REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 stycznia 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 22 stycznia 2018 09:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 stycznia 2018 r. Rex Tillerson piastuje stanowisko w administracji Donada Trumpa od początku jego pracy jako prezydent USA, czyli od stycznia 2016 r. (fot. SejmRP/domena publiczna i wikipedia.org/domena publiczna)

W poniedziałek przypada 155. rocznica Powstania Styczniowego, a w drugiej połowie tygodnia Polskę ma odwodzić Rex Tillerson, kierujący dyplomacją USA. Niebawem zacznie się jego wizyta w Europie.

  • Obchody Powstania uczczą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
  • Szefa amerykańskiej dyplomacji będzie gościł w Polsce nowy szef MSZ Jacek Czaputowicz.
  • W tle wizyty dyplomatycznej będzie trwało dwudniowe spotkanie Sejmu RP. Posłowie m.in. będą przesłuchiwać kolejne osoby związane ze sprawą Amber Gold, ma się stawić Paweł Wojtunik, były Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

 

Sejm

22.01

Spotkanie Przewodniczących Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w Sofii. Podczas spotkania zostaną omówione priorytety bułgarskiej prezydencji, rola strategii makroregionalnych UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i bezpieczeństwa.

23.01

Zbierze się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie komisji rozpatrzą sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej.

24.01

Prace komisji przed 57. posiedzeniem Sejmu

- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Pawła Wojtunika, byłego Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Następnie przed śledczymi ma się stawić Jerzy Stankiewicz, były dyrektor Delegatury CBA w Gdańsku.

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Następnie zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmie się informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego rozpatrzy informację ministra nauki na temat aktualnych problemów polskiej humanistyki i nauk społecznych.

- Komisja Zdrowia zmieni skład Prezydium Komisji i wysłucha informacji nowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań jego resortu.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Prace zapowiada Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

- Komisja Finansów Publicznych dokona zmian w składach osobowych podkomisji stałych.

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrzy informacje na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (Korea Płd).

Znicz olimpijski w Barcelonie. Sportowcy rywalizowali w tym mieście w 1996 r. źródło: Ferran Legaz/flickr.com/CC BY-ND 2.0

25.01

Rozpocznie się 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o:
- poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Kancelaria Sejmu przewiduje, że program posiedzenia może ulec zmianie, może zostać wzbogacony o następujące punkty:

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo przedsiębiorców.

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie badać poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Jego tożsamość jest chroniona tajemnicą.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych będzie obradować na posiedzeniu zamkniętym. Rozpatrzy projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

- Zbierze się  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

- Będzie pracować Komisja Zdrowia.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu podejmie pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży.

- Komisja Spraw Zagranicznych  przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.

- Będą kontynuowane prace Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Po południu posłowie będą pracować na spotkaniu zamkniętym.

- Spotka się Podkomisja stała do spraw turystyki.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu.

- Komisja Obrony Narodowej przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

- Spotka się Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

- Będą pracować zespoły parlamentarne.

Lider PO Grzegorz Schetyna. W tym tygodniu mijają dwa lata od kiedy kieruje partią, źródło: Paweł Kula/Sejm RP/CC BY 2.0

26.01

Będzie trwać 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Zaplanowano kontynuację obrad

Prace komisji

- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji. Posłowie tej komisji rano rozpatrzą odpowiedzi Ministra Środowiska na dezyderat nr 48 w sprawie zapewnienia warunków do samodzielnego segregowania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby z dysfunkcją wzroku, poprzez odpowiednie oznakowanie pojemników na śmieci.

Senat

23.01

Na posiedzeniu zamkniętym spotkają się senatorowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Meritum ich spotkania to rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne oraz z kierunku nr 6 – Pomoc charytatywna i socjalna.

Rząd

22.01

O godz. 10.00 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości składania wieńców pod Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego.

23.01

Premier zwołał na godzinę 10.00 spotkanie Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki chce porozmawiać z rządem o: Projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i o programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

25.01

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22.01

Wicepremier Jarosław Gowin, Piotr Dardziński, Piotr Müller, Sebastian Skuza z MNiSW zaprezentują projektu Ustawy 2.0, ASP, Warszawa.

25.01

Posiedzenie Komitetu Audytu MNiSW

26.01

Jarosław Gowin będzie gościem Gali Pracodawców Pomorza, Gdańsk.

28.01

Jarosław Gowin będzie uczestniczył w spotkaniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Gliwice, Politechnika Śląska.

Ministerstwo Obrony Narodowej

22.01

O godz. 10.00 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wezmą udział w uroczystościach organizowanych przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej z okazji 155. rocznicy Powstania Styczniowego.

25.01

Media Day w Szkole Orlą. Na obchody 100-lecia lotnictwa Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych proponuje mediom spotkanie z rektorem-komendantem gen. bryg. pil. dr Piotrem Krawczykiem i żołnierski obiad.

Prezydent

22.01

- O godz. 13.40 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem Romualda Traugutta. Będzie to część obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego.

- O godz. 14.00 w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w otwarciu wystawy stałej pt. „Niepodległa. Ojcowie Niepodległości”. Będzie to część obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego.

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP/twitter.com

23.01

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos (Szwajcaria), dzień pierwszy

24.01

Prezydent będzie kontynuował wizytę w Davos, dzień drugi

25.01

Prezydent będzie kontynuował wizytę w Davos, dzień trzeci

26.01

Prezydent będzie kontynuował wizytę w Davos, dzień czwarty

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.01

- Spotkanie regionalne Adama Bodnara w Skarżysku-Kamiennej.

- Spotkanie regionalne Adama Bodnara w Starachowicach.

- Adam Bodnar odwiedza ZAZ w ramach programu spotkań regionalnych w województwie świętokrzyskim i podkarpackim.

23.01

- Adam Bodnar odwiedzi Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie odbywa się w ramach programu spotkań regionalnych RPO w województwach świętokrzyskim i podkarpackim.

- Adam Bodnar będzie w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał nie przewiduje spotkań w dniach 22 do 28 stycznia br.

Narodowy Bank Polski

23.01

NBP poda podaż pieniądza M3, stan na grudzień 2017 r

Inne

22.01

Dzień Dziadka

Przypada także Dzień Jedności Ukrainy obchodzony u naszego wschodniego sąsiada.

Rocznica: W 1999 r. Sejm RP przyjął ustawę o ochronie informacji niejawnych.

23.01

Rocznica: W 2016 r. na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) został wybrany Włodzimierz Czarzasty.

24.01

Rocznica: W 1996 r. premier RP Józef Oleksy podał się do dymisji z powodu tzw. afery Olina.

25.01

Dzień Sekretarki i Asystentki

Dzień Kryptologii

Rocznica, stan wojenny: W 1982 r. Sejm PRL zatwierdził dekrety Rady Państwa dotyczące wprowadzenia stanu wojennego.

26.01

Dzień Transplantacji

Światowy Dzień Celnictwa

Rocznica: W 1996r . rząd Józefa Oleksego podał się do dymisji.

Rocznica: W 2016 r. na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej został wybrany Grzegorz Schetyna.

Tablica upamiętniająca ofiary obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, źródło: Dennis Jarvis/flickr.com/CC BY-SA 2.0

27.01

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Rocznica: W 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau.

Rocznica: W 2004 r. rząd Leszka Millera przyjął tzw. Plan Hausnera.

28.01

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Rocznica: W 2010 r. ówczesny premier Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.