REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium 31 października - 6 listopada 2016 r. i XXIX posiedzenie Sejmu

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 31 października 2016 11:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium 31 października - 6 listopada 2016 r. i XXIX posiedzenie Sejmu Po czasie zadumy 1 listopada, w Sejmie będą dwa dni obrad (fot.:Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

• We wtorek (1 listopada) przypada w Kościele Katolickim Święto Wszystkich Świętych. Dzień wolny od pracy.
• Drugą połowę tygodnia zdominuje XXIX posiedzenie Sejmu i posiedzenie Senatu. Na nim posłowie będą procedować projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
• Wraca też podatek od sprzedaży detalicznej i sprzedaż produktów rolnych przez rolników.
• Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Estonii.

Sejm

02.11

Komisje
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

03.11

Pierwszy dzień XXIX Posiedzenia Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm obraduje na posiedzeniu plenarnym, gdzie posłowie podejmują decyzje jako cała izba. Prace w komisjach kończą się sprawozdaniami, które Marszałek poddaje pod głosowania na wspomnianych już posiedzeniach, źródło: Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. Brydża Sportowego
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Zdrowia
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. sprywatyzowanych szpitali
- Komisja Infrastruktury (sala im. Wojciecha Korfantego
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

04.11

Drugi dzień XXIX Posiedzenia Sejmu

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Zdrowia
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sejm i Senat RP to często miejsca organizacji wystaw dla zwiedzających Warszawę, źródło: fot.:Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Senat

02.11

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

03.11

Posiedzenie Senatu RP

Posiedzenia komisji senackich i zespołów senackich
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Środowiska
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

Wystawa
Otwarcie Wystawy „Polacy na Kőbányi”

Rząd

03.11

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

04.11

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Supraślu

06.11

Sekretarz Stanu Jarosław Sellin będzie uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom i dyplomów finalistom Konkursu im. Majera Bałabana.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

03.11

Jarosław Gowin i Piotr Dardziński wezmą udział w Posiedzeniu Rady do spraw Innowacyjności

04.11

- Jarosław Gowin będzie brał udział w obchodach Dnia Informacyjnego "Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym"
- Aleksander Bobko weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Jarosław Gowin, źródło: wikipedia.org/CC BY 2.0

Ministerstwo Rozwoju

02.11

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w spotkaniu, podczas którego odbędzie się prezentacja nowego raportu Fundacji Republikańskiej pt. "Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki". Po prezentacji wiceminister będzie uczestniczył w dyskusji panelowej zaproszonych gości

03.11

- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceminister Jadwiga Emilewicz wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Innowacyjności
- Podsekretarz stanu Radosław Domagalski weźmie udział w VI posiedzeniu Polsko-Albańskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

04.11

- Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w pierwszym spotkaniu grupy „Pozyskiwanie pracowników przez wielkopolskich przedsiębiorców” w ramach projektu regionalnego Ministerstwa Rozwoju z Instytutem Logistyki i Magazynowania, miejscem spotkania będzie Poznań
- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego magazyn sieci Tesco w Segro Logistic Parku Poznań w Komornikach

05.11

Podsekretarz stanu Paweł Chorąży weźmie udział w Kongresie Obywatelskim podczas panelu: ”Jak budować wspólnoty lokalne – w oparciu o tożsamość, interesy, czy wspólne projekty?”. Kongres odbywał się będzie w Warszawie

06.11

Ministerstwo Obrony Narodowej

02.11

Podsekretarz stanu Wojciech Fałkowski będzie uczestniczył w konferencji prasowej dot. odkryć archeologicznych na Cytadeli Warszawskiej. Konferencja odbędzie się w Muzeum Katyńskim w Warszawie

Prezydent

03.11

- W Pałacu Prezydenckim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w sesji naukowej „Stulecie awangardy w Polsce”, zorganizowanej z okazji inauguracji obchodów Roku Awangardy 2017
- W Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez: Ambasadora Republiki Portugalskiej, Ambasadora Republiki Tunezyjskiej, Ambasadora Republiki Cypryjskiej, Nuncjusza Apostolskiego
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Belwederze Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid

Andrzej Duda na obchodach okrągłej rocznicy powstania na Węgrzech w 1956 roku, źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP/prezydent.pl

04.11

W Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

05.11

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, wizyta potrwa do 7 listopada

Rzecznik Praw Obywatelskich

03.11

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji w województwie kujawsko-pomorskim. 3 listopada RPO będzie przyjmować we Włocławku i Toruniu

04.11

4 listopada biuro RPO będzie przyjmować w Bydgoszczy

05.11

5 listopada biuro RPO będzie przyjmować w Grudziądzu

Inne

31.10

Światowy Dzień Oszczędzania

Rocznica: W 2005 roku zaprzysiężono rząd Kazimierza Marcinkiewicza

01.11

Katolickie święto Wszystkich Świętych, w Polsce dzień wolny od pracy

Pierwszego listopada Polacy obchodzą święto Wszystkich Świętych. To wyjątkowy dzień zadumy i refleksji, źródło: pixabay.com/domena publiczna

Rocznica: W 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europolu (organizacji współpracy policji w Europie)

02.11

Dzień Zaduszny

03.11

Rocznica: W 1984 roku w Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki

04.11

Rocznica: W 1981 roku doszło do nieoficjalnego spotkania kard. Józefa Glempa, gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy

05.11

Rocznica: Mija pierwsza rocznica śmierci generała Czesława Kiszczaka
Rocznica: W 1995 roku odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli Aleksander Kwaśniewski i urzędujący prezydent Lech Wałęsa

06.11

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych, proklamowany przez ONZ w 2001 roku

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.