Muzeum - Dom Rodziny Pileckich będzie współprowadzone przez resort kulturybad - 28 grudnia 2016 19:05


Umowę o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pn. „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” (w organizacji) podpisali 27 grudnia minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Jerzy Bauer.

- Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest przykładem działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ukierunkowanego na wspieranie inicjatyw oddolnych, niezwykle ważnych dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Ta wspólna inicjatywa - miasta Ostrowi Mazowieckiej i Ministerstwa Kultury jest przykładem dobrego łączenia polityki centralnej i aktywności oddolnej władz samorządowych - powiedział minister Piotr Gliński.

Podpisana w tej sprawie umowa określa zasady, na jakich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto będą wspólnie prowadziły „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Działalność muzeum będzie finansowana przez Ministerstwo Kultury dotacją w wysokości 1 mln zł rocznie. Władze miasta będą przekazywały na ten cel 200 tys. zł rocznie. MKiDN sfinansuje również prace adaptacyjne istniejącego budynku muzeum oraz powstanie wystawy stałej, przekazując w latach 2017-2018 dotację w wysokości 3,3 mln zł.

Działalność muzeum skupi się na przedstawieniu postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego oraz opieką nad dziedzictwem związanym z jego działalnością i reprezentowanych przez niego tradycji. Muzeum będzie ważnym lokalnym ośrodkiem rozwijania świadomości narodowej i historycznej. Zadaniem muzeum będzie również dokumentowanie i upowszechnianie dziejów ziemi ostrowskiej i północno-wschodniego Mazowsza.

O historii tych rejonów, szczególnie doświadczonych podczas II wojny światowej i okresu powojennego mówiła wiceminister kultury Magdalena Gawin, która była inicjatorką współprowadzenia „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” przez ministerstwo kultury. Minister podkreśliła również ogromne znaczenie powstawania tego typu placówek w małych miejscowościach zarówno dla życia kulturalnego społeczności lokalnych, jak i pogłębiania świadomości na temat historii własnego regionu i tożsamości narodowej.