Sondaż wyborczy Sondaż: coraz więcej Polaków źle ocenia sytuację w kraju

W pierwszej połowie lipca 33 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 46 proc. było przeciwnego zdania. Opinii na ten temat nie miało 21 proc. - wynika z sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych.

W porównaniu z czerwcem o 3 punkty procentowe zmniejszył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. O tyle samo zwiększył się odsetek negatywnie oceniających kierunek zmian w kraju. Co piąty respondent nie miał wyrobionego zdania na ten temat (21 proc.).

Oceny ogólnej sytuacji w Polsce są zależne w dużym stopniu od preferencji politycznych respondentów. Opinie pozytywne przeważają wyraźnie wśród zwolenników koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia). Natomiast wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych dominują zdecydowanie oceny krytyczne.

Pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniają osoby, mieszkające w mniejszych miejscowościach, a także gorzej wykształcone. Ważną rolę odgrywa tutaj także uczestnictwo w praktykach religijnych. Wśród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych odnotowujemy w grupie emerytów, rencistów oraz robotników wykwalifikowanych, a najwięcej negatywnych wśród uczniów i studentów.

21 proc. badanych (w stosunku do czerwca o 1 punkt procentowy mniej) prognozuje, że w najbliższym roku sytuacja w Polsce poprawi się, 35 proc. uważa, że się nie zmieni (tyle samo, co w czerwcu), 31 proc. przewiduje, że się pogorszy (spadek o 1 p. proc.), 13 proc. nie ma opinii na ten temat (tyle samo co w czerwcu).

18 proc. respondentów (o 1 p. proc. mniej niż przed miesiącem) ocenia, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, 28 proc. uważa, że nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 4 p. proc.), 45 proc. uważa, że jest zła (wzrost o 4 p. proc.), a 9 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 p. proc.).

Również oceny sytuacji politycznej są uzależnione od preferencji partyjnych badanych. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia jako jedyni oceniają ją częściej pozytywnie niż negatywnie. Z kolei sympatycy ugrupowań opozycyjnych w przeważającej mierze wypowiadają się o niej krytycznie.

Sytuację polityczną w Polsce częściej oceniają pozytywnie osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowościach i gorzej wykształcone. Wśród grup społeczno-zawodowych najlepiej wypowiadają się o niej renciści oraz emeryci, a najgorzej uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. Więcej pozytywnych ocen odnotowujemy wśród osób częściej biorących udział w praktykach religijnych oraz posiadających poglądy prawicowe.

14 proc. ankietowanych (tyle samo co w czerwcu) prognozuje, że sytuacja polityczna poprawi się, 47 proc. sądzi, że się nie zmieni (spadek o 1 p. proc.), 23 proc. uważa, że się pogorszy (tyle samo, co w czerwcu), 16 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 p. proc.).

34 proc. badanych (wzrost o 4 p. proc.) ocenia, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra, 33 proc., że nie jest ani dobra, ani zła (spadek o 5 p. proc.), 28 proc. ocenia, że jest zła (wzrost o 3 p. proc.), 5 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 p. proc.).

Także ocena sytuacji gospodarczej w kraju jest uzależniona od preferencji politycznych badanych. Pozytywnie oceniła ją większa część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski lub Porozumienia, podczas gdy większość sympatyków ugrupowań opozycyjnych wypowiedziała się o niej negatywnie.

24 proc. respondentów (spadek o 4 p. procentowe) prognozuje, że sytuacja gospodarcza się poprawi, 37 proc., że się nie zmieni (tyle samo, co w czerwcu), 26 proc., że się pogorszy (wzrost o 2 p. proc.), 13 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 2 p. proc.).

61 proc. badanych (spadek o 1 p. procentowy) deklaruje, że ich rodzinom żyje się dobrze, 33 proc. (spadek o 1 p. proc.), że ani dobrze, ani źle, a 5 proc., że źle (wzrost o 1 p. proc.).

57 proc. badanych (spadek o 1 p. proc.) ocenia dobrze obecne warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, 36 proc. sądzi, że warunki nie są ani dobre, ani złe (spadek o 1 p. proc.), 6 proc. ocenia je jako złe (wzrost o 1 p. proc.).

Zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny, jak również z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami ankietowanych per capita. Jest ono również związane z lepszym wykształceniem, przekładającym się często na wyższe zarobki.

19 proc. respondentów (tyle samo, co w czerwcu) prognozuje, że za rok będzie im się żyć lepiej niż obecnie, 56 proc. uważa, że tak samo (wzrost o 1 p. proc.), 12 proc. spodziewa się pogorszenia (spadek o 1 p. proc.), a 13 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

20 proc. ankietowanych (spadek o 1 p. procentowy) uważa, że w ciągu roku warunki materialne ich rodziny się poprawią, 67 proc. prognozuje, że sytuacja będzie taka sama (tyle samo, co w czerwcu), a 13 proc. spodziewa się pogorzenia (wzrost o 1 p. proc.).

"W stosunku do czerwca w niewielkim stopniu wzrósł krytycyzm w postrzeganiu kierunku zmian zachodzących w kraju oraz sytuacji politycznej. Z kolei w prognozach dotyczących sytuacji politycznej wzrosła niepewność, a rzadziej wyrażane jest przekonanie o utrzymaniu status quo. W ciągu ostatnich kilku tygodni opinie na temat kondycji gospodarki bardziej się spolaryzowały. Podkreślić jednak należy, że nadal - już drugi miesiąc z kolei - ocen pozytywnych jest więcej niż negatywnych. Jednocześnie nieco gorsze niż miesiąc temu są przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. O ile w maju i w czerwcu rejestrowaliśmy przewagę optymizmu nad pesymizmem w tym obszarze, o tyle w lipcu obawiający się pogorszenia zaczęli nieznacznie przeważać nad liczącymi na poprawę" - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono 1-11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 67,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 21,4 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 10,9 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

KOMENTARZE (76)

