Działacze antykomunistyczni dostaną 400 plusPulsHR.pl (MN)/AT - 29 sierpnia 2017 10:55


31 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

• Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

• Świadczenie to będzie przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód. Jego wysokość wyniesie 402,72 zł.

• Działacze zyskają także nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że poza zmianą zasad przyznawania świadczenia pieniężnego, w nowelizacji przewidziano też modyfikację reguł przyznawania pomocy finansowej. W szczególnych przypadkach szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie przyznawał pomoc jednorazową do wysokości 300 proc. najniższej emerytury. Przewidziano też pomoc okresową, która może być udzielana najdłużej do sześciu miesięcy, w wysokości do 100 proc. najniższej emerytury miesięcznie.

Dawni działacze opozycji będą mogli otrzymać środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

Ponadto nowelizacja przyznaje działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Cały artykuł czytaj tutaj.