REKLAMA

Dera: Zdaniem Andrzeja Dudy ustawa o RIO narusza podstawę funkcjonowania samorządu

 • Autor: PAP/AT
 • 13 lipca 2017 10:09
Dera: Zdaniem Andrzeja Dudy ustawa o RIO narusza podstawę funkcjonowania samorządu Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o RIO (Andrzej Duda, fot.prezydent.pl/Krzysztof Sitkowski)

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. - Są w niej regulacje, które naruszają podstawę jego funkcjonowania samorządów - powiedział prezydencki minister Andrzej Dera.

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

• Są w niej regulacje, które naruszają normy konstytucyjne dotyczące samorządu, a dokładnie podstawę jego funkcjonowania - wyjaśnił weto prezydenta Andrzej Dera.

• Prezydent miał też uwagi dotyczące m.in. możliwości badania przez RIO zasad celowości i gospodarności działania samorządów.

• Kolejnym zarzutem, który prezydent miał do nowelizacji, jest sposób odwoływania na podstawie opinii RIO m.in. wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Dera odnosząc się w radiowych Sygnałach Dnia do decyzji prezydenta, stwierdził, że w nowelizacji są "regulacje, które naruszają normy konstytucyjne dotyczące samorządu". "(Naruszają) dokładnie podstawę funkcjonowania samorządu, jaką jest samodzielność. Na niej opiera się samorząd i ona jest zagwarantowana konstytucyjnie" - powiedział prezydencki minister.

Podkreślił, że "prezydent jest strażnikiem konstytucji i zawsze ustawa jest analizowana pod kątem zgodności z konstytucją".

Czytaj też: Weto prezydenta. Przeważyły argumenty samorządów

Dera powiedział, że prezydent miał uwagi dotyczące m.in. możliwości badania przez RIO zasad celowości i gospodarności działania samorządów. "Od tego są wybierani radni w wyborach bezpośrednich. To oni w imieniu mieszkańców mają nadzorować i decydować na co wydawać pieniądze. Na tym polega w ogóle reforma samorządności, że o tym na co wydajemy pieniądze decydują lokalni przedstawiciele mieszkańców" - zaznaczył prezydencki minister.

Kolejnym zarzutem, który prezydent miał do nowelizacji, jest sposób odwoływania na podstawie opinii RIO m.in. wójta, burmistrza i prezydenta miasta. "Jeżeli mamy silny mandat pochodzący z wyborów bezpośrednich to trudno, aby premier odwoływał na podstawie negatywnej opinii jakiejś instytucji. To jest też naruszenie tych zasad związanych z samodzielnością samorządów" - podkreślił Dera.

Dera podkreślił, że prezydent jest strażnikiem konstytucji i zawsze każda ustawa jest analizowana pod kątem zgodności z konstytucją (Andrzej Dera, fot.prezydent.pl)

Wskazał, że prezydent sygnalizuje sprawy, które "budzą wątpliwości i zastrzeżenia" konstytucyjne i "oczekuje na reakcję" parlamentu.

Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych - która jest inicjatywą rządową - zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Do tej pory kandydata na prezesa wybierało w konkursie kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi. Zgodnie z nowymi przepisami prezesa izby powoływać ma i odwoływać premier na wniosek szefa MSWiA; kadencja prezesa ma trwać 6 lat.

Nowelizacja daje izbom szersze pole do kontroli. Zgodnie z nią inspektorzy będą badać nie tylko jak dotąd, legalności wydatków, ale też gospodarność "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności".

Nowela przygotowana przez rząd wprowadza także zmiany w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa, systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Kodeksie wyborczym.

Nowe przepisy stanowią także m.in., że premier będzie mógł wydać rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom RIO dot. odwoływania lub rozwiązywania organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego, dają też premierowi prawo zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powoływania zarządu komisarycznego w razie "braku skuteczności" w wykonywaniu zadań publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (10 komentarzy)