 • Te dyskusje chyba się nigdy nie skończą 2021-07-31 17:26:12
  "Nie zniechęcając się" - szalony jest twój upór doprawdy, ale z drugiej strony nawet imponujący. "- nie ostrzegam a zachęcam," - zachęcasz do eko-fanatyzmu zielonego? wolałbyś nie wiedzieć czym jest Agenda 2030 w praktyce i co ona oznacza, ale niech ci będzie, wejdź na youtube i w linku zamieść to " /watch?v=1fSuNYCeO8I ", choć i tak uznasz to pewnie za teorie spiskowe "może Ty żyjesz na wsi" - nie, w mieście i to całkiem dużym, "i masz dość zieleni," - kiedyś w moim mieście było jej więcej, kilkanaście lat temu, ale cóż, przebudowy unijne, gdzie tylko beton, szkło, kamień, marmur dominuje i drzew i roślinności ubywało mocno, do tego blokowisk na wcisk nawsadzanych, bloki rosną jak grzyby po deszczu to nic przyjemnego. "ja mieszkając w dużym mieście mam serdecznie dość betonozy," - zgadzam się z tobą, winę za taki stan rzeczy ponosi m.in Unia i przebudowy, modernizacje na jej modłę, by drzew i roślinności było góra 20-30%, natomiast olbrzymie połacie terenu 70-80% zdominował beton, marmur, szkło oraz asfalt. Winne są także mafie deweloperskie, które sadzą bloki- kloce w dużych ilościach i w skandalicznie bliskich od siebie odległościach. Przyznaję rację - ja się temu też sprzeciwiam. "która nikomu ani niczemu na dobre nie wychodzi." - zgadzam się nadmiar betonu i marmuru, na dobre nikomu ani niczemu nie wychodzi, w okresach jesienno-zimowych osiada dużo pyłu i dymu i nie jest on odfiltrowywany, bo jest za mało drzew, osiada więc czapa smogu, która truje człowieka i zwierzęta. Ale oczywiście często winę zwala się na obywateli kamienic, że palą węglem czy drewnem a także na kierowców samochodów( bo emitują spaliny). Obywatele nie są tu niczemu winni, drzewa z ich generowaniem spalin poradziłyby sobie, nadmiar CO2 byłby pochłaniany przez rośliny, w tym zwłaszcza drzewa. "kolejny popis Twojej hipokryzji,"- nie, stwierdziłem tylko fakt, Agenda 2030 zmierza ku wielu ograniczeniom, zakazom, nakazom, utrudnieniom i nawet uniemożliwieniom ludziom różnych aspektów życia i funkcjonowania. "bolą Cię zakazy," - zależy czego konkretnie one dotyczą, bo nie doprecyzowałeś, "a najchętniej zakazałbyś kobietom samorealizacji," - nigdzie tak nie powiedziałem, że najchętniej zakazywałbym kobietom samorealizacji, moje zdanie jest następujące, niech mają małe kariery, trochę się samorealizują, z tymże uważam, że jeśli ma to być kosztem zaniedbania rodziny i domu to czemuś takiemu się rażąco sprzeciwiam. Poza tym kobieta sama powinna stanąć przed wyborem - albo mała kariera zawodowa i drobna samorealizacja ale za to dom i rodzina, mąż i dzieci, i to wszystko jest ważniejsze niż samorealizacja, kariera i duża forsa albo druga ścieżka - tylko kariera, sława, luksusy i wygody, pieniądze, konsumpcjonizm i materializm i dążenie bezwzględne do niezależności i samowystarczalności ale w życiu prywatnym pustka - brak partnera życiowego na stałe, brak dzieci - można i tak, jak kobiecie/dziewczynie zależy tylko na karierze, samorealizacji i różnych wygodach, luksusach, konsumpcyjno-materialistycznym życiu proszę bardzo droga wolna, tylko niech nie wychodzi za mąż i nie ma dzieci, bo wtedy tyko skrzywdzi faceta i takie dzieci, bo zaniedba i dom i rodzinę, faceci nie chcą mieć kobiet/dziewczyn, które zachowują się jakby były facetami, jak nie zobaczą w partnerce materiału na troskliwą żonę i odpowiedzialną matkę to taki związek gruchnie boleśnie, bo na zamienianiu ról życiowych kobiet i mężczyzn żaden związek dobrze jeszcze nie wyszedł. "homoseksualistom zakładania rodzin," - tego owszem zabraniam, bo dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania zarówno matki jak i ojca. "a emigrantom wstępu do tego kraju." - to zależy jakim imigrantom zakazałbym wstępu do kraju, takim, którzy są obcy kulturowo, religijnie, etnicznie oczywiście, że bym zakazał, bo wiem, że po pierwsze w żaden sposób nie zintegrowaliby się, po drugie nie utożsamialiby się z językiem, kulturą i obyczajami, tradycjami naszego kraju, po trzecie istniałoby zagrożenie konfliktem religijnym( nie potrzebujemy chyba doświadczyć radykalizmu islamskiego w naszym kraju). "jak Ty jeszcze mało o świecie wiesz..." - wiem bardzo dużo, najwidoczniej z tamtego mojego zdania nie wyczułeś pewnej ironii, przekąsu, ale idę dalej. "No więc jeśli natura padnie," - tak prędko wcale nie padnie. "to owady nie będą miały czego zapylać," - ja widzę gorszy problem, zapylać będzie zawsze co zapylać( o ile drzewa nie będą podsychać i obumierać za sprawą zbyt dużego promieniowania elektromagnetycznego, które pochłaniają, gdyż są dipolami), natomiast nie będzie owadów zapylających, bo one giną m.in za sprawą promieniujących, bezprzewodowych technologii, owady(pszczoły) gubią drogę do ula, bo ich "nawigacja" ulega osłabieniu, za sprawą fal elektromagnetycznych. Jeśli ekolodzy chcą zrobić coś naprawdę dobrego to niech opowiadają się za ograniczaniem szkodliwych, promieniujących technologii