REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23-29 października 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 23 października 2017 12:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23-29 października 2017 r. Marcin P. jest głównym podejrzanym w aferze Amber Gold, choć nie brakuje ocen stawiających go w roli tzw. słupa. Tj. osoby sterowanej przez innego przestępcę. (fot.:Sejm RP/twitter.com)

Ważnym punktem tygodnia w dochodzeniu ws. Amber Gold będzie ponowne przesłuchanie Marcina P. Podejrzany stanie przed śledczymi Sejmu po raz kolejny. W tym tygodniu mijają też dokładnie dwa lata od ostatnich wyborów parlamentarnych w 2015 roku, które wygrało PiS.

• Przed nami 50. posiedzenie Sejmu. Trzy dni wypełnione pracą parlamentarną.

• We wtorek (24 października) posłowie wrócą do warszawskiego sądu przesłuchać głównego podejrzanego w aferze Amber Gold, Marcina P.

• Komisje Sejmu zaczynają opiniować budżet na rok 2018. W czwartek (26 października) Komisja Polityki Społecznej i Rodziny podejmie propozycję NSZZ "Solidarność" o zakazie handlu w niedzielę.

• W środę (25 października) miną dokładnie dwa lata od wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

 

Sejm

24.10

Prace komisji i zespołów parlamentarnych

- Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.

- Pracować będzie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

- Komisja śledcza ds. Amber Gold wróci do zadawania pytań Marcinowi P., który był prezesem Amber Gold i jest głównym podejrzanym w sprawie afery finansowej.

- Prace zapowiedziała Komisja Zdrowia.

- Zbierze się podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

- Prace podejmie także podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

- Komisja Infrastruktury wysłucha informacji ministra infrastruktury i budownictwa na temat cyfryzacji usług projektowych.

- Obrady zapowiedział Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.

- Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej będzie obradował nad tematem współpracy Poczty Polskiej ze start-upami w ramach obowiązującej Ustawy "Prawo zamówień publicznych".

Poseł Michał Kamiński (UED) organizuje w Sejmie konferencję "Społeczność żydowska wobec politycznych zagrożeń współczesnego świata".

25.10

Sejm rozpocznie 50. posiedzenie VIII kadencji, dzień pierwszy

Program obrad plenarnych

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych.

Punkty, które w toku prac komisji mogą uzupełnić porządek obrad

- Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

- Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

- Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.

- Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, fot.: Sejm RP/twitter.com

 

Najważniejsze prace komisji

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wraz z Komisją Obrony Narodowej będą opiniować zmiany w sądach wojskowych.

- Komisja Sprawiedliwości zaopiniuje Rozpatrzenie wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych zbierze się na zamkniętym posiedzeniu.

- Komisja śledcza ds. Amber Gold zada pytania Sylwestrowi Latkowskiemu, byłemu redaktorowi naczelnemu tygodnika ,,Wprost.” Przed komisją tego samego dnia ma się stawić Michał Majewski, były dziennikarz tygodnika ,,Wprost.”

- Pracować będzie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Prace zapowiada także Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

- Na posiedzeniu zamkniętym Komisja Etyki Poselskiej będzie badać sprawę wypowiedzi posła Mirosława Suchonia w dniu 5 lipca 2017 r., podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu zaopiniuje budżet na 2018 rok.

- Obrady wznowi też Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Budżet na rok 2018 zaopiniuje także Komisja Spraw Zagranicznych.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się propozycjami ustaw o Straży Marszałkowskiej i przepisami wprowadzającymi tę ustawę w życie.

- Prace podejmie także podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami.

26.10

Będzie trwało 50. posiedzenie Sejmu, dzień drugi.

Będą trwały obrady plenarne.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniować ustawę budżetową na rok 2018.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie procedować sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

- Zapowiedziano wspólne obrady Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Posłowie na połączonym spotkaniu rozpatrzą i zaopiniują dla Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy budżetowej na rok 2018.

- Odbędzie się kolejne zamknięte spotkanie Komisji do spraw Służb Specjalnych.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą wysłucha prezesa Związku Polaków w Niemczech na temat ograniczania emisji filmu dokumentalnego wyprodukowanego z okazji 95. rocznicy związku, na terenie Niemiec.

- Prace podejmie Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Kandydaci to pani Joanna Wronecka, pan Paweł Cieplaka i pan Przemysław Niesiołowski.

- Prace zapowiedziała Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności będzie zajmować się możliwościami rozwoju technologii pojazdów autonomicznych w Polsce.

- Pracować będzie Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa będzie procedować wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy.

27.10

Będzie trwało 50. posiedzenie Sejmu, dzień trzeci.

Będą trwały obrady plenarne.

Senat

23.10

Prace ciał senackich
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności.

W Senacie odbędzie się V sesja Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”, której hasłem jest „Polonia antemurale christianitatis”. Obrady otworzy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tegoroczna edycja kongresu Ruchu „Europa Christi”, organizowana pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, odbędzie się w dniach 19-23 października br. w trzech miastach: Częstochowie, Łodzi i właśnie w Senacie, w Warszawie.

