Reforma szkolnictwa wyższego, zmian: Uczelnie wprowadzą egzaminy wstępne na studiaAT/PAP - 19 września 2017 14:10


Uczelnie będą mogły przeprowadzać egzaminy wstępne na studia. W procesie rekrutacji uczelnia będzie musiała uwzględniać także wynik matur - zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas przedstawiania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw., Ustawy 2.0.

• Po reformie zmianie ma ulec system ewaluacji jednostek naukowych - powiedział Gowin.

• Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie będą zależne od jakości prowadzonych badań naukowych wyrażonej kategorią naukową - dodał.

• Zapowiedział też, że uczelnie będą przeprowadzać egzaminy wstępne na studia.

• W procesie rekrutacji będzie musiał być uwzględniany także wynik matur - wyjaśnił.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie przedstawił założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw., Ustawy 2.0. Zapowiedział, że w nowej ustawie zmianie ulegnie system ewaluacji, czyli oceny jednostek naukowych.

Zmiana oceny jednostek naukowych

Jak wyjaśnił, punktem wyjścia do ewaluacji będzie wprowadzenie nowej klasyfikacji dyscyplin. W centralnie regulowanej klasyfikacji jest 8 obszarów wiedzy i 22 dziedziny, w ramach których wydzielono aż 102 dyscypliny. "Kompletnie nie służy to jakości badań naukowych" - mówił. "Uznałem, że rozwiązaniem optymalnym będzie przetransponowanie na polski grunt klasyfikacji OECD" - powiedział Gowin, choć - jak dodał - nie da się jej przenieść jeden do jednego.

Zaznaczył, że rodzimy system ewaluacji jednostek naukowych to dziś "biurokratyczne ćwiczenie, które zbyt rzadko wspiera prawdziwą doskonałość naukową". "Obecne zasady parametryzacji promują ilość kosztem jakości, wpychają polską naukę w chorobę punktozy. To jest coś, z czym absolutnie musimy zerwać" - podkreślił.

Czytaj też: Zmiany na uczelniach: Koniec zaocznych studiów, stypendia i dłuższy czas studiowania

Obecnie możliwość nadawania habilitacji mają np. jednostki z najniższą kategorią naukową C. "Chcę z tą sytuacją skończyć" - podkreślił minister Gowin. "Uważamy, że uprawnienia do nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie powinny być uzależnione nie od czynników ilościowych (...). Te uprawnienia muszą być zależne od jakości prowadzonych badań naukowych, jakości wyrażonej kategorią naukową" - zaznaczył.

Będzie pięć kategorii naukowych

Jak zapowiedział, rola kategoryzacji jednostek naukowych zdecydowanie wzrośnie. Będzie pięć, a nie cztery kategorie naukowe: A+, A, B, C oraz nowa B+. "To od kategorii B+ zaczną się uprawnienia do nadawania stopnia doktora" - mówił. Kategorie A i A+ dadzą uprawnienia do nadawania habilitacji.

{media;52270;W procesie rekrutacji uczelnia będzie musiała uwzględniać wynik matur - powiedział minister (Jarosław Gowin, fot.twitter.com/NAUKA_GOV_PL);http://pliki.pulshr.pl/i/05/22/70/052270.jpg;http://pliki.pulshr.pl/i/05/22/70/052270.jpg}

Jak zapowiedział, wsparty zostanie program podniesienia standardów wydawniczych i naukowych polskich czasopism; podniesiona zostanie też waga monografii; planowane jest również przygotowanie wykazu wydawców naukowych. "Istotnym kryterium w nowej ewaluacji będzie również wpływ społeczny, gdzie kluczową rolę odegra ocena ekspercka" - powiedział.

Po zmianach oceniane będą uczelnie lub instytuty w ramach poszczególnych dyscyplin, w których prowadzą badania naukowe. Dzięki temu - jak mówił - historycy będą porównywani z historykami, a językoznawcy z językoznawcami.

Czytaj też: Nowe programy i więcej pieniędzy dla uczelni

Gowin zapowiedział też, że w miejsce stopniowo wygaszanej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych powstanie Rada Doskonałości Naukowej, wybierana przez środowisko naukowe.

Egzaminy na studia

Jarosław Gowin zapowiedział też, że jego resort chce dać uczelniom możliwość wprowadzenia egzaminów wstępnych.

Czytaj też: Ustawa 2.0 znacząco zwiększa rolę statutu uczelni

"Czy któraś z uczelni z tego skorzysta? - zobaczymy. Na razie są pojedyncze sygnały, że są takie uczelnie, które w trosce o odpowiednią selekcję kandydatów, zwłaszcza na takie najbardziej elitarne kierunki studiów, chciałyby z takiej możliwości skorzystać" - powiedział.

Równocześnie Gowin zaznaczył, że w procesie rekrutacji uczelnia będzie musiała uwzględniać także wynik matur. Za wyniki matur będzie można uzyskać łącznie nie mniej, niż 50 proc. uzyskanych punktów.

Gowin zapewnił również, że na uczelniach zostanie utrzymany tzw. system boloński. Jak jednak dodał, po wyłonieniu grupy tzw. uczelni badawczych, uczelnie z tej grupy "będą miały swobodę w określaniu trybu studiów".