REKLAMA

Prezydent: uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE jest potrzebne

 • Autor: PAP/rs
 • 18 grudnia 2018 13:17
Prezydent: uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE jest potrzebne Decyzję o podpisaniu noweli ustawy o SN podjąłem kierując się zapisami konstytucji - powiedział prezydent Andrzej Duda (Fot. KPRP/Grzegorz Jakubowski)

Decyzję o podpisaniu noweli ustawy o SN podjąłem kierując się zapisami konstytucji; podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE jest potrzebne, niezależnie od dyskusji, czy mogło być ono wydane i czy wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału - powiedział prezydent Andrzej Duda.

 • Podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że potrzebne jest wykonanie tego orzeczenia (TSUE - PAP), niezależnie od tego, że dyskutuje się, czy orzeczenie takie powinno było i mogło zostać przez trybunał europejski wydane - powiedział prezydent.
 • Krytycznie odniósł się jednocześnie do zachowania grupy sędziów, którzy - po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwościpostanowienia o środkach tymczasowych - powrócili do Sądu Najwyższego i podjęli funkcje, które wcześniej pełnili jako czynni sędziowie.
 • "Mamy sytuację, w której pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną i za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego, że im się nie podoba" - stwierdził prezydent.

W wystąpieniu podczas corocznego publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Duda nawiązał do ogłoszonej w poniedziałek decyzji o podpisaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, umożliwiającej sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

Jak powiedział prezydent, decyzję podjął "kierując się zapisami konstytucji". "Podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że potrzebne jest wykonanie tego orzeczenia (TSUE - PAP), niezależnie od tego, że dyskutuje się, czy orzeczenie takie powinno było i mogło zostać przez trybunał europejski wydane, czy orzeczenie to wykracza poza traktatowe kompetencje trybunału europejskiego, wkraczając w organizację wymiaru sprawiedliwości, która jest domeną wewnętrzną każdego państwa członkowskiego" - podkreślił prezydent.

Krytycznie odniósł się jednocześnie do zachowania grupy sędziów, którzy - po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości październikowego postanowienia o środkach tymczasowych - powrócili do Sądu Najwyższego i, uznając, że stali się na powrót sędziami czynnymi, podjęli funkcje, które wcześniej pełnili jako czynni sędziowie oraz zaczęli wydawać wewnętrzne akty prawne i zarządzenia.

"Chyba nikt, kto zna polski system prawny, w szczególności system konstytucyjny i zna obowiązujące zasady, nie ma wątpliwości, że takie działanie sędziego, po pierwsze, stanowi absolutne i jednoznaczne złamanie art. 178 ust. 1 i 3 konstytucji, po drugie, narusza uprawnienia sędziego, który został odsunięty od orzekania, wynikające z art. 178 ust. 2 konstytucji, jak również (...), jeżeli spojrzymy na to szerzej, z całą pewnością drastycznie złamany jest tutaj art. 7 konstytucji, mówiący o tym, że wszystkie władze państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym sądy i trybunały, działają na podstawie i w granicach prawa" - mówił Duda.

Art. 178 ustawy zasadniczej stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom, sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, a także iż sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Jak ocenił prezydent, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której "znaczące postacie polskiego wymiaru sprawiedliwości (...) w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne, naruszają przepisy konstytucyjne, lekceważą przepisy ustawowo obowiązujące, to mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości".

"Mamy sytuację, w której pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną i za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego, że im się nie podoba" - stwierdził prezydent.

"Mam nadzieję, że Polska nadal jest państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Bo jeżeli jest nim, to ja pytam, gdzie w tym przypadku jest sprawiedliwość społecznej, równość wobec prawa? Proszę mi pokazać zwykłego obywatela, który mógłby sobie pozwolić na takie zachowanie, bo ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam" - dodał prezydent.

Ocenił zarazem, iż jest daleko idącym nadużyciem, jeżeli przedstawiciele władz podnoszą w mediach zarzuty o niekonstytucyjności np. ustawy, nie kierując jej do kontroli przez Trybunał Konstytucyjny.

W tym kontekście Duda wymienił m.in. "byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego". Dodał, że dotyczy to też Rzecznika Praw Obywatelskich i posłów. Jak mówił tylko w warunkach prawdziwego poszanowania ustawy zasadniczej możliwe jest przywoływanie konstytucyjnych przepisów i zasad w sposób staranny i rzetelny.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o SN 21 listopada, dwa dni później ustawę przyjął Senat. Nowela trafiła do prezydenta, który zgodnie z przepisami miał 21 dni na jej podpisanie. Termin ten upływał 17 grudnia w poniedziałek.

Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 r., która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. "Służbę na stanowisku sędziego SN albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną" - głosi nowelizacja.

Sędziowie ci, mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę; oświadczenie ma być składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą I prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

19 października TSUE, przychylając się do wniosku KE, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w tym: zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia; przywrócenia do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku; powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiska, których dotyczą kwestionowane przepisy, i wyznaczenia nowego I prezesa SN.

TSUE podtrzymał w poniedziałek w ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych rozstrzygnięcie dot. zawieszenia niektórych przepisów ustawy o SN.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (9 komentarzy)

 • Krzysztof 2018-12-19 11:35:50
  Art. 173: Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Owszem, sędziowie podlegają ustawom, ale ustawy PIS są sprzeczne z Konstytucją. Zauważmy, że PIS mógłby uchwalić ustawę: "Sędziowie mają wyrokować tak, jak sobie życzy Jarosław Kaczyński" i formalnie sędziowie musieliby posłuchać. Podlegają przecież ustawom. Tyle, że wtedy każdy widział by, co jest grane. Zaś Trybunałe Konstytucyjnym rządzi zorganizowana grupa przestepcza podległa prezesowi PIS, która popiera łamanie Konstytucji. Tak się sprawy mają. Miejmy nadzieję, że znajdą one finał w sądzie karnym i że główni winowajcy nie umkną do Moskwy przed sądem i gniewem Polaków. Dlaczego do Moskwy? Is fecit, cui prodest...
 • Krzysztof 2018-12-19 11:17:01
  Do Mop: Świnki z PIS od koryta oderwać? Oj, ciężko będzie. Natomiast sędziowie SN na wcześniejszej emeryturze nic nie tracili, ponieważ na podstawie art. 180 Konstytucji otrzymywali za ten okres pełne uposażenie. Powtarzacie w kółko pisowskie oszczerstwa.
 • Polak z honorem 2018-12-18 22:17:43
  ten bełkot zagubionego i usmarkanego chłopczyka, to nie jest godzien prezydenckiego fotela, to jest prawnik ???? to jest popierdółka !!!!
 • tak 2018-12-18 19:00:58
  Duda wystąp do parlamentu o zgodę na sprawowanie władzy dekretami. Jeśli taką zgodę otrzymasz, to niezwłocznie dekretami zdelegalizuj Iustitię i wykreśl z konstytucji RP rozdział VIII - w całości.
 • QQQ 2018-12-18 18:38:06
  Do Marek.S: C-180/10 i C-181/10 UE (TUSE) z 15 września 2013roku, NSA z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11
 • tomasz_kubik@toya.net.pl 2018-12-18 16:27:13
  Znakomicie, że P. i S. wykona orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo co innego mógłby zrobić. Nie wiadomo, czy to jest zapowiedź rezygnacji z niekonstytucyjnych projektów P. i S. wobec Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. P. i S. może uniknąć orzeczenia międzynarodowego trybunału, o ile w ekspresowym tempie unieważni naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej wobec Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucyjnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie, mówiąc obrazowo, wrzuciłby do kosza projekty P. i S. wobec konstytucyjnych instytucji prawnych. Niemniej ważne jest, żeby Andrzej Duda zaprzestał urągań wobec wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w sytuacji, gdy odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu prawdopodobnie jest nieunikniona.
 • Sceptyk 2018-12-18 16:22:53
  Mamy sytuację, w której pewien prezydent uważa się za bezkarnego i za takiego, którego polskie prawo nie obowiązuje
 • Marek.S 2018-12-18 15:35:01
  Wykonanie orzeczeń TUSE również w przedmiocie należnego podatku VAT od obrotu gruntami, wobec prawa wszyscy jesteśmy równi. Ludziska nie dajcie się tumaniąc włodarzom, czy innym przestępcom, w przedmiocie największych przestępstw nie ma żadnych praw autorskich, możecie teraz ocenić sami w jakim stanie mamy praworządność w Polsce.
 • Mop 2018-12-18 14:03:23
  Czyli krótko mówiąc ciężko oderwać towarzystwo od korytkaREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.