REKLAMA

Rządami PiS i sytuacją w Polsce zainteresowała się organizacja Freedom House

 • Autor: GP
 • 22 grudnia 2016 12:45
Rządami PiS i sytuacją w Polsce zainteresowała się organizacja Freedom House Raporty o wolności i demokracji Freedom House klasyfikują kraje jako wolne, częściowo wolne i zniewolone. (fot.:wikipedia.org/CC BY-SA 4.0)

• Sytuacja i rządy prawa w Polsce zainteresowały organizację Freedom House.
• W opublikowanym na stronach internetowych organizacji oświadczeniu podkreśla się negatywne działania rządu Polski. Mówi się o skoordynowanym ataku na instytucje kontrolujące rządy prawa i demokrację.
• Freedom House jest organizacją walczącą przez całą II połowę XX wieku o demokrację i wolność na całym świecie.

W środę (21 grudnia) do grona podmiotów krytycznie oceniających zmiany prawne i sytuację polityczno-społeczną w Polsce dołączyła amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House. Na stronach tego dbającego o "demokrację i wolności na całym świecie" podmiotu można było przeczytać:

- Od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rok temu przejęło władzę w kraju, otwarcie zaatakowało polskie podstawy demokracji i demokratyczne instytucje - media, Trybunał Konstytucyjny, organizacje pozarządowe, a teraz nawet proces debaty parlamentarnej - uważa Robert Herman, wiceprezydent programu międzynarodowego Freedom House.

Dla Freedom House i jej eksperta całość działań ma charakter skoordynowanej akcji wymierzonej w ład prawa. - Wymaga ona zdecydowanej odpowiedzi społeczności międzynarodowej - apeluje się we wpisie. Do akcji wzywana jest Unia Europejska.

W tle sporu, jaki toczy się w Polsce, Freedom House akcentuje, że Polska w zestawieniu państw demokratycznych organizacji zdobyła wynik 2.32. Skala rozciąga się między wartościami 1 do 7, gdzie wynik 7 jest bardzo zły.

Freedom House to powołana do istnienia w latach 40. XX wieku organizacja pozarządowa. Kluczową postacią jej powołania była Eleanora Roosevelt, żona 32. prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Organizacja w swojej działalności zwalcza reżimy autorytarne w Ameryce Środkowej, zabierała głos w czasie XX wieku apelując w czasie takich kryzysów, jak: apartheid w Afryce Południowej, Praska Wiosna w Czechach czy Kryzys Kubański.

Freedom House publikuje doroczne raporty "Freedom in the World".

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (5 komentarzy)

