REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 21 - 27 listopada 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 21 listopada 2016 09:28
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 21 - 27 listopada 2016 r. Przewodniczącym Solidarności jest Piotr Duda, działacz i związkowiec. (fot.:KPRM/flickr.com/domena publiczna)

• Rząd w poniedziałek (21 listopada) udaje się z konsultacjami międzyresortowymi do Izraela. Ministrowie w rozjazdach zarówno w kraju jak i za granicą.
• Będzie też pracował Trybunał Konstytucyjny.
• W czwartek (24 listopada) odbędzie się XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Udział w spotkaniu potwierdził Andrzej Duda.
• Prezydent odwiedzi także miasta na Śląsku:  Zabrze i Piekary Śląskie.

Sejm

21.11

Finał konkursu „Obrazki z Sienkiewicza"

23.11

Komisje sejmowe
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Infrastruktury, komisja będzie obradować w sali konferencyjnej Zamku w Krasiczynie, przy granicy z Ukrainą

24.11

Konferencja klubu parlamentarnego Nowoczesnej "16 dni przeciw przemocy", organizuje poseł Ewa Lieder

26.11

Klub Kukiz'15 organizuje konferencję "Forum Organizacji i Ruchów Wolnościowych", organizuje poseł Jacek Wilk

Senat

23.11

Komisje senackie
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Posiedzenie Komisji Zdrowia

25.11

W Senacie odbędzie się konferencja „Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian”. Inicjatywę propagują Kancelaria Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych

Ostatnie posiedzenie Sejmu odbyło się tydzień temu, w dniach 15 i 16 listopada 2016 roku, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Rząd

21.11

Premier Beata Szydło weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień przyznawanych przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku
- Premier Beata Szydło i delegacja rządowa udaje się na konsultacje międzyrządowe do Izraela, więcej przeczytasz tutaj

23.11

- Posiedzenie Rady Ministrów
- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

21.11

Minister Mariusz Błaszczak spotka się w Warszawie z ministrami Grupy Wyszehradzkiej i będzie rozmawiał o migracji do Europy z Bliskiego Wschodu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21.11

Sekretarz Stanu Jarosław Sellin będzie uczestniczył w III Polsko-Izraelskich Konsultacjach Międzyrządowych na szczeblu premierów

22.11

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński będzie przebywał z wizytą w Paryżu (dzień pierwszy)
- Wiceminister Magdalena Gawin weźmie udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Piotr Gliński odwiedzi Paryż, źródło: Ministerstwo Kultury/mkidn.gov.pl

23.11

Piotr Gliński będzie przebywał z wizytą w Paryżu (dzień drugi wizyty)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21.11

Posiedzenie Komitetu Pełnomocnych Przedstawicieli Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, resort nauki będzie reprezentować Aleksander Bobko

22.11

III Polsko-Izraelskie Międzyrządowe Konsultacje Polityczne, MNiSW reprezentował będzie Piotr Dardziński

24.11

- Wicepremier Jarosław Gowin będzie gościem gali VII. edycji programu LIDER
Wicepremier Jarosław Gowin zaszczyci obecnością uroczystość wręczania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego dr hab. oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

25.11

Wiceminister Jarosław Gowin i Aleksander Bobko wezmą udział w konferencji "Rola humanistyki w nauce i szkolnictwie wyższym"

Ministerstwo Rozwoju

21.11

O godz. 9.30 odbędzie się konferencja prasowa, podczas której przedstawione zostaną wyniki pierwszego konkurs w ramach rządowego programu Start in Poland

23.11

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), podczas którego odbędzie się prezentacja kandydatury Polski i Łodzi do organizacji EXPO 2022, miejscem spotkania jest Paryż

Mateusz Morawiecki jest krytykowany przez opozycję w Sejmie za same deklaracje dotyczące rozwoju gospodarczego. Brakuje działań, mówi PO i Nowoczesna, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

25.11

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji jubileuszowa z okazji 20-lecia członkostwa Polski w OECD. Będzie uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Jak Polska może jeszcze lepiej korzystać z członkostwa w OECD?", Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

