REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19 - 25 września 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 19 września 2016 09:26
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19 - 25 września 2016 r. Manifestacja kobiet walczących o legalizację aborcji pod Sejmem. Wniosek w Sejmie będzie prezentować była poseł Barbara Nowacja. (fot.:twitter.com/barbaraanowacka)

• Tydzień pod znakiem debaty o aborcji. Posłowie będą czytać po raz pierwszy dwa obywatelskie projekty. Zaczyna się XXVI posiedzenie Sejmu.
• Część rządu odwiedzi Białystok w którym będzie debatować na Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
• Prezydent kończy wizytę w Nowym Jorku i będzie przemawiał na zgromadzeniu ONZ.

Sejm

19.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Konferencje
Konferencja "Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich - realna możliwość czy utopia?" 

20.09

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
- Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych

21.09

XXVI Posiedzenie Sejmu

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym

Projekty dotyczące prawa o aborcji
- Projekt zaostrzający prawo aborcyjne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Joanna Banasiuk
- Projekt liberalizujący prawo aborcyjne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.
Uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka

Projekty związane z prawem aborcyjnym były zapowiedziane w pierwszej połowie roku a podpisy zbierano pod mini wiosną i latem, źródło: wikipedia.org, domena publiczna

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
- Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości"
- Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2015

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Etyki Poselskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
- Komisja Ustawodawcza
- Podkomisja stała do spraw turystyki
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Obrony Narodowej
- Podkomisja stała ds. finansów samorządowych
- Komisja Infrastruktury
- Parlamentarny Zespół ds. wspierania środowisk Dzieci Wojny
- Komisja Finansów Publicznych

22.09

XXVI Posiedzenie Sejmu

Odbędą się obrady plenarne, program obrad ustala Prezydium jest uzależniony od obrad dnia poprzedniego

Sejm przewiduje trzy dni posiedzenia w tym tygodniu, źródło: sejm.gov.pl

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych
- Parlamentarny Zespół do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
-  Komisja Gospodarki i Rozwoju

23.09

Odbędą się obrady plenarne, program obrad ustala Prezydium

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej

Senat

20.09

Komisje
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
- Komisja Środowiska
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

21.09

Komisje
- Komisja Środowiska
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
- Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wystawy
Rusza Wystawa „Żołnierze Oddziału «Zenona» 34. Pułku Piechoty AK”

22.09

Wystawy
Rusza Wystawa „Obrona Grodna w 1939 r.”

Rząd

22.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.09

Wiceminister Teresa Czerwińska bierze udział w gali XV edycji konkursu European Language Label

20.09

III posiedzenie Zespołu ds. Funduszy UE, udział bierze wiceminister Teresa Czerwińska

21.09

Minister Jarosław Gowin weźmie udział w powołaniu Rady Narodowego Kongresu Nauki

22.09

Minister Jarosław Gowin weźmie udział we wręczeniu dyplomów stypendystom Fulbrighta

Ministerstwo Rozwoju

20.09

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Międzyresortowego ds. Funduszy UE

21.09

- Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział w gali wręczenia nagród w Konkursie „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie”
- Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski weźmie udział w posiedzeniu połączonych Komisji Sejmowych ds. UE i Rolnictwa. Tematem spotkania będzie Kompleksowa Gospodarczo-Handlowa Umowa UE – Kanada (CETA) oraz negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji UE – USA (TTIP)

22.09

- Wicepremier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Austrii. Towarzyszyć mu będzie wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W planach wizyty w Wiedniu są rozmowy z wicekanclerzem, ministrem gospodarki Reinholdem Mitterlehnerem oraz udział w Dniach Przemysłu
- Podsekretarz stanu Adam Hamryszczak będzie uczestniczył we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białystoku

Wschodni Kongres Gospodarczy odbywa się w Białymstoku po raz trzeci, źródło: PTWP

- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Przedsiębiorczość i rozwój regionalny - Wyzwania 2030" i jubileuszu 25-lecia Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie

23.09

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencja MSP „Boost Your Business”
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Małopolski na temat projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
- Podsekretarz stanu Paweł Chorąży weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Podlasia na temat projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w konsultacjach projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Skoczowie i Żywcu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

MIB angażuje się w Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności (do 22 września)

19.09

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w otwarciu XIII międzynarodowej konferencji EURO-TRANS w Szczecinie, organizowanej w ramach obchodów 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu, a także w konferencji "Rozwój transportu i gospodarki morskiej w świetle uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych". Tematem wystąpienia pana ministra będzie "Infrastruktura transportowa jako ważny warunek rozwoju kraju"
- Wicemister Tomasz Żuchowski weźmie udział w IV Kongresie Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu

20.09

- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji dotyczącej systemu poboru opłat w Warszawie
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej m.in. zmian legislacyjnych w lotnictwie w Warszawie
- Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Infrastruktury

21.09

-Wiceminister Jerzy Szmit spotka się z delegacją Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników IATA z udziałem przedstawicieli MIB, MSP, PAŻP, ULC w Warszawie

22.09

Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w seminarium MIB z okazji Międzynarodowego dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności

23.09

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

20.09

Wiceminister Marcin Zieleniecki weźmie udział w Obronie VI sprawozdania Polski z wykonania międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Genewie, wizyta wiceministra potrwa do 22 września

21.09

Wiceminister Stanisław Szwed weźmie udział w konferencji „Rola, znaczenie i perspektywy rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni społecznej”. Konferencja odbywa się w Sejmie

22.09

Wiceminister Elżbieta Bojanowska weźmie udział w 29. Międzynarodowej konferencji europejskich firm społecznych CEFEC w Łodzi, konferencja potrwa do 23 września

23.09

Wiceminister Marcin Zieleniecki weźmie udział w I spotkaniu Komisji Kodyfikacyjnej

Prezydent

19.09

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką będzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas której weźmie udział w Debacie Generalnej 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wizytę zaczął w niedzielę 18 września

20.09

Prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował wizytę w USA

21.09

Prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował wizytę w USA

22.09

Prezydent Andrzej Duda zakończy wizytę w USA

Narodowy Bank Polski

20.09

Jednodniowe  posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

22.09

Narodowy Bank Polski opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej na wrzesień 2016

Inne

19.09
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

20.09
Posiedzenie Rady Mediów Narodowych

Rocznica: W 1991 roku w Gdańsku założono Związek Miast Bałtyckich

21.09
Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzone przez ONZ od 1981 r., na arenie międzynarodowej od 2002

Dzień Służby Celnej

Rocznica: W 1997 roku Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) wygrała wybory parlamentarne

22.09
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

Rocznica: Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał rząd Ewy Kopacz w 2014 roku

Rocznica: W 1980 roku założono Niezależne Zrzeszenie Studentów (NSZ)

23.09
Święto Plonów, nazywane w tradycji ludowej Dożynkami

Rocznica: W 2005 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutowały akcje PGNiG

Rocznica: W 2001 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła koalicja SLD-UP

24.09

Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął wersję ówczesnego posła PiS Zbigniewa Ziobry jako ostateczny raport sejmowej komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina

25.09

Dzień Budowlańca

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.