REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 12 grudnia 2016 09:04
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 grudnia 2016 r. Posiedzenie Sejmu będzie trwało cztery dni, choć pracę zaczną posłowie już w poniedziałek (12 grudnia). Będzie się działo. (fot.:Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

• Aż cztery dni (13 do 16 grudnia) będzie trwało XXXII posiedzenie Sejmu RP. Pracować też będzie Senat RP.
• To ostatnie w 2016 roku posiedzenie, będzie miało wiele tematów w swojej agendzie: obradować będzie komisja Amber Gold, na obrady plenarne mogą trafić projekty reformy edukacji i dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie wybiorą też kolejnego sędziego Trybunału -zastąpi on prezesa sądu Andrzeja Rzeplińskiego.
• Trybunał Konstytucyjny we wtorek (13 grudnia) będzie rozpatrywał konstytucyjność zmian w prawie o mediach. Tę ustawę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.
• W polityce europejskiej też sporo się dzieje. W czwartek (15 grudnia) zbierze się Rada Europejska.

Sejm

12.12

Spotka się Rada Ochrony Pracy, będzie rozmawiać o przyszłorocznych działaniach Państwowej Inspekcji Pracy

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Kultury i Środków Przekazu

PSL spotyka się w Sejmie z okazji 50 rocznicy śmierci premiera RP na uchodźstwie, działacza ruchu ludowego Stanisława Mikołajczyka. Więcej o spotkaniu tutaj

13.12

XXXII Posiedzenie Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Cały skład Sejmu w jednym miejscu, zobaczcie bazę parlamentarzystów RP, posłowie i senatorowie

Obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tzw. dekomunizacja nazw ulic
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)

Posłowie rozpoczną XXXII posiedzenie Sejmu we wtorek (13 grudnia), źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Projekt prezydencki na Sto lat Niepodległości Polski

- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

W porządku obrad mogą znaleźć się następujące punkty

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe, czyli reforma edukacji Anny Zalewskiej i MEN,
- Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
- Projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
- Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego
- Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
i inne

Komisje i zespoły parlamentarne

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Parlamentarny Zespół Języka Esperanto
- Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. Onkologii
- Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju"
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Odbędzie się konferencja klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pt. "Sieć szpitali - skutki i zagrożenia"

14.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Będą trwały obrady plenarne

Sala obrad Sejmu widziana z lotu ptaka, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Komisje i zespoły parlamentarne

- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Obrony Narodowej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego w Łodzi
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa
- Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej
- Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"
- Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego; Parlamentarny Zespół Miłośników Historii

15.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

16.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Senat

12.12

Odbędzie się konferencja "Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa"

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

13.12

Prace komisji senackich
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Obrony Narodowej
- Posiedzenie Komisji Zdrowia
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

14.12

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju

Rząd

12.12

Premier Beata Szydło uda się z wizytą dyplomatyczną do Czech, spotka się z premierem tego kraju Bohuslavem Sobotką

13.12

Posiedzenie Rady Ministrów

Rzecznikiem Rządu RP jest Rafał Bochenek, najczęściej to on przekazuje, w towarzystwie ministrów, najważniejsze ustalenia, które zapadły w czasie posiedzeń Rady Ministów, źródło: twitter.com

14.12

Spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

15.12

Odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, Polskę będzie reprezentowała premier Beata Szydło

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12.12

Wicepremier Piotr Gliński będzie gościem wernisażu ekspozycji ,,Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku''

14.12

Wiceminister Magdalena Gawin weźmie udział w uroczystości przekazania spuścizny fotograficznej Wojciecha Tuszki do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Ministerstwo Rozwoju

12.12

Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji "Mieszkanie+ w samorządach", Warszawa
- Adam Hamryszczak podpisze umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

13.12

Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. UNIDO, Warszawa

14.12

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie działań związanych z polityką rozwoju pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Instytutem Rozwoju Terytorialnego, Warszawa
Mateusz Morawiecki oraz Adam Hamryszczak wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów  dot. dofinansowania ze środków Programu Polska Wschodnia między CUPT i PKP PLK SA na renowację linii kolejowych na odcinku Lublin – Stalowa Wola oraz PARP i Olsztynem na rozwój transportu zbiorowego, Warszawa
- Tadeusz Kościński weźmie udział w Komitecie Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Warszawa

15.12

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w Warsaw Economic Hub, Warszawa
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", Warszawa
- Tadeusz Kościńśki spotka się z Ambasadorem Tunezji, Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury

12.12

- Andrzej Bittel weźmie udział w spotkania inaugurującym cykl „Poranek NaKolei.pl”, podczas którego zaprezentowana będzie koncepcja „Wspólnego biletu”, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w konferencji „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji”, Warszawa
- Minister Andrzej Adamczyk i prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel wezmą udział w briefingu na temat połączenia kolejowego Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, Kraków
- Minister Andrzej Adamczyk i prezes PKP Mirosław Pawłowski, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wezmą udział w uroczystości otwarcia dworca kolejowego Wieliczka Park, Wieliczka
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w VI Kongresie Spółdzielczości, Warszawa

14.12

Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w V posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy UE, Warszawa

16.12

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w konferencji poświęconej prezentacji projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej

12.12

Trwają między 8 i 16 grudnia ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo pk. „Common Challenge - 16”

15.12

MON rozpoczyna cykl interdyscyplinarnych spotkań naukowych, więcej tutaj

Ministerstwo Energii

13.12

Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

16.12

W Ministerstwie Energii odbędzie się konferencja Klastrów Energii. To inicjatywa w ramach  Programu Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Prezydent

12.12

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym spotkaniu zwieńczającym konferencję naukową pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, poświęconą problematyce fal grawitacyjnych

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu Rady Europy, źródło: Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl

- O godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym otwarciu ekspozycji „Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku”

- O godz. 16.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wspólnie z przedstawicielami Banków Żywności przygotują paczki dla potrzebujących w ramach 20. Świątecznej Zbiórki Żywności

13.12

o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych kobietom prześladowanym, aresztowanym i internowanym w stanie wojennym. Uroczystość będzie połączona z Lekcją RP pt. „Nasza solidarność”

Trybunał Konstytucyjny

13.12

Sąd konstytucyjny będzie badał konstytucyjność zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Postępowanie zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jest to sprawa ustawy która skróciła kadencje władz mediów publicznych (rad nadzorczych i zarządów) na przełomie 2015 i 2016 roku

Narodowy Bank Polski

13.12

NBP przedstawi raport o inflacji bazowej za listopad 2016 roku

14.12

NBP przedstawi bilans płatniczy za październik 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

12.12

- Odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Hate No More" pod Honorowym Patronatem RPO
- Odbędzie się II edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie pod honorowym patronatem RPO
- RPO Adam Bodnar zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Włodkowica w Warszawie

Adam Bodnar zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o mediach, którą podjął obecny Sejm. Trybunał w tym tygodniu będzie badał tę sprawę, źródło: youtube.com

16.12

Pracownicy RPO będą czekać na interesantów w punkcie przyjęć w Lublinie

Inne

12.12

Rocznica: Stan wojenny, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce

13.12

Parlament Europejski ma debatować o Polsce i praworządności w naszym kraju, SLD chce przeniesienia tej debaty na inny dzień

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Generał Wojciech Jaruzelski (1923 - 2014) pojawił się 13 grudnia 1981 roku na ekranach telewizorów i w radiu Polaków. Oznajmił im, że władze socjalistyczne wprowadziły stan wojenny w kraju., źródło: wikipedia.org/domena publiczna

Rocznica: Stan wojenny, 13 grudnia 1981 roku powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną
Rocznica: W 2002 roku rząd Leszka Millera zakończył w Kopenhadze polskie negocjacje z Unią Europejską o przystąpieniu do Wspólnoty

14.12

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 rok w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „Solidarność” rozpoczął strajki. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską
Rocznica: W 1990 roku Sejm RP przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego
Rocznica: W 1994 roku utworzono Bankowy Fundusz Gwarancyjny

15.12

Dzień Ludwika Zamenhofa, twórcy języka Esperanto

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 roku ZOMO rozpoczęło pacyfikację KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Padły pierwsze strzały do górników

16.12

Rocznica: Stan wojenny, , w 1981 roku w Katowicach oddziały ZOMO i wojska dokonały pacyfikacji KWK „Wujek”, w wyniku której zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych
Rocznica: W 1991 roku zawarto układ stowarzyszeniowy między Polską a Wspólnotami Europejskimi, późniejszą UE

Pamiątkowy napis na murach kopalni

17.12

Dzień bez Przekleństw

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 roku ZOMO rozbiło manifestacje w Krakowie i Gdańsku, gdzie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne
Rocznica: W 2000 roku podpisano umowę o utworzeniu koalicji wyborczej SLD-UP

18.12

Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

Rocznica: W 1988 roku powstał Komitet Obywatelski „Solidarność” przy Lechu Wałęsie
Rocznica: W 1991 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z RPA
Rocznica: W 200o roku Bronisław Geremek został przewodniczącym Unii Wolności (UW)

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.