Będzie reforma postępowań cywilnych? 14 szczegółowych poprawekpap/mg - 25 czerwca 2019 20:47


Senackie komisje poparły we wtorek (25 czerwca) obszerną zmianę Kodeksu postępowania cywilnego reformującą postępowania cywilne. Zarekomendowały Izbie przyjęcie 14 szczegółowych poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne. Senatorowie opozycji złożyli wniosek o odrzucenie noweli.

Głównym celem zmian - jak przekonuje resort sprawiedliwości - ma być ograniczenie przewlekłości postępowań. Sejm uchwalił nowelizację 13 czerwca.

Za pozytywną oceną noweli głosowało dziewięciu senatorów z komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji, dwoje było przeciw, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosiła Grażyna Sztark (PO). Jak mówiła, chodzi o to, aby resort sprawiedliwości miał czas "na przyzwoite przygotowanie zmian".

Nowelizację krytykowali też m.in. przedstawiciele samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Spośród 14 zarekomendowanych poprawek większość ma charakter redakcyjny, zaś jedna dostosowuje jeden z artykułów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Zmiany nowelizacji zakładają m.in., że pozwany w procesie cywilnym będzie zobowiązany do tego, by jeszcze przed rozpoczęciem postępowania pisemnie odnieść się do zarzutów z pozwu. Ma to pozwolić sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów.

Ponadto sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego. Przyspieszeniu postępowań ma służyć także rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie, co będzie dotyczyło stron postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą.

Nowela zakłada również skrócenie terminów rozpraw i uniknięcia wielomiesięcznych przerw między rozprawami. Zmiany mają też prowadzić do wyeliminowania praktyk polegających na niekończącym się składaniu zażaleń w tych samych sprawach, mimo że sąd je odrzuca. Usprawnieniu procedur ma także służyć zwięzłość uzasadnień wyroków.