REKLAMA


Krystyna Anna Krzekotowska - informacje o kandydacie do sejmu To twój profil? Pomóż nam go udoskonalić. Napisz na adres parlament@ptwp.pl

Krystyna Anna Krzekotowska Wybory 2015

 • Oficjalne wyniki PKW

  Nie uzyskał/a mandatu, KWW nie przekroczył progu

Głosowanie internautów zakończone.
Wyniki zaktualizowano 23 października.

 • WASZ RANKING W OKRĘGU
   

  65 miejsce 0,13 % poparcia
 • POPULARNOŚĆ NA LIŚCIE
  KOMITETU W OKRĘGU

  2 miejsce 27,88 % poparcia

Prawnik, nauczyciel akademicki i kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości na Uczelni Łazarskiego oraz autorka wielu książek i innych publikacji z dziedziny prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Doktorat obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

Była radcą prawnym Prezydenta m. Szczecina, adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego w Warszawie. W latach 1994-1998 była radną i wiceprzewodniczącą rady Gminy Warszawa-Bielany. Jednocześnie uczestniczyła w pracach społecznych i charytatywnych organizacji pozarządowych, w tym w Fundacji Pomocna Dłoń, która wybudowała pierwsze w Polsce prywatne centrum zamieszkania i rehabilitacji osieroconych niepełnosprawnych dzieci.

Przyjęła propozycję kandydowania do Sejmu z listy warszawskiej (poz. 2) oraz uczestniczenia w pracach programowych, jako koordynator m.in. polityki społecznej, edukacyjnej i mieszkaniowej.

Kontakt/Redakcja: zauważyłeś błąd w swojej notce napisz na adres parlament@ptwp.pl.

Skomentuj (11 komentarzy)

