Stań na czele Rządu i zrób porządek, tego głupka Ziobrę który jest uwikłany w przestępstwa należy odesłać do domu i objąć kwarantanną. Za swoje przestępstwa, oszustwa musisz odpowiedzieć również, wobec prawa wszyscy jesteśmy równi, nie interesuje Nas twoje pochodzenie czy wiara, zobowiązania pieniężne zgodnie z umową z 2017 należy uregulować, może trochę etyki zostało pod kopułą. 2020-03-08 23:57:20
   Wiemy już kto zabił Andrzeja Leppera i dlaczego agenci dawnego WSI wyprowadzili tyle miliardów z Banku,kundelek Mateusz Morawicki potrzebuje dobrego lekarza psychiatry, będziecie wciąż podtrzymywali przestępstwa w obszarach gruntów ? Jeden Kaczyński już nie żyje po zawetowaniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2009roku , chyba że jesteś uwikłany w zabójstwo własnego brata .
  • Prymas Polski: nie bójmy się, jesteśmy w rękach Boga? 2020-03-18 08:28:15
   ww. Parlamentarny-Do artykułu: Prymas Polski: nie bójmy się, jesteśmy w rękach Boga • Ziemia to życie, bez niej się wykrwawicie, nie jesteście równouprawnieni oby pracować na swojej ziemi. 2020-03-17 23:23:36 Kolejny nawiedzony , wcześniej kazano się Nam modlić do Kaczyńskiego, wiecie co z tego wyszło,2015roku wójtową oszołoma zrobił drugą głową w kraju. Nie czekajcie na śmierć od koronawirusa, zapewnijcie chociaż innym byt w realnym świecie bez obłudy, podatki od nieruchomości zagładą ludzkości, dla podatków zaprzedali dusze Szatanowi. Dobroć i cierpienie ukoi rany krwawiące do których przyłożyli się oszuści, bandyci i złodzieje .
  • Autor nie dodał, w tej mieścinie z której wszyscy uczciwi uciekli za grabnickie kraju i zostali sami w większości debile, tej klasy dużych Marketów jest trzynaście, nie licząc Gamy,Lewiatana itd. Ubóstwo zwiększyło się w większym stopniu niż za Rządów PO-PSL, ludzie nie mają żadnych oszczędności. Poza (...) przestępczymi ze samorządów i resoru MSWiA. 2020-03-27 08:31:33
   PREZYDENT - Chełm - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Jakub Banaszek We Wielkiej Brytanii dla miejscowości Bristol jest tylko dwa markety LIDL w zupełności wystarczające, pracownicy otrzymują wynagrodzenie w granicach 1600-2000 funtów miesięcznie. Patologia z Chełmskiego Ratusza wolała zniszczyć przedsiębiorstwa rolnicze, gospodarstwa rolne celem podatków od najmu nieruchomości , wystarczyła jedna obecnie epidemia koronawirusa oby wiedzieć że przemysł aptekarski który rozbudowano do granic możliwości balansuje również dzięki taniej chemii którą fundujecie ludziom codziennie w artykułach spożywczych . Pseudo rolnicy z Naszego powiatu od nauczania żydowskiego Zająca nie są samowystarczalni, zniszczyliście również Polską wieś , tradycje , poprzez zniszczenie odporności od trucizn ludziom organizmów teraz posłaliście ich masowo do ziemi lub spalaniem krematorium.
  • Zniszczyli obszary chronione, zniszczyli Polską wieś, zdrową żywność tradycje, teraz stopniowo Nas zabijają.Należny uiścić Należności wobec Skarbu Państwa Polskiego za wyłączenia gruntów na inne cele bez wyjątków, w przeciwnym wypadku mając już krew na rękach doprowadzicie do większego jej rozlewu, Jana Ardanowskiego bezwzględnie zdymisjonować pod groźbą odpowiedzialności Karnej, zakazu wykonywania funkcji publicznych na okres 10 lat. 2020-04-10 18:39:17
   ww. Parlamentarny- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- Mateusz Morawiecki-"Honor ojczyzna" 2020-04-10 17:20:03 Wywiad dla Radia BON TON w Chełmie"Samorządowe 5minut" 10.04.2020roku potwierdza iż, przestępca nie może piastować stanowiska Premiera RP.
