Gdańsk: Powstanie Pomnik Żołnierzy WyklętychPAP/AT - 29 września 2016 13:27


• Za około pół roku w Gdańsku stanie Pomnik Żołnierzy Wyklętych.
• Monument postawi społeczny komitet, który zebrał już większość koniecznych środków.
• W czwartek (29 września) odpowiednią uchwałę w tej sprawie przegłosowali miejscowi radni.

Za postawieniem pomnika opowiedziało się 27 spośród 28 radnych biorących udział w czwartkowej sesji.

Zgodnie z propozycją Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku monument ma stanąć w centrum miasta, na skwerze nieopodal Cmentarza Garnizonowego. To właśnie na terenie tej nekropolii, głównie w latach 40., ale też 50., chowano m.in. żołnierzy AK i inne osoby zamordowane przez ówczesny aparat bezpieczeństwa w pobliskim więzieniu zlokalizowanym przy ul. Kurkowej.

Na cmentarzu tym pochowano m.in. Danutę Siedzikównę "Inkę" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którzy zostali rozstrzelani w więzieniu przy Kurkowej w sierpniu 1946 roku.

Czytaj też: Czcząc Żołnierzy Wyklętych Polska odzyskuje godność

Jak poinformował wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych, a jednocześnie naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr Karol Nawrocki, Komitet dysponuje już projektem pomnika autorstwa wykładowcy gdańskiej ASP prof. Macieja Świeszewskiego. Monument będzie miał formę umieszczonego na niewielkim postumencie głazu narzutowego wysokiego na 2,7 metra. Na powierzchni kamienia ma zostać umieszczony wizerunek żołnierza AK oraz inskrypcja.

Napis na pomniku ma brzmieć: "Pamięci Tych, którzy w latach 1944-1963 kontynuowali walkę o niepodległą Polskę w formacjach podziemia antykomunistycznego. Za ich miłość do Ojczyzny i Boga. Za wytrwałość pomimo braku nadziei. Za wierność wartościom i umiłowanie wolności. Za męstwo i ofiarność. Za to, że zachowali się jak trzeba i byli wierni Polsce aż po ofiarę życia. Przyszłym pokoleniom, aby pamiętały, że Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna".

Jak poinformował Nawrocki, budowa pomnika będzie kosztować około 100 tys. zł, z czego Komitet zebrał już około 80 tys. zł. Pozostałą sumę społecznicy chcą zebrać w ciągu najbliższych miesięcy, tak by pomnik został odsłonięty 1 marca 2017 r. - w Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Gdański IPN zamieścił na specjalnej stronie internetowej - pomnikniezlomnych.pl - informacje na temat tego, jak można zasilić konto budowy pomnika.

Zgodnie z przyjętą w czwartek przez gdańskich radnych uchwałą, o zagospodarowanie terenu wokół pomnika zadba z własnych funduszy miasto.

Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych przewodniczy gdańska radna Anna Kołakowska, jego członkami są także m.in. dyrektor Programu III Polskiego Radia Adam Hlebowicz oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Maciej Jarosiński i kpt. Władysław Dobrowolski, w komitecie udzielają się też prof. Jerzy Grzywacz i Bogusław Gołąb.