 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-23 22:38:38
  Dziękuję, że klikaniem w ten link, tak szybko windujecie mnie w rankingu na najlepszego kandydata na posła. Jeżeli chcecie mnie osłonić przed upadkiem, klikajcie proszę dalej.
 • Zwolennik Pani Krystyny K 2015-10-23 18:22:27
  Tak trzymać Pani Krystyno!!! Była już Pani naszym reprezentantem, to może i teraz się uda! Tylko szkoda, że wokół takie miernoty jak Mariolka R., ale mimo wszystko wierzymy w Panią i trzymamy mocno kciuki- reszta niech zniknie w odmętach rozsiewanego zła - która to tylko i wyłącznie wysługuje się innymi no bo cóż- sama nigdy nic nie potrafiła( patrz wyżej-wiemy okogo chodzi-prawda?)
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-22 06:20:48
  W Instytucie Spraw Publicznych wczoraj 21.10.2015 r. toczyła się debeta o tym, czy Polak za granicą przestaje być Obywatelem. Zwróciłam uwagę na błedy w podejściu do ogromnej wartości jaką jest i może stać się Polak na emigracji, gdyby Polska była dla niego nadal matka, a nie macochą, gdyby bezpodstawnie nie dyskryminowała go zwłaszcza w prawach wyborczych. Ewa Winnicka publicystka "Polityki" zwróciła uwagę, że na polonię przenosi się zły przykład idący z Polski, dotyczący braku kultury politycznej. Jak przwodnicząca Europejskiego Ruchu Polaków zaprosiłam obecnych do wspólpracy w przygotowywanie Światowego Kongresu Polaków w połowie maja 2016 r. na Uczelni Łazarskiego. Będziemy z Polakami całego świata debatować o strategii dla Polski
 • Małgorzata Gogacz 2015-10-21 20:31:24
  Pani Krystyno, cieszę sie że Pani kandyduje do Sejmu i jestem pewna, że będzie Pani znakomicie nas reprezentowała oraz mam nadzieję, że dzięki Pani wiedzy i doświadczeniu coś się wreszcie zmieni.
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-21 10:28:32
  Kampania wyborcza to także szansa na podjęcie nowych inicjatyw obywatelskich. Miałam szczęście, spotkałam wyjątkowych, wspaniałych ludzi i wspólniwe stworzyliśmy kilka projektów, które wspólnie będziemy realizowali po wyborach. Dziekuję serdecznie wszystkim i zapraszam do wspólpracy.
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-21 03:19:00
  W Ministerstwie Gospodarki z inicjatywy redakcji „Rzeczpospolitej” w dniu 20.10.2015 r. odbyła się debata gospodarcza oraz wręczenie nagród: „Marka Polskiej Gospodarki”, „Orły Eksportu” oraz „Dobra Firma 2015” z udziałem Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki. Ludzie sukcesu w wielu dziedzinach gospodarki dzielili sie w debacie swoimi doświadczeniami, uzmając, że w takiej wspólpracy można łatwiej odnieść sukces gospodarczy. Za celowe uznano zwiększenie kompetetnej kady urzędniczej, zdolnej do wspierania na arenie mkiiędzynarodowej. Krytycznie oceniono dotychczasową sytuację, podkreślając, ze sytuacja zaczęła się poprawiać od czasu objęcia funkcji Ministra Gospodarki przez Janusza Piechocińskiego.
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-19 01:27:24
  Dziękuję Internautom za dotychczasowe głosowanie w rankingu kandydatów na posłów. Pamietajcie, że do 25.10 można nadal klikać
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-18 11:42:45
  Uczę się madrości od mojej córki Iwony i mojej młodej koleżanki Magdaleny Skowron, absolwentki Uczelni Łazarskiego, która napisała: Dostrzegaj w ludziach to co najlepsze. Nie osądzaj i nie oceniaj pochopnie/Unikaj pochopnych ocen i sądów. Życz innym dobrze. Obydwie nauczyły si w Londynie angielskiego i obydwie są "światowe". Takich prawników potrzeba w Sejmie. Gdyby Pani Premier też uczyła się od swojej córki, to córka nie musiałaby opuszczać Polski i Polaków. Będziemy nadal walczyć o odzyskiwanie Polaków dla Polski i o równe prawa dla Polaków za granicą. Dlaczego politycy i polityczki boją się debaty z Obywatelami i przedstawicielem Komitetów Obywatelskich. Jestem jako delagat na Warszawę Centralnej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Obywatelskich gotowa do tej debaty. Wysyłam każdej z Pań zaproszenie do debaty. Dlaczego nie? Czekam na odpowiedż na mój list otwart w tej sprawie. To będzie debata "STULECIA" - pierwsza taka debata po transformacji ustrojowej.
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-18 11:35:12
  Dlaczego politycy boją się debat z Obywatelami i obywatelskimi komitetami Wyborczymi?
