REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 16-22 kwietnia 2018 r.

 • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
 • 16 kwietnia 2018 10:20
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 16-22 kwietnia 2018 r. Euro to waluta Unii Europejskiej. Istnieje od 1 stycznia 1999 r. choć postulowana była jako rozwiązanie monetarne od początku istnienia Wspólnot Europejskich. (fot. Dennis Skley/flickr.com/CC BY-ND 2.0)

Połowa kwietnia w Polsce to intensywne spotkania w Sejmie, debata o euro w Polsce zapowiedziana na środę (18 kwietnia) i Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W tym ostatnim spotkaniu będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

 • Sejm zdominują przesłuchania agentów ABW, których posłowie z komisji śledczej ds. Amber Gold będą pytać o działania służb w sprawie piramidy finansowej.
 • Szykują się też ważne inwestycje w polskiej nauce, które nadzoruje Jarosław Gowin.
 • Prezydent Andrzej Duda będzie aktywny w sferze międzynarodowej. Przyjmie w Warszawie gubernatora Illinois Bruce’a Raunera. Otrzyma też nowe listy dyplomatyczne od nowych ambasadorów.

 

Sejm

16.04

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold chce przesłuchać funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ich dane identyfikacyjne są objęte tajemnicą dla dobra ich pracy w służbach śledczych.

17.04

- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego organizuje konferencję Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie kontynuować przesłuchania funkcjonariuszy ABW.

- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

18.04

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie procedować prezentacje roli i zadań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

- Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce, tzw. zespół "Antysmogowy" będzie obradował w Piotrkowie Trybunalskim.

- W Sejmie odbędzie się konferencja „Polska w strefie euro”. Organizatorem spotkania jest Business Center Club (BCC) a udział w rozmowie merytorycznej o euro dla Polski zapowiedzieli: Marek Goliszewski -prezes BCC, poseł Jerzy Meysztowicz oraz dziennikarz Bogusław Chrabota. W dalszej części konferencji wystąpią: Maciej Bukowski, Stanisław Gomułka, Jan Król, Aleksander Łaszek, Artur Nowak-Far, Witold Orłowski, Andrzej Rzońca, Mateusz Sabat, Ewa Sadowska-Cieślak, Marcin Święcicki, Wojciech Warski, Cezary Wójcik.

Posłowie w sali Sejmu RP w czasie 62. posiedzenia Sejmu VIII kadencji, źródło: Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/CC BY 2.0

19.04

Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego - posłowie zespołu chcą rozmawiać o projekcie opieki skoordynowanej w SM w Polsce (KOSM).

20.04

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego - posłowie i zespół organizują w Sejmie II Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości rodzinnej 2018.

Senat

16.04

Spotkanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej - senatorowie rozpatrzą zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

17.04

Konferencja Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana „Służba publiczna - współczesne wyzwania”.

18.04

Odbędzie się w Senacie RP konferencja „Kryzys trwałości małżeństwa – przyczyny i profilaktyka”. Senat zaznacza, że: celem konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy plus” jest przedstawienie przyczyn rozpadu więzi małżeńskich i rodzinnych, wskazanie metod wspierania małżeństwa w kryzysie oraz różnych form pracy terapeutycznej z małżeństwami i związkami nieformalnymi. Drugim istotnym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami pracującymi na rzecz trwałości małżeństwa i rodziny oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

19.04

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Premier Mateusz Morawiecki, źródło: Kancelaria Premiera RP/twitter.com

Rząd

16.04

- O godzinie 11.00 premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w prezentacji wyników „Ankiety Konstytucyjnej 2017", Warszawa.

- O godz. 11.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

17.04

Na posiedzeniu rządu o godzinie 10. premier i ministrowie zajmą się projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. W dalszej części spotkania na agendzie Rady Ministrów pojawi się Prawo o ruchu drogowym.

18.04

- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

- Komitet Narodowy Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16.04

- Jarosław Gowin będzie w Łodzi gdzie spotka się z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego. Porozmawia z nimi o reformie szkolnictwa wyższego.

