REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 czerwca - 2 lipca

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 26 czerwca 2017 10:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 czerwca - 2 lipca Afera Amber Gold wybuchła pięć lat temu (2012 r). Marcin P. był kluczową osobą w spółce, którą wielu komentatorów uważa za podstawionego członka grupy przestępczej. Obecnie tylko on i jego żona są podejrzani w sprawie. Na zdjęciu Marcin P. w przed dzień upadku Amber Gold. (fot.:youtube.com)

W Warszawie mają się odbyć dwa kluczowe przesłuchania ws. Amber Gold. Posłowie przesłuchają Marcina i Katarzynę P., obecnie jedynych oskarżonych w prokuratorskim dochodzeniu.

• Małżeństwo P. będzie przesłuchiwane w środę i w czwartek (28, 29 czerwca). Śledczy przeprowadzić mają spotkania komisji ds. Amber Gold w Warszawie w sądzie.

• Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Instytucie Wolności”.

• Będzie też pracował senat, który uhonoruje w 100. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego.

• 28 czerwca przypada kolejna rocznica Poznańskiego Czerwca 1956.

 

Sejm

Następne 46. posiedzenie Sejmu VIII kadencji zostało zwołane na dni 5, 6 i 7 lipca br.

26.06

- W Sejmie odbędą się konsultacje społeczne o mniejszościach narodowych. To inicjatywa klubu parlamentarnego Nowoczesnej.
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Debaty Publicznej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński weźmie w Budapeszcie udział w uroczystości odsłonięcie pomnika-ławeczki upamiętniającego Henryka Sławika i Józefa Antalla, którzy podczas II wojny światowej wspólnie uratowali co najmniej 5 tys. polskich Żydów.

27.06

- Będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.

28.06

- Dalej będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha kluczowego oskarżonego w aferze, kierującego Amber Gold Marcina P. Przesłuchanie ze względu na charakter oskarżenia wobec świadka będzie miało miejsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

29.06

- Dalej będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha drugą oskarżoną w aferze, żonę Katarzynę P. Przesłuchanie także będzie miało miejsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Michał Tusk, którego zeznanie przed komisją śledcza ds. Amber Gold było kluczowym wydarzeniem politycznym w Sejmie w czasie 45. posiedzenia izby VIII kadencji, źródło: twitter.com/kancelariasejmu

30.06

- Czwarty dzień będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.

Senat

27.06

Prace komisji Senatu RP.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Komisja Zdrowia Senatu RP organizuje konferencję pt. „Wyzwania i zagrożenia kardiologii dziecięcej w perspektywie najbliższych lat”.

28.06

W Senacie zostanie odsłonięta wystawa poświęcona wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu. Okazją do jego uhonorowania jest 100 lat od jego śmierci.

Medal Polskiego Towarzystwa Fizycznego z 1967 roku z podobizną Mariana Smoluchowskiego, źródło: wikimedia.org/CC

30.06

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP organizuje konferencję z okazji setnej rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego. Konferencję współorganizuje Towarzystwo Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Rząd

27.06

Rząd RP spotka się na posiedzeniu o godz. 9, by omówić następujące propozycje: Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Instytucie Wolności” i Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między RP a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

29.06

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

30.06

-  W Warszawie odbędą się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Polski Beaty Szydło oraz premiera Królestwa Hiszpanii Mariano Rajoya.
- Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26.06

- Jarosław Gowin i Piotr Dardziński będą w Krakowie na otwarciu Laboratorium Badań Chemicznych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych.
- Odbędzie się posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”.

27.06

Łukasz Szumowski będzie uczestnikiem sesji Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL, Heidelberg, Niemcy.

Jedna z grafik promujących nowe rozwiązanie legislacyjne w reformie nauki wicepremiera Jarosława Gowina, źródło: twitter.com/NAUKA_GOV_PL

28.06

- Odbędzie się posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
- Odbędzie się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Łukasz Szumowski będzie reprezentował MNiSW w Warszawie na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesorowi Witoldowi Rużyłło.