bezprzewodowych, niech żądają wprowadzania bezpiecznych, przewodowych i zdrowych technologii dla człowieka, fauny i flory. "roślinożerne zwierzęta nie będą miały czego jeść," -to musiałaby być bardzo bardzo odległa przyszłość. "a gdy już padną to mięsożercy nie będą mieli co jeść i wszyscy padniemy." - doprawdy dramatyczna ta historia, z której po całości wynika, płynie taki wniosek, że największym szkodnikiem jest człowiek, im mniej go będzie tym lepiej dla planety, środowiska, fauny i flory, zatem nie dziwię się, dlaczego Zieloni nie widzą nic złego w aborcjach, eutanazjach, antykoncepcji, związkach homoseksualnych, oni po prostu tłumaczą sobie to w ten sposób - oszczędność dla planety, klimatu, środowiska kosztem zmniejszenia populacji człowieka, taka ich okropna i krzywo pojmowana "ekonomia". "Ale co tam, lepiej eksploatować planetę" - eksploatować planetę owszem, z tymże w sposób umiejętny, by nie było nadprodukcji, marnotrawstwa żywności, wody i wielu innych cennych zasobów naturalnych, ale to nie oznacza, że mamy zaraz dać się zwariować na tle zakazów, nakazów, ograniczeń na tle ekologii, ekonomii kierując się ekologizmem, polityczną poprawnością, na zielonym eko-fanatyzmie wyszlibyśmy fatalnie, Agenda 2030 jest dokumentem wybitnie antyludzkim. "i patrzeć jak Twoi ukochani kapitaliści" - kapitalistów lubię, ale czy kocham? niekoniecznie, komunistów zaś nienawidzę, a do socjalistów mam pogardę. "latają sobie w kosmos." - spróbuj zakazać lotów w kosmos obrzydliwie bogatym miliarderom, ciekawe co by ci powiedzieli? nic, tylko by się z ciebie śmieli. "Zdradzę Ci smutną rzecz:" - jak na razie niczym szczególnie mnie nie zasmuciłeś "nie zabiorą tam Ciebie" - a to niech nie zabierają, ja tam wcale w kosmos latać nie chcę i nie zamierzam. "gdy już będą uciekać" - e tam, tym obrzydliwie bogatym miliarderom, będącym 1-2% społeczeństwa na świecie ani się śni wyprowadzać z planety Ziemia, za dobrze im tu jest, mają sławę, kasę, zrobili spektakularne kariery i włożyli pieniądze w różnorakie inwestycje, jedyne czym są w ostatnich czasach zainteresowani to władzą absolutną, mając miliardy kapitalizacji, można wpływać na polityki krajów, można przekupywać polityków, wpływać na media, wpływać na wybory w krajach. Ci ludzie miliarderzy- "filantropi" bawią się życiem, nikt im nie podskoczy. "z wyjałowionej i nienadającej się do życia Ziemi." - za dużo chyba filmów science-fiction się naoglądałeś, w których było sporo wizji wyjałowionej i nie nadającej się do życia Ziemi "Ach, i znów typowa dla Was prawicowa mowa nienawiści, szkoda gadać" - no tak, bo jak po prawej stronie choćby jedno słowo( użyłem słowa "pieprzenie", niepotrzebnie, mogłem użyć innego, przepraszam) nieodpowiednie się wymsknie to przecież jest się do czego przyczepić nieprawdaż? Ale jakbyś ty takiego słowa użył, to nie, to przecież byłaby tylko lewicowa mowa miłości, co dla niej jest typowe, szkoda gadać, widać wasze podwójne standardy. "co by było gdyby dać Wam jeszcze dostęp do broni." - szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale pewnie nic, nikt nikogo bez wyraźnego powodu bronią by nie straszył, wiem natomiast, że Polska jest krajem, w którym dostęp do broni dla obywateli był i jest straszliwie utrudniany a wręcz uniemożliwiany. "- naprawdę nie dociera do Ciebie że to betonowanie roślinności i wycinanie drzew dających ludziom tlen," - to o czym mówisz to akurat racja to jest barbarzyństwo, ale jak chcesz mogę raz jeszcze wskazać winowajców, kto za te kwestie jest odpowiedzialny. "stawianie fabryk zanieczyszczających powietrze" - u nas fabryk jest zdecydowanie mało, zobacz sobie na kraje azjatyckie, one dymią na potęgę, smog jest tam potężny, a jakoś nikt nie wpada na pomysł by je zamykać i zwijać interesy. "i powodujących raka" - raka powoduje i to różne jego odmiany choćby palenie papierosów, w naszym kraju jest to wciąż dość częste zjawisko. "prowadzi do depopulacji człowieka?" - do depopulacji człowieka prowadzą sukcesywnie m.in polityka jednego dziecka, aborcje, antykoncepcje, eutanazje, a Agenda 2030 jakoś tych kwestii nie potępia, a wręcz zachwala i przyzwala na nie. "- i to jest jedyne , z czym się zgodzę. Kończmy." - a ja z twoją końcówką również się zgodzę, kończmy to.
 • Nie zniechęcając się 2021-07-31 15:33:42
