Sejm odrzucił projekt ws. inicjatywy uchwałodawczej w samorządachPAP/AT - 25 maja 2017 21:25


Sejm odrzucił projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym autorstwa Nowoczesnej. Projekt miał na celu umożliwienie mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw inicjatywy uchwałodawczej w sprawach związanych z funkcjonowaniem lokalnej władzy publicznej.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 227 posłów, przeciw odrzuceniu było 209, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Według Nowoczesnej choć obecnie nie ma prawnych przeszkód, by zagadnienie inicjatywy uchwałodawczej było uregulowane w statutach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, to samorządy nie korzystają z takiej możliwości.

Poseł Nowoczesnej Marek Sowa przed głosowaniem przekonywał z sejmowej mównicy, że obecnie tylko ponad 300 samorządów ma obywatelską inicjatywę uchwałodawczą wpisaną do swoich samorządów. Wprowadzenie zmiany dałaby możliwość podejmowania inicjatywy w ok. 2,5 tysiąca pozostałych samorządach.

"Byłem przekonany, przygotowują ten projekt w imieniu klubu Nowoczesnej, że będzie wokół niego pełna zgoda. Bo przecież ten projekt nikomu nic nie zabiera, nikomu nie ogranicza żadnej władzy, nikomu nic nie narzuca, lecz tylko poszerza krąg inicjatorów uchwałodawczych, którzy mają prawo przedłożyć przed właściwe organy swoje propozycje" - mówił Sowa. Dodał, że o ten postulat od dawna zabiegają ruchy miejskie.

Czytaj też: PSL powołuje do życia parlamentarne zespoły w odpowiedzi na brutalną politykę PiS

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek podkreślił, że dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, by takich inicjatyw dokonywać. Według niego projekt wprowadza zagmatwaną procedurę. "To wygląda właściwie jak lekceważenie samorządu. Samorząd jest po to, żeby te inicjatywy w swoich statutach zapewnić. Jeżeli ma taką potrzebę, może to zrobić, ale widocznie nie ma, skoro jest takie małe zainteresowanie. Nie widzimy takie potrzeby" - powiedział wiceszef MSWiA.

Zgodnie z propozycją za sprawą inicjatywie uchwałodawczej mieszkańcy gmin, powiatów oraz województw mogliby przedstawiać swojemu samorządowi projekty uchwał dotyczących ich spraw, problemów i postulatów, którymi rady gmin, powiatów oraz sejmiki samorządowe muszą się zająć.