REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23 - 29 stycznia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 23 stycznia 2017 09:43
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23 - 29 stycznia 2017 r. Opozycyjni działacze i zwolennicy pod Sejmem, gdy 16 grudnia posłowie przerwali prace. Od tego czasu izba nie zebrała się na posiedzeniu plenarnym, pracowały tylko komisje. (fot.:PO/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

• 34. posiedzenie Sejmu ma na dobre ruszyć w środę 25 stycznia 2017 r. To moment, na który zgodziły się kluby i siły polityczne.
• W ramach prac odbędą się kolejne przesłuchania przed śledczymi Komisji Amber Gold. Zaczyna się seria spotkań z urzędnikami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
• W czwartek (26 stycznia) Komisja ds. petycji będzie opiniować zmianę przepisów aborcyjnych.
• Polskę odwiedzi premier Łotwy Māris Kučinskis. Gościć go będzie Beata Szydło.
• Andrzej Duda pożegna gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, który spocznie na Powązkach w Warszawie.
• Mija 72. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. W Oświęcimiu będzie premier RP.

Sejm

Formalnie trwa przerwa w obradach 34. posiedzenia Sejmu, którą Marszałek Marek Kuchciński zarządził 11 stycznia. Był to dzień końca kryzysu w parlamencie, po intensywnych negocjacjach. PO tego dnia opuściła Salę obrad zajmowaną od 16 grudnia 2016 r.

23.01

Prace komisji
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

24.01

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
- Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisja przesłucha Łukasza Dajnowicza, byłego dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Marcina Pachuckiego, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
- Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

25.01

Pod Sejmem ma odbyć się protest samorządowców, którzy wyrażać będą niezadowolenie z intensywnych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w instytucjach samorządu, Mają pojawić się w czasie spotkania Komisji Samorządu Terytorialnego

34. posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Planowane są obrady plenarne
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.

Na 34. posiedzeniu możliwy jest wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisja przesłucha Witolda Kozińskiego, byłego członka Komisji Nadzoru Finansowego i Stanisława Kluzę, także byłego członka i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Sejmowa tablica pamięci posłów II RP, źródło: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0


- Komisja Zdrowia
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego; Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Zdrowia
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- Podkomisja nadzwyczajna do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP)

26.01

34. Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Petycji

Komisja zajmie się rozpatrzeniem petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, to propozycja zaostrzenia przepisów aborcyjnych

Posłanki opozycji w czasie jednej z komisji, która jesienią zajmowała się tematem aborcji w Sejmie, źródło: facebook.com

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa
- Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Infrastruktury
- Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Sprywatyzowanych Szpitali
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych

27.01

34. Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Senat

25.01

Planowane jest posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu

Rząd

24.01

Posiedzenie Rady Ministrów

Premier Beata Szydło w czasie podsumowania roku rządu, którym kieruje, źródło: KPRM/domena publiczna

25.01

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

26.01

Premier Beata Szydło przyjmie i spotka się z premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem, który będzie przebywał z wizytą dyplomatyczną w Polsce

27.01

Premier Beaty Szydło weźmie udział w obchodach upamiętniających 72. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, Oświęcim

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

23.01

- Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości przekazania do Muzeum Historii Polski historycznych tablic pamiątkowych z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu
- Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w wernisażu wystawy „Erwin Axer. Stulecie urodzin. 1917–2017” w Galerii Kordegarda

27.01

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w obchodach upamiętniających 72. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, Oświęcin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.01

- Jarosław Gowin i Piotr Dardziński wezmą udział w otwarciu Roku Krajowej Izby Gospodarczej
- Piotr Dardziński weźmie udział w posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
- Konferencja prasowa na temat programu „Bezemisyjny transport publiczny”

26.01

Aleksander Bobko i Łukasz Szumowski wezmą udział w konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”

27.01

Jarosław Gowin weźmie udział w gala StRuNa

28.01

Łukasz Szumowski. weźmie udział w X Kongresie Polskich Towarzystw Studenckich w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Rozwoju

23.01

- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński uda się z wizytą do Luksemburga. Rozmowy z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego będą dotyczyć współpracy bilateralnej i wdrażania projektów z Planu Inwestycyjnego dla Europy

Wicepremier Mateusz Morawiecki spędza sporo czasu w rozjazdach. W połowie stycznia był w Davos, źródło: Ministerstwo Rozwoju/mr.gov.pl


- Mateusz Morawiecki odwiedzi Szczecin i Stocznię Szczecińską. W wizycie udział biorą również minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk, wicemarszałek Sejmu RP - Joachim Brudziński oraz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu - Marcin Chludziński.Podczas wydarzenia odbędzie się konferencja prasowa dotycząca polskiego przemysłu stoczniowego

24.01

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji dotyczącej Europejskiej Agencji Kosmicznej, Belgia, Bruksela

