Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZJS - 02 czerwca 2017 18:16


Polską kandydaturę na tymczasowego członka Rady Bezpieczeństwa poparło 190 krajów spośród 192.

 Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej ubiegającym się o to miejsce. 

Od czasu, gdy w grudniu 2016 r. z ubiegania się o miejsce w RB ONZ zrezygnowała Bułgaria, Polska była jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej, której tradycyjnie przypada jedno z dziesięciu miejsc w Radzie. W celu zdobycia niestałego miejsca w Radzie konieczne było uzyskanie minimum 2/3 (129) głosów państw obecnych i głosujących w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi 15 państw, w tym pięciu stałych członków, są to: Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostali wybierani są na dwuletnią kadencję, po pięć państw każdego roku. Niestałych członków RB ONZ wybiera się zgodnie z tzw. kluczem regionalnym. Zgodnie z nim zawsze pięć miejsc przypada państwom z Afryki oraz Azji, dwa - z Ameryki Łacińskiej, jedno - z Europy Wschodniej oraz dwa miejsca - z Europy Zachodniej.