Jest projekt priorytetów dla zdrowiaPAP/JS - 10 stycznia 2018 18:22


Profilaktyka i poprawa leczenia chorób układu krążenia, nowotworów, zaburzeń psychicznych oraz koordynacja opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi znalazły się wśród priorytetów zdrowotnych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Priorytety zdrowotne ujęte w rozporządzeniu wynikają z oceny skali występowania najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych stanowiących największe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego" - głosi uzasadnienie do projektu rozporządzenia.

Ministerstwo zdrowia proponuje, by uznać za priorytetowe:

- zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz przewlekłych chorób układu oddechowego,

- zapobieganie otyłości i cukrzycy,

- ograniczanie następstw uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych,

- poprawa jakości opieki okołoporodowej oraz opieki nad matką i dzieckiem do lat 3,

- zwiększenie koordynacji opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,

- tworzenie warunków sprzyjających zdrowemu trybowi życia w miejscu zamieszkania, pracy i nauki.