REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 13-19 marca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 13 marca 2017 09:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 13-19 marca 2017 r. W piątek (17 marca) w Baden-Baden spotka się elita ekonomiczna świata. (fot.:youtube.com)

Wicepremier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu, jako pierwszy polski minister ds. gospodarki, będzie uczestniczył w spotkaniu G20. Odbędzie się ono w Niemczech, w piątek (17 marca). Morawiecki jest gościem specjalnym spotkania. Zobaczcie co jeszcze się wydarzy w nadchodzących dniach.

Sejm

13.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej.

14.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II.
Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej.
Konferencja - Czy mediacja może odciążyć sądy?

16.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji.

17.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej.

18.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.


Senat

14.03

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Infrastruktury,
- posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
- posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury,
- posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- posiedzenie Komisji Obrony Narodowej,
- posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej.

Obrady Senatu RP, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej organizuje konferencję pt. „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”.

15.03

Posiedzenie Senatu RP.

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

16.03

Posiedzenie Senatu RP.


Rząd

13.03

Kancelaria Premiera RP przypomina, że niebawem przypada 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich.

W Rzymie, 25 marca 1957 roku, podpisano dwie umowy, traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, źródło: pixabay.com

14.03

Posiedzenie Rady Ministrów.

15.03

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

16.03

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.03

Wiceminister kultury dr hab. Magdalena Gawin weźmie udział w London Book Fair i otworzy stoisko polskiej prezentacji, gościa honorowego targów.

15.03

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów "Pomniki Historii", która odbędzie sie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

17.03

Wiceminister Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości z okazji rocznicy otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.03

Wicepremier Jarosław Gowin i dr Piotr Dardziński wezmą udział w "Welconomy Forum in Toruń".

14.03

Aleksander Bobko weźmie udział w debacie "Miejsce humanistyki w kulturze Polski współczesnej", Warszawa.

15.03

Spotkanie z rektorami szkół artystycznych. W spotkaniu udział weźmie wicepremier Jarosław Gowin. Kraków.

16.03

Ogólnopolska konferencja naukowa „Czy naukom humanistycznym potrzebna jest promocja?”.
Uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.
Wicepremier Jarosław Gowin spotka się z rektorami uczelni wyższych, Łódź.

17.03

Aleksander Bobko spotka się z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ministerstwo Rozwoju

13.03

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w "Welconomy Forum in Toruń".

Mateusz Morawiecki odwiedzi Niemcy w piątek (17 marca), źródło: Sejm/sejm.gov.pl

14.03

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami start-upów oraz inwestorów, Warszawa.
Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emielewicz weźmie udział w Międzynarodowych Targach Meblarskich - Meble Polska 2017, Poznań.
Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński weźmie udział w debacie  „Rola komplementarnych instrumentów płatniczych w kształtowaniu zachowań konsumentów – na przykładzie kart przedpłaconych”, Warszawa.

15.03

Podsekretarz stanu w MR Paweł Chorąży weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, Mszczonów.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w Forum Bankowym 2017, Warszawa.

16.03

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w gali wręczenia tytułu "Człowieka Roku" tygodnika Wprost, Warszawa.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego zespołu ds. funduszy UE. Tego samego dnia wraz podsekretarzem stanu Adamem Hamryszczakiem, spotka się z marszałkami, Warszawa.

17.03

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie G20, Niemcy, Baden-Baden.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w Polish-Egyptian Business Forum, Warszawa,


Ministerstwo Obrony Narodowej

13.03

O godz. 17.00 w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych odbędzie się spotkanie z okazji 18 rocznicy wstąpienia Polski do NATO z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i zaproszonych gości zagranicznych.

Ostatnim wielkim spotkaniem NATO był szczyt Sojuszu w Warszawie, na zdjęciu Andrzej Duda i Barack Obama, źródło: Prezydent RP/twitter.com

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

13.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński otworzy V edycję konferencji "Forum Technologiczne 2017 – Forum Nowoczesnych Dostaw" poświęconą cyfryzacji usług pocztowych.
Spotkanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita w sprawie inwestycji infrastrukturalnych. W spotkaniu wezmą również udział: wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek i dyrektor oddziału GDDKiA w Kielcach, Krzysztof Strzelczyk.

15.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w seminarium "Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej". Poznań.
Konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Jerzego Szmita, podczas której zostaną ogłoszone oficjalne wyniki przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w 2016 roku. W konferencji udział wezmą również Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Mariusz Szpikowski, Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".
Wiceminister Justyna Skrzydło spotka się z zarządem Stowarzyszenia ITS-Polska. Warszawa.

17.03

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w konferencji "Chcemy uczciwego budownictwa". Warszawa.

Prezydent

14.03

O godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu „Start-upy w Pałacu_edycja B2B”, Warszawa.
O godz. 17.00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski weźmie udział w debacie „Miejsce humanistyki w kulturze Polski współczesnej”, przygotowanej we współpracy z Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa.

Trybunał Konstytucyjny

16.03

Sąd konstytucyjny ma zająć się Prawem o zgromadzeniach, które chce zbadań pod kontem konstytucyjności Prezydent RP. TK rozpozna wniosek w pełnym składzie.

Ryszard Petru na manifestacji. Prawo o zgromadzeniach znowelizowano w 2016 roku, opozycja uważa je za ograniczenie prawa do wyrażania poglądów na ulicy, źródło: Nowoczesna/twitter.com

Rzecznik Praw Obywatelskich

14.03

RPO organizuje Konferencję "Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym”.
Zapadnie wyrok WSA w Warszawie w sprawie Białowieży. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.

16.03

Zostanie ogłoszony wyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO.

17.03

Pracownicy biura RPO będą w Bydgoszczy, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO.


Narodowy Bank Polski

13.03

NBP przedstawi Raport o inflacji za miesiąc marzec 2017 roku.

14.03

NBP przedstawi sytuację na rynku mieszkaniowym w IV kwartale 2016 roku.
NBP poda podaż pieniądza M3 na II kwartał 2017 roku.


Inne

13.03

Rocznica: W 2003 Rada Miasta ustanowiła 1 sierpnia Dniem Pamięci Warszawy.
Rocznica: W 2007 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis dotyczący utraty mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta i radnego w wyniku niezłożenia przez niego w terminie oświadczenia majątkowego jest niezgodny z Konstytucją.

14.03

Rocznica: W 2003 Sejm RP przyjął ustawę o stopniach i tytułach naukowych.

15.03

Światowy Dzień Praw Konsumenta.

Rocznica: W 2002 roku Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

17.03

Światowy Dzień Morza.

18.03

Europejski Dzień Mózgu.

19.03

Dzień Jedności Kaszubów.

Rocznica: Stan Wojenny. W 1981 Milicja i SB brutalnie interweniowały wobec delegatów "Solidarności" podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.
Rocznica: W 2004 Sejm przyjął ustawę Prawo celne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.