Jacek Czaputowicz: Polska chce się specjalizować w działalności humanitarnejPAP/TE - 01 kwietnia 2019 07:14


Chcemy specjalizować się w działalności humanitarnej - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz. W czerwcu Polska organizuje międzynarodowe targi humanitarne; ubiegamy się też o miejsce w Radzie Praw Człowieka ONZ w latach 2020-21 - poinformował minister.

"Coraz więcej wydajemy na pomoc humanitarną, na pomoc rozwojową - nasza pomoc rozwojowa w zeszłym roku wyniosła ok. 2,8 mld zł, a przypomnę, że jeszcze w 2015 r. było to 1,6 mld zł" - wskazał polityk. Jak dodał, znacznie rosną także wydatki na pomoc humanitarną - wyniesie w tym roku 128 mln zł, a w 2015 było tylko 24 mln zł.

"Jeszcze niedawno sami byliśmy państwem, które korzystało z tej pomocy, więc teraz też musimy tę solidarność wykazywać" - zauważył szef polskiej dyplomacji. Wzrost wydatków na te cele - jak podkreślił - wynika także ze zobowiązań międzynarodowych Polski podjętych m.in. w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Szef dyplomacji akcentował również znaczenie targów w kontekście szans dla polskiego biznesu, jakie wiążą się ze światowym rynkiem produktów i usług związanych z pomocą humanitarną.

"W samym systemie ONZ ten rynek osiąga wartość ok. 18 mld dolarów rocznie. To bardzo dochodowa działalność. Jednocześnie jest to branża, która poprawia wizerunek uczestniczących w niej firm - jako odpowiedzialnych społecznie. Tymczasem polskie firmy niemal w ogóle nie uczestniczą w tym sektorze. Chodzi nam o to, żeby polskie przedsiębiorstwa nauczyły się, jak brać udział w różnych przetargach związanych z pomocą humanitarną - poczynając od dostarczenia tymczasowych schronień, poprzez usługi informatyczne, po materiały medyczne - i je wygrywać" - mówił Czaputowicz.

Jak zapowiedział minister, w ramach Warsaw Humanitarian Expo polskie i zagraniczne firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę, a także wymienić doświadczenia i wziąć udział w szkoleniach dotyczących udziału w międzynarodowych przetargach związanych ze świadczeniem pomocy humanitarnej. Możliwość udziału w wystawie będą miały m.in. przedsiębiorstwa z sektorów związanych z logistyką i komunikacją, pomocą medyczną, bezpieczeństwem czy produkcją żywności. Swoją działalność prezentować będą również organizacje pozarządowe i pomocowe.

Czaputowicz zaznaczył ponadto, że organizacja targów wpisuje się w priorytety Polski jako członka RB ONZ. "W sierpniu będziemy mieli kolejną prezydencję, ostatnią już, miesięczną, w ramach Rady Bezpieczeństwa. Będziemy współpracować z Czerwonym Krzyżem, z innymi organizacjami i będziemy akcentować kwestie rozwiązywania konfliktów, pomocy ludności cywilnej, prawa humanitarnego" - wskazał polityk.

Zapewnił jednocześnie, że działalność humanitarna ma pozostać ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej i wizerunku kraju również po zakończeniu kadencji w RB ONZ. "Chcemy się specjalizować w tej dziedzinie. Zaraz po zakończeniu członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa chcielibyśmy wejść od 1 stycznia przyszłego roku na dwuletnią kadencję do Rady Praw Człowieka ONZ i tam wykorzystywać doświadczenia zdobyte w Radzie Bezpieczeństwa; prowadzimy obecnie kampanię przed wyborami do tego gremium" - zapowiedział minister.

Targom humanitarnym towarzyszyć ma planowana na 11 czerwca jednodniowa konferencja poświęcona roli odpowiedzialnego biznesu w sytuacjach kryzysów humanitarnych. W gronie gości, którzy wstępnie potwierdzili swój udział w konferencji, znajduje się m.in. zastępca sekretarza generalnego ONZ odpowiedzialny m.in. za sprawy humanitarne Mark Lawcock. W planowanym podczas konferencji panelu wysokiego szczebla weźmie udział m.in. minister Czaputowicz.

Rejestracja uczestników targów humanitarnych prowadzona jest na stronie internetowej www.humanitarianexpo.com. Udostępniono tam także szczegółowy program Warsaw Humanitarian Expo.