  "dobrze, że ostrzegasz przed tym eko-fanatyzmem zielonym" - nie ostrzegam a zachęcam, może Ty żyjesz na wsi i masz dość zieleni, ja mieszkając w dużym mieście mam serdecznie dość betonozy, która nikomu ani niczemu na dobre nie wychodzi. "rąbać ludzi ograniczeniami, zakazami, nakazami" - kolejny popis Twojej hipokryzji, bolą Cię zakazy, a najchętniej zakazałbyś kobietom samorealizacji, homoseksualistom zakładania rodzin, a emigrantom wstępu do tego kraju. "człowiek smrodzi, śmieci, wycina lasy i w ogóle postępuje egoistyczne względem natury, środowiska, więc najlepiej by człowieka było jak najmniej" - jak Ty jeszcze mało o świecie wiesz... No więc jeśli natura padnie, to owady nie będą miały czego zapylać, roślinożerne zwierzęta nie będą miały czego jeść, a gdy już padną to mięsożercy nie będą mieli co jeść i wszyscy padniemy. Ale co tam, lepiej eksploatować planetę i patrzeć jak Twoi ukochani kapitaliści latają sobie w kosmos. Zdradzę Ci smutną rzecz: nie zabiorą tam Ciebie gdy już będą uciekać z wyjałowionej i nienadającej się do życia Ziemi. "pieprzenie, głupie straszenia, jakby ten 2030 rok był jakimś rokiem jak z horroru. Ekologiczni fanatycy sieją psychozy i lęki na tle atmosfery, klimatu" - Ach, i znów typowa dla Was prawicowa mowa nienawiści, szkoda gadać co by było gdyby dać Wam jeszcze dostęp do broni. "dla tej Agendy 2030 ważniejsza od człowieka jest planeta, klimat, środowisko, nawet kosztem depopulacji człowieka." - naprawdę nie dociera do Ciebie że to betonowanie roślinności i wycinanie drzew dających ludziom tlen, stawianie fabryk zanieczyszczających powietrze i powodujących raka prowadzi do depopulacji człowieka? "więc lepiej już zakończmy to" - i to jest jedyne , z czym się zgodzę. Kończmy.
 • Do Ech... 2021-07-31 15:06:32
  "Sygnalizujemy, ze masz dość," - kto sygnalizuje oprócz ciebie, rozmawiałem tylko z tobą, nie gadaj w liczbie mnogiej, ja tam dość nie mam. "ale i tak odpowiadasz," - bo mam prawo i jak chcę to mogę. "do czego Ci to potrzebne?" - próbuje przynajmniej skłonić do pewnej refleksji, ale widzę najwyraźniej definitywny opór. "A Agenda 2030 jak i priorytet programowy Polski 2050" - a więc przyznajesz, że Polska 2050 jest powiązana mocno z Agendą 2030, dobrze wiedzieć, dobrze, że ostrzegasz przed tym eko-fanatyzmem zielonym. "to ma na celu powstrzymanie przed katastrofa środowiskowa," - czyli co? planeta i środowisko stają się do tego stopnia ważniejsze i umiłowane, że można, pod pretekstem krzywo pojmowanej ochrony klimatu i środowiska rąbać ludzi ograniczeniami, zakazami, nakazami kierując się ekologizmem, który nie ma nic wspólnego z polityką ekologiczną a jest w istocie polityczną poprawnością na tle ekologii? To jest szubrawstwo zwyczajne, obywatelom się będzie coraz gorzej żyło ale co tam! grunt, że będzie ekologicznie, zielono i klimat i środowisko będzie chronione, a ludzie? a co to kogo obchodzi, planeta, środowisko, fauna i flora - to wszystko jest ciemiężone, bo przecież ten zły i parszywy człowiek smrodzi, śmieci, wycina lasy i w ogóle postępuje egoistyczne względem natury, środowiska, więc najlepiej by człowieka było jak najmniej. Agenda 2030 nienawidzi człowieka, to jest dokument naszpikowany ekologizmem, z którym wiązać się będą liczne zakazy, nakazy i ograniczenia, utrudnienia i uniemożliwienia tylko pod pretekstem krzywo pojmowanej troski o klimat, środowisko, faunę i florę. "naprawdę nie widzisz co się z pogoda dzieje?" - widzę i w naszym kraju wcale najgorzej z pogodą nie jest, jest mnóstwo różnych obszarów i rejonów na świecie, gdzie pogoda naprawdę zachowuje się jak szalona, Polska zaś ma jeden z najlepszych klimatów do życia. "Temperatury szaleją," - w wakacyjny okres owszem, bywają fronty atmosferyczne zmienne, że jest upalnie i przychodzi front zimniejszy i wtedy są ekstremalne zjawiska pogodowe, burze, deszcz mocny, grad a nawet trąby powietrzne lokalnie. "mamy na zmianę upały z powodziami," - mamy całkiem upalne dni w lecie, a kiedy przychodzi już burza to owszem zdarzają się podtopienia i powodzie w mniejszych miejscowościach, peryferiach miast. "od dawna nie było takich powodzi," - ty nawet nie wiesz co się dzieje w wielu innych krajach, regionach na świecie, nasze powodzie są lżejsze jak się zdarzają, u nas szczęśliwie nie jest wcale tak fatalnie, nawet jeśli są powodzie to takie, które udaje się całkiem sprawnie i szybko okiełznać i zatamować. "do 2030 może nas czekać katastrofa," - za przeproszeniem ale pieprzenie, głupie straszenia, jakby ten 2030 rok był jakimś rokiem jak z horroru. Ekologiczni fanatycy sieją psychozy i lęki na tle atmosfery, klimatu, a ich protesty i manifestacje do złudzenia przypominają te lewicowe, no przecież w końcu zieloni eko-fanatycy to przecież odłam lewicowych środowisk. "Agencja zrównoważonego rozwoju" - literówka ci się wkradła, to jest Agenda a nie "Agencja", "powstała po to," - po to by pod pretekstem krzywo pojmowanej ekologii i troski o naturę, środowisko, klimat, faunę i florę dokonywać ograniczeń, zakazów, nakazów, utrudnień i uniemożliwień wobec funkcjonowania i życia ludzi, bo dla tej Agendy 2030 ważniejsza od człowieka jest planeta, klimat, środowisko, nawet kosztem depopulacji człowieka. "aby go zninimalizowac," - aby zminimalizować wpływ człowieka na klimat, nawet za cenę zmniejszenia populacji ludzi. "a Holownia jest w Polsce tego jedynym orędownikiem." - nie tylko on, Lewica ma jak się okazuje wiele zbieżności z nim. "Więcej o tym, co może nas spotkać do 2030" - strasznie, strasznie, sianie psychozy lęku i nic poza tym, Polska ma najbezpieczniejszy i najbardziej stabilny klimat i niejedne kraje nam go