REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 września 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 12 września 2016 10:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 września 2016 r. W niedzielę (18 września) Andrzej Duda poleci na uroczyste, 71. spotkanie ONZ w Nowym Jorku. (fot.:Andrzej Hrechorowicz/Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl)

• Obradować będzie Sejm (13 i 14 września). Dwa dni posłom zajmie XXV posiedzenie VIII kadencji.
• Obradować będzie także rząd i Komitet Stały Rady Ministrów. We wtorek (13 września) Trybunał Konstytucyjny odwiedzą przedstawiciele Komisji Weneckiej Rady Europy.
• Koniec tygodnia to początek wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Ruszy 71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ONZ). Wizyta za oceanem Andrzeja Dudy potrwa do 24 września.

Sejm

Plan posiedzeń Sejmu może ulec zmianie w wyniku decyzji Prezydium Izby

12.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

13.09

XXV Posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Obrady plenarne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku

W Sejmie będzie referowana działalność Najwyższej Izby Kontroli, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Komisja Etyki Poselskiej
Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej
Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji
Komisja Spraw Zagranicznych
Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych
Komisja Zdrowia
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Polityki Senioralnej
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia; Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Podkomisja stała do spraw polityki społecznej
Komisja Obrony Narodowej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja do Spraw Petycji
Komisja Finansów Publicznych

14.09

XXV Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentarny Zespół ds. sprywatyzowanych szpitali

15.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek
Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Komisje i zespoły parlamentarne obradują w kompleksie sejmowym przy ul. Wiejskiej w Warszawie, wyjątkowo odbywają spotkania w innych miastach Polski, źródło: Kancelaria Sejmu/sejm.gov.pl

16.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Senat

15.09

Konferencja Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii

16.09

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów „Współpraca Polski z krajami Ameryki Środkowej i Karaibów”

Rząd

13.09

Posiedzenie Rady Ministrów

15.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.09

Europejski Kongres Robotyczny, Udział w kongresie z ramienia MNiSW bierze podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński

15.09

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje wicepremier Jarosław Gowin, tutaj z urzędnikami resortu, źródło: mnisw.gov.pl

16.09

Zakończenie terminu naboru kandydatów do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

12.09

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym pod Rzeszowem, w ramach I Europejskiego Kongresu Robotycznego, odbędzie się briefing prasowy z udziałem Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

12.09

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w spotkaniu "Program przebudowy dróg, potrzeb i kierunków komunikacji krajowej" w Słupsku

13.09

Wiceminister Jerzy Szmit spotka się z ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce Ałtajem Abibbułajewem, spotkanie odbędzie się w Warszawie w ministerstwie

14.09

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w XII edycji konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie" w Warszawie
Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w III Konferencji Technicznej "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", konferencja potrwa trzy dni do 16 września
Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, spotkanie odbywa się w Kazachstanie, potrwa do 17 września

16.09

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego i Śląskiego, spotkanie odbędzie się w Tomaszowicach

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13.09

W siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn odbędzie się spotkanie armatorów śródlądowych współorganizowanie przez MGMiŻŚ

Ministerstwo Energii

13.09

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków w Warszawie w siedzibie ministerstwa

Prezydent

13.09

„Startupy w Pałacu”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami startupów oraz inwestorów

14.09

Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w XII Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Płowdiw i Sofii w Republice Bułgarii, dzień pierwszy

15.09

Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, dzień drugi

18.09

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas której weźmie udział w Debacie Generalnej 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, wizyta potrwa do 22 września

Andrzej Duda w Nowym Jorku może ponownie spotkać się z Barackiem Obamą. Ostatni raz politycy rozmawiali na szczycie NATO w Warszawie, źródło: twitter.com/prezydentpl

Narodowy Bank Polski

13.09

NBP przedstawi bilans płatniczy za lipiec 2016 roku
NBP przedstawi informacje o inflacji bazowej w lipcu 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

13.09

Ruszą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień pierwszy. Spotkania odbędą się w Puławach

14.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień drugi. Spotkania odbędą się w Opolu Lubelskim i Kraśniku

15.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień trzeci. Spotkania odbędą się w Zamościu i Chełmie

16.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień czwarty. Spotkania odbędą się w Lublinie

Trybunał Konstytucyjny

13.09

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego spotkają się z członkami i ekspertami Komisji Weneckiej, przebywającymi w Polsce w związku z przygotowywanym na wniosek Sekretarza Generalnego Rady Europy raportem na temat nowej ustawy o Trybunale

15.09

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą prawa o zatrzymaniu prawa jazdy

Inne

12.09

Święto Wojsk Lądowych, obchodzone na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej z 1683 r.
Rocznica: Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku, co pozwoliło zostać premierem RP pierwszemu niekomunistycznemu politykowi od II Wojny Światowej

14.09

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

15.09

Rocznica: W 2000 roku Sejm przyjął ustawę Kodeks spółek handlowych

16.09

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Rocznica: W 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską, późniejszą UE
Rocznica: W 1993 roku ostatni oddział wojsk, byłych sowieckich wówczas już rosyjskich opuścił Polskę

17.09

Światowy Dzień Sybiraka
Rocznica: W 1980 roku formalnie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele

18.09

Rocznica: W 2001 roku Sejm przyjął ustawę Kodeks morski

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.