Bartosz Arłukowicz o Konstantym Radziwille: W decyzjach ministra zdrowia zbyt dużą rolę odgrywa ideologia

Bartosz Arłukowicz o Konstantym Radziwille: W decyzjach ministra zdrowia zbyt dużą rolę odgrywa ideologia
Mam wrażenie, że kierownictwo resortu zdrowia nie do końca wie, co tak naprawdę chce zmienić w systemie - mówi Bartosz Arłukowicz /Fot.arch posła/

– Ochrona zdrowia staje się coraz większym problemem dla obecnego rządu, ale nie ze względu na poziom finansowania. Wydaje się, że coraz większym ciężarem są działania i decyzje podejmowane przez obecne kierownictwo ministerstwa zdrowia – powiedział serwisowi Parlamentarny.pl Bartosz Arłukowicz (PO), były minister zdrowia.

W ramach przeglądu resortów premier rozmawiała już np. z Konstantym Radziwiłłem, ministrem zdrowia. Ocena resortu była pozytywna. Inaczej uważają przeciwnicy tych reform. Jednym z argumentów świadczących, że mają rację, jest niedotrzymanie deklaracji ministra, że od stycznia br. nieubezpieczeni będą się leczyć za darmo. Twierdzą, że z tego pierwszego kroku realizacji Narodowej Strategii Zdrowia rząd się chyba wycofał, gdyż darmowe leczenie nieubezpieczonych okazało się fikcją.

Bartosz Arłukowicz: - Za leki przepisane przez lekarza nieubezpieczony będzie musiał zapłacić sam. „Darmowe” leczenie nieubezpieczonych, refundacji recept nie obejmuje. Podobnie będzie w przypadku zaordynowania przez lekarza wizyty u specjalisty, nie mówiąc o pobycie w szpitalu. Znowelizowana ustawa nie wskazuje też, że lekarze rodzinni dostaną środki finansowe na leczenie nieubezpieczonych.

Minister Konstanty Radziwiłł mówi co innego. Podkreśla, że chce zrealizować konstytucyjną zasadę i zobowiązanie do tego, by wszyscy mieli prawo do ochrony zdrowia.

 - Nie jest to pierwsza obietnica ministra Radziwiłła, która rozmija się z rzeczywistością. Niestety od ponad roku możemy obserwować najpierw obietnice dokonania cudów, a następnie okazuje się, że jednak w praktyce rozwiązania proponowane przez ministra Radziwiłła wyglądają zupełnie inaczej.

Przy każdej planowanej zmianie pojawiają się spore wątpliwości, zarówno ekspertów, jak i pacjentów, a to niestety niezbyt dobra wróżba dla tych drugich.

Minister Radziwiłł potwierdził, że wchodzimy w decydujący etap reformy zdrowia - wprowadzenia sieci szpitali i likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Środowiska lekarskie obawiają się, że w efekcie szpitale powiatowe okrojone zostaną z wielu oddziałów i lekarzy specjalistów. Może tak się zdarzyć?

- Projekt stworzenia tzw. sieci szpitali został już oprotestowany przez wszystkich możliwych uczestników systemu ochrony zdrowia. Do tej pory osoby zarządzające jednostkami służby zdrowia nie wiedzą, jakie kryteria będą obowiązywały w trakcie tworzenia sieci i czy ich szpital znajdzie się w niej.

Można jednak powątpiewać, czy ostatecznie uda się stworzyć taką sieć szpitali, gdyż jak wynika z ostatnich doniesień medialnych, nawet wicepremier Morawiecki ma poważne wątpliwości wobec tego projektu.

Ale z darmowymi lekami dla seniorów wyszło.

- Nie wyszło. Od samego początku było jasne, że hasło „darmowych leków dla seniorów” to wyłącznie slogan wyborczy. W praktyce okazało się, że jednak nie wszyscy seniorzy otrzymują darmowe leki, a recepty na nie mogą wypisywać wyłącznie lekarze rodzinni.

Dodatkowo lista darmowych leków jest bardzo ograniczona, co uniemożliwia realną pomoc osobom starszym. 