 • Krystyna Krzekotowska 2015-10-18 04:55:39
  Moje mocne strony 1. Kompetencje 2. Doświadczenie 3. Prospołeczność 4. Rzetelność 5. Zdrowy patriotyzm Co mi nie odpowiada w obecnym systemie 1. Brak kompetencji. Remedium na tę bolączkę widzę w dobieraniu ludzi nie według klucza partyjnego, lecz według ich umiejętności i kompetencji. Ważna też jest reforma edukacji, aby szkoła MOGŁA SZLIFOWAĆ i ROZWIJAĆ TALENTY i UZDOLNIENIA KAŻDEGO UCZNIA. 2. Znieczulica, BŁĘDY W STOSOWANIU PRAWA I złe prawo, które krzywdzi Obywateli. Mają miejsce eksmisje z powodu ubóstwa, zamiast udzielenia pomocy, gdyż Państwo i gminy nie realizują obowiązku zaspakajania elementarnych potrzeb Obywateli, czyli potrzeb mieszkaniowych Dla upodmiotowienia Obywateli i zmiany relacji władza- obywatel potrzebne są szkolenia i treningi interpersonalne dla urzędników i premiowanie za pozytywne załatwienie Obywateli, a nie zmuszanie ich np. do tego, aby co najmniej 80% spraw załatwiali negatywnie. Aby zapewnić Obywatelom ochronę prawną przed znieczulicą i złą praktyką zarówno administracyjną jak i sądową, prawnikom trzeba umożliwić permanentne kształcenie i zapoznawanie się z dobrymi praktykami w innych państwach w takim zakresie jaki zapewnia się prawnikom państw tzw. starych państw członkowskich zapewnia Europejska Akademia Prawa w Trier. 3. Brak spójności słów i czynów, Remedium na ten stan rzeczy powinna być stała kontrola społeczna i rzeczywista, a nie fasadowa partycypacja Obywateli we władzy, czyli liczenie się z głosem Obywateli i organizacjami pozarządowymi, które skupiają zaangażowanych fachowców. Dlatego w krajach, które osiągnęły wyższy stopień rozwoju demokracji, stanowią one czwartą władzę (obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej). Z obawy przed tego typu kontrolą społeczną niektórzy politycy wręcz „zwalczają” np. spółdzielcze formy organizowania się obywateli, które w Unii Europejskiej i na świecie są wysoko cenione, gdyż uruchamiają aktywność i samopomoc obywatelską (potrzebną zwłaszcza dla ZASPAKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH). 4. Brak równego traktowania Obywateli. Proklamowana w Konstytucji RP równość jest na każdym kroku łamana. Np. równość w dostępie do drogi sądowej nie może być w praktyce zrealizowana bez zapewnienia mniej zamożnym Obywatelom bezpłatnej fachowej pomocy prawnej. Nie ma też równego traktowania kobiet i mężczyzn, skoro np. wśród doktorów mamy 60% kobiet, a do profesury dociera tylko 10”. Nie stać nas na takie marnotrawstwo potencjału osób najzdolniejszych, tylko dlatego, że w gremiach oceniających zasiadają sami mężczyźni. Inny bardzo groźny dla demokracji przykład, to brak równego traktowania komitetów wyborczych. Komitety partyjne są uprzywilejowane w praktyce i prawie wyborczym. Polakom za granicą nie zapewnia się równości w korzystaniu z prawa wyborczego, wręcz utrudnia im się głosowanie, zmuszając do stania w kilometrowych kolejkach i dojeżdżania do odległych miejsc, co jest reliktem poprzedniego systemu i obawy o to, jak będą głosować „dysydenci”. 5. Bariery rozwoju gospodarczego stawiane małym i średnim przedsiębiorcom, w tym przedsiębiorcom spółdzielczym, podczas gdy należałoby im stwarzać korzystne warunki podatkowe i organizacyjne, jako że to one decydują o rozkwicie gospodarczym i zapewnieniu miejsc pracy. 6. Potrzebna jest świadomość, że Obywatele nie po to nas wybierają na posłów, czy radnych, abyśmy im potem rozkazywali, lecz po to, abyśmy im służyli, służyli pomocą zwłaszcza tym, którzy są udręczeni ponad miarę kłopotami mieszkaniowymi, bytowymi, zdrowotnymi. Wszystkie obywatelskie inicjatywy podejmowane w Stowarzyszeniu Obywatelskich Inicjatyw, w Polskim Stowarzyszeniu Mieszkalnictwa i Kongresie Budownictwa, w Stowarzyszeniu Integracji Europejskiej, w Stowarzyszeniu Damy Radę, Fundacji Pomocna Dłoń, Fundacji Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa były możliwe tylko dzięki strategii „Wspólnie z Obywatelami i dla Obywateli”, dla przyjaznego Obywatelom zarządzania państwem, miastami i gminami. Ogromne nie do przecenienia zasługi mają odważni i wrażliwi prawnicy i dziennikarze, którzy są często dla Obywateli ostatnią deską ratunku.

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.