21.11

- Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w uroczystościach z okazji Dnia Kolejarza, Warszawa
- Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w Posiedzeniu Wysokiego Szczebla Grupa Wyszehradzka – Republika Korei dotyczącym infrastruktury, Warszawa

22.11

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w prezentacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Poznań

23.11

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit wezmą udział w międzynarodowej konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, współorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, Warszawa

24.11

- Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w konferencji „Kierunki rozwoju Podtatrza-wybrane zagadnienia”, organizowanej w ramach VII Międzynarodowego Forum Górskiego, Zakopane
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w Jubileuszu 15-lecia SKM Trójmiasto, Gdynia

25.11

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w seminarium „Rewitalizacja – praktyka i legislacja”, Warszawa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

21.11

Szef Resortu, Mariusz Błaszczak będzie gościł ministrów odpowiedników Grupy Wyszehradzkiej. W Warszawie odbywać się będą rozmowy dotyczące kryzysu migracyjnego

Ministerstwo Obrony Narodowej

21.11

W godz. 10.00 do 15.00 odbędzie się konferencja ekspercka pt. „Wojska Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie, Warszawa

Szef MON Antoni Macierewicz, najbardziej kontrowersyjny z ministrów Beaty Szydło, źródło: MON/twitter.com

23.11

W Pierwszej Bazie Lotnictwa Transportowego w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie (ul. Żwirki i Wigury 1C), 23 listopada br. o godz.15.00, odbędzie się uroczyste powitanie płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana, których szczątki doczesne zostaną sprowadzone do Ojczyzny ze Stanów Zjednoczonych

Prezydent

23.11

Prezydent RP Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą na Śląsku, prezydent odwiedzi Piekary Śląskie i Zabrze. Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami i będzie składał kwiaty z okazji rocznicy Powstań Śląskich

24.11

O godz. 11. w Płocku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”

Trybunał Konstytucyjny

22.11

- Sąd konstytucyjny o 9. będzie badał zgodność z Konstytucją RP tzw. "względny zakaz małżeński"
- Sąd konstytucyjny o 13. będzie badał zgodność z Konstytucją RP Świadczenia rodzinnego, z naciskiem na ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

23.11

Sąd konstytucyjny o godz. 10 ogłosi wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją RP Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Narodowy Bank Polski

22.11

Odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

24.11

NBP opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej na listopad 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.11

- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zagrożona młodzież…narkotyki, dopalacze. Profilaktyka, leczenie” pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
- Konferencja "Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

24.11

Pracownicy Biura RPO będą przyjmować interesantów w Kielcach

25.11

RPO informuje, że rusza polska edycja międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"

Inne

21.11

Światowy Dzień Telewizji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1996 r.
Dzień Pracownika Socjalnego w Polsce

Rocznica: W 2010 roku odbyły się wybory samorządowe
Rocznica: W 1997 roku w Katowicach uniewinnieniem wszystkich oskarżonych zakończył się pierwszy proces 24 zomowców, biorących udział w pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach, kopalnię spacyfikowano w pierwszych dniach Stanu Wojennego

Proces zakończony 21 listopada 1997 roku dotyczył masakry górników w dniu 16 grudnia 1981 roku, źródło: wikipedia.org/domena publiczna

22.11

Rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż

Rocznica: W 2013 roku Sejm RP przyjął ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Rocznica: W 2001 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski wydał postanowienie o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu
Rocznica: W 1996 roku Polska została członkiem OECD

23.11

Święto Wojskowej Służby Prawnej

Rocznica: W 2007 roku premier RP Donald Tusk wygłosił w Sejmie najdłuższe w historii III RP exposé
Rocznica: W 1989 roku Sejm kontraktowy zlikwidował Urząd do Spraw Wyznań i ORMO

25.11

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
W Polsce obchodzony jest Dzień Kolejarza

Rocznica: W 2005 roku minister obrony narodowej Radosław Sikorski ogłosił ujawnienie archiwaliów Układu Warszawskiego
Rocznica: W 1990 roku odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli: Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński

26.11

Rocznica: W 1991 roku Polska została przyjęta do Rady Europy

27.11

Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.