Jan Olbrycht: Polityk musi umieć wybrać najlepsze rozwiązanie i wziąć za nie odpowiedzialnośćPortalSamorzadowy.pl (bad)/AT - 14 marca 2018 08:30


Polityk musi umieć wybrać rozwiązanie, które jego zdaniem jest dla miasta najlepsze i wziąć za nie odpowiedzialność. Musi mieć profesjonalistów, którzy mu te rozwiązania podpowiedzą – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego, były burmistrz Cieszyna i marszałek województwa śląskiego Jan Olbrycht.

Walczę o to, by podobnie jak w samorządzie anglosaskim, w strukturę naszego samorządu wprowadzić menedżera miasta (city manager) – mówi Olbrycht.

Zwraca ponadto uwagę, że samorząd to bardzo określony szczebel władzy publicznej i jako taki nie jest częścią społeczeństwa obywatelskiego, które składa się z oddolnych stowarzyszeń i tym podobnych organizacji.

{media;58862;Jan Olbrycht, deputowany do Parlamentu Europejskiego (fot. Facebook);https://pliki.pulshr.pl/i/05/88/62/058862.jpg;https://pliki.pulshr.pl/i/05/88/62/058862.jpg}

Samorząd to władza publiczna, która realizuje zadania publiczne za publiczne pieniądze.

– Ta władza publiczna, jak każda władza, składa się z dwóch części - z polityków, którzy nie muszą być profesjonalistami, oraz pracowników, którzy profesjonalistami w różnych dziedzinach muszą być – podkreśla Jan Olbrycht.

Cały artykuł czytaj tutaj.