REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 14 - 20 listopada 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 14 listopada 2016 11:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 14 - 20 listopada 2016 r. Posiedzenie Sejmu w połowie listopada to dwa dni wypełnione spotkaniami, w tym przesłuchaniami świadków przed komisją ds.Amber Gold. (fot.:Sejm/twitter.com)

• Ruszają ekshumacje w postępowaniu śledczym dotyczącym Smoleńska.
• W połowie tygodnia spotka się Sejm. Ruszy XXX posiedzenie izby VIII kadencji.
• W ramach dwóch dni obrad możliwe, że posłowie będą debatować o obietnicy Andrzeja Dudy obniżenia wieku emerytalnego. Będą też trwały przesłuchania przed komisją ds. Amber Gold.

Sejm

14.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Obrony Narodowej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Konferencja prasowa - W obronie sumienia

Odbędzie się w Sejmie posiedzenie Rady Ochrony Pracy

15.11

XXX Posiedzenie Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Obrady plenarne

- Sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Komisje sejmowe obradują w gmachu parlamentu przy ul. Wiejskiej w Warszawie, źródło: Sejm/twitter.com

Kancelaria Sejmu przewiduje, że w programie obrad plenarnych mogą się znaleźć następujące punkty:
- Projekt Andrzeja Dudy o obniżeniu wieku emerytalnego w Polsce do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet - Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, poselskim projekcie ustawy uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Etyki Poselskiej
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Komisja Obrony Narodowej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości; Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Podkomisja stała do spraw turystyki
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego

Otwarcie wystawy "Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewolenia. Bydgoski listopad 1956 roku"

16.11

Będą trwały obrady plenarne

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Finansów Publicznych
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Komisja Finansów Publicznych
- Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów; Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"; Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Parlamentarny Zespół ds. Sprywatyzowanych Szpitali
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
- Komisja Polityki Senioralnej

17.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Finansów Publicznych

Godło RP na lasce marszałkowskiej na sali obrad Sejmu, źródło: Sejm/twitter.com

18.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Senat

14.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

15.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Środowiska
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

16.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Inauguracja wystawy „Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem… – życie i dzieło Henryka Sienkiewicza”

Rząd

15.11

Posiedzenie Rady Ministrów
Posiedzenie Komisji Ekonomicznej Rady Ministrów

17.11

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

18.11

Posiedzenie Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.11

Wiceminister Magdalena Gawin otworzy konferencję pt. „Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki Polskiej II połowy XX wieku” organizowaną przez SARP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.11

Aleksander Bobko weźmie udział w 15-leciu PWSZ w Tarnobrzegu

16.11

- Piotr Dardziński weźmie udział w spotkaniu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”
- Aleksander Bobko weźmie udział w czwartej gali międzynarodowego konkursu Prix Galien

17.11

Wicepremier, minister Jarosław Gowin weźmie udział w konferencji dot. Innowacyjności w gospodarce i energetyce europejskiej

18.11

Wicepremier, minister Jarosław Gowin i Teresa Czerwińska wezmą udział w posiedzeniu KRASP

Ministerstwo Rozwoju

14.11

Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w delegacji gospodarczej towarzyszącej oficjalnej wizycie Prezydenta RP w Szwajcarii. W spotkaniach będą również uczestniczyli przedstawiciele 5 start-upów

Ministerstwo Obrony Narodowej

14.11

W siedzibie MON w Warszawie odbędzie się, w obecności sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego, podpisanie umowy na dostawę dwóch samolotów "małych" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)

Polscy politycy latają samolotami LOT. Stan taki panuje od 2010 roku, gdy odstąpiono od wykorzystania, po katastrofie smoleńskiej, TU-154M i samolotów JAK-40, źródło: MSZ/twitter.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

18.11

- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w Gali „Polski Kompas 2016”, Warszawa
- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w konferencji pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”, Warszawa

19.11

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w zebraniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, Warszawa, Pałac Prezydencki

20.11

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Ministerstwo Energii

15.11

Podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Prezydent

14.11

Prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą kontynuuje wizytę w Szwajcarii, która zaczęła się w niedzielę (14 listopada), dzień drugi

15.11

Wizyty prezydenta Dudy w Szwajcarii dzień trzeci, ostatni

Trybunał Konstytucyjny

15.11

- Sąd konstytucyjny o 9.00 będzie badał zgodność z Konstytucją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
- Sąd konstytucyjny o 13.00 będzie badał zgodność z Konstytucją możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny 

Narodowy Bank Polski

14.11

- Bank przedstawi Raport o inflacji za listopad 2016 roku
- Bank przedstawi Bilans płatniczy za październik 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

16.11

- Pracownicy biura RPO będą przyjmować we Wrocławiu, wyjątkowo ich praca będzie trwała do 15.
- Kończy się konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na multimedialną interpretację Konstytucji, który organizuje biuro RPO

Inne

14.11

Na Wawelu odbędzie się ekshumacja śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskich, więcej o tym przedsięwzięciu śledczych przeczytasz tutaj

Światowy Dzień Cukrzycy
Ogólnopolski Dzień Seniora

Rocznica: W 1990 roku w Warszawie podpisano traktat polsko-niemiecki potwierdzający granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej

15.11

Rocznica: W 1998 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie tzw. ślubów konkordatowych
Rocznica: W 2010 roku w prowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych

16.11

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Polski Dzień Służby Zagranicznej

Rocznica: W 1964 roku Sejm PRL przyjął ustawę o Polskim Czerwonym Krzyżu
Rocznica: W 2007 roku został zaprzysiężony pierwszy rząd Donalda Tuska
Rocznica: W 2014 roku odbyły się wybory samorządowe
Rocznica: Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło

17.11

Międzynarodowy Dzień Studenta

Rocznica: W 2012 roku Janusz Piechociński został wybrany na prezesa PSL 

18.11

Rocznica: W 2002 roku Lech Kaczyński został zaprzysiężony na stanowisku prezydenta Warszawy
Rocznica: W 2011 roku został zaprzysiężony drugi rząd Donalda Tuska

19.11

Światowy Dzień Mężczyzn
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Rocznica: W 1995 roku, w II turze wyborów prezydenckich Aleksander Kwaśniewski pokonał ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę
Rocznica: W 2009 roku Sejm RP przyjął ustawę o grach hazardowych
Rocznica: W 2012 roku Polska formalnie została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.