- Konferencja „Praca, Przedsiębiorczość, Społeczna Gospodarka Rynkowa”. Spotkanie odbywa się w Łodzi w ramach programu Polonia Restituta.

- Wiceminister Piotr Müller będzie w Ciechanowie. Polityk będzie brał udział w kongresie gospodarczo-samorządowym.

17.04

- Wicepremier Jarosław Gowin będzie w Bydgoszczy na uroczystym podpisaniu umowy na inwestycje budowlane.

- Podsekretarz stanu Piotr Müller zapowiedział udział w Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, Warszawa.

18.04

- Jarosław Gowin uświetni obecnością uroczyste podpisanie umowy na inwestycje budowlane w PWSZ w Pile. Po uroczystości odbędzie się także spotkanie z pracownikami naukowymi PWSZ.

- Piotr Müller w Warszawie przyjmie Aryna Orsarievema - sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu. Towarzyszy mu delegacja Rady Rektorów Uczelni Kazachstanu.

Jarosław Gowin w czasie wizyta w SP w Przyborowie, źródło: twitter.com/jaroslaw_gowin

20.04

Piotr Müller będzie w Krynicy-Zdroju gdzie spotyka się XXIV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spotkanie trwa do soboty 21 kwietnia.

Prezydent

16.04

- O godz. 12.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Gubernatora Illinois Bruce’a Raunera.

- Popołudniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Szamotułach (województwo wielkopolskie).

17.04

W godz. 13.00 - 15.30 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów Królestwa Norwegii, Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), Malezji, Palestyny i Republiki Zambii.

Rzecznik Praw Obywatelskich

16.04

- Adam Bodnar zaczyna serię spotkań regionalne w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodnio-pomorskim.

- W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich w Inowrocławiu, w Nowej Wsi Królewskiej (gmina Płużnica) i w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie.

17.04

- RPO odwiedzi Nakło nad Notecią i Tucholę.

18.04

- Adam Bondar będzie w Człuchowie i w Wałczu.

19.04

- Adam Bodnar odwiedzi Szczecinek.

Trybunał Konstytucyjny

18.04

- Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi do Trybunału prośbę o rozpatrzenie wniosek o zbadanie zgodności art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do dochodzenia należności publicznoprawnych na drodze cywilnej w formie skargi pauliańskiej, z art. 2 oraz z art. 84 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Julia Przyłębska, Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Narodowy Bank Polski

16.04

O godzinie 14.00 NBP przedstawi stan inflacji bazowej na miesiąc marzec 2018 r.

17.04

Spotkanie Posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego .

20.04

Bank zaprezentuje stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, stana na marzec 2018 r.

Inne

16.04

Święto Wojsk Inżynieryjnych

III zmiana PKW Rumunia podczas ćwiczenia Dunaj-18, źródło: twitter.com/DGeneralneRSZ

Rocznica: W 1991 r. odbyła się pierwsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

Rocznica: W 2004 r. Sejm RP przyjął ustawę o ochronie przyrody.

17.04

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

Rocznica: W 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Związek działa od tej rejestracji do dzisiaj.

Rocznica, katastrofa smoleńska: W 2010 r. w Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

18.04

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dzień Pacjenta w Śpiączce

19.04

Rocznica: W 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Rocznica: W 2005 r. Sejm RP uznał przez aklamację turecką rzeź Ormian za ludobójstwo.

20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy.

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy ogłoszono z inicjatywy Reporterów bez Granic w 1991 r., źródło: Jeff Eaton/flickr.com/CC BY-SA 2.0

21.04

Rocznica: W 2004 r. Józef Oleksy został wybrany na marszałka Sejmu RP. Zastąpił Marka Borowskiego.

22.04

Dzień Ziemi.

