REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 28 listopada - 4 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 28 listopada 2016 08:47
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 28 listopada - 4 grudnia 2016 r. Rząd chce przeprowadzić reformę edukacji do końca grudnia. Opór środowiska jest bardzo silny. (fot.:KPRM/domena publiczna)

• Ten tydzień będzie bogaty w wydarzenia polityczne, m.in. rząd leci do Londynu na polsko-brytyjskie konsultacje.
• W tym tygodniu odbędzie się również XXXI posiedzenie Sejmu. Posłowie będą debatować aż cztery dni.
• Kluczowym elementem obrad Sejmu będą prace nad reformą edukacji, którą forsuje Anna Zalewska.
• Andrzej Duda uda się w drugiej połowie tygodnia do Szwecji, a Polskę odwiedzi prezydent Ukrainy.

Sejm

28.11

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwiedzi Podkarpacie. Towarzyszyć mu będzie przewodniczący parlamentu Szwecji (Riksdagu) Urban Ahlin.

Prace komisji
- Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Więcej o poniedziałku w Sejmie przeczytasz tutaj

29.11

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Reforma Edukacji
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

- Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
- Sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka , w tym dwie ustawy o IPN
- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych stacjonowaniu w Polsce sił NATO
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy (komisja Ministerstwa Sprawiedliwości ds. reprywatyzacji w Warszawie)
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Posłowie wykonują znaczną część merytorycznej pracy nad projektami prawa pracując w komisjach, te obradują w salach kompleksu parlamentu lub w terenie, źródło: Sejm/sejm.gov.pl

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką
- Konferencja dotycząca międzynarodowego systemu walutowego
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Lubuski Zespół Parlamentarny
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Zdrowia
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

IV Forum Polsko-Szwedzkie i wizyta przewodniczącego Riksdagu

Szwecja jest kluczowym z państwa nadbałtyckich, źródło: pixabay.com/domena publiczna

30.11

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Infrastruktury
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Podkomisja stała do spraw polityki społecznej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

1.12

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Plan obrad plenarnych często zmienia się w czasie posiedzenia. Jest to podyktowane długością wystąpień posłów, pracą w komisjach. (źródło: Sejm/twitter.com)

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
- Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Konferencje
Konferencja „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 i Polskie Ofiary”

2.12

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Senat

28.11

25-lecie Senatu II kadencji
Odbędzie się jubileuszowe spotkanie senatorów II kadencji. 25 listopada 2016 r. mija 25 lat od pierwszego posiedzenia Izby, powołanej w wyniku wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r. Senatorowie II kadencji spotkają się m.in. z marszałkiem Stanisławem Karczewskim i Prezydium Senatu obecnej, IX kadencji. Obejrzą także kilka skrótów filmowych wywiadów z senatorami II kadencji, przygotowanych w ramach Archiwum Historii Mówionej Senatu.

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

29.11

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?”

Marszałek Senatu bieżącej kadencji Stanisław Karczewski. (źródło: facebook.com)

30.11

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków

Badania spirometryczne w Senacie przed Dniem Walki z Papierosem

1.12

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Rząd

28.11

Część rządu pod przewodnictwem premier Beaty Szydło uda się do Londynu na polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Więcej o wizycie przeczytasz tutaj

29.11

Posiedzenie Rady Ministrów

30.11

W Warszawie odbędzie się spotkanie premier Polski Beaty Szydło z premierem Malty Josephem Muscatem

1.12

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28.11

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedzi spotkanie Europejskiej Unii Studentów

29.11

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- Teresa Czerwińska będzie reprezentować Polskę na Radzie UE ds. Konkurencyjności

30.11

Piotr Dardziński będzie reprezentować Polskę na Radzie Ministerialnej Europejskich Agencji Kosmicznych

