REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 czerwca 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 11 czerwca 2018 10:45
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 czerwca 2018 r. Sala obrad Sejmu RP w czasie pierwszego posiedzenia w czerwcu 2018 r. Na galerii młodzież obserwująca obrady (fot.Krzysztof Białoskórsk/Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W środę 14 czerwca zacznie się 64. posiedzenie Sejmu. Na obradach pojawią się tematy działalności Sądu Najwyższego w roku 2017, budżetu służb specjalnych w 2017 r. i Amber Gold.

  • 64. posiedzenie Sejmu będzie trwało dwa dni.
  • W tym tygodniu przypadają też święta nowo powstałej Służby Ochrony Państwa (SOP) i Żandarmerii Wojskowej (ŻW).
  • W weekend (16 i 17 czerwca) w Łodzi odbędzie się Kongres Kobiet.

 

Sejm

12.06

- W Gdyni zbierze się parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Posłowie chcą omówić założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

- W Sejmie w Warszawie zbierze się parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy.

- W Sejmie także przygotowane jest zamknięte spotkanie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Członkowie komisji zbiorą się, by omówić sprawozdanie z działalności Agencji Wywiadu (AW) za 2017 r. i rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) w zakresie części budżetowej 59, czyli właśnie działalności Agencji Wywiadu.

Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz na mównicy sejmowej, źródło: Krzysztof Białoskórsk/Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0

13.06

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zbiera się, by procedować informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

- W Sejmie pracować będzie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie zadawać pytania Tomaszowi Rzewuskiemu, byłemu naczelnikowi III Urzędu Skarbowego w Gdańsku. W drugiej połowie dnia na przesłuchanie w Sejmie ma się stawić Maria Liszniańska, była zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku.

- Posiedzenie zapowiedziała Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami.

- Komisje finansów publicznych, spraw zagranicznych oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka podejmą na wspólnym posiedzeniu pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji trzeciego protokołu do porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy.

- Prace zapowiada Komisja do Spraw Kontroli Państwowej i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na tym łączonym posiedzeniu posłowie będą procedować dochody i wydatki Regionalnych Izb Obrachunkowych.

- Prace zapowiedziała także Komisja Polityki Senioralnej. Posłowie tego ciała parlamentarnego wysłuchają informacji ministra zdrowia na temat stanu obecnego, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej.

14.06

Rozpocznie się 64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Porządek obrad

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

- Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. To tzw. Komisja śledcza ds. VAT.

Czytaj też: Komisja śledcza ds. VAT niebawem

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne.

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy

- Kancelaria Sejmu informuje, że w porządku obrad znajdą się pytania w sprawach bieżących.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zapowiedziała posiedzenie zamknięte. Posłowie-śledczy chcą dyskutować na temat dotychczasowych wniosków wynikających z przesłuchań świadków w zakresie wątków: Policji, Biura Ochrony Rządu oraz służb specjalnych.

- W dalszej części dnia przed komisją stawić się mają: Tadeusz Owczarz, były główny specjalista w departamencie administracji podatkowej Ministerstwa Finansów i Mirosław Kowalski, były dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych będzie kontynuowała badanie budżetu służb. W środę posłowie komisji zapoznają się z informacją Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli wykonania budżetu za 2017 r. z uwzględnieniem budżetów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Prace zapowiada Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

- Zbierze się w Sejmie Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu.

Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, źródło: Krzysztof Białoskórsk/Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0

15.06

Będzie trwało 64. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

Senat

11.06

Senacie odbędzie się konferencja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej organizowana we współpracy z redakcją „Gazety Sołeckiej” i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Konferencja odbywa się pod hasłem „Sołectwo, sołtys - kompetencje, obowiązki”.
W drugiej części konferencji odbędzie się finał 16. edycji konkursu „Sołtys Roku 2017”. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn.

12.06

W Senacie odbędzie się finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”. Organizatorem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych, jest senacki Zespół Strażaków. Za najlepsze prace plastyczne i audiowizualne zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

14.06

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą organizuje konferencję pt. „Wymiana gospodarcza, naukowa, kulturalna i turystyczna między Polską a Portugalią, jako element integracji europejskiej oraz światowej”.
Celem konferencji jest intensyfikacja relacji gospodarczych polsko-portugalskich. Przy okazji odbędzie się prezentacja krajów portugalskojęzycznych, tzn. Brazylii, Angoli, Mozambiku czy Wysp Zielonego Przylądka jako potencjalnych partnerów do współpracy.