 • Marek Skomorowski Chełm 2017-10-13 22:25:25
  Witam serdecznie, spełniając oczekiwania czytelników uzupełniam poniższy tekst, w związku z największą aferą gruntową w świecie polityków bez żadnych zasad, którzy nauczeni są tyko żyć cudzym kosztem, kraść itd. Modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas na cele "B"mieszkalne gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań objęły również obręb Miasta Chełm w 2011roku, nad przestępstwami sprawuje piecze lewicowa zaraza Agata Fisz, obręby gmin Rejowiec-Rejowiec Fabryczny w powiecie chełmskim modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas na „B” mieszkalne zostały przeprowadzone z jeszcze większymi naruszeniami przepisów prawa we wrześniu 2013roku, z uwagi iż obowiązywała w powyższym czasie patologiczna ustawa autorstwa PSL z 2013roku poz. 503, na zmianę przeznaczenia najcenniejszych gruntów rolnych I-III należało posiadać zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oczywiście takiej zgody starostwa w powiatach zamojskim, krasnostawskim czy chełmskim nie uzyskały, wystawiane decyzje ordynacji podatkowej od nieruchomości poniżej 1ha noszą znamiona czynu zabronionego przestępstwa. Art.61 ust.1pkt 4 upzp,dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych) uznana za nieruchomość rolną lub leśną, procedura odrolnienia i odlesienia jest poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem . poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym
 • PiS Hańba Wstyd! 2017-10-05 19:49:21
  Do Marek Skomorowski Chełm: Należy zauważyć iż największa afera gospodarcza w świecie została zapoczątkowana przez samorządowców z powiatu chełmskiego jak również polityków z woj.Lubelskiego. Komitet Polityczny PiS Beata Mazurek itd są zamieszani bezpośrednio w najcięższego kalibru przestępstwa które zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Cytowane poniżej pismo zostało wystawione przez dyrektora byłego Agaty Fisz z Chełmskiego ratusza obecnie Wójta Gminy Wojsławice Henryka Gołębiowskiego, wystarczy podjechać gołym okiem widać naodpierdalane jest z gruntami , wjazdy na gołe pola , mostki itd pod patologiczną ustawę Prawa i Sprawiedliwości podpisaną przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338). Bez wątpienia afera PiS-PSL-SLD.
 • Marek Skomorowski Chełm 2017-01-08 14:57:18
  Patologia samorządowa za władztwa KPRM Beaty Szydło sięga „Zenitowi”. Za obecnej władzy ustawodawczej jak i wykonawczej na terenie kraju obejmującego obszar Polski są wciąż łamane „Prawa Człowieka”. Poprzez łamanie prawa odbiera się społeczeństwu polskiemu „Wolność”. Materiały mapy szeregi pism urzędowych oryginale są w mym posiadaniu. W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin na ”B” (mieszkalne)podczas haniebnego procederu przestępczego zostały wyłączone również budynki gospodarcze z produkcji rolnej znajdują się obecnie na terenach mieszkalnych bez możliwości dopłat zewnętrznych do produkcji rolnej wszelkie działania odmienne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są działaniami czysto przestępczymi o czym świadczą ostanie dopłaty UE , na gruntach obiektach oznaczonych na mapach zasobów w starostw powiatowych literką” B” mieszczące się przed linią przerywaną od „R” rolnych . Właściciele gruntów nie byli stronami postępowania podczas przeprowadzanych modernizacji ich gruntów z Środków Unijnych na przełomie 2011-2014roku łamiąc prawa człowieka, odbierając nam Wolność i resztki godności osobistej, nie jesteśmy niewolnikami bez żadnych praw jak zakłada KPRM Beaty Szydło. Modernizacje gruntów przeprowadzone przez samorządy terytorialne zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Poniżej zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” rolnych na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych ( Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro należałoby zdymisjonować za niedopełnienie obowiązków, Poseł Stanisław Piotrowicz byłby pożądanym kompetentnym na powyższe stanowisko Prokuratorem Generalnym Szanowna Pani Premier Beato Szydło). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski : Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania gdzie doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego po odsuniętych ze stanowiska Starosty chełmskiego Pawła Ciechana obecnie sekretarza Gminy Chełm wraz z Mirosławem Czechem ugrupowanie polityczne PiS obecnie jak w powyższym czasie w funkcji łączonej radnego Miasta Chełma. Niebyło nawet uchwalonego w powyższym czasie prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gmina Chełm w powiecie chełmskim, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który wygasł zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR była niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamała prawa własności gruntów gwarantowane właścicielom Konstytucją RP itd. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu tuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa) wolność obywatelom została odebrana. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Powyższa afera również niszczy finanse publiczne jak i prawo podatkowe, ponieważ od sprzedanych gruntów w przedmiotowej aferze gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolny na ‘B’ mieszalne nie odprowadzono nawet 1zł podatku VAT do Urzędów Skarbowych na trenie kraju Polski . Z poważaniem Marek Skomorowski.
 • Stare Wraca 2017-01-03 09:28:17
  PIS zmierza do systemu analogicznego jaki mieliśmy za starych słusznie minionych czasów. Przeżyłem sporo lat za komuny i widzę 99% analogię (ten 1% to kumoterstwo PIS z klerem).
 • Marek.S 2017-01-03 09:09:56
  Zmuszony jestem przyznać iż wciąż, łamane są „ Prawa Człowieka w Polsce", poprzez łamanie prawa odbiera się społeczeństwu „wolność", traktując jako niewolników bez żadnych praw dla potrzeb finansowania Rządu Beaty Szydło PiS, powyższe potwierdza największa w historii powojennej Polski „Afera Gruntowa" masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas dla obrębów gmin na "B" mieszkalne, gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowania, zyskali najwięcej na przestępstwach politycy PiS (np. Senator Józef Zając, Radny Miasta Chełma Mirosław Czech były Starosta Chełmski) przypadków w/w patologii jest znacznie więcej, na przestępstwach związanych z gruntami wyłudzono miliony Euro środków finansowych Unijnych)komuniści SLD-PSL i ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia są zamieszani w najcięższe przestępstwa. Strony www „Polityk opozycji Józef Zając przechodzi do klubu senackiego PiS-fakty .interia.pl " wiadomosci.onet.pl/kraj/senator-psl-przechodzi-do...pis/scw9fs „Senator Józef Zając definitywnie pożegnał się z PSL i…-Kurier Lubelski" ww.kurierlubelski.pl › Wiadomości › Chełm”. (ostatnie komentarze i kolejne strony www dające rzetelny obraz przestępczego kraju Polski). Zalążek najsłynniejszej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na "B" mieszkalne, gdzie właściciele gruntów mieli niemieć żadnych praw . Słynne G-9 zostało zarejestrowane pod tym samym adresem co Stowarzyszenie Józefa Zająca, patologia przestępcza woj. Lubelskiego zdestabilizowała cały system prawny rozprzestrzeniając się na kraj, łamiąc nagminnie Prawa Człowieka, na ile okradł senator Józef Zając budżet Państwa Polskiego przy budowie prywatnych obiektów obok lotniska w Deputyczach Królewskich obręb Gminy Chełm, powiat chełmski, woj. Lubelskie nie wyłączył najcenniejszych gruntów rolnych z produkcji rolnej które stanowiły przed przejęciem najwyższej klasy grunty rolne dawnego PGR. W jakiej wysokości Środki Unijne zostały wyłudzone na powyższy prywatny cel Zająca celem osiągnięcia własnych korzyści majątkowych?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.