Szkoły branżowe będą kształcić kierowców? ZMP apeluje do ministerstwPortalSamorzadowy.pl (MIW)/AT - 14 marca 2018 13:22


Związek Miast Polskich zaapelował do ministerstwa infrastruktury oraz edukacji o stworzenie w Polsce dwustopniowego systemu kształcenia kierowców.

Stanowisko w sprawie kształcenia kierowców zostało przyjęte podczas niedawnego zgromadzenia ogólnego Związku w Żywcu. Jak podkreśla we wstępie do apelu Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP na polskim rynku brakuje obecnie od 50 do 100 tys. kierowców pojazdów kategorii C, C+E oraz D, co skutkuje tym, że przewoźnicy zatrudniają coraz więcej kierowców zza wschodniej granicy (w ciągu ostatnich 3 lat wydano blisko 100 tysięcy świadectw kwalifikacji zawodowej dla takich kierowców). To jednak nie rozwiązuje problemu. Rozwój polskiej branży transportowej sprawia, że co roku przedsiębiorstwa transportowe potrzebują kilkudziesięciu tysięcy nowych kierowców.

Tymczasem ich znalezienie nie jest rzeczą łatwą. Z jednej strony bowiem po prostu brakuje ich na rynku (osoby zamierzające podjąć pracę kierowcy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do przewozu osób i towarów oraz zrealizowane odpowiednie szkolenie, wynikające z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym). Z drugiej natomiast obecni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (w przyszłości absolwenci szkół branżowych I stopnia) w zawodzie mechanik-kierowca, nie mają możliwości zdobycia uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy ciężarówki czy autobusu, kontynuując naukę w szkole branżowej II stopnia, gdyż nie przewidują tego przepisy oświatowe i branżowe (ustawa o transporcie drogowym).

W systemie oświaty, w szkole branżowej I stopnia można – jak podkreśla ZMP - uzyskać jedynie kwalifikacje pozwalające zdobyć uprawnienia kategorii B. Owszem, obowiązujące rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje kształcenie technika transportu drogowego, ale tylko w szkole policealnej – dla absolwentów szkoły średniej. Ponadto ustawa o transporcie drogowym z 2006 r. stanowi, że chcąc wykonywać zawód kierowcy, zainteresowani muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego). Kurs na kwalifikację wstępną przewiduje 280 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Cały artykuł czytaj tutaj.