Jeszcze poczekamy na nową ordynacje podatkowąAdam Sofuł - 15 maja 2019 17:15


Chcemy, by nowa ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 2021 roku - zapowiedział wiceminister finansów Filip Świtała, podczas sesji „System podatkowy w Polsce” w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To oznacza zwłokę w wejściu w życie nowej ordynacji.

Będziemy starali się, by nowa ordynacja została jak najszybciej uchwalona, uważamy jednak, że powinna wejść w życie dopiero od początku 2021 roku – stwierdził wiceminister Filip Świtała podczas EKG. Przyznał, że pierwotnie resort planował wejście w życie tych regulacji od początku przyszłego roku, podkreślił jednak, że i podatnicy i administracja powinny mieć czas na przygotowanie się do stosowania nowego prawa.  

– Braliśmy też pod uwagę termin wejścia w życie w połowie przyszłego roku, ale uznaliśmy, że podatnicy potrzebują więcej czasu, by przygotować się do tak poważnej regulacji – powiedział wiceszef resortu finansów.

Minister przypomniał również dotychczasowe działania resortu finansów zwłaszcza w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego, które – w jego opinii zakończyły się sukcesem. - W latach 2010-2015 wpływy z CIT oscylowały między 29 a 32 mld zł. W 2018 roku wyniosły 45 mld zł – wyliczał wiceszef resortu finansów. – To wzrost o ponad połowę, a nie ponieśliśmy stawek podatkowych, nie poszerzyliśmy bazy opodatkowania – podkreślał Filip Świtała.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku VAT, gdzie zdaniem ministra w latach 2010-15 mieliśmy do czynienia ze „szklanym sufitem”, tymczasem w latach w 2018 roku wpływy z AVT osiągnęły rekordowy poziom 175 mld zł.  – Owszem, rosła konsumpcja, ale wzrost z dochodów z VAT był dwukrotnie szybszy. Konsumpcja przyczyniła się do wzrostu wpływów, ale nie jest jedynym wyjaśnieniem tego wzrostu – stwierdził wiceminister.