25.01

- Mateusz Morawiecki weźmie udział w The German G20 Presidency's Conference "Digitising finance, financial inclusion and financial literacy"Niemcy, Wiesbaden
- Sekretarz stanu Jerzy Kwicieński i podsekretarz stanu Mariusz Haładyj wezmą udział w Gospodarczym Otwarciu Roku 2017 KIG, Warszawa

26.01

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się sesja informacyjna nt. aktualnego stanu prac nad umową CETA oraz szans i wyzwań, jakie ona niesie dla Polski i UE, Warszawa

27.01

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński oraz podsekretarze stanu Witold Słowik i Adam Hamryszczak wezmą udział w X Forum Europa-Ukraina, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka

28.01

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wygłosi wykład na Uniwersytecie Cambridge, Wielka Brytania

Ministerstwo Obrony Narodowej

23.01

- Antoni Macierewicz weźmie udział w obchodach 9. rocznicy katastrofy samolotu wojskowego CASA C-295M pod Mirosławcem
- Antoni Macierewicz odwiedzi Szczecin

25.01

Odbędą się państwowe uroczystości pogrzebowe gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

23.01

- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Siedziba MIB, Warszawa
- Wiceminister Andrzej Bittel będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację inwestycji kolejowych, siedziba MIB, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w spotkaniu z członkami Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, Sopot
- Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit wezmą udział w spotkaniu dwustronnym z ministrem transportu Republiki Czeskiej Danem Ťokiem. Głównymi tematami rozmów będą połączenia drogowe S3-D11, korytarz kolejowy Katowice - Ostrawa oraz aspekty socjalne w transporcie drogowym.

26.01

- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w inauguracyjnym spotkaniu Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Instytut Kolejnictwa, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w posiedzeniu polsko-ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, siedziba MIB, Warszawa

Prezydent

25.01

Prezydent RP Andrzej Dudy weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, Warszawa Powązki

Prezydencka para Rzeczpospolitej, źródło: Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl

Narodowy Bank Polski

23.01

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

26.01

NBP opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej za styczeń 2017 rok

Rzecznik Praw Obywatelskich

25.01

W Katowicach odbędzie się spotkanie z ekspertem Rzecznika Finansowego przy RPO. Poświęcone będzie kredytom "frankowym"

26.01

Pracownicy biura RPO będą oczekiwać zainteresowanych w Kielcach. Miejsce konsultacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

27.01

- RPO Adam Bodnar, wraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Michałem Bonim organizuje  konferencję mającą na celu omówienie zobowiązań wynikających z Kodeksu postępowania, dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie, Warszawa Biuro RPO
- Pracownicy biura RPO będą oczekiwać zainteresowanych w Lublinie. Miejsce konsultacji to Urząd Miasta Lublina

Inne

23.01

Rocznica: W 1953 roku zaczęła regularnie nadawać Telewizja Polska
Rocznica: Mija dokładnie rok, od kiedy przewodniczącym SLD został Włodzimierz Czarzasty

24.01

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25.01

Dzień Kryptologii

Rocznica: Stan wojenny, w 1982 roku Sejm PRL zatwierdził dekrety Rady Państwa dotyczące wprowadzenia stanu wojennego

26.01

Dzień Transplantacji

Rocznica: W 1982 roku Sejm PRL uchwalił Kartę Nauczyciela
Rocznica: W 1984 roku Sejm PRL uchwalił Ustawę prawo prasowe
Rocznica: W 1991 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu stanowiska pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Objął to stanowisko dwa dni później Jacek Saryusz-Wolski
Rocznica: W 1996 roku rząd Józefa Oleksego podał się do dymisji, co było pochodną "afery Olina"
Rocznica: W 2012 roku Polska podpisała Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA)
Rocznica: Mija dokładnie rok, od kiedy przewodniczącym PO został Grzegorz Schetyna

27.01

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Rocznica: II wojna światowa. W 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu był koszarami armii II RP nim, po przegranej przez Polskę w II wojnie światowej, hitlerowskie Niemcy zaadoptowały go na obóz koncentracyjny, źródło: wikipedia.org/CC


Rocznica: W 1989 roku odbyło się rządowo-opozycyjne spotkanie w Magdalence, które było częścią negocjacji okrągłego stołu
Rocznica: W 1990 roku rozpoczął się ostatni zjazd PZPR
Rocznica: W 2004 roku rząd Leszka Millera przyjął tzw. Plan Hausnera

28.01

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Rocznica: W 2010 roku Donald Tusk (ówczesny premier) ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich

29.01

Rocznica: W 1990 roku zakończy się ostatni zjazd PZPR. Po raz ostatni wyprowadzono sztandar partii, co uznano za samorozwiązanie się polskiej formacji socjalistycznej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.