REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 lipca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 17 lipca 2017 10:55
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 lipca 2017 r. Na zdjęciu 45. posiedzenie Sejmu. (fot.:Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W tym tygodniu 46. posiedzenie Sejmu. Posłowie będą pracować ostatni raz przed wakacjami. W obradach m.in.: oskarżenie prywatne wobec posłów: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego. Polskę odwiedzą też Książę i Księżna Cambridge, następca tronu Wielkiej Brytanii.

Sejm zacznie prace jeszcze w poniedziałek (17 lipca) dwoma spotkaniami zespołów parlamentarnych. Potem główne prace 46. powiedzenia będą trwały w dniach 18, 19 i 20 lipca.

• W ramach prac Komisji śledczej ds. Amber Gold będą przesłuchani kolejni świadkowie.

• 19 lipca prezydent RP Andrzej Duda przyjmie w Warszawie prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasa Bacha.

• 22 lipca minie rocznica zniesienia Stanu Wojennego w PRL.

Sejm

17.07

Prace ciał parlamentarnych

- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców.

- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim.

18.07

Pierwszy dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku.

- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r."

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego, z dnia 7 marca 2017 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego.

- Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie opiniować zmiany w ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Komisja Obrony Narodowej będzie pracować nad rządowym projektem ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

- Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym rozpatrzy sprawy: posła Sławomira Nitrasa i jego wypowiedzi oraz zachowania podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniu 7 czerwca 2017 r., posła Jacka Żalka, który w dniu 25 czerwca 2017 r. występował w programie „Woronicza 17” w stacji TVP Info.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie opiniować dla Sejmu działalność Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w 2016 r.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha dwie osoby: Ireneusza Dylczyka, byłego dyrektora marketingu Jet Air oraz Mariusza Olecha.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie pracować nad projektem rządowym o NGO, czyli nad propozycją Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie obradować nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na połączonym spotkaniu z Komisją Spraw Zagranicznych będzie procedować pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między RP a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).  To porozumienie podpisano w Warszawie 9 marca 2017 r. i wymaga ratyfikacji.

- Zbierze się Komisja Polityki Senioralnej.

Otwarta zostanie wystawa "Bitwa Warszawska 1920 - 18. decydująca Bitwa w Dziejach Świata - Cud nad Wisłą".

Polska piechota II RP maszerująca na Bitwę Warszawską, źródło: wikimedia.org/domena publiczna

Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego organizuje konferencję poświęconą wystawie w Sejmie RP: Irak, Dłonią walczymy z terroryzmem i ekstremizmem, dłonią siejemy miłość i pokój w Ojczyźnie.

19.07

Drugi dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Andrzeja Korytkowskiego, byłego prezesa firmy Finroyal Service oraz Danutę Jacuk-Plichtę.

- Pracować będzie Komisja ds. Petycji Sejmu.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłucha informacji z resortu cyfryzacji, w której zostanie przedstawiony stan prac nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Będzie pracować Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji z MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.

- Komisja Ustawodawcza będzie procedować przygotowanie projektu uchwały na podstawie wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.

- Komisja Spraw Zagranicznych zajmie się sprawą przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

- Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu zamkniętym wysłucha informacji z MON na temat wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego.

- Będzie obradować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

20.07

Trzeci dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne

Sejm zaczyna 20 lipca wakacje parlamentarne.

21.07

Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.

Senat

17.07

W Senacie będzie pracować Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

18.07

- W Senacie będzie pracować Komisja Infrastruktury.

- Zbierze się Komisja Środowiska Senatu.

Sala Senatu RP, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

Rząd

18.07

Posiedzenie Rady Ministrów.

19.07

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18.07

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju.

20.07

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin spotka się z dyrektorami instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju

17.07

- Witold Słowik weźmie udział w otwarciu obwodnicy Inowrocławia.

- Paweł Chorąży weźmie udział w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Supraśl.

19.07

Adam Hamryszczak weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu produkcyjnego Hutchinson, Dębica.

20.07

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w seminarium „Cyberbezpieczeństwo, Polska Dolina Krzemowa, Nowatorskie rozwiązania dronowe, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

17.07

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotka się z ministrem transportu Czech Danem Ťokiem. Rozmowy dotyczyć będą współpracy infrastrukturalnej.

Prezydent

17.07

Wizytę dyplomatyczną w Polsce złożą Książę i Księżna Cambridge. Williama i Catherine będzie gościć prezydent RP Andrzej Duda. Poniedziałek to pierwszy dzień wizyty.

Williama i Catherine, Książę i Księżna Cambridge w czasie swojego ślubu, źródło: flickr.com/CC BY-SA 2.0

18.07

Będzie trwała wizyta Williama i Catherine w Polsce, dzień drugi.

Więcej o wizycie Williama i Catherine przeczytasz tutaj

O godz. 12. prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym otwarciu Zakładu Radioterapii oraz zmodernizowanej Kliniki Onkologii.

19.07

O godz. 11. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda przyjmie prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha.

Rzecznik Praw Obywatelskich

21.07

Pracownicy biura RPO będą czekać na interesantów w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Narodowy Bank Polski

21.07

NBP opublikuje informacje o podaży pieniądza M3 za czerwiec 2017 r.

NBP przedstawi informację o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych, stan na czerwiec 2017 r.

Inne

17.07

Rocznica: W 1986 roku miała miejsce ostatnia w PRL amnestia dla więźniów politycznych.

Rocznica: W 1989 roku Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, z Watykanem.

18.07

Rocznica: W 1974 roku Sejm PRL przyjął ustawę powołującą Fundusz Alimentacyjny.

19.07

Rocznica: W 1989 roku gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL.

Generał Wojciech Jaruzelski w orędziu emitowanym w dniu 13 grudnia 1981 roku, kiedy koordynowana przez niego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) wprowadzała stan wojenny, źródło: materiały archiwalne/domena publiczna

20.07

Rocznica: W 2001 roku Sejm RP przyjął ustawę o kredycie konsumenckim.

21.07

Rocznica: W 2010 roku Irena Lipowicz objęła urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rocznica: W 1983 roku dokonała samorozwiązania Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ciało utworzone w grudniu 1980 roku, które wprowadziło stan wojenny w PRL.

22.07

Rocznica: W 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny.

23.07

W Polsce Dzień Włóczykija.

Rocznica: W 2003 roku Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.