Ministerstwo Rozwoju

28.11

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w debacie: Jak Szwajcaria osiągnęła sukces? Idee dla Polski
- Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w dorocznej sesji Grupy Wysokiego Szczebla OECD ds. Strategii Globalnej, Paryż
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w finale akcji Smogathon 2016. To maraton, podczas którego programiści będą szukali technologicznych rozwiązań pozwalających na walkę z zanieczyszczonym powietrzem

30.11

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział we wręczeniu nagród dla laureatów Konkursu na referat naukowy w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego, Warszawa
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński i podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów na uruchomienie instrumentów zwrotnych w woj. lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim, Warszawa

1.12

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński będzie uczestniczył w uroczystej gali, w czasie której ogłoszeni zostaną laureaci piątej edycji Konkursu „Polska Firma - Międzynarodowy Czempion", Warszawa
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Szwajcarii, w Lucerne
- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński będzie uczestniczył w gali konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku 2016, Warszawa GPW

Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Szwajcarii, w Lucerne, źródło: pixabay.com/domena publiczna

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

28.11

- Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Kazimierz Smoliński i Andrzej Bittel wezmą udział w uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w oficjalnym posiedzeniu Rady Bałtyckiego FAB na Litwie, Wilno

29.11

- Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w prezentacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Kielce
- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w uroczystym oddaniu do użytku hali napraw i lakierni Zakładu Usług Taborowych REMTRAK, oddział w Idzikowicach

Ministerstwo Obrony Narodowej

29.11

- O godz. 17. na dziedzińcu Belwederu (Warszawa) odbędzie się ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych z okazji Dnia Podchorążego z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
- O godz. 10.00 na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP. Prezydentowi będzie towarzyszył minister obrony narodowej

Ministerstwo Energii

29.11

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Prezydent

28.11

- W Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski rozpocznie kolejną „Lekcję RP” poświęconą tematyce historii i współczesności Grobu Nieznanego Żołnierza
- W Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie prezydent RP Andrzej Duda spotka się z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem

29.11

- W Pałacu Prezydenckim prezydent RP Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 14 oficerom
- O godz. 10. na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP
- Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Królestwie Szwecji, dzień pierwszy

30.11

Drugi dzień wizyty pary prezydenckiej w Królestwie Szwecji

1.12

Trzeci dzień wizyty pary prezydenckiej w Królestwie Szwecji

2.12

Wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z Małżonką, dzień pierwszy

Relacje dyplomatyczne na linii Kijów - Warszawa przechodzą trudny okres, mimo nieustającego wsparcia Polski dla wschodniego sąsiada w jego relacjach z Rosją, źródło: Kancelaria Prezydenta/twitter.com

3.12

Petro Poroszenko z Małżonką będzie drugi dzień w Polsce

Inne

29.11

Dzień Podchorążego

Rocznica: W 1990 roku zlikwidowano restrykcje w sprzedaży napojów alkoholowych

30.11

- Rocznica: W 2004 roku Instytut Pamięci Narodowej wszczął polskie śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej
- Rocznica: W 1988 roku odbyła się debata telewizyjna pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem

1.12

Światowy Dzień AIDS, ustanowione w 1988 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Do 10 grudnia w Polsce trwają  „Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc”

Rocznica: W 1995 roku Władysław Bartoszewski został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Lecha Wałęsę

2.12

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Rocznica: W 2006 roku – Hanna Gronkiewicz-Waltz została zaprzysiężona na stanowisku prezydenta Warszawy
Rocznica: W 1991 roku Polska, jako pierwsze państwo na świecie, uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy
Rocznica: W 1989 r. prezydent Wojciech Jaruzelski złożył wieniec w miejscu upamiętniającym zamordowanych górników z KWK „Wujek” w Katowicach
Rocznica: W 1980 Edward Gierek został usunięty z KC PZPR

3.12

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

4.12

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Rocznica: W 2006 roku ujawniono seksaferę w Samoobronie RP
Rocznica: W 2003 roku śmigłowiec Mi-8 z premierem Leszkiem Millerem rozbił się pod Piasecznem, w wyniku czego rannych zostało 14 spośród 15 osób na pokładzie

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.