zazdroszczą. "znajdziesz tutaj: bit.ly/3zRl3Ku" - w tym filmiku nie ma praktycznie żadnej wzmianki o Polsce. "Pewnie i tak uznasz to za brednie," - nie uznałem tego filmiku za brednie, było tam mnóstwo faktów co się z pogodą i klimatem na świecie dzieje, ale nawiązania do Polski niemalże żadnego. "ale to tak tylko żebyś wiedział skąd dlaczego mam w tej kwestii takie a nie inne zdanie." - możesz mieć własne takie a nie inne zdanie, ale zapewniam cię twoje obawy i lęki są bezpodstawne, klimat w naszym kraju jest stabilny i bezpieczny, niejeden kraj zazdrości nam naszego położenia geograficznego pod względem klimatycznym, w naszym kraju nie ma takich zjawisk jak chociażby: tsunamii, tajfuny, tornada, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów. A że podtopienia i powodzie czasem się zdarzają to tak jak niemal wszędzie na świecie, z tymże w naszym kraju te podtopienia i powodzie na szczęście odpukać są dość łatwe do zatamowania, okiełznania, dość sprawnie przebiega zwalczanie skutków powodzi. "Chcesz to odpowiadaj, nie chcesz to nie" - jednak zdecydowałem się odpowiedzieć. "mnie tam wszystko jedno." - mnie już też wszystko jedno, tak więc lepiej już zakończmy to.
 • Ech… 2021-07-31 00:03:14
  Sygnalizujemy, ze masz dość, ale i tak odpowiadasz, do czego Ci to potrzebne? A Agenda 2030 jak i priorytet programowy Polski 2050 to ma na celu powstrzymanie przed katastrofa środowiskowa, naprawdę nie widzisz co się z pogoda dzieje? Temperatury szaleją, mamy na zmianę upały z powodziami, od dawna nie było takich powodzi, do 2030 może nas czekać katastrofa, Agencja zrównoważonego rozwoju powstała po to, aby go zninimalizowac, a Holownia jest w Polsce tego jedynym orędownikiem. Więcej o tym, co może nas spotkać do 2030 znajdziesz tutaj: bit.ly/3zRl3Ku Pewnie i tak uznasz to za brednie, ale to tak tylko żebyś wiedział skąd dlaczego mam w tej kwestii takie a nie inne zdanie. Chcesz to odpowiadaj, nie chcesz to nie, mnie tam wszystko jedno.
 • powinno się uznać remis i rozejść w pokojowym tonie 2021-07-30 14:35:19
  "Czyli nie potrafisz" - ha ha, wiedziałem, że znowu napiszesz, nie mógłbyś chyba spać, gdybyś dalej nie brnął. "Jak napiszesz kolejny komentarz, to świadczy, że nie potrafisz, tylko dalej od niechcenia będziesz brnąć w zaparte jak dziecko." - tak to mój fragment wypowiedzi, chciałem dać ci do myślenia, że to co już robisz jest nudne i infantylne a ty dalej swoje. "wiesz, mniej więcej to próbowałem Ci przekazać w swoim poprzednim komentarzu" - chyba coś ci jednak nie wyszło, chyba tylko na próbach się skończyło. "pytając czy potrafisz odpuścić," - ja potrafię, ty nie, bo tych chcesz mieć ostatnie słowo, bo inaczej chyba źle byś się z tym czuł, gdybyś odpuścił, podczas, gdy ja wielokrotnie sygnalizowałem, że chcę już zakończyć. "ale udowodniłeś odpowiadając kolejny raz, że takim właśnie dzieckiem jesteś Ty." - nic takiego nie udowodniłem, odpowiadam tylko dlatego, że zwyczajnie bawi mnie już ta dyskusja i czekam co jeszcze wymyślisz, jakim infantylizmem się jeszcze wykażesz, i tak będziesz pisał dalej, bo przecież musisz mieć ostatnie słowo, udowodniłeś już mi to. "Już nie wiem ile razy Ci tłumaczyłem," - ja też ci wiele rzeczy tłumaczyłem i jak grochem o ścianę, i tak nic nie słuchasz, robisz swoje. "że mnie nie przekonasz," -ani ja ciebie ani ty mnie, więc sygnalizuję już od dłuższego czasu konieczność zaprzestania tej dyskusji, nie potrafisz tego, nie wiem dlaczego. "więc skoro sam przyznałeś, że do mnie nie dociera," - bo sam taką postawę prezentujesz, tworzysz wokół siebie mur, którego nie sposób obejść "to po co marnowałeś czas i odpisywałeś?" - nie tracę nadziei, może jednak cokolwiek dotrze, mimo wszystko uznaję cię za całkiem inteligentną osobę, doceń to, że poświęciłem ci trochę czasu na odpisywanie a nie marudzisz i się dąsasz. "Odpowiem Ci" - no widzisz, a mogłeś już zakończyć, to dowodzi, że nie potrafisz się powstrzymać. "- bo chociaż piszesz, że Cię to bawi/śmieszy/nudzi," - a wiesz czemu? bo ta dyskusja już dawno straciła jakikolwiek sens i smak. "tak w rzeczywistości zżera Cię bezradna wściekłość," - ha ha ha, jestem nad wyraz szczęśliwy i zadowolony, ani trochę nie ma we mnie wściekłości, w tym momencie byłem bliski padnięcia ze śmiechu jak to przeczytałem. "że nikogo nie potrafisz przekonać do swoich poglądów," - chwila moment, rozmawiam z tobą, nie wypowiadaj się za innych z łaski swojej, to że ciebie nie potrafię przekonać to wiem, skąd możesz wiedzieć co czują czy myślą inni? nie wiesz. "więc chociaż za swoje "małe zwycięstwo"" - to ja jednak wygrałem? jeśli tak to dziękuję za przyznanie mi zwycięstwa, choć nie wiem co było nawet nagrodą. "uznasz, że masz rację w momencie gdy to Ty będziesz mieć ostatnie słowo :D" - przeciwnie to właśnie ty do tego dążysz, by mieć ostatnie słowo i wtedy uznasz, że "wygrałeś" i uznasz, że masz rację, nie nabierzesz mnie, już cię rozgryzłem. "i właśnie się zmasakrowałeś, sam mówiłeś, że Hołownia to nie Lewica, a