  • Obalą Rząd , dojdzie do nocnej zmiany, wątpię , ten śmieć nigdy nie wiedział czym charakteryzują się zasady etyki, moralność wobec ojczyzny,przejrzystość prawna i obowiązek rozliczania przestępstw, nikt nie buduje Polski na kupie gówna, patrz za Ocean, obyś jeszcze padaczki nie dostał z pozostałymi, ciepłe dziesiątki tysięcy dolarów na rozgrzewkę. 2020-04-24 20:51:14
   ww.Parlamentarny- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ- Michał Wójcik- Niedorozwoju, którego nazywali pieskiem Patryka Jakiego, masz pojecie jakich dziadów zrobiliście teraz ludzi z miast, uciekają z tych obrębów na potęgę , za powierzchnie do wynajęcia pod galerie itp., niszczenie działek rolnych wyłudzonych oszustwami bekniecie. Debile młode pokolenie wie najlepiej jakich przestępstw natłukliście za poprzedniej kadencji, piszą o Was prace dyplomowe złodzieje ! 2020-04-23 17:59:43 Pięknie gadają przygłupy którzy nazywają się jeszcze politykami, zaś ludzie szczają ze śmiechu niemal w majtki, powiedz jak rozliczysz przestępstwa w obszarach gruntów wiejskich i miejskich? Zapewniam że jest to dopiero wierzchowisk góry lodowej, uczciwi wyemigrowali, wrócą do ojczystego kraju, zaś szumowina parlamentarna będziecie spierdaLali szybciej niż komukolwiek się wydaje.
  • BRACISZEK BRONIŁ NAS PRZED JAROSŁAWEM 2020-04-27 07:29:40
   Śmieciu po 10latach psychopatycznych miesiecznic dowiadujemy się od głupiego kundla Mariusza Blaszczaka iż ,stosowane od lat szpiegowskie metody nielegalnej inwigilacji spoleczenstwa i zabójstwo Andrzeja Leppera to Straż Graniczna przy kancelarii Premiera RP, sprzęt jaki posiadają pokrywa się ze zakłóceniami urządzeń TU 154M 10.04.2010roku, wiecie jakie urządzenie i kto umieścił w skrzydle Prezydenckiego samolotu na płycie lotniska przed odlotem.
  • W związku z przestępczymi modernizacjami gruntów w powiecie chełmskim kierowałem Skargę do Pani Wojewody Jolanty Szołno-Koguc, zaś poseł Beata Mazurek nakłoniła mnie obym sprostował skargę i skierował do CBA w Lublinie bez nabiadania dalszego biegu . Po czym Panią Dr hab Jolancie Szołno-Koguc odwołaliście, w jej miejsce został powołany Wojewoda Wojciech Wilk., dalszy ciąg zdarzeń w 2015 wszyscy znamy . 2020-04-28 18:20:39
   Rząd- Jan Ardanowski- Minister rolnictwa i rozwoju wsi-Największa pod względem obszaru w woj Lubelskiem Gmina Chełm nie posiada nigdzie uregulowanych pasów drogowych w swym obrębie, pozyskane środki Unijne na ścieżki itp., posłużyły do legalizowania wcześniejszych przestępstw, oglądacie i nie walcie głupa jak dotąd , słynne lotnisko w Deułtyczach Królewskich (ostatnia inwestycja, płyta lotniska i zbiorniki na ścieki przy ujęciu wody ze studni głębinowej obsługiwanej przez MPGK Chełm) , pierwsza przed lotniskiem ulica poprzeczna Wiosenna -działki zaczynają się przy krawędzi jezdni , fuszerstwami geodezyjnymi i pomiarami Inspektor Urszuli Bas cofnięto działki o 5 metrów od krzywdzi jezdni, w związku z powyższym kończą się 5 metrów dalej. Ministrze Rolnictwa , kula ziemska jest okrągła nie kwadratowa-nic nie ogarniasz. Podobna sytuacja jest z ulicą