Jarosław Gowin usunięty z redakcji ZnakuMIW - 21 lipca 2017 15:01


Redakcja i wydawca miesięcznika „Znak” podjęły decyzję o usunięciu ze składu zespołu redakcyjnego Jarosława Gowina. To reakcja na poparcie przez Gowina – wicepremiera, a także ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło – reformy sądownictwa.

Jak podkreślają w opublikowanym oświadczeniu członkowie redakcji „Znaku”, miesięcznik w ciągu 70 lat swego istnienia był forum, gdzie „ścierały się różne punkty widzenia, a otwartość zawsze była cechą wyróżniającą nasze środowisko”.

- Były w nim jednak i nadal są obecne stanowiska niezmienne. Wyrażały się one między innymi w pracy na rzecz demokratyzacji, a później w budowaniu demokracji i państwa prawa wraz z nieodłączną od nich zasadą trójpodziału władzy, w obronie praw człowieka i w zakotwiczaniu Polski we wspólnocie cywilizacji zachodniej – zaznaczają sygnatariusze oświadczenia.

Przypominają, że ową tradycję urzeczywistniały takie postacie jak Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, Hanna Malewska, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski i wielu innych, co jest – jak stwierdzają – „powodem do dumy, a także zobowiązaniem”.

- Pragniemy, by wyrażał ją również skład zespołu „Znaku”, do którego należą osoby zasłużone dla pisma oraz wszyscy byli, żyjący redaktorzy naczelni – czytamy.

Redakcja przypomina, że Jarosław Gowin był w latach 1995 – 2005 redaktorem naczelnym „Znaku” i do dziś – „mimo pogłębiającej się różnicy poglądów i odmiennej oceny sytuacji politycznej w Polsce” - pozostawał członkiem jej zespołu redakcyjnego.

- Jednak ostatnie działania obozu rządzącego, wspierane przez wicepremiera i ministra Jarosława Gowina, zmierzające do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej, stoją w sprzeczności z imponderabiliami, którym środowisko „Znaku” było i pozostaje wierne. Z tego powodu redakcja i wydawca „Znaku” postanowili usunąć Jarosława Gowina ze składu zespołu – kończy swe oświadczenie redakcja pisma.

Podpisali się pod nim Mateusz Burzyk (sekretarz redakcji), Marta Duch-Dyngosz, Monika Gałka, Michał Jędrzejek, Ilona Klimek, Elżbieta Kot, Dominika Kozłowska (redaktor naczelna, członkini Zarządu SIW Znak), Urszula Pieczek, Janusz Poniewierski, Agnieszka Rzonca, Henryk Woźniakowski (prezes Zarządu SIW Znak).