PARTNERZY PORTALU

Sondaż wyborczy Szymon Hołownia wyprzedził prezydenta w rankingu zaufania

Największym społecznym zaufaniem w ostatniej dekadzie października cieszył się Szymon Hołownia - wynika z sondażu CBOS. CBOS w stosunku do poprzedniego badania zmienił sposób realizacji - mniej respondentów niż przed miesiącem odpowiadało bezpośrednio ankieterowi, więcej telefonicznie i przez internet.

W ostatniej dekadzie października największym społecznym zaufaniem cieszył się Szymon Hołownia. Zaufanie do niego zadeklarowała połowa (50 proc.) respondentów, a tylko jeden na pięciu (20 proc.) - nieufność. Niemal co piąty (19 proc.) ankietowany stwierdził, iż osoba Szymona Hołowni jest mu obojętna - podał CBOS w komunikacie z badań "Zaufanie do polityków w ostatniej dekadzie października".

Centrum podaje jednocześnie, że znacznie bardziej spolaryzowany jest społeczny odbiór prezydenta Andrzeja Dudy - ufa mu 46 proc. ankietowanych, ale niewiele mniej (41 proc.) deklaruje nieufność. Obojętny wobec głowy państwa jest tylko co dziesiąty (10 proc.) badany.

Spolaryzowany jest także stosunek Polaków do premiera Mateusza Morawieckiego, przy czym w jego przypadku więcej respondentów deklaruje nieufność niż zaufanie (odpowiednio 45 proc. i 41 proc. ). Osoba premiera również tylko dla 10 proc. pytanych jest obojętna.

W pierwszej piątce pod względem odsetka badanych deklarujących zaufanie w ostatniej dekadzie października znaleźli się także Rafał Trzaskowski oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. O ile jednak w przypadku prezydenta Warszawy więcej badanych deklaruje nieufność niż zaufanie (odpowiednio 41 proc. i 38 proc.), a tylko 14 proc. ankietowanych pozostaje obojętne, to lider ludowców najczęściej budzi zaufanie badanych (36 proc.), a wśród pozostałych tyle samo deklaruje nieufność co obojętność (po 24 proc.).

Politykiem, do którego w ostatniej dekadzie października większość (61 proc.) badanych zadeklarowała nieufność, jest Jarosław Kaczyński. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości oraz wicepremierowi w ostatniej dekadzie października ufało 27 proc. respondentów, natomiast obojętność w stosunku do jego osoby zadeklarowało jedynie 8 proc. ankietowanych.

"W ostatniej dekadzie października, w porównaniu do przełomu września i października, znacząco spadły odsetki deklarujących zaufanie i wzrosły - deklarujących nieufność do: Mariusza Błaszczaka, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudy, Jarosława Gowina, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Zbigniewa Ziobro. W mniejszym stopniu dotyczy to też Elżbiety Witek i Piotra Glińskiego. Nieco spadło także zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zmiany pozytywne, czyli wzrosty odsetków zaufania i spadki odsetków nieufności, są znacznie mniejsze i dotyczą wyłącznie polityków opozycyjnych. Odnosi się to przede wszystkim do Tomasza Grodzkiego, a w mniejszym stopniu - Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego" - oszacował CBOS.

CBOS podał również "średnie" wartości zaufania wobec polityków. Przedstawia je na jedenastopunktowej skali, gdzie -5 oznacza głęboką nieufność, +5 pełne zaufanie, a 0 obojętność. "Średnie te są syntetyczną miarą pozwalającą uchwycić siłę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych nastawień wobec poszczególnych polityków, przy wyeliminowaniu różnic wynikających ze stopnia ich znajomości" - wyjaśnia CBOS.

Z badania wynika, że jedynie czterech polityków w ostatniej dekadzie października uzyskało na skali średnie wskazujące, iż zaufanie społeczne do nich jest silniejsze niż nieufność. Są to Szymon Hołownia (0,88), Władysław Kosiniak-Kamysz (0,17), Andrzej Duda (0,12) i Adam Niedzielski (0,03).

