Skład Parlamentu Europejskiego po brexicie: Kto zyska najwięcej?PS - 13 czerwca 2018 15:17


Parlament Europejski przyjął dziś (13 czerwca) projekt decyzji Rady Europejskiej w sprawie liczby posłów w nowej kadencji oraz podziału miejsc, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Po wyborach w 2019 roku liczba europosłów zmniejszy się z 751 w kadencji 2014-18 do 705. Ma to związek ze zwolnieniem 73 miejsc po eurodeputowanych z Wielkiej Brytanii.

Jednak z tej liczby 27 foteli w PE rozdzielone zostanie pomiędzy 14 krajów UE, które „nie były właściwie reprezentowane” (w relacji do liczby mieszkańców), a 46 pozostałych proponuje się zatrzymać w rezerwie, do rozdziału w przypadku kolejnych rozszerzeń Unii - zaproponowała KE, a PE przyjął ten wniosek.

W dzisiejszej uchwale podkreślono również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko wtedy, jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian, do czasu prawomocnego zakończenia brexitu.

Według obecnych ustaleń, liczba mandatów dla Polski zostanie zwiększona z 51 obecnie do 52.

Najwięcej nowych miejsc w PE zyskają: Francja i Hiszpania (po 5), Holandia i Włochy (po 3) oraz Irlandia (2). Podobnie jak Polska, o 1 nowe miejsce liczbę swoich deputowanych zwiększą: Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Rumunia, Słowacja i Szwecja.

Niemcy utrzymają status quo (96 miejsc).

Nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim wymaga wciąż formalnego potwierdzenia przez głowy państw i rządów UE, podczas szczytu w Brukseli 28-29 czerwca.

Decyzja wejdzie w życie dzień po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 14 Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący.

Wymagane jest także, aby reprezentacja była „degresywnie proporcjonalna”, przy minimalnym progu wynoszącym 6 posłów na państwo członkowskie oraz zachowaniu zasady, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc.

W uproszczeniu „degresywna proporcjonalność” powinna spełniać dwa wymogi: żadne mniejsze państwo nie powinno otrzymać więcej miejsc niż większe oraz stosunek liczby ludności do liczby miejsc wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności, przed zaokrągleniem do liczby całkowitej.

Parlament Europejski kwestionuje wyliczenia KE ws. budżetu na lata 2021-2027


fot.Po breksicie, spośród 73 zwolnionych miejsc w PE 27 z nich zostanie rozdzielonych między 14 krajów, pozostałe mandaty pozostaną w rezerwie.