PiS popiera projekt w sprawie Biura Nadzoru Wewnętrznego. PO przeciwne zmianomPAP/JS - 08 listopada 2017 19:46


Klub Parlamentarny PiS popiera rządowy projekt ustawy powołujący Biuro Nadzoru Wewnętrznego - oświadczyła w Sejmie posłanka Marta Kubiak (PiS). Jak mówiła, projekt wprowadza "nową jakość w nadzorze nad służbami". BNW ma zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA.

• Klub PO złożył wniosek o odrzucenie projektu powołującego Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA - poinformował w Sejmie Marek Wójcik (PO).

• Ocenił, że projekt daje możliwość "politycznej ingerencji w prace służb".

• Do zadań BNW będzie należeć weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach, m.in. komendantów i ich zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów biur, a także kandydatów na stopnie generalskie.

W środę (8 listopada) wieczorem Sejm debatuje nad sprawozdaniem komisji administracji i spraw wewnętrznych o rządowym projekcie powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Po tylu latach nieudolnych rządów naszych poprzedników musimy rozwiązać problem braku przepisów tworzących niezbędne mechanizmy wzmacniające instrumenty ministra nad nadzorowanymi służbami. Naszym zdaniem, polityczna odpowiedzialność ministra za działania podległych mu służb musi opierać się na realnych i możliwych do egzekwowania kompetencjach" - powiedziała posłanka Marta Kubiak (PiS). Dodała, że projekt ma wprowadzić "nową jakość w nadzorze nad służbami".

Jak powiedział poseł sprawozdawca komisji Arkadiusz Czartoryski (PiS), podczas prac w komisji posłowie przyjęli pięć poprawek Biura Legislacyjnego Sejmu i 14 poselskich poprawek wraz z konsekwencjami, a także odrzuciła 62 poprawki zgłoszonych jako wnioski mniejszości.

Poseł Platformy Marek Wójcik powiedział w środę, że projekt przyznaje ministrowi prawo nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi służb mundurowych. "W ręce ministra będą wpadały nie tylko protokoły z podsłuchów, ale także dane agentów policji czy osób, które były policyjnymi źródłami informacji" - powiedział Wójcik.

"Powstaje polityczny mechanizm dostępu do informacji z czynności operacyjno-rozpoznawczych. Taki mechanizm nie jest potrzebny w tej ustawie i dlatego zgłaszamy poprawki, które usuwają to rozwiązanie" - dodał.

Zgodnie z projektem, BNW ma podlegać bezpośrednio szefowi MSWiA i liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA - czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Projekt nie przewiduje likwidacji biur spraw wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej.

Projekt zmian w Ustawie o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra został przyjęty przez rząd w lipcu br.

Zgodnie z nim, BNW będzie podlegało bezpośrednio szefowi MSWiA. Będzie liczyć kilkudziesięciu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ma się zajmować nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA - czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Projekt nie przewiduje likwidacji biur spraw wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu - bezpośrednio przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji.

Do zadań BNW będzie należeć weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach, m.in. komendantów i ich zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów biur, a także kandydatów na stopnie generalskie.

Biuro ma analizować i oceniać czynności operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w policji i Straży Granicznej. Weryfikacja ma się odbywać na podstawie danych zawartych w zbiorach, rejestrach, ewidencjach i bazach danych, również oznaczonych klauzulą tajności, oraz o informacje "będące w posiadaniu służb".

Inspektorzy Biura będą mieli m.in. prawo do legitymowania osób, ich obserwowania, nagrywania dźwięku i obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, będą mogli się także posługiwać tzw. dokumentami legalizacyjnymi, pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez BNW tych danych będzie sprawować Sąd Okręgowy w Warszawie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.