25.10

Prace ciał senackich
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Rząd

24.10

O godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zbiorą się ministrowie na posiedzeniu rządu. Program spotkania gabinetu premier Beaty Szydło zakłada prace nad: projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Ministrów wysłucha także informacji o działaniach korespondujących z realizacją celów Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

26.10

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

23.10

- Jarosław Gowin weźmie udział w debacie „Czas na patriotyzm gospodarczy” w Warszawie.

- Aleksander Bobko będzie gościem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uświetni inaugurację roku akademickiego.

24.10

- Łukasz Szumowski weźmie udział w posiedzeniu Rady Fulbrighta, Warszawa.

25.10

- Sebastian Skuza będzie prelegentem na spotkaniu "Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego", Warszawa.

- Łukasz Szumowski uświetni galę rozdania nagród "Złoty Skalpel", Warszawa.

26.10

- MNiSW informuje o konferencji „Przygody umysłu. Uczenie się”, Warszawa, CNK.

- Łukasz Szumowski będzie na prezentacji wyników raportu OECD.

28.10

MNiSW informuje, że odbędzie się zagraniczna promocja studiów w Europie „Study in Europe”. Wietnam.

Ministerstwo Rozwoju

23.10

- Jerzy Kwieciński weźmie udział spotkaniach promujących kandydaturę Polski i Łodzi na organizatora EXPO 2022. Będzie w Berlinie w poniedziałek oraz Paryżu w piątek.

- Tadeusz Kościński weźmie udział w uroczystości z okazji decyzji o otwarciu w Polsce drugiego zakładu Guardian Glass, Częstochowa.

24.10

Adam Hamryszczak będzie uczestniczył w konferencji rocznej programu Polska-Białoruś-Ukraina, Rzeszów.

25.10

- Jadwiga Emilewicz będzie towarzyszyć prezydentowi RP podczas wizyty w Helsinkach, Norwegia.

- Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu polsko-białoruskiej grupy roboczej, Mińsk.

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji podsumowującej II edycję Funduszu Norweskich i EOG, Warszawa.

26.10

- Tadeusz Kościński weźmie udział w uroczystości z okazji otwarcia nowej siedziby Centrum Usług Biznesowych GSK IT, Poznań.

- Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji "Innowacyjna Firma – wsparcie dla przedsiębiorców z FE”, Białystok.

Ministerstwo Obrony Narodowej

23.10

O godz. 14.00 na terenie Parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze minister obrony narodowej Antoni Macierewicz weźmie udział w inauguracji działalności Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ministerstwo Energii

24.10

Minister Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków, Warszawa, siedziba Ministerstwa Energii.

Prezydent

23.10

O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Kraków.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Republice Finlandii, dzień pierwszy.

24.10

Będzie trwała wizyta Pary Prezydenckiej w Republice Finlandii, dzień drugi

25.10

Będzie trwała wizyta Pary Prezydenckiej w Republice Finlandii, dzień trzeci

Andrzej Duda z Pierwszą Damą w czasie niedzielnej (22 października) wizyty w Krakowie, źródło: Jakub Szymczuk/KPRP/twitter.com

Trybunał Konstytucyjny

24.10

Sąd konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. O sprawdzenie prawa prosi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

23.10

- Pracownicy Adama Bodnara będą w Szczecinie, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO.

- Pod Honorowym Patronatem RPO odbędzie się 14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw,” Warszawie.

24.10

25.10

- Biuro RPO informuje o III Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem.”

- Odbędzie się w Krakowie XI debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

- Premierę ma książka „Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami.” Publikację objął patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich.

Narodowy Bank Polski

23.10

NBP poda podaż pieniądza M3 za wrzesień 2017 r.

24.10

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

26.10

NBP poda do wiadomości Minutes Rady Polityki Pieniężnej za wrzesień 2017 r.

Inne

23.10

Rozpocznie się Posiedzenie Parlamentu Europejskiego. W programie obrad ciała europejskiego są:

- Wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Weźmie on udział w debacie poselskiej na temat wyników spotkania przywódców europejskich, w dniach 19-20 października 2017 r.

- Odbędzie się Debata o wolności mediów po zamordowaniu maltańskiej dziennikarki.

- PE zajmie się tematem ochrony inwestorów i gospodarki UE przed złymi długami.

- Zostanie przedstawiony projekt rezolucji w sprawie glifosatu, który zostanie poddany pod głosowanie we wtorek. UE wzywa do całkowitego zakazu herbicydów opartych na glifosacie do grudnia 2020 roku oraz do natychmiastowego ograniczenia używania tej substancji.

Święto Niepodległości Węgier

Rocznica: W 2005 r w II turze wyborów prezydenckich Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska, uzyskując 54,04 proc. głosów i obejmując w wyniku elekcji urząd Prezydenta RP.

24.10

Dzień Narodów Zjednoczonych. Przypada rocznica wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945.

25.10

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Rocznica: W 2015 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Zwycięstwo w tej elekcji odniósł blok Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarna Polska, Polska Razem). Po raz pierwszy w historii III RP formacji politycznej udało się wypracować samodzielną większość w parlamencie.

26.10

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

Rocznica: W 1982 r. Sejm PRL przyjął ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

27.10

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.