REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19-25 czerwca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 19 czerwca 2017 10:20
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19-25 czerwca 2017 r. Sejm RP będzie obradować w tym tygodniu po raz 44. w VIII kadencji. (fot. Rafał Zambrzycki/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W Sejmie przed komisją śledczą ds. Amber Gold stanie syn byłego premiera Donalda Tuska - Michał Tusk. To przesłuchanie będzie częścią 44. spotkania Sejmu tej kadencji.

• Sejm ma przed sobą trzy pełne pracy dni. W czasie obrad mają być zakończone prace nad zmianami w sądownictwie i KRS.

• Komisja obrony zajmie się także na posiedzeniu niejawnym dochodzeniem w MON poświęconemu badaniu katastrofy TU-154M pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

• Premier drugą część tygodnia spędzi w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej.

 

Sejm

19.06

W Sejmie zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych
Będzie pracować Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

20.06

Pierwszy dzień 44. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne

- Złożone zostanie sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani,
- Sejm wysłucha sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego,
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych,
- Odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,
- Przedstawiona zostanie przez ministra środowiska informacja o realizacji w 2016 r. zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba,
- Przedstawione zostanie przez Ministra Sportu i Turystyki dokumenty: sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012,
- Sejm wysłucha sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRiTV) z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku,
- Zostanie złożona informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.,
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), po nim nastąpi trzecie czytanie tej propozycji,
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, także poddane potem pod trzecie czytanie,

Najistotniejsze prace komisji

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie pytać w formie przesłuchania Tomasza Kloskowskiego, prezesa zarządu Portu Lotniczego w Gdańsku,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych spotka się na zamkniętym posiedzeniu, obrady będą poświęcone informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w służbach specjalnych,
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchają informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia,
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji o bezpieczeństwie na akwenach wodnych oraz o zasadach zapewnienia opieki wyspecjalizowanych ratowników,
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
- Komisja Obrony Narodowej będzie obradować na posiedzeniu zamkniętym, wysłucha ustaleń i raportu z pracy Podkomisji do ponownego zbadania katastrofy samolotu Tu-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

Odbędzie się otwarcie wystawy "Bogactwo przyrodnicze lasów Podkarpacia i Bieszczadów".

Odbędzie się w Sejmie konferencja prasowa - Rzucamy wyzwanie cukrzycy. Walczymy o dłuższe życie z cukrzycą.

Po prawej Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, źródło: Sejm PR/flickr.com/CC BY 2.0

21.06

Drugi dzień 44. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Zaplanowano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłucha informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczących propozycji kryteriów nowego systemu nagradzania pracowników kontroli NIK, który będzie odnosił się do realnego wkładu pracy i do realnie uzyskiwanych efektów,
- Komisja Etyki Poselskiej spotka się na posiedzeniu zamkniętym, będzie badać sprawę posła Marka Suskiego w dniu 28 marca 2017 r.,
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold ma zamiar przesłuchać Michała Tuska, byłego pracownika OLT Express, syna byłego premiera Donalda Tuska,
- Zbierze się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych,
- Pracować będzie Komisja Infrastruktury,
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wysłucha ministrów: rolnictwa i rozwoju Wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia,
- Zbierze się podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami,
- Będzie pracować Komisja Zdrowia, na spotkaniu zostaną rozpatrzone poprawki do drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie zajmować się budżetem za rok 2016,
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa będzie opiniować realizację biznesplanu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) od czasu jej powstania do momentu połączenia z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW).

22.06

Trzeci dzień 44. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Zaplanowano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rozpatrzeniem projektu planu pacy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
- Będzie pracować Komisja Finansów Publicznych,
- Zbierze się Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa,
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.

Senat

19.06

W Senacie odbędzie się konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”.

20.06

Posiedzenie Senatu RP

Spotkania komisji Senatu

- Posiedzenie Komisji Zdrowia,
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej,
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego,
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Rząd

19.06

W Warszawie odbędzie się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Beneluksu. Polskę będzie reprezentowała premier Beata Szydło.

20.06

Odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło spotka się z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem, który będzie przebywał z wizytą w Polsce.

21.06

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

22.06

Beata Szydło będzie w Brukseli na dwudniowym szczycie Rady Europejskiej.

Premier Beata Szydło w czasie zeszłotygodniowej wizyty w Oświęcimiu, źródło: KPRM/domena publiczna

23.06

Będzie trwał szczyt Rady Europejskiej w Brukseli.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.06

- W Warszawie odbędzie się konferencja NKN "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym",
- Odbędzie się posiedzenie Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

20.06

Jarosław Gowin będzie gościem gali II edycji Konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie.

21.06

Jarosław Gowin będzie uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami - I i II ustawa o innowacyjności, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju

20.06

Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji dot. projektu Partnerska Inicjatywa Miast, Warszawa.

23.06

Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji Forum Rozwoju Regionu Karpat, Ukraina,Truskawiec.

Ministerstwo Obrony Narodowej

19.06

MON informuje, że Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) będzie miała zaszczyt gościć noblistę profesora Kurta Wüthricha.

 

21.06

O godz. 10:30 odbędzie się uroczystość przyjęcia pierwszego samolotu Gulfstream G550 do służby 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Więcej o samolocie przeczytasz tutaj.

24.06

Rozpocznie się czwarty Festiwal Orkiestr Wojskowych w Warszawie. Pierwszy koncert odbędzie się w Amfiteatrze Parku Sowińskiego na Woli, drugi w Muzeum Łazienki Królewskie. Tegorocznymi uczestnikami wydarzenia będą m.in. orkiestry wojskowe z Grecji i Białorusi.

Prezydent

19.06

- O godzinie 11. w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.
- O godz. 15. w Belwederze z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbędzie się czwarta debata historyków z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

20.06

O godz. 13. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej Gali AgroLigi 2016.

21.06

- O godz. 12. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 35. Rocznicy powstania Solidarności Walczącej,
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi Sztutowo oraz Nowy Dwór Gdański.

22.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym wernisażu wystawy dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Trybunał Konstytucyjny

20.06

- Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą K 16/15 dotyczącą zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii,
- TK zajmie się także K 5/17 mówiącą o ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.06

W Trzebnicy odbędzie się II Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu. Tematem przewodnim będzie: „Pięć lat Otwartego Dialogu w Polsce - co osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy?". RPO ma patronat honorowy nad spotkaniem.

Narodowy Bank Polski

19.06

W NBP odbywać się będzie posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego,

20.06

Spotka się w NBP Rada Polityki Pieniężnej (RPP), to spotkanie jednodniowe.

22.06

NBP opublikuje Minutes RPP na czerwiec 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.