jednak jak się okazuje wcale nie tak daleko pada jabłko od jabłoni, chociaż pod względem "zielonkawości" Polsce 2050 bliżej do Zielonych, ale jakby nie patrzeć to jest też odłam lewicy. Zatem potwierdziłeś, że ruch Hołowni jest lewicą ale można powiedzieć taką lewicą "soft"." - dzięki za wykorzystanie mojego fragmentu wypowiedzi, bo on pokazał prawdę jak to z Polską 2050 dokładnie jest. "no i co w tym złego" - nie chodzi o to co w tym złego, tylko o wykazanie tego, że jednak Polska 2050 potwierdza swoją lewicowość, choć pierwotnie mówiło się o nich "centryści" "chadecy", wyszła jak widać prawda, że Polska 2050 na kilometr zalatuje Lewicą, dobrze, że to przyznałeś i tym samym ostrzegłeś ludzi przed głosowaniem na tą partię, która chce realizować Agendę 2030 dla zrównoważonego rozboju. "i "masakrującego"?" - wiesz, lewica niejednokrotnie na filmikach z YT była masakrowana i głupawe wypowiedzi polityków i działaczy ruchów, organizacji, stowarzyszeń i fundacji lewicowych, tak więc trzymanie Polski 2050 z Lewicą, raczej popularności im nie przysporzy, to tylko tak dla twojej świadomości. "Gdyby Hołownia był lewicą" - to w końcu kim jest Hołownia i Polska 2050? ciężko się połapać w tym wszystkim. "w wersji "true" czyli nie jak SLD i Wiosna" - acha, czyli SLD i Wiosna to lewicowe partie ale nie są "true" tylko ma się rozumieć "fake"? dziwne twoje postrzeganie, ale cóż, może przejdę dalej. "tylko jak Razem" - e tam nie sądzę, Hołownia i jego Polska 2050 to bardziej Zieloni są, już sam drugi człon nazwy partii "2050" jest jakby nawiązywaniem do zielonych agend zrównoważonego rozboju ONZ., Agendy 2030. "to byłaby to najlepsza partia jaka mogłaby rządzić Polską," - znaczy dwie partie - czyli Polska 2050 i partia Razem? To byłaby raczej katastrofa - ekstremalni socjaliści i marksiści w połączeniu z zielonymi? masakra, nawet mi o tym nie mów, nikt z czegoś takiego nie byłby zadowolony, ale UE i Niemcom na pewno by się to podobało, bo to by było z ich punktu widzenia "nowoczesne" "postępowe" "progresywne". Ach, brak słów. "a "zmasakrowałeś" samego siebie Ty" - wybacz ale nigdzie nie dostrzegam mojego rzekomego zmasakrowania "- ale w dniu, w którym zacząłeś popierać Konfederację." - nie żałuję ani jednego dnia, odkąd tylko zacząłem popierać Konfederacji, jestem z tej partii dumny, dają z siebie wszystko pomimo raptem posiadania 11 posłów w sejmie. "dla Polski 2050 Konfederacja to pewnie tak jak i dla Lewicy "faszyści" "naziści" i w ogóle "sam Adolf"." - pierwszy raz odkąd tu piszesz napisałeś coś logicznego - brawo," - nie ironizuj sobie i nie kpij, właśnie geniuszu przyznałeś że Lewica i Polska 2050 są do siebie jak widać podobne jak dwie krople wody, nic dziwnego, że już nawet Koalicja Obywatelska odzyskała co nieco poparcia, bo na Hołowni i Polsce 2050 ludzie coraz bardziej się zaczęli poznawać. A zresztą i tak nie ważne, Polska 2050 jakby trzeba było to by i z Lewicą i z PO(KO) i z PSL-em współpracowała, nie ma co do tego złudzeń. Systemowi systemowych rozumieją, może tu o to chodzi, by idea totalnej opozycji znów krzewiła się w najlepsze? istnieje takie prawdopodobieństwo. "Twoje pierwsze małe zwycięstwo." - dziękuję za przyznanie mi niego, naprawdę nie trzeba było. "Osiągnij teraz drugie nie odpowiadając na mój komentarz" - nacieszyłem się z pierwszego zwycięstwa, drugie zwycięstwo mogę oddać tobie, żeby było uczciwie, byś miał trochę satysfakcji. "i pokazując, że to Ty jesteś tym dorosłym." - po co to pokazywać? przecież po naszych rozmowach widać, że zarówno ty jak i ja jesteśmy dorosłymi ludźmi. "Albo zastosuję coś bliższego Twojemu poziomowi:" - próbuj próbuj. "klawiatura to lawa," - tak? a jakoś mi się ręce nie stopiły, oszukujesz, nieładnie, "jak odpowiesz to przegrywasz." - ty mi już jedno zwycięstwo dałeś, ja w podzięce za nie przyznaję ci także zwycięstwo, bo nie dawałeś za wygraną i tym faktem mi zaimponowałeś, doceniłem twój zapał i upór, pozdrawiam cię serdecznie.
 • Czyli nie potrafisz 2021-07-30 13:43:16
  "Jak napiszesz kolejny komentarz, to świadczy, że nie potrafisz, tylko dalej od niechcenia będziesz brnąć w zaparte jak dziecko." - wiesz, mniej więcej to próbowałem Ci przekazać w swoim poprzednim komentarzu pytając czy potrafisz odpuścić, ale udowodniłeś odpowiadając kolejny raz, że takim właśnie dzieckiem jesteś Ty. Już nie wiem ile razy Ci tłumaczyłem, że mnie nie przekonasz, więc skoro sam przyznałeś, że do mnie nie dociera, to po co marnowałeś czas i odpisywałeś? Odpowiem Ci - bo chociaż piszesz, że Cię to bawi/śmieszy/nudzi, tak w rzeczywistości zżera Cię bezradna wściekłość, że nikogo nie potrafisz przekonać do swoich poglądów, więc chociaż za swoje "małe zwycięstwo" uznasz, że masz rację w momencie gdy to Ty będziesz mieć ostatnie słowo :D "i właśnie się zmasakrowałeś, sam mówiłeś, że Hołownia to nie Lewica, a jednak jak się okazuje wcale nie tak daleko pada jabłko od jabłoni, chociaż pod względem "zielonkawości" Polsce 2050 bliżej do