Symbolem dobrej zmiany w publicznej służbie zdrowia mała stać się likwidacja eWUŚ, tymczasem „mruga” on dalej.

- Likwidację systemu eWUŚ, podobnie jak np. likwidację NFZ, traktuję w kategoriach kolejnych obietnic wyborczych, składanych przez Prawo i Sprawiedliwość, które de facto nie poprawiają sytuacji pacjentów.

 

×

KOMENTARZE (1)

Do artykułu: Bartosz Arłukowicz o Konstantym Radziwille: W decyzjach ministra zdrowia zbyt dużą rolę odgrywa ideologia

  • prawica 2017-01-30 12:44:33
    Cóż można dodać , obecny minister zdrowia to morderca w białych rękawiczkach. Smog który zbija tysiące ludzi jest inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości niszczenia Polskiej wsi , rolnictwa i tradycji. Społeczeństwo Polskie myślące mają zapewnione środki finansowe na najbliższe 50lat w związku z, licznymi skargami do Strasburga na łamanie praw człowieka, odebrania "Nam Wolności", kierowanie Skarg bezpośrednio do Komisji Europejskiej na łamanie Praw Człowieka przyniesie natychmiastowe pozytywne skutki . Nie jesteśmy niewolnikami bez żadnych praw gorszego sortu jak zakłada zakompleksiony Jarosław Kaczyński -W związku z ujawnieniem największej w historii powojennej Polski afery gruntowej gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na „B” mieszkalne, okradliście społeczeństwo z resztek godności osobistej również z obrębu Miast ponieważ ich budynki i nieruchomości straciły na wartości, łamaliście i wciąż to robicie prawa człowieka w Polsce , właściciele gruntów nie byli stronami postępowania podczas przeprowadzonych tzw. Modernizacji gruntów z środków Unijnych , odebraliście Nam Wolność w zawiązku z haniebnym procederem przestępczym debile wyłączając budynki gospodarze poprzez starostwa powiatowe z produkcji zwierzęcej(chlewnie, spichlerze itp.)bowiem według map zasadniczych(geodezyjno kartograficznych) i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się na gruntach oznaczonych literką "B" mieszkalne, co stanowi przestępstwo najcięższego kalibru dające realne możliwości przy nagłośnianiu afery uzyskania milionowych odszkodowań dla każdego rolnika i właściciela gruntu w obrębach gmin woj. Lubelskiego ,Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, itd. Ministerstwo Rolnictwa wpadło o czym świadczą ostatnie dopłaty zewnętrze UE, Urzędy użyteczności publicznej to kasta przestępcza pod przywództwem Zbigniewa Ziobro. Modernizacje gruntów przeprowadzone przez samorządy terytorialne z uwagi iż, starości wykonywali i wykonują wciąż zadania z zakresu administracji Rządowej zdestabilizowały cały system prawny w Polsce. Poniżej zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych ponieważ proceder był bliźniaczy dla pozostałych województw. Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski : Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, doszło do olbrzymich masowych malwersacji pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej dotychczasowych zapisów w księgach wieczystych itd. Geodezja wprowadziła zamiany w ewidencji gruntów bez operatów ,bez zgody właścicieli gruntów, czy wniosków o wyłączenie ich z produkcji rolnej. Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego , Radnego Miasta Chełma Mirosława Czecha ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość byłego starostę chełmskiego dyrektora w ratuszu SLD Agaty Fisz (dawny budynek domu Partii PZPR), Komitet Polityczny PIS Beata Mazurek wszystkie przestępstwa namaściła nawet przed CBA Lublin Sygn. 1.dz.LU/1626/13/W, czy każąc wycofać skargę do byłej Pani Wojewody Województwa Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc i przekazie jej CBA Lublin PN-III.1410.171.2013. Niebyło nawet uchwalonego w powyższym czasie prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu Gmina Chełm, posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który wygasł zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma podmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze”. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR była niewykonalna - prawo nie działa wstecz , powyższa nowela łamie prawa wolności własności gruntów . Uchwalone przepisy za którymi głosowało PiS gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu tuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa Prawa Człowieka) . Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT. Z poważaniem . Marek Skomorowski.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.201.94.72
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!