Centrum zauważa też, że zaufanie Polaków w stosunku do polityków uwzględnionych w sondażu jest relatywnie niskie, bliskie obojętności, o czym świadczy fakt, że średnie na jedenastostopniowej skali zaufania mieszczą się w przedziale od 0,03 w przypadku Adama Niedzielskiego do 0,88 w odniesieniu do Szymona Hołowni.

Silniejsze są odczucia negatywne - aż pięciu polityków spośród ujętych w badaniu uzyskało średnie na skali zaufania-nieufności poniżej wartości -1 (Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Zbigniew Ziobro i Borys Budka), a politykiem, do którego społeczna nieufność jest najsilniejsza, jest Jarosław Kaczyński, którego średnia na skali wynosi -1,81.

"Porównanie aktualnych średnich na skali zaufania i nieufności z rejestrowanymi na przełomie września i października potwierdza, iż znaczące statystycznie spadki odnotowali politycy związani z opcją rządzącą, a przede wszystkim najważniejsze jej postaci, czyli Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, oraz jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak. Poprawa notowań polityków opozycyjnych w ujęciu średnich na skali jest natomiast nieistotna statystycznie" - zauważa CBOS.

Ponadto Centrum zauważa: "spadek społecznego zaufania do polityków opcji rządzącej, któremu towarzyszy spadek zaufania do Krzysztofa Bosaka, sugerować może, iż na społeczny odbiór tych postaci wpływ miała kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br., dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w której to sprawie wniosek do TK złożyli posłowie Konfederacji i koalicji rządzącej".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 19 do 29 października 2020 roku na próbie liczącej 1040 osób (w tym: 49,7 proc. metodą CAPI, 35,1 proc. - CATI i 15,2 proc. - CAWI).

W poprzednim badaniu "Zaufanie do polityków na przełomie września i października" zrealizowanym w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby respondenci oddali głosy w 65,3 proc. metodą CAPI, w 22,9 proc. -CATI i 11,7 proc.-CAWI)

Szymon Hołownia 50% 20%
Andrzej Duda 46% 41%
Mateusz Morawiecki 45% 41%
Rafał Trzaskowski 41% 38%
Władysław Kosiniak-Kamysz 36% 24%
Jarosław Kaczyński 27% 61%
 • Zdecydowanie ufa
 • Raczej ufa
 • Obojętność
 • Raczej nie ufa
 • Zdecydowanie nie ufa

KOMENTARZE (34)

