Senat - znajdź i poprzyj - wybierz najlepszego senatora kadencji 2019-2023

Prezentujemy sylwetki 100 senatorów polskiego parlamentu kadencji 2019-2023. Oceniajcie ich i komentujcie. Zapraszamy. Drugiej takiej platformy nie ma w polskim internecie.

    POPULARNI SENATOROWIE