Włodawską graniczącą z Gminą Chełm w Horodyszczu, cofniecie równoległe w kierunku Miasta , po czym kolejne cofniecie działek od krawędzi jezdni przy ulicy we wsi Horodyszcze-zderzenie z granicą Miasta Chełma i ulica Budowlana 12 metrowa granicząca równolegle Miasta Chełm znika, w jej miejsce wylano Schetynówke z progiem ograniczającym prędkość i słupkami bariera oby ktoś przypadkiem nie wyjechał na trawnik (ulica nowo projektowana, zaś po stronie Miasta tylko zostały meldunki po pozwoleniach na budowę i numeracje domów Budowlana itd). Takim Ministrom polecam, koło którym mocno pierdolniecie sobie w czoło. 2020-04-28 17:42:14 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Adam Andruszkiewicz-Czym się zasłużyłeś dla Beaty Mazurek,oszustki, złodzieja , mordercy który wykorzystywali Policje do usiłowania zabójstwa w związku z przestępstwami na których szmata robiła karierę, zapytaj się tego śmiecia jaki stopień pokrewieństwa miał dla Jej Dyrektorki Biura Poselskiego Szef KGB w Chełmie Oliwiak na Wysokiej. Głupku naucz się mówić i liczyć, Polexit żyją na koszt biedoty, oszustwami podstawkowymi poniżej 1ha , równy podział zysków tak określił Jarosław Kaczyński aferę w obszarach gruntów rolnych nie wyłączonych na inne cele ,zyski powinniście przeznaczyć na uregulowanie pasów drogowych nie pogłębianie patologi , działki zaczynają się przy krawędziach jezdni , cofnięcie tych działek za-skutkowało zniszczeniem Państwowej melioracji i dołączenie inwestycji melioracyjnych Państwowych do prywatnych gruntów i nieruchomości. Pojebie wystartowałeś ze ściany wschodniej , muz zlasowali, nie myślisz po Polsku tylko jak szumowina złodziejska za wschodu.
  • Beata Mazurek jest w grupie przestępczej, zniszczyła w Polsce praworządność . 2020-04-29 06:56:36
   Podobna sytuacja miała miejcie z pasami drogowymi i granicami działek w Rudej Hucie, Powiat Chełmski , lecz przez kastę przestępczą PSL ludzie odbijali się jak od ściany, przestępstwa z podatkami od nieruchomości za grunty nie wywłaszczone z produkcji rolnej wszystko zablokowały.
  • Dobra Robota gorszy sorcie,Premier Kandy winszował Polakom iż mają o połowę mniej plemników od Kanadyjczyków, lecz że nie są aktywne Jarosława Kaczyńskiego powinniśmy nawrócić się z drogi potępienia do wiary w Boga(Jahwe). 2020-05-07 06:48:06
   Człek powyższy nie pisze już że jest politykiem, lecz prawnikiem, dlaczego przez wszystkie lata w parlamencie nie uchwaliliście ustawy o pasach drogowych i sposobie ich uregulowania, czerwona zaraza i pseudo prawicowcy nie pozwozili zrobić sobie krzywdy cofając grunty od krawędzi jezdni, obracaniem gruntami cudzymi po przesunięciu w tylnej części o odległość od krawędzi jedni jest przestępstwem naruszającą Polską Konstytucje i prawo własności, zamierzenia do ustawy wyłączającej grunty spod ich konturów i przywrócenie klasyfikacji gruntów na mapach po ich fałszerstwach jest obowiązkiem każdego nieudacznika Parlamentarzysty.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.59.154

POZOSTALI POSŁOWIE W OKRĘGU

WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!