 • polska jest 2017-07-14 16:15:59
  Do TAK! Państwo Bezprawia: Słabiutka wiedza w tym zakresie, na powyższej aferze największej w historii powojennej Polski PO-PSL-SLD-Twój Ruch lewki przegrali Wybory Parlamentarne 2015, obejmuje obszar całej wschodniej Polski.
 • TAK! Państwo Bezprawia 2017-07-14 15:38:47
  Do Polska jest jedna!: W d.upie ma to co się dzieje w Chełmie kiedy PIS robi zamach na władzę sądowniczą, niszczy samorządność, podporządkowuje sobie struktury siłowe, spółki skarbu państwa i służbę cywilną. Pewnie w samorządach jest wiele złego ale rządy PIS to tylko zło i reformy trzeba zacząć od odsunięcia ich od władzy.
 • Polska jest jedna! 2017-07-14 15:36:42
  Do TAK! Państwo Bezprawia : Jak widać nie można przeskanować treści dokument, Twoi towarzysze horda złodziejska PO-PSL zablokowała NAM tą możliwość. Precz z Komuną!!! Marek.Skomorowski.1970@wp.pl.
 • Polska jest jedna! 2017-07-14 15:30:42
  Do TAK! Państwo Bezprawia: Poczytaj sobie dzieciaku jak twoi postkomuniści SAMORZĄDOWCY robili z NAS NIEWOLNIKÓW BEZ ŻADNYCH PRAW tym samym odbierali NAM WOLNOŚĆ ; Pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożeni
 • TAK! Państwo Bezprawia 2017-07-14 12:57:12
  Do Polska jest jedna!: Samorządów jest tyle ile gmin i żaden z nich nie ma wpływu na całokształt funkcjonowania państwa a tylko na zarządzanie na swoim terytorium, w ograniczonym zakresie. Jeżeli ktoś jest niedokształcony to nie ja :-). Co do przestępstw, Pani Gronkiewicz dotychczas nic nie udowodniono natomiast poseł Pięta z PIS był skazany za kradzież. Może więc lepiej by było zreformować parlament? Centralne sterowanie ku któremu zmierza PIS to pomysł komuny. Przed i po (nawet za Piłsudskiego) go nie było. PIS marzy się ewidentnie władza jaką miał PZPR. Oby do tego nie doszło.
 • Polska jest jedna! 2017-07-14 12:44:08
  Do TAK! Państwo Bezprawia: Samo-Rząd, Rząd jest jeden w Państwie Demokratycznym Prawa wybrany w powszechnych wyborach, który odpowiada za całokształt funkcjonowania Państwa Polskiego jak widać mierną wiedza komentatora w tym zakresie, Niezależność przestępcy Hanny Gronkiewicz Waltz Prezydent Warszawy doprowadziła do powołania Komisji Śledczej w sprawie afery reprywatyzacyjnej nieruchomości najcenniejszych w obrębie stolicy. W związku z powyższym obecnej władzy parlamentarnej wybranej na kadencję 4lat zbraknie czasu na powoływanie Komisji śledczych odnośnie nieprawidłowości w każdym mieście i większej gminnie , kulisy kolejnej afery gospodarczej największej w świecie, masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze "B" mieszkalne gdzie właściciele gruzów nawet nie byli stronami postępowań, samozwańcze samorządy terytorialne zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Z poważaniem Marek.S
 • Polska jest jedna! 2017-07-14 12:27:04
  Do TAK! Państwo Bezprawia: Samo-Rząd, Rząd jest jeden w Państwie Demokratycznym Prawa wybrany w powszechnych wyporach, której odpowiada za całokształt funkcjonowania Państwa Polskiego jak widać mierną wiedza komutatora w tym zakresie, Niezależność przestępcy Hanny Gronkiewicz Walc Prezydent Warszawy doprowadziła do powołania Komisji Śledczej w sprawie afery reprywatyzacyjnej nieruchomości najcenniejszych w obrębie stolicy. W związku z powyższym obecnej władzy parlamentarnej wybranej na kadencję 4lat zbraknie czasu na powoływanie Komisji śledczych odnośnie nieprawidłowości w każdym mieście i większej gminnie , kulisy kolejnej afery gospodarczej największej w świecie, masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze "B" mieszkalne gdzie właściciele gruzów nawet nie byli stronami postępowań, samozwańcze samorządy terytorialne zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Z poważaniem Marek.S
 • TAK! Państwo Bezprawia 2017-07-14 11:19:19
  Do Państwo bezprawia! .: Centralizacja samorządów? To wewnętrzna sprzeczność! Tak jakbyś chciał scentralizować Urzędy Wojewódzkie albo wyznaczyć jedno miejsce w kraju do leczenia danej choroby. Sama nazwa SAMORZĄD mówi wszystko o tym jak powinien on funkcjonować. Powinien być niezależny i zajmować się sprawami lokalnymi. Nie jest też czwartą władzą ponieważ nie ma uprawnień do stanowienia albo oceniania prawa w skali kraju. Równie dobrze czwartą władzą można by nazwać dyrektora przedsiębiorstwa, komendanta policji albo dowódcę w wojsku. Co do agentów, poczytaj najnowszą książkę o Macierewiczu.
 • Państwo bezprawia! . 2017-07-14 11:02:54
  Do Cud nad Wisłą: Hahaha!!! Konstytucja tylko która? Obowiązuje w Polsce trójpodział władzy , w związku z powyższym nie ma czwartej władzy samorządów terytorialnych, radni bezradni gwarantują patologicznie wysokie pensje dla Prezydentów Miast ,Wójtów Gmin itd. Starostą morze być Agent dawnego KGB lub obecnego Rosyjskiego FSB radni powiatowi wybiorą czego nie reguluje Konstytucja RP, Nikt za nic nie odpowiada, w raju dotychczas nie mogło być lepiej. Wnioski : Państwo Polskie jest tylko Teoretyczne , w związku z powyższym zmiany są konieczne, poprzez centralizacje samorządów.
 • Cud nad Wisłą 2017-07-13 10:38:32
  Prawie jak w "Dziadach". Umarł Adrian, narodził się Andrzej. Oby to nie była tylko zagrywka propagandowa. Trzymam za to kciuki. Jeżeli pokaże że jest niezależny i obiektywny to może nawet na niego zagłosuję.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.