Zielonych, ale jakby nie patrzeć to jest też odłam lewicy. Zatem potwierdziłeś, że ruch Hołowni jest lewicą ale można powiedzieć taką lewicą "soft"." - no i co w tym złego i "masakrującego"? Gdyby Hołownia był lewicą w wersji "true" czyli nie jak SLD i Wiosna tylko jak Razem to byłaby to najlepsza partia jaka mogłaby rządzić Polską, a "zmasakrowałeś" samego siebie Ty - ale w dniu, w którym zacząłeś popierać Konfederację. "dla Polski 2050 Konfederacja to pewnie tak jak i dla Lewicy "faszyści" "naziści" i w ogóle "sam Adolf"." - pierwszy raz odkąd tu piszesz napisałeś coś logicznego - brawo, Twoje pierwsze małe zwycięstwo. Osiągnij teraz drugie nie odpowiadając na mój komentarz i pokazując, że to Ty jesteś tym dorosłym. Albo zastosuję coś bliższego Twojemu poziomowi: klawiatura to lawa, jak odpowiesz to przegrywasz.
 • i to by było na tyle 2021-07-30 11:31:06
  "I znów sprowadzasz swoje kontrargumenty do "A nie, bo Ty"" - z jednej strony przynudzasz a z drugiej zaczynasz mnie rozśmieszać do łez, niezły kabaret odstawiasz, niebywałe! jak ty to robisz, nie mam pojęcia, ale dobrze, że dostarczasz mi humoru. "Bo tak można pokrótce streścić" - lubisz zatem bawić się w streszczenia moich wypowiedzi, każdy ma różne obsesje i fetysze, nie będę oceniał, ale dziwię się. " to, co mi odpisałeś na ostatnie zdanie mojego ostatniego komentarza." - stwierdziłem fakt, że zachowujesz się już coraz bardziej infantylnie w tej dyskusji, zamiast sobie odpuścić. "Odpowiem na jeszcze jedno, o co mnie zapytałeś," - bardzo proszę. "nie musisz się do tego odnosić ani tego komentować" - ale jak chcę to czemu nie, mogę się odnieść/skomentować. "("wyborca Polski 2050 i zwolennik Hołowni tak się za lewicą wstawiasz, jaki masz w tym interes to nie wiem.")" - fakt, to cytaty z moich wypowiedzi. "- bo raczej logicznym jest, że zwolennik Hołowni będzie się wstawiać za Lewicą" - i właśnie się zmasakrowałeś, sam mówiłeś, że Hołownia to nie Lewica, a jednak jak się okazuje wcale nie tak daleko pada jabłko od jabłoni, chociaż pod względem "zielonkawości" Polsce 2050 bliżej do Zielonych, ale jakby nie patrzeć to jest też odłam lewicy. Zatem potwierdziłeś, że ruch Hołowni jest lewicą ale można powiedzieć taką lewicą "soft". Wychodzi na to, że najbardziej centrowy i chadecki z totalnej opozycji jest chyba tylko PSL, który i tak szoruje po dnie, nie przekraczając progu wyborczego. "a nie za Konfederacją." - nie, bo przecież dla Polski 2050 Konfederacja to pewnie tak jak i dla Lewicy "faszyści" "naziści" i w ogóle "sam Adolf". "Kończąc" - też chętnie bym skończył, ale i tak pewnie dalej będziesz pisał jak cię znam. "- skoro nie musisz mieć ostatniego słowa" - ja nie muszę, ty ciągle pokazujesz, że usilnie chcesz mieć to ostatnie słowo, bo inaczej "nie wygrasz" "i nie interesuje Cię kto "przegrał" a kto "wygrał"" - nie interesuje mnie, bo to nie są żadne "zawody", "wyścigi" czy co tam sobie chcesz, o nic nie graliśmy, a co i kto z naszych dyskusji i rozważań wyniesie po prostu zostawmy to obserwatorom i nic więcej. "to udowodnij, że tak jest" - udowadniam to, ale ty jak widać dalej nic nie rozumiesz i wydaje ci się, że mi tylko o jedno chodzi - w żadnym wypadku, ja tylko w pokojowym i przyjaznym tonie chcę zakończyć tą dyskusję bo widzę, że ona już dłużej nie ma sensu. "i nie odpowiadaj na to, co teraz napisałem." - musiałem odpowiedzieć, by ci pewne kwestie wyjaśnić, jak dalej nie zrozumiesz to sam pokazujesz, że to ty chcesz mieć ostatnie słowo. "Potrafisz? :)" - potrafię, i tym oto wpisem pragnąłbym zakończyć tą dyskusję, która już nic nie wnosi ale coraz bardziej o politowanie prosi, ciekaw jestem czy jeszcze się zaangażujesz czy odpuścisz, potrafisz odpuścić? Jak napiszesz kolejny komentarz, to świadczy, że nie potrafisz, tylko dalej od niechcenia będziesz brnąć w zaparte jak dziecko.
 • Rotor 2021-07-30 09:40:53
  Powrót Tuska ucieszył sieroty po PO, które znowu mają swojego lidera. Niestety bardziej to przeszkadza niż pomaga odbudować się opozycji. Tusk trzyma się tej samej, przegranej retoryki o złym PiS i... nic więcej. Bazowanie na charyzmie lidera jakimś pomysłem jest, ale nie wystarczy do wygrania wyborów. Dlatego dobrze życząc opozycji, idę pod prąd tej chwilowej fascynacji i pragnę przypomnieć, że: - PiS nie da się pokonać krytukując PiS, trzeba mieć swoją, pozytywną wizję kraju - PO odzyskało część swojego żelaznego elektoratu (tak tak , tracili już swój kręgosłup, schodząc do sondażowych nieco ponad 10%), ale skutecznie zniechęci w ogóle do wyborów ludzi szukających świeżości na opozycji - PO od lat jest partią zupełnie bezideową. Niby jest za wolnością europejskością i nowoczesnością, ale przeciw małżeństwom homoseksualnym, adopcji dzieci przez takie pary, aborcji (tutaj kompletny bałagan, raz w lewo, raz w prawo) i od zawsze stara się o poparcie kościoła. To nie jest podejście europejskie, to jest podejście bardzo zbliżone do PiS. Efet jest taki, że konserwa PiS-owska, bardzo jednak wiarygodna