 • kenry 2020-11-20 23:42:23
  Ilość wykrzykników i znaków zapytania odpowiada poziomowi frustracji danej osoby, kerry'ego jest bardzo wysoki.
 • LGBT 2020-11-20 23:39:28
  Samo pisanie słowa "LGTB" jest prowokacją, trochę tak jakby napisać "mużgyn". Nie da się ukryć, dla konserwatystów istnienie tych ludzi jest prowokacją, inaczej się tego nie da uzasadnić.
 • kerry 2020-11-16 10:29:20
  Do dziadzo : Pisze się "w zębach"!!!
 • kerry 2020-11-15 21:18:36
  Do Sandał : Coś mi to wygląda ,że w końcu wyjdziemy, jeśli będą nam narzucać pewne idee, robić z igły widły i stosować podwójne standardy< Ciekawe czy marsz zwolenników Trumpa tez będą nazywać marszami faszystów, a prowokacje LGTB ( 2x byłem ich świadkiem) ich prześladowaniem. W Polsce homoseksualizm nie był nigdy penalizowany , podczas gdy super liberalnych i nowoczesnych Niemczech, ostatni skazany za homoseksualizm opuścił więzienie w 1995 roku i oni mają czelność nas pouczać , przy wtórze lokalnych klakierów. Co do wykrzykników i znaków zapytania , to gdybyś lepiej znał literaturę polską, to wiedziałbyś ,że autorzy często używają ich w liczbie większej niż jeden , aby wyrazić zdumienie , oburzenia czy inne odczucia !!!
 • Sandał 2020-11-15 20:25:47
  Ale jestem trochę zaniepokojony tym, że wypierasz większość zdań zawartych w mojej opinii. Z definicji konserwatyzmu wynikałoby, że jesteś niereformowalny i nie słuchasz się ludu. Na szczęście nawet politycy PiSu są mądrzejsi. Inaczej zaprowadziliby nam taką rzeź jaka była w Warszawie roku 1944 przez Nazistowskie Niemcy.
 • Sandał 2020-11-15 20:20:46
  Unia Europejska to nie przymus kerry, Wielka Brytania wyszła sobie z unii przy pomocy referendum, a my musieliśmy strajkować i wsadzano nas do więzień. Nie da się tego porównać, ale taki nawiedzony typ od razu porównuje słowo "wspólnota" do Ściany Wschodniej. Stalin wymordował nam ludzi w Katyniu i weszliśmy we współpracę wbrew woli. Tutaj weszliśmy, bo chcieliśmy. Nie wiem, czy za tej swojej komuny zlewałeś RFN i Francję ze ścianą wschodnią, ale kto wie co myśli frustrat stawiający więcej niż trzy wykrzykniki w jednym zdaniu. UE można dobrowolnie opuścić, lub do niej dołączyć. Sami kochani politycy pana kaczki mówią, chcemy zostać w UE, a sami na nią ciągle narzekają. Jak chcą zabierać prawa kobietom, bądź gejom, to mają na co zasłużyli. Zarzucimy cię karami finansowymi, a jak się nie podoba to spadaj. We ścianie wschodniej też nie było swobody przemieszczania się, a tutaj mamy strefę Shengen i jak chcemy, to możemy pojechać do dowolnego miejsca na świecie (no może nie zawsze do Korei Północnej). Nie wiem jakim trzeba być kapciem, żeby zlewać komunizm z liberalizmem, ale jak obu nurtów nienawidzisz, dzięki swoim "mundrym autorytedom", to możesz się przenieść do kraju gdzie jest skrajny konserwatyzm. Tam się dobrze tobą zaopiekują, wykryją, że nie masz odpowiednich korzeni i może przy okazji jakiś twój organ sobie wezmą...
 • dziadzo 2020-11-15 20:04:07
  Posluchaj dzadka co urodzil sie za SANACJI a chce umrzec w demokracji,
 • kerry 2020-11-15 19:31:22
  Do dziadzo: Może i nosił , ale słuchał uważnie tego, co mówili dziadkowie, rodzice i inni mądrzy ludzie, poza tym sporo czytał i oglądał!!!
 • dziadzo 2020-11-15 19:15:57
  Za komuny majtki w zembach kerry nosil
 • kerry 2020-11-15 18:46:54
  do Sandał : ale agitka !!!Jakbym słuchał TVN i TVN 24. Chciałem już "wysmerfować " się z tego portalu, bo niedobrze mi się robi od tych liberalnych czy raczej neokomunistycznych bredni. Za komuny było to samo tylko w odniesieniu do ZSRR- wyzwoliciele,ludzie w tym wielkim kraju byli przekonywani , że u nich jest bieda nie z powodu niewłaściwego systemu gospodarczego, tylko dlatego ,że pomagają innym demoludom. Nasza wdzięczność i przyjaźń z tym wspaniałym krajem powinna trwać wiecznie. W końcu wybudowali nam Pałac Kultury. Czas pokazał,że prawda była inna. Dawni wielbiciele tacy jak Kwaśniewski, Belka , Cimoszka czy Miller wypierają się swoich dawnych poglądów jak żaba błota. Myślę ,ze z UE będzie tak samo i chciałbym usłyszeć opinie takich jak ty !!!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.207.136.189
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!