Rocznica, stan wojenny: W 1985 r. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyroki wobec zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (12 komentarzy)

 • Stacho G.-Stańczyk 2018-04-16 16:37:38
  Zanim uwaga, najpierw cytata ze wstępnej informacji: "Komitet Narodowy Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP". W związku z tym, że władze III RP, tj. partie parlamentarne w spec-oświadczeniu "za przystąpieniem". referendum, Sejm i Senat, rząd i prezydent najpierw wypowiedzieli się "przystąpieniem" III RP na gorszych warunkach, niż ustalone dla państwa "starych" , a potem bez sprzeciwu przyjęły "traktaty lizbońskie" uznając pierwszeństwo prawa i sądów unii nad krajowymi, czyli zrzekając się suwerenności, w 100-cie niepodległości II R P będzie tylko można wspomnieć z łezką w oku, że Polska była, ale przestała być suwerenna i to nie wskutek walk na froncie, ale działań całej czeredy polityków, z których najważniejsi uroczyście ślubowali bronić suwerenności naszego kraju.
 • NaPohybelPo 2018-04-16 14:24:24
  Trafił sie na tym forum jakiś resortowy troll " :-) ". Jego komentarze o lewackim PISie i jego lewackich wyborcach to lepsze niż frazeologizmy Misiły albo innego pajaca z opozycji
 • :-) 2018-04-16 13:28:28
  Do NIE DLA EURO.: Głupie lewactwo to ci co głosują za pisuarem. Po pierwsze dlatego że są głupi glosując na lewactwo a myśląc że na prawicę, po drugie dlatego że są lewakami, nawet jeżeli nie dociera to do ich skurczonych przez brak myślenia organów które sami uważają za mózgi. Nie ma bardziej lewackiej partii niż PIS. Postępują dokładnie tak samo jak komuna - centralne sterowanie, podporządkowanie wszystkiego, oskarżanie innych o swoje porażki, sterowanie sądami i strukturami siłowymi, jednoosobowe rządy pierwszego sekretarza, rząd podporządkowany jedynie słusznej partii.
 • NIE DLA EURO. 2018-04-16 13:11:23
  Do :-): I myślisz, że ktoś w to uwierzy? No w sumie głupie lewactwo może w to uwierzyć, czyli podobni do ciebie.
 • :-) 2018-04-16 12:55:28
  Do NIE DLA EURO.: Nie ma bardziej lewackiej partii niż PIS. Postępują dokładnie tak samo jak komuna - centralne sterowanie, podporządkowanie wszystkiego, oskarżanie innych o swoje porażki, sterowanie sądami i strukturami siłowymi, jednoosobowe rządy pierwszego sekretarza, rząd podporządkowany jedynie słusznej partii.
 • NIE DLA EURO. 2018-04-16 12:43:41
  Do :-): To jest właśnie mentalność lewactwa, mało wiedzieć i się wymądrzać. Lewactwo to choroba umysłowa.
 • NIE DLA EURO. 2018-04-16 12:41:06
  Do :-): Gdybyś poniemiecki trollu/kłamczuchu tak znał się na ekonomi i finansach wspomniałbyś tu o jednej kategorycznej rzeczy kiedy ja napisałem aby nie zmieniać waluty na euro, nie wspomniałeś o tej rzeczy więc nie znasz podstawowych zasad ekonomi. Ja cie nie oświecę, wracaj do szkoły. Żegnam.
 • NIE DLA EURO. 2018-04-16 12:37:28
  Do :-): Ciekawe kto się nabierze na te twoje wypociny poniemiecko peowski trollu. Ja już twoje bajeczki czytałem w poprzednich artykułach niemiecka marionetko.
 • :-) 2018-04-16 11:46:48
  Do NIE DLA EURO.: Jak każdy tępy pisuarowy troll potrafisz tylko obrażać ale nie masz pojęcia o tym co się wokół ciebie dzieje. Euro mają wszystkie najsilniejsze gospodarki w EU i bez jego przyjęcia będziemy tylko tracić ponieważ pozostaniemy poza głównym nurtem ekonomicznym a w pewnym zakresie także politycznym. A co do Niemiec to bardzo nam pomogły i nie mów że na tym korzystają bo bilans ekonomiczny mamy z Niemcami dodatni (ale ty pewnie nie wiesz co to bilans). Gdyby nie oni, dalej jeździłbyś polonezem po kocich łbach.
 • NIE DLA EURO. 2018-04-16 11:32:33
  Do :-): Ale ty jesteś głupi, peowski trollu. Lizodupie niemiec, pedale. Pospolity głąbie.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.