Senatorowie w czasie pracy w Senacie RP, źródło: twitter.com/PolskiSenat

17.06

Na zaproszenie mera Lwowa wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz przebywać będzie we Lwowie. Wicemarszałek weźmie udział w uroczystym nadaniu placowi usytuowanemu przed Konsulatem Generalnym RP w tym mieście imienia Jacka Kuronia. Podczas wizyty planowane są spotkania z Konsulem Generalnym RP we Lwowie, merem miasta oraz z Gubernatorem Obwodu Lwowskiego.

Rząd

11.06

O godz. 11.30 premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w odprawie z wojewodami poświęconej programowi rozwoju dróg lokalnych.

12.06

Rada Ministrów spotka się na posiedzeniu, by omówić trzy tematy: propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., waloryzację emerytur i rent w 2019 r. oraz propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

14.06

- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

- Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.06

Sebastian Skuza będzie na posiedzeniu Komitetu Audytu w Warszawie.

13.06

- Przewidziano Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Sebastian Skuza będzie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wręczy pracownikom UW odznaczenia państwowe.

- Jarosław Gowin i Piotr Dardziński będą w Krakowie na spotkaniu technologiczno-gospodarczym IMPACT 2018.

- Piotr Müller będzie reprezentował MNiSW w Warszawie na ogólnopolskim spotkaniu koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

15.06

Piotr Dardziński będzie w Nowym Sączu, gdzie odbędzie się jubileusz 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej

13.06

O godz. 12:00 w kompleksie koszarowym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim (ul. Warszawska 267) odbędą się uroczystości z okazji święta Żandarmerii Wojskowej, w których udział wezmą Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Grzegorz Jakubowski/KPRP/twitter.com/prezydentpl

Prezydent

11.06

O godz. 12.00 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w spotkaniu z dziećmi pn. „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”. Podczas wydarzenia prezydent wręczy Medal za Ofiarność i Odwagę chłopcu, który uratował życie rówieśnikowi, pod którym załamał się lód.

12.06

- O godz. 12.00 w Belwederze prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w święcie Służby Ochrony Państwa (SOP).

- O godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju poświęcone przygotowaniom do referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji RP.

13.06

- O godz. 12.00 w kompleksie koszarowym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim prezydent Andrzej Duda weźmie udział w święcie Żandarmerii Wojskowej (ŻW).

- Później prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Makowie Mazowieckim. O godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami.

Rzecznik Praw Obywatelskich

11.06

Urzędnicy biura rzecznika będą w Wałbrzychu w punkcie przyjęć interesantów RPO.

14.06

Urzędnicy biura rzecznika będą w Słupsku.

15.06

Urzędnicy biura rzecznika będą w Bydgoszczy.

16.06

Biuro RPO informuje o starcie 10. ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Kongres odbywa się w 100-lecie praw kobiet i jest spotkaniem środowisk walczących o prawa kobiet w Polsce. Kongres odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny nie zaplanował spotkań i badania konstytucyjności prawa w dniach między 11 a 17 czerwca.

Narodowy Bank Polski

11.06

- Bank przedstawi raport o stabilności systemu finansowego.

- Przewidziano także posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego.

13.06

NBP przedstawi bilans płatniczy, stan na kwiecień 2018 r.

Inne

11.06

Rocznica: W 2010 r. Marek Belka został zaprzysiężony na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Były premier zakończył pracę na tym stanowisku w 2015 r., gdy zastąpił go obecnie urzędujący prezes NBP Adam Glapiński.

12.06

Tego dnia przypadało święto Biura Ochrony Rządu (BOR) od przemianowania i reformy służby, do której doszło niedawno, święto przejęło także nazwę nowej Służby Ochrony Państwa (SOP).

Rocznica: W 2000 r. Janusz Steinhoff został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów, Lech Kaczyński na urzędy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a Jerzy Widzyk na urząd ministra transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka.

13.06

Święto Żandarmerii Wojskowej

źródło: wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

14.06

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Rocznica: W 2014 r. wybuchła tzw. afera podsłuchowa.

15.06

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Rocznica: W 2009 r. Jerzy Buzek wstąpił do Platformy Obywatelskiej. Polityk jest członkiem formacji i europosłem.

16.06

Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego

17.06

Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, tzw. Dzień Czołgisty

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.