Rozpoczęło się posiedzenie rządu. W programie m.in. projekt noweli ustawy o ewidencji ludnościPAP/AKC - 19 marca 2019 10:58


We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem zakładającym, że od maja 2019 r. to gminy, a nie szef MSWiA, będą udostępniały dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL.

Projekt noweli ustawy o ewidencji ludności autorstwa resortu spraw wewnętrznych i administracji zakłada, że minister MSWiA będzie udostępniał dane jednostkowe z rejestru PESEL wyłącznie do 30 kwietnia 2019 r. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zrealizuje on wszystkie wnioski, które wpłyną przed tą datą. Natomiast od l maja 2019 r. dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniane wyłącznie przez organy gmin.

Do tej pory organy gmin udostępniały jedynie dane z lokalnej ewidencji, zaś na poziomie centralnym, dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL udostępniał minister spraw wewnętrznych.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami podmioty - zarówno publiczne, jak i prywatne - będą zwracać się do organu gminy z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru centralnego, wniosek w danej sprawie można będzie złożyć wyłącznie do jednego organu gminy. Ma to zapobiec sytuacji, w której wnioskodawca będzie kierował jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy. W przypadku, kiedy wnioskodawca zamierza złożyć kolejny wniosek w tej samej sprawie, będzie mógł to zrobić wyłącznie do organu gminy, która zajmowała się nim wcześniej.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, organy gmin są technologicznie gotowe do obsługi nowego zadania.

Na wtorkowym posiedzeniu, rząd zajmie się też, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projektem zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Propozycja MS dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r., który orzekł wówczas, że przepisy, które nie pozwalają na zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka są niezgodne z konstytucją.

Czytaj też: Sejm ustala kolejność mandatów do PE na wypadek, gdyby Wielka Brytania wciąż była w UE

Projektowana zmiana umożliwia m.in. wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa po śmierci dziecka matce dziecka lub domniemanemu ojcu. Zgodnie z propozycją MS, wniesienie takiego powództwa byłoby możliwe jedynie do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Propozycja przewiduje również umożliwienie ustalenia macierzyństwa po śmierci dziecka.

W uzasadnieniu projektu noweli resort zaznaczył, że "należy dopuścić możliwość sądowego ustalenia macierzyństwa lub ojcostwa, także po śmierci dziecka, aby wykluczyć sytuację, że stan cywilny dziecka pozostanie nieustalony".

Ministrowie zajmą się także projektem, który zakłada wprowadzenie nowych wzorów etykiet informujących o klasie energooszczędności danego urządzenia. Prawdopodobnie za dwa lata zamiast oznaczeń typu "A+++" zacznie pojawiać się skala od A do G.

Projektowana nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma dostosować polskie przepisy do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1369, ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego obowiązującą dyrektywę. Pierwsze wydawane przez Komisję Europejską akty delegowane, zmieniające etykietki energetyczne prawdopodobnie wejdą w życie w 2021 r.

Najważniejszą konsekwencją dla konsumentów będzie zmiana wyglądu etykietek, informujących o zużyciu przez dany projekt energii. W obecnie używanej skali oznaczenie "A+++" wskazuje urządzenie najoszczędniejsze, a "D" - najbardziej energochłonne. Nowy system przewiduje znakowanie produktów w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G - największe zużycie energii.

Jak przypomina Ministerstwo Energii, etykietowanie energetyczne ma umożliwić klientom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy, np. lodówek, pralek czy zmywarek.

Czytaj też: Sejm pracuje nad zabezpieczeniem polskich klientów na wypadek twardego brexitu

Jednak zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia, przez najbliższe lata na rynku nie będzie jeszcze produktów klasy A. Niektóre rodzaje najbardziej oszczędnych urządzeń dostaną klasę B. Natomiast w grupach urządzeń, co do których przewiduje się jeszcze duży postęp w oszczędności, najwyższą dostępną początkowo klasą będzie C. Klasy B i A pojawią się dopiero w przyszłości.

Projekt reguluje też obowiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń, objętych rozporządzeniem; zawiera także przepisy umożliwiające kontrolę realizacji przepisów odnośnie etykietowania przez odpowiednie krajowe instytucje, w tym przeciwdziałanie we wprowadzaniu do obrotu urządzeń nie spełniających warunków regulacji.