29.06

- Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki
- Łukasz Szumowski będzie uczestniczył w otwarciu pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.

30.06

- Łukasz Szumowski będzie w Krakowie na Międzynarodowym seminarium pt. Widening Particpation.
- Aleksander Bobko będzie w Warszawie na obchodach Święta Służby Więziennej.

Ministerstwo Rozwoju

26.06

- Paweł Chorąży weźmie udział w 7 Forum Kohezyjnym, Belgia, Bruksela.
- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w Forum Satelitarnym 2017. To konferencja poświęcona technikom satelitarnym i wykorzystaniu danych satelitarnych. Jej głównym celem jest analiza potencjału rynku downstream oraz zainicjowanie rozmów biznesowych pomiędzy administracją, dużymi spółkami i innowacyjnymi firmami z tej branży, Warszawa.

27.06

- Jadwiga Emilewicz i Adam Hamryszczak wezmą udział w konferencji poświęconej projektowi Pakiet dla miast średnich, realizowanemu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa.

28.06

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji „Przemysł 4.0 a edukacja i kwalifikacje”, Warszawa.

Wicepremier Mateusz Morawiecki w czasie czerwcowej wizyty w Szczecinie, źródło: twitter.com/MR_GOV_PL

30.06

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w inauguracji Shell Business Operations – centrum nowoczesnych usług biznesowych, Kraków.

Prezydent

26.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Kępnie i Ostrzeszowie, woj. wielkopolskie.

27.06

Andrzej duda przyjmie w Polsce prezydenta Republiki Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, który przyjeżdża z dyplomatyczną wizytą.

Trybunał Konstytucyjny

28.06

Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą egzekucji świadczeń pieniężnych. O rozpatrzenie sprawy wnosi Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich

26.06

Urzędnicy Adama Bodnara będą czekać na interesantów w Urzędzie Miasta w Szczecinie.

29.06

- Adam Bodnar i jego urzędnicy informują o odbywającej się konferencji poświęconej upowszechnianiu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, Warszawa.
- Urzędnicy RPO będą także przyjmować interesantów w Częstochowie, Urząd Miasta.
- Kolejni z urzędników Adama Bondara będą do dyspozycji obywateli w Kielcach, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

30.06

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Lublinie czekać na zainteresowanych w Urzędzie Miasta.

Narodowy Bank Polski

30.06

NBP przedstawi dane kwartalne za I kwartał 2017 r.

Inne

26.06

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Rocznica: W 1974  roku Sejm PRL uchwalił Kodeks pracy.

27.06

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Rocznica: W 1950 roku Sejm Ustawodawczy PRL uchwalił Kodeks rodzinny, w którym obniżono wiek pełnoletności z 21 do 18 lat.
Rocznica: W 1986 roku Polska została członkiem Banku Światowego.
Rocznica: W 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę o partiach politycznych.
Rocznica: W 2001 roku został zarejestrowany Ruch Autonomii Śląska (RAŚ).

28.06

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

Rocznica: W roku 1956 w Poznaniu doszło do protestów robotniczych, które zwyczajowo nazywa się Poznańskim Czerwcem. Protesty władze PRL krwawo stłumiły przy zastosowaniu wojska i milicji obywatelskiej (MO).

29.06

Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego

Rocznica: W 1986 roku rozpoczął się X zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).
Rocznica: W 2002 roku w miejsce Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencję Wywiadu (AW).

30.06

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)

Rocznica: W roku 2000 prof. Andrzej Zoll został Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO).
Rocznica: W roku 2000 prof. Leon Kieres złożył ślubowanie przed Sejmem RP jako pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

01.07

Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

02.07

Rocznica: Po II wojnie światowej, w 1947 roku Sejm Ustawodawczy PRL podjął uchwałę na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.
Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.