i konsekwentna w swoim przekazie, ma być pokonana, przez partię, która poza przejęciem władzy i zbliżonymi do PiS poglądami, nie bardzo wie czym się wyróżnić. Jest Tusk i proeuropejskość, która wyraża się tym, że będziemy bardziej miękko gadać z UE, ale w sumie gadać to samo co poprzednicy. I na koniec: gdyby to wszystko działo się przed wyborami, to byłby dramat opozycji, bo PO nie jest w stanie zupełnie porwać ludzi i to widać w sondażach. Mają 25%, ale tylko dlatego, że reszta tej części sceny politycznej straciła jeszcze więcej niż PO zyskało (część osób znowu nie chce głosować, bo ten bój dwóch konserwatywnych partii to nie ich bajka). Na szczęście do wyborów są 2 lata, więc PO zdąży wrócić do punktu wyjścia a Tusk stanie się tylko smutnym symbolem porażki tej organizacji. Opozycja musi pójść w nowym kierunku i skrajnie niepostępwym poglądom PiS, przeciwstawić nowoczesność i odwagę. Większość ludzi w tym kraju widzi przecież, że dzięki integracji z UE z kraju biednego, na poziomie Ukrainy (lata 90-te), zamieniliśmy się w państwo, którego PKB per capita zaczyna przeganiać tzw. starą UE (na początek Portugalia). To jest coś co 30 lat temu było nie do pomyślenia. Dlatego PiS ze swoją polityką realizacji interesów obcych mocarstw (zdecydowanie bardziej USA, niż Rosji, jak próbuje nam się wmówić) i planem wyprowadzenia nas z UE jest skazany na porażkę. Poza jednak marudzeniem na PiS, trzeba przedstawić inną wizję Polski: nowoczesnej, (w końcu) nieprawicowej, światopoglądowo zbliżonej do czołówki UE. Krokiem w dobrą stronę jest Polska 2050, która dość wyraźnie odcina się od państwa kościelnego i przedstawia korzyści zamiast tylko strachu przed zagrożeniem. Nie jest to powiew nowoczesności i postępu na miarę UE, ale lepszy rydz niż Tuskowe nic.
 • I znów sprowadzasz swoje kontrargumenty do "A nie, bo Ty" 2021-07-29 19:12:56
  Bo tak można pokrótce streścić to, co mi odpisałeś na ostatnie zdanie mojego ostatniego komentarza. Odpowiem na jeszcze jedno, o co mnie zapytałeś, nie musisz się do tego odnosić ani tego komentować ("wyborca Polski 2050 i zwolennik Hołowni tak się za lewicą wstawiasz, jaki masz w tym interes to nie wiem.") - bo raczej logicznym jest, że zwolennik Hołowni będzie się wstawiać za Lewicą a nie za Konfederacją. Kończąc - skoro nie musisz mieć ostatniego słowa i nie interesuje Cię kto "przegrał" a kto "wygrał" to udowodnij, że tak jest i nie odpowiadaj na to, co teraz napisałem. Potrafisz? :)
 • ach byle płynąć dalej 2021-07-29 18:52:47
  "I kolejny raz wyłazi z Ciebie hipokryta" - ha ha, spodziewałem się takiego wstępu do twojego komentarza, czułem, że ten moment kiedyś nastąpi, że nazwiesz mnie wprost "hipokrytą". Twoje zdanie, uważaj sobie co tam chcesz, ja się natomiast kategorycznie nie zgadzam by mnie tak określać. "Twierdzisz, że lepiej już kończyć skoro jeden drugiego nie przekona," - nie chodzi o to by ktoś kogoś tutaj usilnie przekonywał( tym bardziej, że jak widać dużo nas dzieli), wolałem już zakończyć, bo dyskusja staje się po prostu jałowa, monotonna i zwyczajnie nudna. "ale i tak musisz dołożyć swoje wyatrte już do bólu 5 groszy" - nie musiałem, sam poruszyłeś tamten temat, to się zwyczajnie odezwałem. "o tym dlaczego Twój pogląd na temat roli kobiet jest dobry," - jest dobry, nie widzę w nim niczego złego, jak chcesz mógłbym to rozwijać dalej, ale wiem jakie zapewne reakcje twoje by to wywołało, tak więc sobie odpuszczam. "a lewa strona chce źle." - bo chce źle, jak chcesz, żebym ci to szczegółowo opisał, to obawiam się, że długo ta dyskusja jeszcze by się przeciągała, jak tak bardzo byś chciał to mógłbym pociągnąć ten wątek. A swoją drogą dziwi mnie to, że ty wyborca Polski 2050 i zwolennik Hołowni tak się za lewicą wstawiasz, jaki masz w tym interes to nie wiem. "Serio, młody," - fakt, młody jestem "po co się rozpisujesz" - bo mam prawo, tak jak i ty. "skoro już Ci wielokrotnie napisałem, że Twoje argumenty są dziurawe" - konkretnie gdzie i na jaki temat moje argumenty są dziurawe? bo walenie ogólnikowo, że "wielokrotnie pisałeś" jakoś mnie nie przekonuje. "i mnie nimi nie przekonasz?" - ja nie przekonam ciebie ty nie przekonasz mnie, zatem po co ciągle dyskutujemy dłużej, lepiej byśmy sobie odpuścili, to będzie zdrowe dla ciebie i dla mnie. "Zafiksowałeś się na tym," - na niczym się nie zafiksowałem, zapewniam mam się dobrze, dziękuję za troskę o moje zdrowie. "że musisz mieć ostatnie słowo," - nie muszę mieć ostatniego słowa, ty w tym momencie udowadniasz, że musisz mieć ostatnie słowo, "bo inaczej "przegrałeś" dyskusję," - nie interesuje mnie kto "przegrał" a kto "wygrał" bo nie oto tutaj chodzi, ludzie sobie poczytają, poanalizują, ocenią samodzielnie jak tam sobie uważają. "jak dzieciaki w przedszkolu?" - no właśnie ty teraz trochę zachowujesz się jak dzieciak w przedszkolu, zadziorny i nie dający za wygraną.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.90.95
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!