Senat za ustanowieniem 14 kwietnia Świętem Chrztu PolskiPAP/AKC - 22 marca 2019 06:35


Senat poparł w czwartek ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

Za ustawą głosowało 64 senatorów, przeciw było 7, od głosu wstrzymało się 13 senatorów.

Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Święto ma mieć charakter państwowy.