Marszałkowie Sejmu i Senatu jadą do Wiednia na Konferencję Przewodniczących Parlamentów UEPAP/AH - 05 kwietnia 2019 19:35


Relacje UE z sąsiadami, wybory do PE oraz współpraca parlamentów narodowych i instytucji europejskich - to tematy Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia w Wiedniu. Wezmą w niej udział marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Jak informuje Kancelaria Sejmu, Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej otworzą wystąpienia przewodniczącego austriackiej Rady Narodowej Wolfganga Sobotki oraz przewodniczącego austriackiej Rady Federalnej Ingo Appe. Głos zabierze również pierwsza wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness.

Podczas poniedziałkowej sesji politycy będą dyskutować o sąsiedztwie Unii Europejskiej. Głos zabiorą m.in. przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko, przewodniczący Parlamentu Grecji Nikos Voutsis oraz przewodniczący Izby Deputowanych Włoch Robert Fico.

We wtorek przewodniczący unijnych parlamentów mają rozmawiać o wyborach do Parlamentu Europejskiego i rozwoju współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi. W tej części konferencji głos zabierze marszałek Sejmu Marek Kuchciński, przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble, przewodnicząca Senatu Holandii Ankie Broekers-Knol oraz przewodniczący Senatu Francji Gerard Larcher.

Kancelaria Sejmu podkreśliła, że przy okazji parlamentarnego szczytu, planowane są także spotkania bilateralne marszałka Sejmu z przewodniczącymi innych europejskich parlamentów.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią. W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego i jest organizowana przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.

W poniedziałek, w drodze na konferencję marszałkowie Sejmu i Senatu odwiedzą miejsca upamiętnienia w zespole byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen.

W miejscu pamięci KZ Gusen planowane jest złożenie kwiatów oraz wpis do księgi gości. Następnie Kuchciński i Karczewski złożą kwiaty przed pomnikiem ku czci polskich więźniów, którzy zginęli w sztolniach Bergkristall. Na terenie KL Mauthausen marszałkowie złożą kwiaty przed pomnikiem polskich ofiar i uczczą pamięć polskich harcerzy, polskich lekarzy oraz Henryka Sławika, który zginął w obozie w 1944 r., a wcześniej wraz ze współpracownikami uratował na Węgrzech wielu Polaków i Żydów przed śmiercią.

Zespół byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen położony jest w Austrii, w pobliżu Linz. Został założony pięć miesięcy po Anschlussie Austrii do Rzeszy Niemieckiej, w sierpniu 1938 r. Wśród więźniów obozu w latach 1940-1945 największą grupę stanowili Polacy. KL Mauthausen-Gusen należał do najcięższych w III Rzeszy. Nazywano go również "obozem zagłady dla polskiej inteligencji", ponieważ trafiały do niego m.in. osoby aresztowane w ramach Intelligenzaktion, zaplanowanego ludobójstwa przeprowadzonego przez Niemców na polskich elitach z włączonych do Rzeszy ziem II Rzeczypospolitej.